FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUM


ZAPRASZAMY KOŁA NAUKOWE


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają przedstawicieli i członków kół naukowych do wzięcia udziału w projekcie "Inkubator Współpracy Akademickiej" .

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 50 członków kół naukowych z całej Polski oraz wzmocnienie ich współpracy poprzez zorganizowany Inkubator Współpracy Akademickiej.Projekt zakłada udział w 5 - dniowym seminarium w Nowym Sączu oraz Krynicy.

Oprócz dedykowanego dla uczestników specjalnego programu warsztatów i szkoleń wezmą oni udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbywa się w dniach 4-8 września br. z udziałem 350 młodych osób z całej Europy. Stanowi to świetną okazję do networkingu oraz nawiązania międzynarodowej współpracy. Podczas Forum odbędzie się także panel dyskusyjny poświęcony założeniom do ustawy o szkolnictwie wyższym w Polsce. Na zakończenie projektu przewidziana jest wspólna kampania informacyjna w ogólnopolskich i lokalnych mediach akademickich w całej Polsce.1

networking - nawiązanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami projektu - członkami kół naukowych z całej Polski, a także wśród pozostałych 350 uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów z 43 państw europejskich

2

podniesienie kompetencji miękkich członków kół naukowych poprzez udział w warsztatach rozwijających: komunikację interpersonalną, umiejętność definiowania celów i priorytetów, zarządzanie zespołem oraz zaangażowanie i motywację - niezbędnych do realizacji w przyszłości lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych projektów

3

stworzenie sieci współpracy i wypracowanie pomysłów na wspólne projekty ogólnopolskie i międzynarodowe oraz zdobycie szczegółowych informacji na temat źródeł finansowania projektów

Elevator Pitch - czyli jak zaprezentować swój pomysł w czasie tak krótkim jak jazda windą

Piotr Bucki


Celem szkolenia jest nabycie przez młodych ludzi umiejętności efektywnej i atrakcyjnej prezentacji swoich pomysłów projektowo - biznesowych.


Drop… and Change – inspiracja, motywacja, zmiana

Mirosław Urban


Założeniem warsztatu jest wzbudzenie i podtrzymanie w młodych ludziach inspiracji oraz motywacji do wprowadzania zmian w swoim życiu osobistym oraz społecznym.


Take the Lead – warsztat umiejętności managerskich

Aneta Szczykutowicz


Założeniem szkolenia jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności stawiania i realizacji celów, a także zarządzania zespołem ludzi.


TRENERZY


PIOTR
BUCKI

szkoleniowiec, wykładowca, coach, manager

ANETA
SZCZYKUTOWICZ

psycholog, certyfikowany trener, autorka wielu publikacji z dziedziny psychologii

MIROSŁAW
URBAN

psycholog, trener biznesu, coach, pasjonat żonglowania

Piotr Bucki

– szkoleniowiec, wykładowca, coach, manager. Swoją pierwszą pracę podjął jako lektor języka angielskiego w wieku 16 lat. Potem pracował jako specjalista do spraw reklamy podczas organizowanego w Gdańsku Festiwalu Szekspirowskiego. Od 2001 do 2006 pracował jako aktor i asystent reżysera w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Potem był dyrektorem marketingu w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym. W 2010 roku związał się z Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON jako menadżer projektów. W 2012 roku rozpoczął współpracę z Grupą Nokaut, którą zakończył po roku, decydując się na samodzielne działanie i całkowitą niezależność. Skończył Wydział Architektury i Urbanistyki na PG, Studia Podyplomowe na SWPS z Psychologii Społecznej i na WSB z PR i Marketingu Partnerskiego. Ukończył też kursy na Uniwersytecie Stanford, Princeton i Michigan. Najbardziej lubi obszar swojej działalności, którą nazwałby "komunikacją", we wszelkich jej inkarnacjach. Komunikacja werbalna, pozawerbalna, wizualna, w mediach społecznościowych, w zespołach, grupach, w społeczeństwach… A jego ulubione pytanie brzmi: "Dlaczego?".

Aneta Szczykutowicz

- psycholog, certyfikowany trener, autorka wielu publikacji z dziedziny psychologii. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu umiejętności miękkich oraz technik efektywnej nauki. Wykładowca w Lubelskim Studium Życia Rodzinnego – zajęcia z psychologii komunikacji interpersonalnej. Prowadziła szkolenia biznesowe dla: IUNG Puławy i Grupa Azoty Puławy oraz treningi kompetencji miękkich dla różnych grup wiekowych i zawodowych w ramach projektów unijnych oraz zleceń komercyjnych. Doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami KUL i UMCS, pracy naukowej – wystąpienia na konferencjach oraz ich organizacja, a także w koordynowaniu międzynarodowych projektów edukacyjnych dla młodzieży i pracy edukacyjno – wychowawczej. Ulubione tematy szkoleniowe: zarządzanie zespołem, efektywna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie czasem i skuteczne wyznaczanie sobie celów, techniki efektywnego notowania oraz zapamiętywania, automotywacja.

Mirosław Urban

- psycholog, trener biznesu, coach, pasjonat żonglowania. Specjalista od niekonwencjonalnych metod szkoleniowych. Autor i współautor książek: "Niekonwencjonalne metody szkoleniowe" (GWP 2010), Pasja żonglowania (Libropolis2012). Metafory i analogie w szkoleniach" (GWP2014). Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego sztukę żonglowania w rozwoju osobistym. Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę uczenia się, pokonywania wyzwań, doświadczania zmian i sukcesu oraz relaksacji. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod uczenia się i rozwijania kompetencji osobistych pracowników organizacji edukacyjnych, instytucji publicznych i biznesowych. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom kursów pozwala przezwyciężać własne słabości, odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Prowadzi szkolenia dotyczące: rozwijania kreatywności i unikania rutyny w myśleniu i działaniu, komunikacji, prezentacji publicznych, radzenia ze stresem, budowania zespołu.TRENERZY


PIOTR
BUCKI

szkoleniowiec, wykładowca, coach, manager

ANETA
SZCZYKUTOWICZ

psycholog, certyfikowany trener, autorka wielu publikacji z dziedziny psychologii

MIROSŁAW
URBAN

psycholog, trener biznesu, coach, pasjonat żonglowaniaKOMPETENCJE


zwiększone kompetencje 50 uczestników projektu w zakresie komunikacji, zarządzania, motywacji i zaangażowania

PARTNERSTWO


nawiązana współpraca i partnerstwa pomiędzy kołami naukowymi z różnych części Polski;

nawiązana współpraca i partnerstwa pomiędzy polskimi i zagranicznymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, która w przyszłości przerodzi się we wspólne projekty i inicjatywy;

WIEDZA


zdobycie kontaktów i wzrost wiedzy pomocnych w prowadzeniu akademickich projektów ogólnopolskich i międzynarodowych

MODEL


przetestowany model inkubatora współpracy akademickiej (networking, kompetencje, współpraca, wiedza) możliwy do zastosowania w różnych częściach Polski podczas wydarzeń organizowanych przez Parlament Studentów RP

PUBLIKACJE


publikacja 24 artykułów w mediach akademickich prezentujących dobre praktyki i doświadczenia inkubatora współpracy akademickiejKontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY