FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 08-12.09.2009
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 1: Wtorek

8 września 2009, Nowy Sącz


Jose Manuel Barroso
do młodych liderów

Chciałbym wyrazić uznanie dla młodego pokolenia Europejczyków, które spotyka się dzisiaj w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Zdaję sobie sprawę z tego, iż obecnie w czasach kryzysu młodzi ludzie są najbardziej narażeni na bezrobocie. I dlatego uważam, że w obecnych czasach potrzeba nam więcej solidarności. Unia Europejska pracuje wraz z państwami członkowskimi i ich partnerami społecznymi nad tym, aby stworzyć lepsze szanse dla młodzieży. Wy także pracujecie dla Europy dając jej nowe i świeże idee. Życzę wam owocnych obrad i dyskusji i oczekuję na rezultaty waszej pracy.

Po raz czwarty
Nowy Sącz gości uczestników Forum Młodych Liderów

tym razem ponad 200 osób z ponad 30 krajów. To doskonała promocja miasta - mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor

Bożena Jawor - wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor

Po raz czwarty do Nowego Sącza przyjechał Aleksander Karcel z Białorusi. Za każdym razem jestem świadkiem i uczestnikiem ciekawych dyskusji podkreśla...

Podczas Forum Młodych Liderów nawiązują się znajomości, które skutkują potem wspólnymi programami - mówi dyrektor Narodowej Agencji programu Młodzież w Działaniu Tomasz Bratek

O tegorocznym Forum ale też o jego historii opowiada Tomasz Różniak - prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

Rozmawiała: Katarzyna Grydniewska / Polskie Radio Lublin


Rejestracja

Sesja otwierająca

Młodzi Liderzy rozpoczęli swoje spotkanie w Nowym Sączu!

  • Michał Wójcik - dyrektor programowy Forum
  • Bożena Jawor - Wice Prezydent Nowego Sącza
  • Tomasz Bratek – dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”
  • Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Dziś o 16.00 rozpoczęło się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Po konferencji prasowe Młodzi Liderzy właśnie rozpoczęli swoje spotkanie. Michał Wójcik, Dyrektor Programowy Forum powiedział, że Forum to miejsce spotkania, przyjaźni i rozmów o przyszłości Europy. Bożena Jawor, Wiceprezydent Nowego Sącza podkreśliła, że przyszłość leży w rękach młodych; życzyła młodym liderom, by byli promotorami pokoju i przyjaźni. Następnie 250 uczestników z 36 krajów zostało przywitanych przez Tomasza Bratka, Dyrektora Programu „Młodzież w Działaniu”, który stwierdził, że celem Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Przypomniał, że zadaniem Forum jest bliskie poznanie się uczestników i znalezienie partnerów do współpracy; to od uczestników zależy, jakie będzie to Forum. Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw powiedział, że Forum stwarza szansę na znalezienie rozwiązań dla przyszłych wyzwań Europy. Przypomniał, iż rok 2009 to czas szczególnych rocznic, co sprzyja pogłębionej refleksji i dyskusjom.

Tomasz Różniak o Forum Ekonomicznym Młodych LiderówWarsztaty dla uczestników

zapoznanie się i integracja uczestników Forum

Aktywne uczestnictwo oznacza zaangażowanie, świadomość i solidarność

Młodzi liderzy w czasie warsztatów stwierdzili, że aktywny udział oznacza dla nich zaangażowanie, świadomość, solidarność, wysiłek, rozwój, tworzenie zmian i bycie aktorem. Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę zaprezentować swoje organizacje, instytucje, których są przedstawicielami. Mamy nadzieję, że zaowocuje to stworzeniem prawdziwej sieci i nowymi projektami.Wieczór międzykulturowy.

Młodzi Europejczycy dumni ze swoich kultur

Dzisiejszy wieczór był prawdziwą mozaiką kultur. 36 krajów prezentowało swoją historię, tradycję, kuchnię i stroje. Wieczór zjednoczył wszystkich w różnorodności. Wieczór był wzbogacony tańcami i pieśniami wykonanymi przez zespół Sądeczaki, lokalną grupę muzyczną, która zaszczyca nas swą obecnością co rok.

Mówią uczestnicy Forum


Azerbaijan słuchaj; Belgium słuchaj; Croatia słuchaj; Czech Republic słuchaj; Greece słuchaj; Netherlands słuchaj; Lithuania słuchaj; Macedonia słuchaj; Russian Federation słuchaj; Slovakia słuchaj; Italy słuchaj


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY