FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 08-12.09.2009
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2: Środa

9 września 2009, Nowy SączJose Manuel Baroso przywitał uczestników

Chciałbym wyrazić uznanie dla młodego pokolenia Europejczyków, które spotyka się dzisiaj w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Zdaję sobie sprawę z tego, iż obecnie w czasach kryzysu młodzi ludzie są najbardziej narażeni na bezrobocie. I dlatego uważam, że w obecnych czasach potrzeba nam więcej solidarności. Unia Europejska pracuje wraz z państwami członkowskimi i ich partnerami społecznymi nad tym, aby stworzyć lepsze szanse dla młodzieży. Wy także pracujecie dla Europy dając jej nowe i świeże idee. Życzę wam owocnych obrad i dyskusji i oczekuję na rezultaty waszej pracy. Rozwijanie wzajemnej gotowości do poświęceń powinno być wartością - powiedział Przewodniczący. Podkreślił wagę wschodniego partnerstwa. Apelował o solidarność z młodymi, szczególnie w kontekście kryzysu, który dotyka młodych w szczególny sposób. Życzył owocnych dyskusji, deklarując otwartość na wnioski młodych.

Mówia uczestnicy Forum

Jestem Chistian z Niemiec.

Studiuję Zarządzanie Sztuką i Muzyklogię. Aplikowałem na Forum, by poznać ludzi z Europy. Jest to ważny kontakt z innymi kulturami. Jest to niewiarygodnie ubogacające, jest to również ważne dla mojej przyszłej pracy, która będzie związana z kulturą, ale też zarządzaniem, dyplomacją. Dlatego tak bardzo doceniam tą różnorodność kulturową tu.


Nazywam się Pamela, jestem z Polski.

Przyjechałam tu, by nawiązać nowe kontakty i poznać ludzi. Za rok będę aplikowała na studia, chcę użyć tych kontaktów dla przyszłej pracy i kariery.


Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zygmunt Berdychowski
jak ważna jest dla niego współpraca z młodymi ludźmi - posłuchaj


Małopolska strategia regionu

Powitanie uczestników

  • Leszek Zegzdathe Marshall of the Malopolska Region
  • Zygmunt Berdychowski the Chairman of the Programme Council of the Economic Forum in Krynica

Malopolska - young leaders meeting point welcoming speech by Leszek Zegzda, the Marshall of the Malopolska Region speech by Zygmunt Berdychowski, the Chairman of the Programme Council of the Economic Forum in Krynica presentation of Malopolska region marketing strategy.


Małopolska otwiera się na młodych


Spotkania między ludźmi maja kapitalne znaczenie w życiu, koniecznie trzeba rozmawiać. Zdolność do dialogu to ważna umiejętność, której młodzi muszą się uczyć. Małopolska to szczególne miejsce, z długą tradycją wielokulturowości. Dlatego dobrze, że to spotkanie odbywa się tutaj. To spotkanie tutaj jest tak samo ważne jak to w Krynicy. Z Młodymi Liderami spotkał się także marszałek województwa Leszek Zegzda.

Słuchaj: Leszek ZegzdaBądź aktywny!

Warsztaty prowadzone przez Narodową Agencję Programu"Młodzież w działaniu"

Skorzystaj z szans, jakie daje Program "Młodzież w działaniu" Uczestnik z Francji był przez pól roku wolontariuszem w Islandii, uczestnik z Turcji brał udział w wymianie w Turcji o globalnym ociepleniu, polska reprezentantka organizacji pozarządowej była na szkoleniu o zarządzaniu organizacjami pozarządowymi w Rumunii. To tylko kilka przykładów możliwości, jakie daje Porgram "Młodzież w działaniu". Uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczącej całej oferty, jaką daje ProgramWyzwania dla gospodarki europejskiej w dobie globalizacji. Polskie doświadczenia

Wykład:
Waldemar Pawlak - Wicepremier RP

Europa Środkowo- Wschodnia ma ogromny potencjał


W swoim wystąpieniu Waldemar Pawlak, Wicepremier Polski podkreślił ogromny potencjał, jaki leży w Europie Środkowej i Wschodniej. PKB całego regionu jest wyższe niż Rosji. Region ten posiada specjalny kontekst kulturowy, wartości, takie jak rodzina; czynniki, które czynią ten region wyjątkowym. Kluczowym tematem w tym regionie jest współpraca. Potrzebujemy w tym regionie i na całym kontynencie inspiracji i innowacji.

Dobrze jest, jeśli używamy doświadczenia innych, a następnie przenosimy je na nasz grunt, uwzględniając uwarunkowania lokalne, co stanowi element innowacji. Inny temat, którego dotknął, była rola państwa i regulacje. Przed kryzysem neoliberalne doktryny forsowane przez wiele osób były przeciwne jakimkolwiek regulacjom. Kryzys udowodnił, że regulacje są konieczne.
Dobrze, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów promuje podejście sieciowe. Daje szansę komunikacji, buduje potencjał kontaktów na przyszłość. Zaowocują one w przyszłości, kiedy młodzi liderzy będą zajmowali ważne stanowiska publiczne


Młodzież, Europa, świat - współpraca i odpowiedzialność w erze globalizacj

Panel dyskusyjny

  • Krzysztof Stanowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP
  • Ludwik Wiśniewski - Dominikanin
  • Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


Zadaniem młodych jest budowanie pokoju i zrównoważonego rozwoju w świecie


Pokolenie obecne na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów ma przed sobą ogromne zadanie. To pokolenie jest odpowiedzialne za budowanie pokoju jak powiedział Ojciec Ludwik Wiśniewski. Stwierdził, że proces ten powinien być oparty na wspólnych wartościach, takich jak prawda, godność osoby ludzkiej i bogacenie się. Bogacenie jest dobre, ale tylko w połączeniu z odpowiedzialnością i troską za tych, którzy są pozbawieni dóbr. Od nas zależy, czy świat będzie lepszy. Nie powinniśmy pytać, co możemy dostać, ale pytanie powinno brzmieć, co my możemy zaoferować naszej ojczyźnie, kontynentowi, światu.

Wiceminister Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Stanowski stwierdził, że dziś jest mniej granic w znaczeniu politycznym, ale rosną inne, jak na przykład bariery w zakresie używania nowych technologii pomiędzy pokoleniami. Żeby budować tożsamość, trzeba coś wspólnie robić. Europa powinna coś zrobić dla świata, takim zadaniem jest pomoc rozwojowa i prawa człowieka.Młodzi Liderzy odwiedzili swoich starszych kolegów w Krynicy.

Uczestnicy Forum z Nowego Sącza odwiedzili starsze generacje liderów w Krynicy. Uczestniczyli w Inauguracyjnej sesji plenarnej zatytułowanej Solidarność Europejska. 20 lat po Rewolucji. Paneliści sesji to: Dick Roche, Minister ds. Europejskich, Irlandia; John Monks, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Związków Zawodowych; Jose Maria Aznar, Prezes Fundacji Analiz i Studiów Społecznych, Hiszpania; Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP 1995-2005; Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; Filip Thon, Prezes RWE w Polsce; Ojciec Maciej Zięba OP, Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności


Mówia uczestnicy Forum


Poprosiliśmy młodych liderów, by powiedzieli skąd są i podzielili się z nami swoimi opiniami o Forum.

Nazywam się Rita i jestem z Wilna.

Pracuję w firmie, która zajmuje się finansami. Podoba mi się na Forum, bo mogę spotkać ludzi z wielu krajów i dużo rozmawiamy.


Mam na imię Liana I jestem z Holandii.

Po raz pierwszy jestem w Polsce i Polska jest dla mnie ogromnym odkryciem.


Solidarność europejska. 20 lat po Rewolucji

Sesja plenarna XIX Forum Ekonomicznego w KrynicyWyzwania dla Europy: społeczeństwo, ekonomia, polityka

Wykład
José María Aznar
former Prime Minister of Spain

Jose Maria Aznar wierzy w Europę


Jose Maria Aznar, były Premier Hiszpani, aktualnie Przewodniczący FAES, był dziś gościem specjalnym młodych liderów. Wyraził swój szacunek dla Polski, zaznaczając, że Polska jest jednym z Jego ulubionych i kluczowych państw Unii Europejskiej. Przyznał, że prowadził twarde negocjacje, by Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wierzy w silną Europę, która powinna bronić swojego systemu wartości, takich jak wolność, szacunek dla korzeni historycznych. Jednym z tych korzeni jest chrześcijaństwo, bez którego nie byłoby Europy. Powinniśmy uczynić Europę bardziej zrozumiałą dla ludzi. Szansą Europy jest ekonomia, powinno się wdrożyć poważny plan reform gospodarczych włączając liberalizację, większa prywatyzację i poważne reformy rynku pracy. Powinniśmy dać ludziom możliwości, to jest najlepsze rozwiązanie. Aznar popiera rozszerzenie Unii o państwa bałkańskie, a następnie Ukrainę i Gruzję, ale te dwa ostatnie kraje najpierw powinny wstąpić do NATO.Europa w XXI wieku - jak uczynić projekt integracj i europejskiej atrakcyjnym dla młodych ludzi

Wykład
Dick Roche
Minister ds. Europejskich Irlandii

Wejście Irlandii do Unii sprawiło, że Irlandczycy stali się bardziej irlandzcy


Monet, Schuman i inni twórcy mieli rewolucyjna koncepcję, rewolucyjny projekt Europy opartej na zasadach i wartościach. Minister Roche jest świadomy, że projekt ten nie jest doskonały i jest niedokończony, ale wart jest kontynuacji.

Podstawową zasadą Unii jest równość przejawiająca się w tym, że każdy musi być wysłuchany. W sercu projektu europejskiego musi leżeć wola słuchania. Projekt europejski musi być ponownie odkryty, ludzie muszą się ponownie zaangażować- to jest zadanie młodych, którzy muszą odkryć w sobie pasję. Minister przypomniał, że Irlandczycy obawiali się wejścia do Unii, obawiali się utraty tradycji, ale w ostateczności wejście do Unii uczyniło ich bardziej irlandzkimi.

Interview with Dick Roche

Minister of State for European Affairs, Ireland


Q.: How to make a european more attractive?

A.: I think someone should inject a sense of passion about the European project. European project has been peaceful. In many ways it's the biggest success the world has ever seen. For many centuries the world has been solving it's problems by wars. The idea of a warfare between the european nations is completely unworkable. We are successful in growth and development. It's a classical win-win situation. By pulling small amounts of sovereignty we have all gained immeasurably. Young people have a great role to play of bringing that sense of idealism into the European Union. If you look into the Lisbon Treaty, especially the Charter it gives you an uplifting feeling. Principles that are described there are especially attractive to young people. There are so many things going on in Europe. I've told you before that 3 of 4 of my children have been doing the ERASMUS programme. It's a great possibility for young people to come together and create a better understanding among each other. If we speak about sports, we have proposed to the EU Commission to ratify some minority kinds of sports. You must know how many interesting kinds of sports do we have in Ireland. I mean there so many things in Europe. There are so many prospects out there. The biggest problem is that the European Union could be killed by cynicism. And cynicism is something that young people don't usually have or express. So if young people can become enthusiastic about the European project, if they can say: "it is our project", if they want to build Europe on principles, on values - democracy, the rule of law, respect for human rights, it would be a wonderful place for this generation and the generations to come. And finally, I would like us to say our word on the European values, concepts and principles.Bankiet w Ratuszu
w Nowym Sączu

Dziś wieczorem gościliśmy w Ratuszu Miejskim, gdzie zostaliśmy przywitani uroczystą kolacją. Bożena Jawor, Wiceprezydent Miasta wyraziła radość, że w tych dniach miasto gości tylu młodych ludzi z tak licznych krajów.ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY