FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 09-12.09.2008
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2: Środa

10 września 2008, Nowy SączPolityka młodzieżowa
Program Młodzież w Działaniu

- wstęp, praca w grupach

warsztaty prowadzone przez sieć SALTO oraz
Narodową Agencję Programu “Młodzież w Działaniu”.

Teraz młodzież.

Edukacja jest najlepszym środkiem do prawdziwego dialogu. To przesłanie dzisiejszych warsztatów Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Uczestnicy Forum wzięli dziś udział w warsztatach przygotowanych przez trenerów unijnego Programu „Młodzież w działaniu”.

Edukacja nieformalna jest narzędziem, dzięki któremu młodzi uczą się rozmawiać. To technika, którą z powodzeniem można zastosować w polityce lub poznawaniu działania mechanizmów ekonomii. – mówi trenerka Dorota Prymek z Programu „Młodzież w działaniu”.

Trenerzy Programu „Młodzież w działaniu” zorganizowali dla uczestników Forum trzy warsztaty - o aktywnym uczestnictwie młodych w życiu społeczno- politycznym, różnorodności kulturowej i przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia grup społecznych. Młodzi liderzy, podzieleni na małe grupy, przygotowywali prezentacje na temat najważniejszych wyzwań i problemów, z jakimi wiąże się uczestnictwo z życiu społecznym. Nie brakowało dyskusji, ważnych pytań, ale i pomysłów na to jak promować i przedstawiać zadanie młodego pokolenia wśród politycznych dysydentów. Jedna z grup zastanawiała się, jaką rolę mogą odegrać młodzi liderzy w zwalczaniu globalnych problemów takich jak bieda, głód czy konflikty zbrojne. „Im więcej ze sobą rozmawiamy, tym więcej pozbawiamy się stereotypów i wzajemnego niezrozumienia. Konflikty często biorą się z braku dialogu. – uważa Weronika Duda z Wrocławia – jedna z uczestniczek Forum. Młodzi zauważyli również, że zwalczanie problemów globalnych często wiąże się z działaniem na rzecz własnej społeczności lokalnej. „Działajmy lokalnie – myślmy globalnie” – podkreślił Peter Ordey z Węgier.

Anna Żamejć / Press Room Team


Specjalne wystąpienie

Donalda Tuska
premiera Rządu RP

Inauguracyjna sesja plenarna Forum Ekonomicznego w Krynicy

"Europejskie dylematy: Europa Środkowa - partner czy statysta?"

 • Moderator Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP 1995-2005, Fundacja Amicus Europae, Polska
 • Wolfgang Clement - Były Minister Gospodarki i Technologii, Bonncomm management &communications, Niemcy
 • Denis MacShane - Poseł, Izba Gmin, Wielka Brytania
 • Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A., Były Premier RP
 • Andrej Kobiakow - Wicepremier, Rząd Republiki Białoruś, Białoruś
 • Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki RP


Premier Donald Tusk

do młodych liderów w Nowym Sączu

Dla młodych ludzi, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w Europie, przyszłość to wielkie wyzwanie i szansa. Dlatego to, co udało się wywalczyć mojemu pokoleniu, a jest to wartość absolutnie bezcenna, to jest wolność - swoboda życia, działania, wyboru własnej drogi życiowej. Tej wartości trzeba zawsze pilnować. Jest to dobry moment, żeby zwrócić się do wszystkich bez wyjątku młodych Europejczyków: pamiętajcie, że wolności raz zdobytej nie można oddać. W Europie czy na świecie, wszędzie tam, gdzie ktoś chce komuś zabrać wolność, my mamy za zadanie reagować, ze względu na nasze własne długie lata doświadczeń. Jestem przekonany, że jeśli tą wolność uchronimy, to młodzi ludzie dadzą sobie radę we współczesnej Europie. Patrzę z dużym spokojem na przyszłość tych, którzy maja dzisiaj osiemnaście – dwadzieścia lat” - powiedział do Młodych Liderów Nowym Sączu Premier Polski Donald Tusk.
powiekszenie
Premier Donald Tusk

Katarzyna Grydniewska / Polish Radio LublinForum Ekonomiczne Młodych Liderów w Krynicy

Sesja nadzwyczajna - częśc I
Gospodarka XXI wieku – wyzwania dla młodego pokolenia

 • Prowadzenie: Przemysław Patryk Iwanek - przewodniczący konferencji
 • Wolfgang Clement - Były Minister Gospodarki i Technologii, Bonncomm management &communications, Niemcy
 • Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A., Były Premier RPUdział w panelach dyskusyjnych

XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Krynicy

Sesja nadzwyczajna - częśc II
Znaczenie gospodarki polskiej dla regionu i Europy

Goście specjalni:

 • Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki RP
 • Petro Poroshenko - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Narodowy Ukrainy
 • Mykola Katerynchuk – Deputowany, Najwyższa Rada UkrainyORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY