FEML

XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

7-9 września 2021

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE UMIEJĘTNOŚCI

RELACJA Z XVI FORUM

8 WRZEŚNIA 2021 - DZIEŃ 2  9:30

Briefing prasowy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Drugi dzień XVI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów otworzył Briefing Prasowy, w którym wzięły udział Pani Wioletta Palczewska, Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz Pani Agata Dziubińska-Gawlik, Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw   9:45-10:30

Sesja networkingowa online:
zaprezentuj swoją organizację


Następnie równocześnie odbywała się Sesja Networkingowa dla uczestników online, podczas której mogli oni opowiedzieć coś więcej o sobie, swoich organizacjach, a także Spotkania Kameralne: kawa z praktykami nauk, mediów, polityki i biznesu na tematy ekonomiczne, w których wzięli udział przedsiębiorcy, reprezentanci start-upów a także organizacji pozarządowych. Tematami spotkań była społeczna odpowiedzialność biznesu, praktyczne aspekty przedsiębiorczości, oraz kompetencje lidera NGO.


Moderator: Aneta Szczykutowicz - Coach, psycholog, koordynator projektów międzynarodowych

Spotkania kameralne:
kawa z praktykami nauki, mediów, polityki i biznesu na tematy ekonomiczne


Spotkanie 1. Environmental, social and corporate governance - dobre praktyki stosowane przez najlepszych
Adam Czyżewski – Główny Ekonomista PKN ORLEN S.A.

Spotkanie 2. Bądź swoim własnym szefem - praktyczne aspekty prowadzenia firmy
Adam Galant – Start-up Nativated

Spotkanie 3. Jakich kompetencji oczekują najlepsi?
Kevin Mglej – Właściciel Domu Kreatywnego House of Hype

Spotkanie 4. Jakie są kluczowe kompetencje Lidera NGO?
Edgar Kobos - Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Spotkanie 5. Przedsiębiorczość społeczna – misja, wartości, aspekty praktyczne
Agata Dziubińska–Gawlik – Prezes Zarządu, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw   10:45-11:45

Panel dyskusyjny:
Ekologiczne wyzwania dla nowoczesnej Europy – rola młodzieży


Nadmierna emisja CO2 jest problemem zarówno globalnym jak i lokalnym. Pomimo budowy zielonej infrastruktury i ciągłej modernizacji domowych instalacji grzewczych, problem jakości powietrza stanowi przedmiot zaciętej debaty społecznej, szczególnie w obliczu konieczności dekarbonizacji europejskiej energetyki.

Moderator: Paulina Haratym-Niścior – Dyrektor Działu Międzynarodowego – Europejski Dom Spotkań, Fundacja Nowy Staw

  • Jorge Buxade Villalba – Member of European Parliament, Spain
  • Adam Czyżewski – Główny Ekonomista PKN ORLEN S.A.
  • Andras Volom – Przewodniczący, V4SDG - Visegrad for Sustainability
  • Leonore Garnier – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Francuska Federacja Mody

Gość tegorocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, Pan Adam Czyżewski – Główny Ekonomista PKN ORLEN poruszył istotne aspekty obecnych przemian ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję (Podczas Forum Ekonomicznego 2020 PKN ORLEN ogłosił, że do 2050 roku osiągnie zeroemisyjność netto). - To, na co chcę zwrócić uwagę, to jest właśnie rola młodzieży. Nie ma innej drogi - to my musimy się zmienić, ale ta zmiana oznacza, że konsumpcja jaką dzisiaj widzimy, spadnie na łeb na szyję. Powinniśmy zużywać mniej materiałów na głowę do zaspokajania swoich potrzeb i to również jest rola biznesu. A w zamian za to będziemy się cieszyć konsumpcją takich dóbr, za które dzisiaj nie płacimy, bo uznajemy je za oczywiste: świeże powietrze, czysta woda, środowisko. Aby utrzymać środowisko w stanie nienaruszonym, koszty tego muszą być wliczone w cenę produktu po który sięga konsument – dodał Pan Czyżewski.

Pan Andras Volom, reprezentujący węgierską organizację V4SDG – Visegard for Sustainability zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na społeczne aspekty przemian proekologicznych - aby osiągnąć zrównoważenie, musimy zrozumieć koszty tego przekształcenia. Kwestia jaka pojawia się podczas dyskusji na temat Zielonego Ładu, to solidarność. Możemy z czasem odczuć koszty na własnej skórze i to może sprawić że będziemy mniej entuzjastyczni. Pytanie jakie się nasuwa w tej sytuacji brzmi: Jak nasze społeczeństwa mogą być wytrwałe i przygotowane na tą przemianę?

- Gdybym miał inspirować ludzi zapytałbym – czy nie podchodzimy do kwestii przemian zbyt indywidualistycznie? Czy jesteśmy zdolni do poświęceń dla wspólnego dobra? Mamy mówców, liderów, naukowców którzy specjalizują się w tematyce zrównoważonego rozwoju, ale brakuje nam współpracy i komunikacji między organizacjami, oraz narodami. Potrzebujemy kolektywu, środowiska które pozwoli specjalistom odnajdywać się i współdziałać – zaznaczył  Pan Volom.   12:00-13:00

Panel dyskusyjny:
Jak młodzi mogą kształtować system edukacji i rynek pracy przyszłości?


Jak pandemia zmieniła edukację i rynek pracy? Nowe modele pracy i nauki. Czy pandemia przyspieszyła rozwój nauki zdalnej? Jakie wnioski mogą wyciągnąć pracownicy, managerowie, HR-owcy po ponad roku edukacyjnego i pracowniczego lockdownu? Jak rozwijać system edukacji by nadążał za postępem technologicznym?

Moderator: Paweł Robak – Parlament Studentów RP

  • Antoni Rytel – Wicedyrektor Programu GovTech, Polska
  • Michał Polak – Wiceprezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości
  • Joanna Maruszczak – Członkini Rady Wykonawczej, Parlament Studentów RP
  • Nina Wieretiło – Akademia Wiedzy Obywatelskiej

- Pandemia bez wątpienia znacząco zmieniła rynek pracy, a kształcenie zdalne to temat istotny studentów i studentek. Według badań przeprowadzonych przez Parlament studentów RP, w ramach projektu “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stwierdzono, że liczba studentów zadowolonych z nauczania zdalnego nie przekracza 50% - rozpoczął Pan Paweł Robak, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, Przewodniczący Komisji do Spraw Prawno-socjalnych, moderator debaty.

Jakie są więc kluczowe wnioski dla menadżerów i władz uczelni?  Antoni Rytel, wicedyrektor programu GovTech Polska, odpowiedział na to pytanie następująco – W rzeczywistości pandemia uwidoczniła trend przewidywany od lat. Podstawową rzeczą jest fakt, że te potrzeby rynku są bardzo unikalne – czasy jednego modelu zatrudnienia są już za nami

Nina Wieretiło z Akademii Wiedzy Obywatelskiej podkreśla pozytywne przykłady współpracy - W naszym przypadku praca zdalna poszła fantastycznie, budowaliśmy zespół podczas covidu. Chcę podkreślić że Pandemia to również okazja – są osoby które wygrały na tym, że mogą pracować wygodnie z domu, oraz są też ludzie, którzy zostali z tyłu, wykluczeni cyfrowo lub transportowo – część firm wprowadziło tryb hybrydowy który wymaga obecności w biurze raz na jakiś czas.(…) 57 % uczniów szkół wyższych preferuje naukę zdalną, gdyż mogą bardziej elastycznie dobierać treści których chcą się uczyć – podsumowała Pani Wieretiło

Pamiętajmy że nie każdy kierunek studiów jest możliwy do przeprowadzenia w formie zdalnej – zwrócił uwagę Pan Paweł Robak

Pani Joanna Maruszczak, Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP i Przewodnicząca Komisji do Spraw Jakości Kształcenia i Umiędzynarodowienia, opisała problematykę aktualnych wyzwań w edukacji następująco - Jeśli nauczyciel akademicki naucza w dany sposób od kilkudziesięciu lat, nie jest skłonny do zmian. Teraz władze uczelni mogą sprawdzić, czy przekazywana wiedza jest aktualna i dostosowana do potrzeb rynku pracy. Postęp wymaga odważnych zmian – to jest pierwszy wniosek, również dla managerów w sektorze biznesowym. Możemy zobaczyć jakie są nowe możliwości. Jakie potrzeby będą mieli pracownicy po powrocie do trybu stacjonarnego – indywidualizacja kształcenia i doboru pracy powinna mieć miejsce na uczelniach i w miejscach pracy.

Pan Wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Michał Polak odniósł się do tematu następująco - Z perspektywy fundacji oraz sektora bankowego powiedzieliśmy sobie coś, co może być również przesłaniem dla każdego: kryzysu nie można przewidzieć, ale można się na niego przygotować – każdy z nas przeżył pandemię na swój sposób, dotyczy to całych branż, gospodarek krajowych, kontynentów i świata. Nie należy traktować otaczającego świata jako coś, co na zawsze z nami zostanie i będzie funkcjonować jak dotychczas. Wiemy już jak wielkim wyzwaniem było dla uczniów i nauczycieli przejście w tryb zdalny i hybrydowy. Na tej Sali jesteśmy przedstawicielami młodego pokolenia z aktywnych środowisk, natomiast duża część naszych koleżanek i kolegów podeszło do edukacji zdalnej lekceważąco, bez aktywności. Jest to nauka dla nas, aby pozostawać otwartym i nie obrażać się na rzeczywistość

Wszyscy wiemy jak ważna okazała się zwyczajna ludzka współpraca, ponad podziałami, w szczególności w kwestii wychodzenia z pandemii – Podsumował Pan Polak.   13:00-14:00

WIZYTY STUDYJNE ONLINE W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRMACH   15:00-15:30

Rozmowa z Gościem Specjalnym: Rola młodzieży utrzymywaniu relacji międzynarodowych


Moderator: Klaudia Kozak – Koordynator projektów międzynarodowych, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Prof. Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych RP (2018-2020)


Pani Klaudia Kozak – wieloletni koordynator projektów międzynarodowych Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw rozwinęła rozmowę pytaniem tytułowym – o rolę młodzieży w utrzymaniu relacji międzynarodowych

- To Państwo będą w przyszłości pełnić ważne funkcje społeczne. Dla nas jako ludzi młodych, w latach 80 celem było zdobycie suwerenności, były to czasy Solidarności, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 90 natomiast naszym celem było członkostwo w NATO i Unii Europejskiej jako realizacja wizji niepodległej Polski. Warto zadać pytanie jakie są cele młodej generacji w dniu dzisiejszym? Jest to ugruntowanie miejsca Polski w rodzinie europejskich państw demokratycznych.

Pani Kozak rozwinęła rozmowę następująco - Wychowywałam się w wolnej Polsce, w rzeczywistości Unii Europejskiej, studiowałam za granicą i trudno mi sobie wyobrazić aby mogło być inaczej – traktuję to jako oczywisty stan rzeczy. Czy młodzi ludzie powinni pielęgnować relacje wypracowane przed 30 laty, które dały nam możliwość takiego sposobu życia?

- Scena międzynarodowa zmienia się dynamicznie. Państwa demokratyczne uważamy za bardziej efektywne, gdyż wybierają lepsze programy oraz są stymulowane konkurencją – w przeciwieństwie do systemów autorytarnych w których nie przestrzega się praw człowieka. (…) Niektórzy badacze - realiści neoklasyczni - wskazują jednak, że niekoniecznie tak jest. Zdolność przywódców autorytarnych do mobilizacji zasobów przeznaczanych na realizację celów polityki zagranicznej jest znacznie większa. Głęboko wierzę, że kraje demokratyczne, dzięki wyzwalaniu energii, nowym wynalazkom i technologiom, w długim terminie wyjdą obronną ręką, choć nie jest to tak oczywiste. Tu istotną rolę pełnią Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Dlatego też musimy śledzić scenę międzynarodową i dostrzegać zagrożenia.- Odpowiedział Pan Czaputowicz

- Siła odstraszania NATO i Państw zachodu sprawia że konflikt militarny jest raczej niemożliwy – konkurencja toczy się jednak w innych sferach. To, co jest poważnym zagrożeniem to niesłychana polaryzacja polityczna w Polsce. Mimo to, spotkanie partii i rozmowa jest jeszcze możliwe. Aby skuteczna była polityka zagraniczna, potrzebujemy konsensusu sił politycznych. Powinniśmy dążyć do tego, aby polaryzację polityczną złagodzić. Myślę że młode pokolenie jest do tego bardziej predestynowane. – Podsumował Pan Minister   15:30-16:30

Panel dyskusyjny:
Gospodarka, infrastruktura, transport - słowa klucze obecnej dekady


Gdy mówimy o pokoleniu młodych, jedną z pierwszych nasuwających się cech jest ich mobilność. Nie byłaby ona możliwa bez nowoczesnej infrastruktury transportowej. Młodzi ludzie w coraz większym stopniu są propagatorami zrównoważonego rozwoju w zakresie energetyki i transportu. Czy Unia Europejska postawi na kolej, żeglugę śródlądową i transport morski? Infrastruktura to także słowo klucz dla odbudowy gospodarczej po pandemii oraz osiągnięcia zeroemisyjności. Czy programy odbudowy, takie jak chociażby Polski Nowy Ład czy unijne Krajowe Plany Odbudowy to właściwa odpowiedź na recesję i spowolnienie gospodarcze? W jaki sposób duże inwestycje infrastrukturalne mogą przyczynić się do nadrobienia przez Europę Środkową dystansu do pozostałych państw Unii Europejskiej? Czy Polska ma szansę stać się energetycznym gigantem oraz hubem logistyczno - transportowym dla Europy?


Moderator: Aleksandra Pepłowska – Parlament Studentów RP

  • Kamil Tarczewski – Wiceprezes, Port Gdańsk
  • Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo

- Gdy mówimy o młodych przedstawicielach pokolenia „Z” – ich mobilność nie byłaby możliwa bez infrastruktury i międzynarodowej współpracy która pozwala na jej rozwój. Młodzi są w coraz większym stopniu propagatorami zrównoważonego rozwoju transportu i energetyki a tematyka ta jest poruszana przez nich chociażby w pracach dyplomowych. - Rozpoczęła moderatorka dyskusji, Pani Aleksandra Pepłowska – Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej

- Jakie założenia powinny znajdować się w programach odbudowy aby zapobiec recesji? Jaką rolę powinna odgrywać infrastruktura?

Cezary Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo S.A. na to pytanie odpowiedział następująco – Wpływ krajowego planu odbudowy jest w efekcie mnożnika inwestycyjnego – wydanie tych pieniędzy spowoduje pobudzenie aktywności gospodarczej. Z perspektywy polskiej jako jednej z najszybciej wzrastających rynków, mamy naturalne przewagi aby stać się „Hubem” transportowym dla Europy, ze względu na położenie geograficzne.
Natomiast Pan Kamil Tarczewski, Wiceprezes Portu Gdańsk odniósł się do przykładów zrealizowanych oraz rozpoczętych inwestycji:

- Chciałbym wrócić do dekady którą zamknęliśmy – przepracowaliśmy ją i zrobiliśmy to dobrze. Port Gdańsk przez ostanie 10 lat był najdynamiczniej rozwijającym się portem w Europie.  W 2021 roku znaleźliśmy się na 3 miejscu portów bałtyckich a na przestrzeni ostatnich 4-5 lat nasze przeładunki wzrosły o 40%. Te wyniki nie byłyby osiągalne bez poprawy infrastruktury z przez ostatnie 7-8 lat. My jako port bardzo dosłownie potraktowaliśmy podejście do inwestycji infrastrukturalnych, Jesteśmy obecnie w największym procesie inwestycyjnym od lat 70. Obecnie Port Gdańsk wygląda jak plac budowy, w który zaangażowany jest miliard złotych, włączając w to środki unijne. Dzięki operacjom przeładunkowym do budżetu państwa trafia 20 miliardów złotych rocznie. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy na rozbudowę największego terminala kontenerowego, który pozwala na przeładunek 3milionów TEU rocznie – jest to jednostka pojemności używana w odniesieniu do kontenerów.  W przeciągu maksymalnie 3 lat zwiększymy te możliwości do 4,5 miliona TEU. Zadajemy pytanie jak szybko  ta inwestycja się zwróci? Otóż będą to tylko 3 miesiące, tylko z tego jednego terminala.

Pan wiceprezes podkreślił – Jesteśmy absolutnie przekonani że inwestycje infrastrukturalne to jest odpowiedni kierunek. Nie mówimy tylko o tylko porcie, ale też autostradach i magistralach takich jak Via Carpatia. To jest również dźwignia dla lokalnych gospodarek – wokół nich wzrasta liczba miejsc pracy, powstają centra handlowe.”

W toku dyskusji Pan Tarczewski zwrócił uwagę na aktualne wyzwania. – Polska już się staje „Hubem”, to już się dzieje – proces jest długi ale to właśnie inwestycje są tym co na koniec dnia pozwoli nam stać się Liderem. DCT Gdańsk jest centrum logistycznym dla Morza Bałtyckiego. Jako Port Gdańsk jesteśmy coraz mocniej bijącym sercem logistycznego krwioobiegu – musi się on jednak ciągle rozwijać. Kolejna sprawa to transport  rzeczny który jest przyszłością, choć również wymaga inwestycji. Kurs jednej barki to 80 kontenerów i eliminacja 10000 tirów z obszaru kraju. przekłada się na mniejszy ślad węglowy mniej wypadków.   17:00-18:00

Konwersatorium: ,,Marka osobista Młodego Lidera”
Partner: Polski Instytut Liderów


Sergiusz Trzeciak – Prezes Zarządu, Polski Instytut Liderów


Konwersatorium pt. „Marka Osobista Młodego Lidera” poprowadził Pan Sergiusz Trzeciak – Ekspert w zakresie marketingu politycznego, kształtowania wizerunku publicznego i marki osobistej, Prezes Polskiego Instytutu Liderów.

Przedmiotem wystąpienia były różne aspekty budowy swojej marki osobistej, takich jak podejście strategiczne, różnice pomiędzy wizerunkiem publicznym i marką osobistą oraz metody budowania rozpoznawalności i reputacji. W ramach konwersatorium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodą analizy mocnych i słabych stron – SWOT, a także innymi metodami porządkowania wartości, celów i misji przyświecających organizacjom. Kolejnym punktem były metody przekazu podczas wystąpień publicznych, takie jak przygotowanie merytoryczne, mowa ciała, mimika twarzy lub kontakt wzrokowy. Specjalną uwagę prowadzący zwrócił na networking oraz bycie „łącznikiem” między ludźmi – włączając w to „small-talks” oraz „elevator pitch” – umiejętność szybkiego przekonania rozmówcy do swoich idei i pomysłów, a także umiejętności wystąpień publicznych.   18:15-19:00

Prezentacja Online: Kraje Partnerstwa Wschodniego w obliczu szans i wyzwań.


Shorena Barbakadze - associate professor, Państwowy Uniwersytet Akaki Tsereteli, GruzjaRELACJA Z XVI FORUM
PROGRAM
XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


ORGANIZATORZY / ORGANIZERSPARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER


PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE
partner oficjalny / official partnerPARTNERZY / PARTNERSPARTNERZY MERYTORYCZNI / SUBSTANTIVE PARTNERSPATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGEWspółfinansowanie / co-financing


 
 


W 2021 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO DOTYCHCZAS 74574 OSÓB
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE