FEML

XVIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

Karpacz, 5-8 września 2023

Młodzi liderzy przyszłościXVIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW 2023
NAJWIĘKSZE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW W EUROPIE


Młodzi liderzy spotkają się w Karpaczu

„Młodzi liderzy przyszłości” to motyw przewodni XVIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów – imprezy partnerskiej XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 5-8 września 2023 r. w Karpaczu i Jeleniej Górze. Udział w niej weźmie około 150 uczestników z Polski, a także innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego.

Podczas tegorocznych paneli dyskusyjnych zostaną poruszone kwestie związane m.in. z cyberbezpieczeństwem w sieci, a konkretnie wystrzegania się zagrożeń związanych z płatnościami elektronicznymi. Ponadto zaproszeni goście będą starali odpowiedzieć na pytanie Jak powinna wyglądać współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy?” oraz porozmawiają o dialogu polsko-niemieckim. Nasi uczestnicy będą także mogli wziąć udział w licznych warsztatach poświęconych m.in. zarządzaniu budżetem osobistym, czy wypaleniu wśród młodych liderów.

Gościem specjalnym naszego wydarzenia będzie znany sportowiec, odnoszący sukcesy nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Do tej pory, we wszystkich XVII edycjach Forum udział wzięło ponad 4000 uczestników z ponad 30 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.


REJESTRACJA


REJESTRACJA

Akredytowanym uczestnikiem Forum jest osoba, która przeszła wszystkie etapy rejestracji i otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Forum. Warunkiem udziału w formie stacjonarnej w Forum jest zgłoszenie Uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W Forum mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Forum ma charakter zamknięty.

Etapy rejestracji

Rejestracja składa się z dwóch etapów:

I z nich to wypełnienie formularza zgłoszeniowego
II – dokonanie płatności

Pierwszy etap rejestracji udziału stacjonarnego polega na:

 1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych przez Organizatora Forum;
  I etap rejestracji uczestnictwa stacjonarnego zostanie zakończony 7 sierpnia br.
 2. po zakończeniu I etapu i zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora zostanie odblokowana możliwość dokonania opłaty za uczestnictwo w Forum.
  II etap rejestracji uczestnictwa stacjonarnego zostanie zakończony 15 sierpnia br.

Po zakończonej pełnej rejestracji, potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podane przez uczestnika w trakcie rejestracji. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja nie powiodła się w wyniku problemów technicznych przeglądarki. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Forum.

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Organizator Forum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Forum bez podania przyczyny.


   REGULAMIN UCZESTNICTWA

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE REGULAMINÓW UCZESTNICTWA PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

   REJESTRACJA
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM STACJONARNIE
Cena biletu: 200 PLN


Jako uczestnik stacjonarny otrzymujesz:

 • Dostęp do grupy uczestników na Facebook
 • Możliwość uczestniczenia w stacjonarnym programie merytorycznym FEML
 • Wstęp na Forum Ekonomiczne w Karpaczu (w dniu 7 września 2023 r.)
 • Wstęp na wieczór międzykulturowy
 • Catering konferencyjny
 • Certyfikat uczestnictwa

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum od początku swojego istnienia dąży do włączania osób młodych do dyskusji na temat przyszłości Europy i świata, a także w procesy decyzyjne kształtujące naszą rzeczywistość. W trakcie siedemnastu edycji, dzięki przestrzeni do rozmowy, networkingu i integracji, uczestnicy mogli nawiązać międzynarodowe partnerstwa, zrealizować wspólne projekty, a nawet zdobyć wymarzoną pracę. Przez minione 17 lat Program Forum ubogacał młodych uczestników w wiedzę, pewność siebie, inspiracje do działania oraz dał pespektywy i nowe kontakty. Dzięki temu po latach, wielu uczestników wracało na Forum – jako partnerzy wydarzenia, eksperci i prelegenci.

Cele główne tegorocznego Forum

„Młodzi liderzy przyszłości” to motyw przewodni XVIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów – imprezy partnerskiej XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym celem tegorocznego Forum jest kształtowanie postaw, które pomogą lepiej zarządzać budżetem osobistym, a także rozwój debaty publicznej na tematy ekonomiczne, geopolityczne, społeczne i edukacyjne.

ZOBACZ, JAK BYŁO W POPRZEDNICH LATACH...Instytucje zainteresowane współpracą


prosimy o przesłanie ofert na adres:

marketing@forum-leaders.eu

UCZESTNICY O FORUM

FEML

Udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów jest wspaniałą okazją do poznania osób myślących w podobny sposób, którzy podzielają te same wartości i zainteresowania. Nie można przegapić możliwości spotkania oraz rozmowy z ekspertami i przedstawicielami rządu kształtujących przyszłość Europy. Organizaja Forum stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu można w łatwy sposób znaleźć czas zarówno na sesje networkingowe, jak i panele dyskusyjne. To właśnie te elementy były głównym powodem mojego udziału w Forum już po raz czwarty i nadal mam ochotę pojawić się tu po raz kolejny. Do zobaczenia w Nowym Sączu!

Raúl Labadze, Gruzja

FEML

Jestem przeogromnie wdzięczna za możliwość udziału w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów z racji tego, iż to doświadczenie dało mi okazję być częścią rozmów z osobami, których opinię podzielam, ale także lepiej zrozumieć tych, którzy mają poglądy odmienne od moich, jak również dostrzec, że jesteśmy bardziej podobni niż mi się wydawało. Ponadto mogłam być świadkiem różnych inicjatyw, które natchnęły mnie do prób zrealizowania ich w mojej lokalnej społeczności. Ciągle się zastanawiasz? Mam nadzieję, że nie! Zapisz się i do zobaczenia na miejscu!

Sanela Ravlic, Chorwacja

FEML

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest niezbędne dla młodego pokolenia do przekazania swoich pomysłów oraz nawiązania kontaktu z osobami o podobnych poglądach, które mają większe doświadczenie w biznesie, w celu opracowania innowacyjnych technologii, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu. Nie spodziewałem się że Polska będzie tak tradycyjna pod względem kulturowym, architektonicznym oraz gościnności. Sądziłem, że Polska po drugiej wojnie światowej będzie bardziej nowoczesna. Zamiast tego naprawdę czułem, że kraj zachował swoje piękno, co bardzo szanuję i kocham.

Ramon Rahangmetan, Holandia