FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUM


MODEL INKUBATORA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ

na przykładzie projektu

"Inkubator Współpracy Akademickiej"

odbywającego się w dniach 4-8.09.2017 w Nowym Sączu
w ramach XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
oraz wypracowanych metod Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw


STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

1. NETWORKING


proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości,
prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Networking_(biznes)

PROJEKTOWE METODY NETWORKINGOWE

1.
PRZED WYDARZENIEM

2.
W TRAKCIE WYDARZENIA

3.
PO WYDARZENIU


1.
PRZED WYDARZENIEM


APLIKACJE MOBILNE

np. Eventory – umożliwiająca pierwszy "wirtualny" kontakt między uczestnikami, wymianę kontaktów/informacji

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER

a) wydarzenie Fb dotyczące projektu Inkubator Współpracy Akademickiej – umożliwiająca nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami projektu
b) grupa Fb 12th Economic Forum of Young Leaders - umożliwiająca nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami Forum – zarówno z Polski jak i z za granicy

2.
W TRAKCIE WYDARZENIA


FORMALNA

SESJE INTEGRACYJNO – NETWORKINGOWE
– prowadzone przez animatora dla uczestników projektu oraz dla wszystkich uczestników Forum mające na celu spotkanie się młodych ludzi z różnych części Polski i Europy, reprezentujących rożne uczelnie i koła naukowe oraz organizacje pozarządowe; wymiana wizytówek/ulotek/broszur;
Możliwe jest wykorzystanie licznych gier zapoznawczo - integracyjnych (wybrane gry integracyjne i ich opis – w załączniku); networkingowy "speed dating" (opis w załączniku); networkingowy market (opis w załączniku)


NIEFORMALNA

przerwy kawowe – dostarczające nie tylko kofeiny, ale przede wszystkim możliwości przestrzennej i czasowej do nawiązywania kontaktów i wymiany poglądów; spontaniczne rozmowy w kuluarach – zarówno z innymi uczestnikami projektu jak i z przedstawicielami świata biznesu, nauki, polityki; wieczory integracyjne (bankiet, wieczór polski, wieczór międzynarodowy, itp.).

3.
PO WYDARZENIU


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE – FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER

– wymiana opinii, ogłoszenia o planowanych projektach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz prowadzonych rekrutacjach do projektów (tablica ogłoszeń, wymiany informacji)Praktyczne wskazówki dotyczące nawiązywania kontaktów


"Porozmawiaj z ekspertami!

Podczas sesji networkingowych istnieje możliwość interakcji z prawdziwymi ekspertami. Porozmawiaj z nimi, jednak myśl jak dziennikarz i najpierw zastanów się jakie pytanie zadasz. Naprawdę, większości z nich przyjemność sprawia pomaganie młodym ludziom w rozwiązywaniu trudnych kwestii, które mogą pojawić się w pracy lub podczas przygotowania projektu. Aby się wyróżnić musisz zdać sobie sprawę z tego, że ludzie zazwyczaj zaczynają zadawać pytania takim ekspertom natychmiast po rozpoczęciu rozmowy, jednak lepszą taktyką jest porozmawiać z ekspertem o sprawach ogólnych. Potem, być może tydzień po pierwszym spotkaniu z nim, możesz ponownie nawiązać kontakt i powiedzieć mu jak bardzo podobało Ci się jego przemówienie i dopiero potem zapytać czy mógłby Ci pomóc w rozwiązaniu jakiegoś bieżącego problemu.


Opuść swoją strefę komfortu

Jest rzeczą naturalną, że są rzeczy, na których znamy się lepiej niż na innych. Nie rozmawiaj tylko o swoich mocnych stronach, ale raczej zaangażuj się w coś innego – pokażesz się wtedy jako osoba wszechstronna, która zawsze i wszędzie pasuje.


Ustaw sobie cele

Ważne jest, aby stawiać sobie cele zanim rozpocznie się nawiązywanie kontaktów. Takie cele mogą obejmować na przykład nawiązanie trzech nowych znajomości lub nauczenie się czegoś nowego. Oczywiście celem może być również sama radość z uczestnictwa w przedsięwzięciu, które lepiej przygotuje Cię do uczestnictwa w sesji networkingowej"


Źródło: Broszura pt. "Twoja kolej! Zadbaj o swoją karierę."
Monika Drąg, Daniel Markovic, Alena Stefanikova, Laura Birtolo, Gian Paul Gauci, str.22

2. ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH


"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym"

(Brian Tracy)


W kreowaniu oraz tworzeniu wspólnych projektów bardzo ważne są umiejętności liderskie. Należą do nich: umiejętne wyznaczanie sobie celów, automotywacja, poprawna komunikacja z innymi oraz rozwiązywanie konfliktów umiejętność inspirowania i motywowania innych oraz zarządzania zespołem, celne i zwięzłe przestawienia swoich idei i pomysłów projektowych (tzw. Pitching).

Studenci mają szansę obecnie uczestniczyć w różnych szkoleniach dotyczących powyższych sfer, rozwijać te umiejętności przy wsparciu trenera oraz obecności innych uczestników, a tym samym stawać się lepszym liderem, współpracownikiem i studentem. Taką przestrzeń umożliwiła w czasie forum obecność trenerów prowadzących warsztaty z wyżej wymienionych tematów.


ELEVATOR PITCH

- czyli jak zaprezentować swój pomysł w czasie tak krótkim jak jazda windą

PIOTR BUCKI
– szkoleniowiec, coach, manager, wykładowca

TAKE THE LEAD

- warsztat
umiejetności managerskich

ANETA SZCZYKUTOWICZ
– psycholog, certfikowany trener

DROP…AND CHANGE

- inspiracja,
motywacja, zmiana

MIROSŁAW URBAN
– psycholog, trener biznesu, coach


Warsztaty mają zaletę żywego uczenia się - wykorzystują aktywne, często niekonwencjonalne metody dające efekt skutecznej autorefleksji prowadzącej do rozwoju umiejętności interpersonalnych.

W czasie spotkań studenckich - eventów, seminariów, konferencji czy spotkań projektowych warto korzystać ze wsparcia profesjonalncyh trenerów by rozwijać swój potencjał osobisty i przekładać go na parcę w zespole w realizacji wspólnych projektów.


3. WIEDZA


We wzajemnej współpracy i kreowaniu wspólnych pomysłów potrzebne są nie tylko (choć w dużej mierze decydujące o sukcesie) umiejętności interpersonalne, ale również wiedza dotycząca możliwości korzystania z dotacji, programów i źródeł finansowania projektów studenckich (ogólnopolskich i międzynarodowych), sposobów pozyskiwania wsparcia finansowego, a także sztuki pisania wniosków projektowych oraz umiejętności ich praktycznego realizowania. Warto korzystać z wiedzy i wsparcia ekspertów w tej dziedzinie, którzy dzielą się nią zarówno w formie prelekcji podpartej prezentacją multimedialną jak i praktycznych warsztatów.

W czasie spotkań mających na celu nawiązanie i podtrzymanie współpracy miedzy przedstawicielami różnych uczelni warto uwzględnić w programie:


 1. Spotkanie z ekspertem w tej dziedzinie

  - który szczegółowo omówi możliwości programu, poda informację odnośnie źródeł z których można korzystać

 2. Warsztaty z coachem projektowym

  – dzielącym się wiedzą związaną z praktyczną realizacją projektów

 3. Warsztaty w podziale na mniejsze grupy

  – ćwiczenie umiejętności konstruktywnej "burzy mózgów", konceptualizacji idei, dostrzeżenia zasobów, wstępnego podziału zadań


IMPULSY


Czas trwania: 15 minut
Materiały: kartki (małe – kwadratowe) na których napisane są liczby;
Cel: Losowe dobranie osób w pary, nawiązanie kontaktu, poznanie się,


Przebieg:

Ćwiczenie przeprowadza się w celu zintegrowania grupy, ale także po to aby w sposób zupełnie losowy podzielić grupę na zespoły dwu osobowe (lub większe w zależności od intencji).
Jeśli grupa jest parzysta trener nie bierze udziału, jeśli zaś nieparzysta trener/prowadzący bierze udział w grze.
Na małych kartkach piszemy cyfry – po 2 pary jednej liczby np. 1 i 1 (każda jedynka oddzielnie na jednej kartce). Kartki składamy na pół aby nie było widać cyfry. To są liczby impulsów, które osoby muszą sobie przekazać za pomocą lekkiego uściśnięcia podanych sobie prawych dłoni. Po wylosowaniu przez wszystkich uczestniczących w grze kartek pierwsza z osób podchodzi po kolei do każdego uczestnika i uściskiem ręki przekazuje ilość wylosowanych impulsów. W odpowiedzi na to uczestnik gry przekazuje wylosowaną przez siebie ilość impulsów. Muszą to robić zupełnie bezgłośnie. Jeśli ilość impulsów się zgadza czyli dla przykładu tu jest 3 i tu jest 3 to oznacza, że się odszukali w parę i mogą stanąć obok siebie czekając na rezultaty poszukiwań innych.
Należy pamiętać, że musi być tyle liczb ile par – np. jeśli mamy 16 osób w grupie to musi być 8 podwójnych kompletów liczb od 1 do 8
Osoby w parach mogą przez chwilę – około 7-10 minut rozmawiać ze sobą.

ZAPREZENTUJ PARTNERA


Czas trwania: zależy od liczebności grupy
Materiały: niepotrzebne (ewentualnie kartki formatu A4 i długopisy)
Cel: nawiązanie kontaktu z jedną osobą i lepsze jej poznanie, umożliwienie przepływu informacji o sobie nawzajem na forum grupy poznanie - pochodzenia, aktualnej aktywności życiowej, zainteresowań, ciekawostek o danej osobie (mini integracja – w parach i maxi integracja – na forum grupy)


Przebieg:

Osoby, które zostały już połączone w pary (np. metodą impulsów) mają zadanie w ciągu 6 minut - po 3 minuty na osobę – przekazać partnerowi charakterystyczne informacje o sobie: o miejscu zamieszkania, rodzinie, szkole, swoich zainteresowaniach - to co uważają za istotne.
Druga osoba może dopytywać o ważne jej zdaniem szczegóły.
Po tej wzajemnej prezentacji wszyscy tworzą krąg - przy czym pary siadają obok siebie.
Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie całej grupie swojego partnera – czyli przekazanie tego co zapamiętało się z rozmowy.
Jeśli w danej parze występują problemy językowe możemy zaproponować, aby użyli symboli – gestów albo rysunków.

NETWORKINGOWY "SPEED DATING"


Czas trwania: zależy od liczebności grupy
Materiały: stoły, krzesła
Cel: nawiązanie kontaktu, wymiana wizytówek, doświadczeń


Przebieg:

Przebieg taki sam jak przy klasycznym "speed datingu", ale odmienny cel - chodzi o nawiązanie relacji formalnych umożliwiających poznanie swoich aktywności oraz specyfiki rodzimej organizacji.
Grupę dzielimy na osoby "siedzące" i "poruszające się".
Osoby rozmawiają ze sobą w parach przy stolikach – mają na to ograniczony czas, np.5 minut.
Po dźwięku nadanym przez animatora – np. za pomocą dzwonka – czas się kończy i osoby "poruszające się" przechodzą do następnego stolika, by rozpocząć rozmowę z nową osobą.

NETWORKINGOWY MARKET


Czas trwania: zależy od liczebności grupy
Materiały: stoliki – stoiska
Cel: nawiązanie kontaktu, wymiana wizytówek/ulotek/broszur


Przebieg:

Na stołach jest możliwość umieszczenia swoich wizytówek, publikacji/ulotek dotyczących koła naukowego, organizacji, firmy w którą dana osoba jest zaangażowana.
Jest możliwość rozłożenia także roll-upów promocyjnych czy plakatów informacyjno – promocyjnych tuż obok stoiska.
Inne osoby podchodzą do stoiska i mają możliwość zapoznania się z organizacją oraz jej przedstawicielem, bezpośredniej rozmowy oraz zadawania pytań.Co to jest Erasmus+ ?

Erasmus+ jest to program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020.
Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów realizowanych przez Komisję w latach 2007–2013:

 • "Uczenie się przez całe życie";
 • "Młodzież w działaniu";
 • Programu Erasmus Mundus;
 • Tempus;
 • Alfa;
 • Edulink;

Cele programu :

Program Erasmus+ przyczynia się do:

 • osiągnięcia celów strategii "Europa 2020", w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji;
 • zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010–2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Struktura programu :

W ramach programu Erasmus+ realizuje się wymienione poniżej akcje, które mają umożliwić osiągnięcie jego celów.

 • AKCJA 1–Mobilność
 • AKCJA 2–Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • AKCJA 3–Wsparcie w reformowaniu polityk
 • Działania "JEAN MONNET"
 • Sport

Wszystkie akcje można realizować z następujących sektorach:

 • Edukacja szkolna
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Młodzież
 • Szkolnictwo wyższe
 • Edukacja dorosłych
 • Projekty centralne i sport

AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • Mobilność osób uczących się i kadry;
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych;
 • Kredyty dla studentów studiów magisterskich Erasmus+.

AKCJA 2 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są:

 • Transnarodowe partnerstwa strategiczne
 • Sojusze na rzecz wiedzy pomiędzy HEI i przedsiębiorstwami (szkolnictwo wyższe);
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (kształcenie i szkolenia zawodowe);
 • Projekty z zakresu budowania potencjału (szkolnictwo wyższe);
 • Platformy informatyczne.

AKCJA 3 – WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK

W ramach tej akcji kluczowej wspierane są następujące obszary:

 • Wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży do celów kształtowania polityki opartej na wynikach badań oraz monitorowania ram strategii "Europa 2020";
 • Inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności;
 • Wsparcie narzędzi polityki europejskiej w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji;
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi; dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu .

DZIAŁANIA "JEAN MONNET"

W ramach działań "Jean Monnet" wspierane będą:

 • Akademickie moduły, katedry i centra doskonałości ;
 • Debata orientacyjna ze światem akademickim;
 • Wsparcie instytucji i stowarzyszeń zajmujących się studiami nad UE i kwestiami dotyczącymi UE;
 • Badania i konferencje mające na celu zapewnienie decydentom nowych informacji i konkretnych sugestii.

SPORT

W ramach akcji w dziedzinie sportu wspierane będą:

 • Współpraca partnerska mająca na celu promowanie uczciwości w sporcie;
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe;
 • Lepsze wykorzystanie wyników badań przy kształtowaniu polityki;
 • Dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami.


Oferta Programu Erasmus+ dla młodzieży


Młodzi ludzie mogą skorzystać z oferty Programu w sposób pośredni lub bezpośredni.

Pośrednio, młodzi ludzie mogą skorzystać z narzędzi, materiałów, platform wypracowanych przez instytucje realizujące projekty w ramach Erasmus+.

Bezpośrednio, można skorzystać z oferty Programu uczestnicząc w realizacji projektów finansowanych ze środków Erasmus Pośrednie możliwości korzystania z Programu Erasmus+

Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z narzędzi i rozwiązań wypracowanych w ramach projektów współfinansowanych z Programu Erasmus+ mają do nich swobodny dostęp. Wystarczy wejść do bazy http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ i wyszukać projekt, którego rezultaty mogą być interesujące.


 1. Baza Adam - Baza projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci
  http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm#.VlDintIvfIU

 2. European Shared Treasure – baza z informacjami dla trenerów i nauczycieli
  http://www.europeansharedtreasure.eu/index.php?id_language=PL

 3. Dobre Praktyki w Polsce - wybór przykładów dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie
  http://waloryzacja.llp.org.pl/przyklady-dobrej-praktyki/


Bezpośrednie możliwości korzystania z Programu Erasmus+


Akcja 1 – Mobilność


W dziedzinie kształcenia i szkolenia:

 • projekty mobilności studentów (wyjazd na studia lub praktyki);
 • projekty mobilności osób uczących się (staże w przedsiębiorstwach);
 • projekty mobilności kadry edukacji szkolnej;

W dziedzinie młodzieży:

 • projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą.

Rodzaje mobilności

Projekty mobilności studentów.

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów partnerskich lub krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

Instytucje realizujące projekt to zawsze uczelnie.

Projekty mobilności studentów – wymagania formalne.

 • Studenci 1-go roku studiów (po I semestrze) w przypadku wyjazdu na studia oraz studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów lub absolwenci w przypadku wyjazdu na praktyki;
 • Zaliczone egzaminy z poprzedniego semestru (czasem liczy się średnia);
 • Złożenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych;
 • Podpisanie odpowiednich umów przed wyjazdem.

Projekty mobilności studentów – wsparcie dla uczestników.

Osoby studiujące lub odbywające praktyki za granicą otrzymują stypendium na pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w kraju goszczącym.
Wysokość stypendium zależy od kraju w którym dana osoba przebywa.
Zasady wypłaty stypendium ustala uczelnia (miesięcznie, jednorazowo, w kilku ratach).
Student zwykle może także liczyć na pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zorganizowaniu podróży.

Projekty mobilności osób uczących się.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.
Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.
Wnioskodawcą jest szkoła.

Projekty mobilności osób uczących się – wsparcie dla uczestników.

Osoby odbywające praktyki za granicą otrzymują stypendium na pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w kraju goszczącym.
Wysokość stypendium zależy od kraju w którym dana osoba przebywa.
Zasady wypłaty stypendium ustala szkoła wysyłająca(miesięcznie, jednorazowo, w kilku ratach).
Osoby, które wyjeżdżają na okres dłuższy niż 1 miesiąc mogą otrzymać wsparcie językowe w postaci kursu online

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej.

Pracownicy szkoły mogą uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

- teaching assignment – oferujący możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą
- szkoleniach kadry/pracowników w formie:
- udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych,
- obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing)

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej – wsparcie dla uczestników.

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym i opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności Wysokość dofinansowania zależy od kraju w którym dana osoba przebywa.

Wymiany młodzieżowe

Wymiana młodzieży to spotkanie co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów.
W międzynarodowej wymianie może uczestniczyć młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw.
Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60.
Wymiana może trwać od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży.

Wolontariat Europejski

Projekty w ramach wolontariatu europejskiego realizują organizacje posiadające akredytację i to one wybierają wolontariuszy.
Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat.
Wolontariat w innym kraju może trwać od 2 do 12 miesięcy.
Przydatne linki:


European Commission for Youth - http://ec.europa.eu/youth/

Become an Erasmus student network volunteer - http://esn.org/become-volunteer

ERASMUS+ programme https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

AIESEC Opportunities portal https://opportunities.aiesec.org/programmes

Contact EYP in your Country - http://eyp.org/join/contact-eyp-in-your-country/

The European Students' Union - http://www.esu-online.org/

SALTO-YOUTH Resource Centre: https://www.salto-youth.net/ Taking it Global (network of young people)

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji : http://www.frse.org.pl/

http://www.tigweb.org/ Young Professionals Network http://www.wfuna.org/youngprofessionals

Junior Chamber International http://www.jcileeds.org.uk/

World Youth Organization http://www.worldyo.org/

European Meeting Centre - Nowy Staw Fundation http://www.eds-fundacja.pl/

Centrum pre interkultúrny dialóg - http://www.cidsk.eu/en/about-us/

Union Haddiema Maghqudin http://uhm.org.mt/about-uhm-2/

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży - http://www.pnwm.org/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - http://visegradfund.org/home/


STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM