FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUM

MŁODZIEŻOWY OBÓZ MEDIALNY


Młodzież z trzech krajów: Polski, Niemiec oraz Ukrainy weźmie aktywny udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów 2017 poprzez wspólną pracę na rzecz dokumentacji i promocji tego wydarzenia w mediach. Głównym założeniem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności dziennikarskie, trójstronna integracja, a także budowanie postawy wzajemnej otwartości oraz zrozumienia dla spraw społecznych i ekonomicznych stojących przed współczesną Europą.Pierwsza część:

warsztaty w Nasutowie
31.08.2017-03.09.2017.

Warsztat podstawowych umiejętności dziennikarskich - zdobycie wiedzy na temat: najlepszych źródeł informacji i motywów do reportażu, zasad przygotowania materiałów do reportażu, sztuki i rodzajów wywiadu oraz odpowiedniego przygotowania się do rozmowy

Warsztat nagrań video – nabycie znajomości podstawowych funkcji aparatu fotograficznego, składu obrazu, sekwencji filmu, planowania reportażu video, przygotowania scen oraz tworzenia raportów dźwiękowych.

Druga część:

praktyka w Nowym Sączu/Krynicy
4.09 – 08.09.2017

Podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie reportaży prasowych oraz video, a także przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami i gośćmi Forum – czyli praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.1

zapoznanie młodych ludzi z podstawowymi narzędziami i technikami wykorzystywanymi podczas tworzenia reportaży, wywiadów oraz innego typu przekazów medialnych

2

nabycie podstawowych umiejętności dziennikarskich - jak poszukiwać tematów do reportażu, jak przygotować i przeprowadzić dobry wywiad oraz przygotować reportaż w formie tekstu pisanego i w formie video

3

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez przygotowywanie reportaży z poszczególnych wydarzeń, a także przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami i gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu
KOMPETENCJE

zdobycie kompetencji dziennikarskich przez uczestników projektu


MEDIA

przygotowane reportaże, nagrania oraz wywiady dokumentujące i promujące Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2017


INTEGRACJA

integracja oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami projektu oraz z innymi uczestnikami Forum
Lider projektu

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
http://www.eds-fundacja.pl

Partnerzy

Nell-Breuning-Haus - Niemcy
http://www.nbh.kibac.de/


Sykhiv Media – Ukraina
http://www.sii.org.ua/en/
Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


Finansowanie

Polsko – Niemiecka Współpraca MłodzieżyORGANIZATORZY FORUM