FEML

XV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
online

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie. DODAJ DO KALENDARZA 2020-09-08 10:00:00 2020-09-10 20:00:00 Europe/Warsaw XV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW Najwieksze miedzynarodowe spotkanie spoleczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie. Polska, online FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW forum@forum-leaders.eu

PROGRAM
XV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – OnlineRELACJA Z XV FORUM8 WRZEŚNIA 2020 - DZIEŃ 1

SESJA OTWIERAJĄCA XV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW – ONLINE


Witamy serdecznie na wyjątkowym, XV Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Wyjątkowość odnosi się do zarówno do okrągłej liczby jak i aktualnie panujących warunków. Organizatorzy podołali zadaniu, dzięki determinacji i zaangażowaniu, umożliwili zarówno młodym, jak i liderom spotkanie się w formie online. Prelegenci, goście specjalni oraz uczestnicy również nie zawiedli i pomimo pandemii, zachwycili frekwencją.

-Zachęcam Was do angażowania się w życie publiczne i społeczne - zwrócił się do słuchaczy i uczestników pierwszy mówca Rafał Weber, Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury RP – do aktywnej działalności za przykładem naszego Papieża Jana Pawła II - dodał.

-Poszukujemy młodych i otwartych ludzi, którzy będą mogli podzielić się z nami swoimi świeżymi pomysłami - mówiła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Młodzi ludzie są niezwykle potrzebni światu. Bez ich kreatywności, zaangażowania i chęci, nie zmienimy rzeczywistości, a z pewnością nie zmienimy na lepsze. - Wasza aktywność jest kluczowa! Proszę dzielić się swoim doświadczeniem. - zachęcała minister Małgorzata Jarosińska - Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to miejsce dla każdego, który chce brać aktywnie udział w zmienianiu świata. Jest to miejsce do dyskusji, wyrażania poglądów oraz zdobywania doświadczenia, które może się okazać pomocne w późniejszej karierze zawodowej. Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej RP Marcin Ociepa zwrócił uwagę na bardzo istotny aspekt: - Europa nie kończy się na granicach Unii Europejskiej, to znacznie więcej. Dziś, europejski styl życia jest widoczny także w innych krajach - mówił.

Co oznacza bycie młodym? To doświadczanie, popełnianie błędów i inspirowanie innych swoją chęcią działania. - Jako młoda osoba nie bój się podejmowania decyzji. Ucz się ciągle i rozwijaj - zachęcał Tomasz Michałowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz jest czas na zdobywanie nowych umiejętności i dyskusje. Nie zmarnujmy tej szansy.
Pandemia nie może być wymówką do braku działania i angażowania się w dobro publiczne. - Chcielibyśmy pokazać, że wyjście poza schemat działania oraz brak możliwości spotkania się jak co roku w Polsce nie jest żadną przeszkodą - podsumowała Agata Dziubińska - Gawlik, Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Nowy Staw.

Co prawda, niespodziewane i nowe sytuacje niosą ze sobą nutę niepewności, nie oznacza to jednak, że są całkowicie nie do rozwiązania, wymagają jedynie zmodyfikowanych rozwiązań. Skoro jesteśmy w stanie spotkać się w dobie koronawirusa, co powstrzymuje Ciebie przed działaniem?FEML
Robert Nowicki
Podsekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju RP
 

Sebastian Jaworowski
Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

PANEL DYSKUSYJNY:
„RZECZYWISTOŚĆ PO PANDEMII – JAKIEJ EUROPY POTRZEBA MŁODEMU POKOLENIU?”


Europa, pomimo wielu aktów solidarności i sojuszy nadal jest pełna nierówności. Dotyczą one niemal każdej płaszczyzny życia ludzkiego. Jako obywatele wspólnoty europejskiej powinniśmy skupić się na eliminowaniu rozbieżności i co ważniejsze - przeciwdziałaniu im.

Szczególnie ważną rolę w tym procesie odgrywają młodzi, wchodzący w dorosłe życie ludzie, dopiero zaczynający swoją karierę. - Trzeba tak budować swoją ścieżkę zawodową, aby starać się zachować elastyczność i możliwość reagowania na zmiany - zwrócił się do uczestników sekretarz stanu Artur Soboń, reprezentujący Ministerstwo Aktywów Państwowych RP. Czas pandemii co prawda nie sprzyja młodemu pokoleniu w usamodzielnianiu się, ale uwrażliwia na aspekt dostosowywania się do panujących, niezależnych od nas warunków.

Zagłębiając się w kontekst międzynarodowy, bo niestety Covid-19 wywołał zamieszanie o charakterze globalnym, jak można pomóc ludziom, którzy stali się bezrobotni lub są ofiarami łamania prawa pracowniczego? To pytanie zostało zadane Doradcy Przewodniczącego Federacji Niemieckich Związków Zawodowych – Peterowi Seideneckowi. - Powinniśmy stworzyć wspólną strukturę polsko-niemiecką szczególnie skupiającą się na tych pracownikach potrzebujących pomocy - odpowiedział.

Z uwagi na przypadającą w tym niezwykłym roku okrągłą, bo 40-letnią rocznicę założenia NSZZ “Solidarność” i pozostając zarazem w temacie praw pracowniczych, do zgromadzonych oraz internautów zwrócił się Michał Ossowski, Redaktor Naczelny „Tygodnika Solidarność”. - Jest niedobrze, jeśli nie docenia się siły drzemiącej w społeczeństwie i wśród pracowników i tym samym nie docenia się ich potrzeb - mówił. Człowiek nie będzie mógł realizować się zawodowo i być efektywnym, jeśli nie zostaną zapewnione jego fundamentalne warunki bytu, na przykład: poczucie bezpieczeństwa czy stabilność zatrudnienia.

Prawdą jest, że wielu z nas, w tym przedstawicieli młodego pokolenia związki zawodowe utożsamia z rewolucją i walką na drodze pracownik-pracodawca. Tę tezę zdementował Maciej Tyczyński, przewodniczący sekcji młodzieżowej NSZZ "Solidarność". - Kluczowym jest, aby młodym uświadamiać, jak ważna jest wiedza na temat Związków Zawodowych. My jako sekcja chcemy promować tę świadomość. Związki nie są złem koniecznym. Związki istnieją po to, aby ulepszać miejsce pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni - zauważył.

Na zakończenie panelu, ze swoimi przemyśleniami podzielił się główny Menedzer GEYC, Gabriel Brezoiu. - W każdym roku są coraz większe wyzwania, dlatego potrzebujemy więcej solidarności i nowych programów dla poprawy sytuacji społecznej. Sytuacja na świecie podlega dynamicznej zmianie, niemal każdego roku mamy do czynienia z jakimś kryzysem. W 2019 mierzyliśmy się z nadmiernymi migracjami, w tym z pandemią. Nie da się przewidzieć, w jakiej rzeczywistości będzie nam dane żyć w następnych latach.FEML
Jacek Żalek
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tornike Baratashvili
Dyrektor Wykonawczy Europa-Nasz Dom, Gruzja
 


WARSZTATY

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego solidarności i partnerstw międzynarodowych

W jaki sposób obrać kierunek bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, narzędzia wpływu społeczeństwa obywatelskiego na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej w oparciu o case studies inicjatyw świata pracy. W jaki sposób budować solidne i przyszłościowe Partnerstwa międzynarodowe.


W ramach projektu przeprowadzono warsztaty „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i partnerstw międzynarodowych” .

Prowadzący podkreślili, że za pośrednictwem Europejskiego Sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego stworzono europejską wizje XXI wieku, pod względem związków zawodowych wysunęła na piedestał poprawę jakości, podaży i atrakcyjności praktyk zawodowych oraz uczenia się opartego na pracy. Dzięki determinacji i współpracy wielu struktur udało się zaangażować w tę inicjatywę wiele państw. Niestety nie obyło się bez incydentów, takich jak strajki - każde działanie na skalę światową może się spotkać zarówno z akceptacją jak i sprzeciwem społeczeństwa.
Podczas warsztatów prowadzący przedstawili, że kluczem do udanej kampanii jest wiedza. Dzięki opracowanym technikom, można wyróżnić kilka najważniejszych zagadnień, na które warto zwrócić uwagę:

  • Czas i procedury. Szanse na udaną kampanię często zależą od terminowego działania i ścisłego monitorowania procesu.
  • Sojusze. Budowanie ich z organizacjami, które mają wspólne interesy w omawianym temacie, może wzmocnić Twoją pozycję.
  • Cele. Opracuj strategię na podstawie identyfikacji wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces decyzyjny
  • Komunikacja. Skonkretyzuj stanowisko, które jest szeroko wspierane w Twoim okręgu wyborczym. Miej jasne wyobrażenie o tym, co chcesz osiągnąć.
  • Wiarygodność. Będziesz mieć znacznie większy wpływ, jeśli Twoja organizacja będzie mówić z autorytetem z powodu szerokiego poparcia ze strony jej elektoratu. Zaufanie jest kluczowe – opieraj swoje wypowiedzi na wynikach badań.
  • Różnorodność działań. Warto jest zbudować swoją pozycję również w Internecie. Bądź proaktywny.

Społeczeństwo obywatelskie jest niezwykle ważne, ponieważ w działalność mogą się włączyć wszyscy bez względu na wykształcenie, poglądy czy wiek. Jest to szansa dla ludzi, których głos wydaje się mało ważny. Buduje kapitał społeczny, zaufanie i obronę wspólnych wartości, które są przenoszone w sferę polityczną i wzmacniają więzi społeczne.

Takich aktywności potrzebuje Unia Europejska, dając obywatelom odpowiednie środki zachęcające do zaangażowania się. Jedną z form jest Europejska inicjatywa obywatelska, dzięki niej milion obywateli UE z może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wykonania postanowień traktatowych. Warty uwagi jest także Europejski dialog społeczny, który obejmuje dyskusje, konsultacje, negocjacje i wspólne działania.

W trakcie trwania warsztatów uczestnicy projektu zadawali pytania i wymieniali się swoim doświadczeniem związanym z realizowanymi projektami.


Mateusz Szymański

Pracownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do spraw młodych. Od 2015 roku Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Monika Sobiech

zaożycielka i przewodnicząca organizacji związkowej w międzynarodowej korporacji. Zaangażowana w działanie Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”. Z wykształcenia psycholog i trener umiejętności miękkich


Fake news — narzędzie dezinformacji!

W jaki sposób rozpoznać fake newsy w internecie? Czy młodzi ludzie mogą ustrzec się materiałów dezinformacji w internecie? Jakie techniki i narzędzia są najczęściej wykorzystywane przy publikowaniu Fake newsów? Jak rozpoznać co jest prawdą a co fikcją w internecie?


Prowadzący w swojej wypowiedzi podkreślił, że największym narzędziem do fałszywych wiadomości jest kanał wiadomości na Facebooku. Tylko w 2019 roku 100 najpopularniejszych fałszywych historii zostało wyświetlonych 150 milionów razy. W większości przypadków wiadomości są rozpowszechniane przez ludzi, ale większość jest rozpowszechniana przez boty. Są to programy, które automatycznie wykonują zadania. Często udają prawdziwych ludzi automatycznie pisząc wiadomości lub robiąc inne rzeczy, które ludzie robią online. Jeśli wiele botów jest używanych razem, tworzą szum wokół określonej osoby, problemu lub tematu, aby przekazać punkt widzenia lub program. Niektórzy ludzie płacą nawet botom za wysyłanie i promowanie ich produktów lub postów.

Prowadzący wskazał informacje  Jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z botem? - brak zdjęcia, brak biografii i brak obserwujących to  oznaki tego, że jest botem. Duża ilość postów w krótkim czasie  także jest zachowanie botów. Ponadto, jeśli konto mówi tylko o jednym temacie przez wiele dni, jest to również typowe zachowanie dla bota.

Paweł Pietkun powiedział, że to Finlandia wygrywa wojnę z fałszywym wiadomościami. Inicjatywa Finlandii przeciw fałszywym wiadomościom została zapoczątkowana w 2014 roku przez rząd. Na szkoleniach w ramach inicjatywy uczestnikami byli studenci, a także osoby pracujące oraz emeryci. Nauczyli się, jak odróżnić konto prawdziwe od fałszywego w serwisach społecznościowych, jak rozpoznać manipulację obrazami i filmami, a także jak rozpoznać bota.

Większość agencji prasowych ma specjalne usługi zajmujące się zwalczaniem fałszywych wiadomości. Jeśli jesteś dziennikarzem, zawsze pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić źródło.

Niektóre ze sposobów wykrywania fałszywych wiadomości to znalezienie świadków, jeśli to możliwe, sprawdzenie rządowych i policyjnych stron internetowych oraz zwrócenie się do oficjalnych służb prasowych.

Prowadzący powiedział „Nie kopiuj informacji w sieciach społecznościowych jeśli nie jesteś pewien, że są rzetelne”.
Zawsze korzystaj z profesjonalnych, dobrze znanych mediów, takich jak BBC News, CNN, Aljazeera.


Paweł Pietkun

dziennikarz ekonomiczny, reporter, publicysta, podróżnik, eskpert w obszarze biometrii i sztucznej inteligencji, współpracujący z „Tygodnikiem Solidarność” oraz „Gazetą Obywatelską”, współprowadzący audycje „Radio Solidarność” nadawanej na antenie Radia Wnet. Jest autorem dwóch książek – „Ze sztambucha emigranta”, reportażu poświęconemu ostatniej fali emigracji na Wyspy Brytyjskiej, oraz „Tu Radio Solidarność”, historycznej książki o początkach i rozwoju legendarnego Radia „Solidarność”. Przez wiele lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie był tłumaczem języków polskiego i rosyjskiego dla administracji brytyjskiej. Członek Mars Society oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członek Naczelnego Sądu Dziennikarskiego przy SDP.


Warsztaty z protokołu dyplomatycznego

Znajomość protokołu dyplomatycznego jest niezwykle przydatną umiejętnością zarówno dla dyplomatów jak i przedstawicieli organizacji i firm. Ta sesja warsztatowa będzie okazją do rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Bartosz Czerniawski

założyciel Akademii Savoir Vivre Bonawentura. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie dobrego wychowania oraz protokołu dyplomatycznego. Ponadto trener strzelectwa sportowego Kadry Narodowej Juniorów w Pistolecie. Polska


Sztuczna Inteligencja wokół nas

Czym jest sztuczna inteligencja? Gdzie możemy się z nią zetknąć? Czy roboty niechybnie przejmą kontrolę nad światem czy SI można wykorzystywać do pracy, nauki, rozrywki, bądź niesienia pomocy ? Na spotkaniu poznamy odpowiedzi na te pytania i poznamy przydatne narzędzia do użycia na co dzień.

Aleksandra Kulik

członkini Zarządu Fundacji Sempre a frente. Psycholog społeczny, doradca zawodowy. Członkini Rady ds. Dzieci i Młodzieży oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina. Konsultantka młodzieżowa w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, doświadczona koordynatorka i facylitatorka projektów międzynarodowych i regionalnych. Trenerka programów Coca Coli #Youthempowered i 'Rozwój Kompetencji Cyfrowych' Facebooka.FEML