FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIX FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 02-05 WRZEŚNIA 2014
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2: Środa

3 września 2014, Nowy SączBlok tematyczny: Europa i poza nią

Przestrzeń Transatlantycka - spojrzenie z zewnątrz.
Sfera gospodarcza i bezpieczeństwa.

Panel dyskusyjny

 • Denis MacShane - Były Minister ds. Europy, Dyrektor Rada Polityki Europejskiej Wielka Brytania
 • Mark Allen - Doradca Departamentu Ekonomicznego Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
 • James Hansen - Director East Magazine
 • Phillip Petersen ekspert The Potomac Foundation
 • Nicolas Henry Wice dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO

powiekszenie

Czy transatlantyckie partnerstwo Handlu i Inwestycji ożywi bądź pogrąży współpracę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi?

Gośćmi panelu pierwszej sesji 3 września 2014 byli Denis Mac Shane, Marc Allen, James Hansen i Phillip Petersen. Głównym tematem dyskusji była aktualna sytuacja w której podważone są podstawowe zasady pokojowego współistnienia i współpracy gospodarczej w cywilizowanym świecie. Czy  współpraca transatlantycka jest  istotna w obecnej sytuacji? Czy Ameryka i Europa mają te same poglądy na to? Ten pytania zostały podniesione w czasie panelu dyskusyjnego. Panel dyskusyjny był szczególnie interesujący zarówno dla przedstawicieli Europy  jak i Ameryki. 

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

DLA Godności, wolności i niezależności.
Euromajdan 2013/2014.

Otwarcie wystawy fotograficznej

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Ukraina - Rosja - Europa - drogi wyjścia z kryzysu.

Panel dyskusyjny
Partner panelu: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej


 • Michał Wójcik – dyrektor programowy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
 • Paweł Kowal - Poseł do PE w latach 2009-2014, Współprzewodniczący Delegacji UE-Ukraina
 • Giorgi Baramidze - Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji
 • Gunter Pleuger - Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
 • Vitali Portnikov - publicysta, dziennikarz Espresso TV
 • Luigi Ippolito - szef działu zagranicznego Corriere della Sera
 • Maksym Shevchenko – redaktor naczelny portalu Polityka Kaukazu
 • Paweł Lisicki - redaktor naczelny Do Rzeczy

powiekszenie

Prelegenci szukali odpowiedzi na pytanie czy jest możliwe rozwiązanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na drodze dyplomacji. Według rosyjskiego korespondenta ukraińskie władze powinny się dogadać z narodem, aby rozwiązać konflikt. Natomiast dziennikarz Espreso TV jest zdania, że Rosja chce przywrócić za wszelką cenę Związek Radziecki, ale pod inną postacią. Prelegenci reprezentujący kraje Unii Europejskiej wskazywali, że brakuje obecnie komunikacji między stronami konfliktu. Należy albo skorzystać z już istniejących platform do rozmów albo stworzyć nowe. Wg zachodnich polityków Rosja dostała pozwolenie od Europy na takie działania, które mają miejsce na Ukrainie. Europa pozwoliła jej budować imperium np. poprzez brak reakcji na monopol energetyczny, która Rosja ma na kontynencie europejskim. Na koniec prelegent z Gruzji zaznaczył, że błędem Europy było nie wyciągnięcie wniosków z konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z 2008 r., ponieważ ten sam scenariusz został powtórzony na Ukrainie.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Blok Tematyczny: Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość  Młodych  w Europie

Prezentacja na podstawie Światowego Raportu Amway  na Temat Przedsiębiorczości
Raporty/Prezentacje/Wystąpienia - Przedstawienie Partnerów Forum
Naukowa współpraca Techniczny Uniwersytet w Monachium, realizacja GFK

 • Prof. Jacek Klich – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Presentation of prof. Jacek Klich was based on Amway Global Entrepeneurship Report 2013. At the beginning guest underlined that it is one of the most important source of scientific information. During research there were a lot of people asked. 26 000 people fom 24 countries took part in that research.

powiekszenie

Prezentacja prof. Jacka Klicha oparta była o Amway Global Entrepreneurship Report 2013. Gość na początku podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych źródeł danych naukowych. W trakcie badań przepytano bardzo dużo respondentów – 26 tysięcy osób z 24 państw.
Prezentacja wyników tych badań oparta była o dane dotyczące polskich tendencji, zwłaszcza odpowiedzi udzielonych przez młodych ludzi w wieku 14-29 lat. Zasadniczo młodzi Polacy postrzegają przedsiębiorczość jako coś dobrego. Polska plasuje się tym samym pośrodku rankingu. Największym optymizmem wykazują się Finowie, najmniejszym Stany Zjednoczone. Jest to bardzo zaskakujące, ponieważ utarło się, że autorytetów w dziedzinie przedsiębiorczości powinniśmy szukać za oceanem.
Młodym ludziom na progu kariery biznesowej towarzyszy wiele obaw. Profesor podkreślił, że bardzo ważne w tej sytuacji jest wsparcie ze strony państwa, środowiska, ale też rodziny. Jako podsumowanie prezentacji profesor posłużył się zależnością, która mocno wyłania się z raportu Amway. Młodzi ludzie w Polsce wykazują się dużym entuzjazmem wobec przedsiębiorczości, jednak zniechęca ich biurokracja.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Jak budować wartość firmy i jej pozycję na rynku?
Doświadczenie liderów biznesu

Panel biznesowy

 • Anna Pietrzak -  Dyrektor Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia
 • Rafał Bator - Partner i Członek Zarządu Enterprise Investors
 • Jakub Karnowski - Prezes Zarządu PKP SA
 • Joost Leeflang - Prezes Philips na Europę Środkową i Wschodnią

Na tej dyskusji skorzystać mogli młodzi ludzie, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Goście panelu, przedstawiciele jednych z największych przedsiębiorstw w trzech różnych dziedzinach, podzielili się swoim osobistym doświadczeniem. Ci, którym zależy na sukcesie swoich przyszłych firm, usłyszeli wskazówki, którymi powinni się kierować.
Głównym przesłaniem firmy Amway, którą reprezentowała Anna Pietrzak, jest inwestycja w ludzi, zarówno w pracowników, jak i przyszłych konsumentów. Mocnym punktem każdej dobrej firmy jest także produkt. Jedyną strategią marketingową firmy Amway jest produkt, który zapewnia stuprocentową jakość. Bardzo ważna jest także uczciwość. Klient, prędzej czy później zorientuje się, że jest oszukiwany.
Natomiast Rafał Bator z Enterprise Investors podzielił się z uczestnikami zasadą, którą kierują się najlepsi. Po pierwsze, przed ukończeniem 30 lat należy mieć już na koncie jakieś osiągnięcie. Opracować coś, rozwinąć. Nie każdy jest Billem Gatesem, dlatego warto też analizować wzrost najlepszych firm, także od środka, jako pracownik. Dopiero mając takie doświadczenie, można zakładać własny biznes. Najważniejsze jest to, żeby nie czekać zbyt długo z realizacją swojego pomysłu.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy

Wykład

 • Prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes Narodowego Banku Polskiego.

Postaci Pana Prof. Leszka Balcerowicza, nie trzeba nikomu przedstawiać. Przewodniczący Rady Forum Rozwoju Obywatelskiego, były prezes NBP, minister finansów i autor reform finansów publicznych w Polsce na początku lat 90.
Podczas 9. Forum Ekonomicznego Młodych Leaderów w Nowym Sączu i Krynicy Pan profesor wygłosił referat na temat przejść socjalistycznych w perspektywie porównawczej. Prof. Leszek Balcerowicz przybliżył młodym leaderom istotę socjalizmu. Zaprezentował dane gospodarcze, porównując kapitalizm i socjalizm. Wykazał iż w perspektywie czasowej socjalizm jest kosztowny i godzi w interesy obywateli. Główne założenia ideologiczne socjalizmu nazwał wprost "farsą".
W następnej części swojego wystąpienia Pan Profesor opowiedział o różnych ścieżkach wychodzenia z socjalistycznych realiów gospodarczych, Pokazał iż nie wszystkim krajom byłego bloku wschodniego ta sztuka się nie udała. Wskazał główne przyczyny takiego stanu rzeczy min. upolitycznienie kapitalizmu i niski udział własności prywatnej w życiu gospodarczym.
Na koniec Pan. Prof. dokonał ciekawego porównania krajów postkomunistycznych na progu lat 90. do ciężko chorego pacjenta. Powiedział że czekanie z leczeniem (reformami) działa tylko na szkodę pacjenta (państwa).

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Motory wzrostu w Europie. Kiedy pokonamy bezrobocie wśród młodych?

Panel dyskusyjny

 • Władysław Kosiniak - Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 • Dimitar Bogov – Prezes Narodowego Banku Macedonii
 • Tom Bevers - Przewodniczący Komisji Zatrudnienia w Unii Europejskiej (EMCO)

Po godzinie 17 miał miejsce ciekawy i interesujący z punktu widzenia młodego człowieka panel dyskusyjny. Dotyczył on bowiem bezrobocia wśród młodych ludzi w Europie oraz propozycji zmian mających na celu jego zmniejszenie.
Paneliści zwrócili uwagę na niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy. Zgodnie stwierdzili, iż doświadczenie jest bezdyskusyjnie ważniejsze i korzystniejsze w poszukiwaniu pracy niż uzyskane wykształcenie. Oczywiście oba te czynniki winny iść w parze, jednak młody absolwent studiów wyższych bez doświadczenia jest mniej warty dla przedsiębiorcy. Dostrzeżono potrzebę zmniejszenia kosztów zatrudnienia. Działania takie miałyby na celu uatrakcyjnienie zatrudnienia pracowników i zniwelowania szarej strefy.
Ogólnym wnioskiem wieńczącym dyskusję z uczestnikami forum podczas tego panelu było podkreślenie roli aktywności młodych ludzi w czasie studiów i nabierania kompetencji zawodowych atrakcyjnych dla przyszłych pracodawców.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Blok Tematyczny : Europa

Czy Europa może sobie pozwolić na niezależną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa?
Jak powinna być?

Panel dyskusyjny

 • Karel Schwarzenberg - Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych - Parlament Republiki Czeskiej - Czechy
 • Prof. Dieter Bingen - Dyrektor Instytutu Niemiecko Polskiego
 • Marc Otte - Dyrektor Generalny, EGMONT Królewski Instytut Stosunków Międzynarodowych

W trakcie tego panelu dyskusyjnego najważniejszym zadaniem, z którym zarówno paneliści, jak I uczestnicy próbowali się zmierzyć, była ocena etapu na jakim rzeczywiście znajduje się integracja europejska w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej.
Jedna z wysuniętych tez mówi, że Europejczycy znajdują się w bardzo specyficznej sytuacji, w której podnóżach leży głębokie antyamerykańskie nastroje. Kolejną kwestią poruszoną podczas dyskusji byłą rola regionalnej współpracy, takiej jak Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski na tle wspólnej polityki UE. Okazuje się, że takie sojusze w niektórych sytuacjach są rodzajem współpracy, którego większa ilość państw nie jest w stanie osiągnąć.
Paneliści wspomnieli także, jakie znaczenie dla Polski i Europy ma wybór Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Będzie on musiał łączyć interesy 28 państw, ale nie wyklucza to wypracowania własnej wizji, innej, niż mieli poprzednicy.
Konkluzją tego panelu dyskusyjnego może być stwierdzenie europejskich dyplomatów, że proces integracji to oferta dla krajów członkowskich, nie obowiązek.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Rola Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w Unii Europejskiej.
Ekonomiczne i polityczne perspektywy

Panel dyskusyjny

 • Janusz Piechociński – Wicepremier RP, Ministerstwo Gospodarki
 • Andrius Kubilius - Były premier Litwy, członek Komisji Energetyki, Seimas

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Wieczór międzykulturowy– prezentacje poszczególnych krajów uczestniczących w Forum

Restauracja BohemaGALERIA DZIEŃ 2: ZOBACZ ZDJĘCIA
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY