FEML

XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

7-9 września 2021

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE UMIEJĘTNOŚCI

RELACJA Z XVI FORUM

9 WRZEŚNIA 2021 - DZIEŃ 3   13:20-14:20

Panel dyskusyjny:
Relacje gospodarcze w Europie z perspektywy młodego pokolenia


Obchodzimy obecnie jubileusz wielu inicjatyw kluczowych dla współpracy i pokoju w Europie. To już 30 lat polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i powstania grupy Wyszehradzkiej. Obecnie w świat biznesu, polityki i aktywności społecznej wchodzą ludzie młodzi i mobilni, urodzeni i wychowani w czasach pokoju i gospodarczej współpracy. Czy świadczy to o sukcesie założeń sprzed 30 lat, czy raczej jest to jedynie przyczynek do budowy trwałej przyjaźni? Czy założenia nawiązanych przed trzema dekadami traktatów są dla młodych przyjętym za oczywistość dokumentem prawnym? A może relacją, którą należy pielęgnować?


Moderator: Marek Stefan – Redaktor miesięcznika „Układ Sił”

 • Bartłomiej Orzeł – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
 • Cornelius Ochmann – Dyrektor, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Barbara Richstein – Wiceprzewodnicząca, Landtagu Brandenburgii
 • Edgar Kobos – Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 • Bartosz Kubiak – Prezes Zarządu, Akademia Wiedzy Obywatelskiej

Bariery zanikają, dorosło pokolenie Europejczyków którzy nie pamiętają zamkniętych granic. Po tych dekadach nadszedł czas turbulencji niepewności związanych kryzysami – klimatycznych wojen celnych, kryzysu przywództwa w Europie. – O tych wyzwaniach będziemy rozmawiać – rozpoczął Pan Marek Stefan, redaktor miesięcznika „Układ Sił”

Edgar Kobos odniósł się do sytuacji na postpandemicznym rynku pracy – Pracownik ma o wiele większość dowolność w wyborze miejsca pracy niż w czasach, gdy sam poszukiwałem stażu lub pracy. Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi i rynku pracy. Coraz większe upowszechnienie odnawialnych źródeł energii  powoduje większe i wzrastające zapotrzebowanie na osoby o wykształceniu technicznym.
Młodzi obecnie powinni nauczyć się elastyczności – Dodał Pan Kobos

Pan Stefan skierował pytanie na temat roli młodzieży w transformacji energetycznej.

Bartłomiej Orzeł odpowiedział następująco – Należy patrzeć na to z dwóch stron, energia – odejście od węgla w ‘dużej’ energetyce oraz ogrzewnictwo indywidualne. Spowoduje to zmiany na rynku pracy i w przemyśle węglowym – tu musi powstać konkretna oferta nie tylko dla osób pracujących w przemyśle wydobywczym, ale także w usługach transportowych, oraz w ogólnie w regionach opartych na gospodarce węglowej. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy nie będą przejmować schedy po ojcu i dziadku, ale iść na ścieżkę pracy w zawodach informatycznych i technicznych.

Każde pokolenie czeka na swój moment przełomowy, dla naszych dziadków był to niestety smutny moment wojenny, dla pokolenia naszych rodziców był to upadek komunizmu, natomiast dla naszego pokolenia takim przełomem może okazać się transformacja energetyczna, która może pozwolić nam tak naprawdę zredefiniować siebie – wskaźniki programów „Fit for 55” oraz „European Green Deal” są dla Polski przykrą wiadomością gdyż będą wymagały dużo więcej pracy. Może jednak powinniśmy się doszukiwać w tym konkretnej szansy i definiować przez to pytanie jakim chcemy być społeczeństwem za dwadzieścia lat  – skomentował Bartosz Kubiak dodając jednocześnie – ja odnoszę wrażenie, że nikt tak naprawdę nie próbuje zapytać ludzi na miejscu o co tak naprawdę chodzi, nie było szerszych konsultacji publicznych w kontekście tego planu sprawiedliwej transformacji. My mamy duży przywilej, że siedzimy na tej sali, czytamy dużo, ale trudno nam jest bardzo często wejść w buty człowieka, który pracuje w systemie zmianowym na przykład albo zjeżdża na szychtę do kopalni

Niemiecką perspektywę omawianych przemian przedstawiła Pani Barbara Richstein Wiceprzewodnicząca, Landtagu Brandenburgii – Rozmowa moich przedmówców była bardzo interesująca, ponieważ mierzymy się z takimi samymi problemami w Niemczech. Pochodzę z regionu Brandenburgii gdzie my również musimy odejść od węgla i również mamy podobne zmagania w tym zakresie. Jak wysokie będzie bezrobocie? Jest wiele osób pracujących przy wydobyciu i oni nie są osobami zaznajomionymi ze środowiskiem cyfrowym, więc musimy restrukturyzować cały sektor i mamy dużo szczęścia, że dzięki programowi Unii Europejskiej “Just Transition” otrzymaliśmy pomoc, ponieważ to nie jest tylko lokalny problem, ale jest to sprawa globalna.

Pani Richstein rozwinęła swoją wypowiedź  „Odnosząc się więc do stwierdzenia przedmówcy, że wszystko jest zmienne ostatnio patrzyłam na polsko-niemiecki „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i to było dosyć zabawne widząc co najmniej trzy artykuły na temat pokoju, na temat bycia przyjaznym wobec siebie, ale nie ma tam słowa o cyfryzacji i jest tylko jeden artykuł na temat współpracy naukowej. Mimo wszystko wy, młodzi ludzie musicie odnajdywać się nawzajem i odnawiać te relacje – jest to praca którą musicie wykonać Wy, młode pokolenie.

Cornelius Ochmann

- Jako przedstawiciel Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć o naszym podejściu – jesteśmy dzieckiem traktatu polsko-niemieckiego o którym mówiła pani Richstein, który został podpisany trzydzieści lat temu i przez te lata fundacja wspierała i nadal wspiera różne projekty polsko-niemieckie. Przez te trzydzieści lat wsparliśmy przeszło 16 tys. projektów na sumę 312 mln zł. Staramy realizować współpracę polsko-niemiecką również jeżeli chodzi o współpracę energetyczną, bo to nie jest tajemnicą że mamy tutaj dwa różne podejścia. Ja widzę w tym różnym podejściu do transformacji energetycznej jeden z wielkich problemów w stosunkach polsko-niemieckich w najbliższych latach i my jako fundacja jesteśmy zainteresowani w tym aby organizować również forum młodych ludzi, a nie tylko ekspertów, ponieważ eksperci znają się, spotykają się regularnie i tworzą własne analizy.

Na pytanie o podsumowanie 30lat Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej  Pan Ochmann odpowiedział następująco:

- Trzydzieści lat współpracy polsko-niemieckiej podzieliłbym na takie trzy okresy. Pierwsze to były lata dziewięćdziesiąte gdzie zarówno w Polsce jak i w Niemczech dominowała przede wszystkim problematyka związana z transformacją wewnętrzną.

- Zmianę strategii widzę w momencie przyjęcia Polski do NATO, a potem oczywiście rok 2004 gdy doszło do wstąpienia Polski do UE. Oczywiście dla przeciętnego obywatela ważniejszy był rok 2007 - przystąpienie do strefy Schengen, zapewne ludzie w Polsce jak i w Niemczech bardziej odczuli to niż nawet przystąpienie do UE.

- Po tym te pierwsze lata XXI wieku, gdzie dochodzi przede wszystkim do współpracy gospodarczej i jeżeli porównamy sytuację z roku 2004 i sytuacje gospodarczą dzisiaj, to widzimy gigantyczne różnice. Wymiana handlowa polsko-niemiecka po przystąpieniu do UE miała wartość około 16-17 mld marek. Obecnie wymiana handlowa to jest przeszło 100 mld euro. Polska jest 4 największym partnerem gospodarczym Niemiec.

- Oczywiście, w ciągu ostatnich 4-5 lat dochodzi do wielu nowych wyzwań, tematy historyczne dominują, z powodu pandemii wymiana młodzieżowa podupadła, ale po trzydziestu latach bilans jest pozytywny, choć może być jeszcze lepszy – podsumował Pan Dyrektor Ochmann   15:40-16:40

Panel dyskusyjny:
Kompetencje Młodego Lidera w postpandemicznym świecie


Młodzi ludzie dorastają w świecie nagłych i ciągłych zmian na rynku pracy. Czy świat potrzebuje posłusznych specjalistów, czy młodych konkurencyjnych pretendentów rzucających wyzwanie nestorom biznesu i polityki? Czy pandemia przyczyni się do redefinicji kluczowych na rynku pracy kompetencji? Czy zdolność błyskawicznego przebranżowienia stanie się najważniejszą umiejętnością na rynku pracy?


Moderator: Paulina Haratym-Niścior – Dyrektor Działu Międzynarodowego – Europejski Dom Spotkań, Fundacja Nowy Staw

 • Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
 • Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor, Narodowy Instytut Wolności
 • Tomasz Michałowski – Stowarzyszenie Dla Miasta
 • Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
 • Michał Tarnowski – Wiceprezes, Akademia Wiedzy Obywatelskiej

Debatę rozpoczęła Pani Paulina Haratym-Niścior – dyrektor działu międzynarodowego Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Pierwsza seria pytań dotyczyła  kluczowych kompetencji Młodego Lidera

Na pytanie Pan Minister Piotr Mazurek - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, odpowiedział następująco - Tak naprawdę to jest dość szeroko ​postawione pytanie jeśli chodzi o młodego lidera, bo możemy zadać sobie pytanie kim jest młody lider.  Tutaj oczywiście z jednej strony mamy na myśli działaczy społecznych, osoby angażujące się w działalność obywatelską, w organizacje pozarządowe, w młodzieżowe rady, rozmaite projekty i inicjatywy, ale także myślę, że można to sformułowanie odnieść do życia gospodarczego, politycznego i wielu innych obszarów życia, w których potrzebne są cechy liderskie.

Na pewno trzeba tutaj umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności także takiego dynamizmu, pewnej cały czas możliwej zmiany, pewnej niepewności. To są oczywiście sytuacje, które lider, jeśli chce być prawdziwym liderem musi przewidywać, musi nimi zarządzać i musi się potrafić do nich dostosować i myślę, że taki cały szereg cech moglibyśmy wskazać.

Do tego samego pytania ustosunkował się Pan Tomasz Michałowski, Prezes Stowarzyszenia Dla Miasta, Członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  - Uważam, że w ogóle temat tej dzisiejszej naszej dyskusji jest bardzo ważny i potrzebny. Badania wskazują, że do roku 2030, 75% wszystkich osób pracujących to będą tzw. millenialsi, a więc osoby, które się urodziły po roku 1980. Musimy więc zwrócić uwagę w szczególności na te osoby, które będą na ten rynek pracy wchodzić bo to będą ci liderzy, którzy będą decydowali o naszej przyszłości.

Dzisiaj rzeczywiście ci liderzy przede wszystkim (…) na pewno muszą być odważni jak to liderzy, ale muszą być bardzo elastyczni, ponieważ ilość tych zmian będzie bardzo, bardzo duża i to jest kluczowe żeby ci liderzy byli odważni ale też szybko potrafili przystosowywać się do tych zmian, które będą postępować co raz szybciej.

Na kwestię umiejętności pracy grupowej zwróciła uwagę Pani Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Szef Centrum GovTech, Justyna Orłowska – Lider to bardzo atrakcyjne słowo. Każdy chce być liderem  natomiast potrzebujemy zespołów osób. Ktoś będzie wizjonerem, inna osoba będzie producentem, egzekutorem i będzie realizować tą wizję. Gdybyśmy wszyscy byli tylko tymi, którzy wyznaczają kierunki, to kto będzie te kierunki realizował? Dlatego to jest tak szalenie ważne aby w edukacji i na każdym etapie było uwzględnienie tego co jest moim zdaniem kluczowe i tak naprawdę zakończyłabym nawet tylko tą jedną kompetencją – pracą w grupie.

Pan Wojciech Karczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności odniósł się do pytania następująco:  Jak patrzeć na rozmaite kategorie czy kategoryzację kompetencji przywódczych to proszę pozwolić, że zwrócę uwagę tylko na dwie kompetencje, jakie wydają mi się są bardzo istotne z tej perspektywy.

Jedna to kompetencje obywatelskie: wiedza o kraju, o swojej społeczności lokalnej, o zasadach demokracji, o społeczeństwie obywatelskim.

Drugim rodzajem kompetencji, na których chciałem zwrócić uwagę to są kompetencje kulturalne: znajomość własnej tradycji, nawiązywanie w swojej działalności do tej tradycji, kierowanie się wartościami kulturowymi.
Jedną z umiejętności, którą w ekspresowym tempie nabywają działacze organizacji społecznych to jest umiejętność działania on-line. To także państwa odpowiedzialność żeby tę umiejętność w organizacjach społecznych wdrażać w sposób najbardziej przyjazny dla wszystkich uczestników tej formy działania ruchów społecznych i organizacji pozarządowych.

Pan Mateusz Grochowski – Prezes Parlamentu Studentów RP zwrócił uwagę na aspekty osobowości i miękkich umiejętności młodego lidera - z mojej perspektywy Młody Lider to jest osoba, która przyciąga właśnie te osoby do działalności w danym zespole i grupie. To jest osoba, która pokazuje, że warto realizować te pomysły, ale to też ta osoba, która przyciągnie wszystkich i pokaże im dość szeroką perspektywę na dany temat. Kolejne co warto wymienić to jest praca w grupie, przez co również rozumiem budowanie zespołu na wartościach, które określimy sobie wszyscy razem, takich wartościach, gdzie każdy członek zespołu będzie czuł, że one są istotne i  warte zrealizowania. To jest druga rzecz. Trzecią rzeczą, którą na pewno bym wspomniał u dobrego lidera, to są również ​umiejętności komunikacji interpersonalnej ale też i poznawania nowych osób, tego jak my się wypowiadamy i to jak chcemy nawiązać kontakt z drugą osobą.

Michał Tarnowski –wiceprezes Akademii Wiedzy Obywatelskich zwrócił również uwagę na umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem rozproszonym - Pierwsze to co wydaje mi się bardzo istotne to fakt, że powrót do pracy stacjonarnej w takim samym formacie jaki znaliśmy prawdopodobnie nie nastąpi. Oznacza to, że będziemy musieli zarządzać zespołami rozproszonymi i to jeszcze pewnie jest jakiegoś rodzaju wyzwanie (zarządzamy zespołami, które już się skonsolidowały w środowisku stacjonarnym). Myślę, ze to co będzie się pojawiało przez najbliższe lata to tworzenie od zera zespołów rozproszonych, to wymaga zupełnie nowych kompetencji, takich jak umiejętność chociażby substytuowania tego co wcześniej znaliśmy jako wydarzenia socjalne. nasze pokolenie też  oczekuje innego rodzaju zarządzania, opartego czy to na coachingu czy partnerstwie, niekoniecznie na hierarchicznej strukturze. W dobie wciąż postępującego progresu technologicznego, dla młodych liderów  niezbędnym będzie realne zrozumienie potencjału technologii, ich możliwości ale też i ograniczeń.RELACJA Z XVI FORUM
PROGRAM
XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


ORGANIZATORZY / ORGANIZERSPARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER


PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE
partner oficjalny / official partnerPARTNERZY / PARTNERSPARTNERZY MERYTORYCZNI / SUBSTANTIVE PARTNERSPATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGEWspółfinansowanie / co-financing


 
 


W 2021 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO DOTYCHCZAS 72778 OSÓB
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE