FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWX FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 07-11 WRZEŚNIA 2015
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2: Wtorek

8 września 2015, Nowy SączSesja otwierająca
X Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

To od nas zależy czy nasz świat będzie światem pokoju, tolerancji, wzajemnego poszanowania i rozwoju, czy nietolerancji i wojny – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda podczas otwarcia X Forum Młodych Liderów. Podkreślił też, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to miejsce, gdzie spotykają się ludzie sukcesu – osoby, które odnalazły się w życiu.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak zwrócił uwagę, że to młodzież, młodzi liderzy muszą zastanowić się, jaką politykę jako wspólna Europa powinniśmy prezentować w najważniejszych dla Starego Kontynentu sprawach.

- Rok temu newralgicznym tematem był kryzys na Ukrainie, w tym roku głównym tematem jest problem migracji – zaznaczył gospodarz Nowego Sącza. – Jestem przekonany, że wasz głos, głos młodych ludzi, będzie słyszalny – dodał.

Tomasz Bratek, dyrektor programu Erasmus Plus zauważył, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, które są jednocześnie wielkim wyzwaniem. – Wierzę bardzo w projekt europejski. Mamy emigrantom dużo do zaoferowania, bo Europa jest oparta na idei solidarności – powiedział.

- Po dziesięciu latach Forum już okrzepło i jest znaczącym wydarzeniem w Europie – stwierdził Michał Wójcik, prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
Ramadan Ilazi

o Forum Ekonomicznym
Młodych Liderów 2015

film2YIrakli Danelia

o Forum Ekonomicznym
Młodych Liderów 2015

film2


Rozmowa Forum

Rozmowa z Ryszardem Nowakiem

prezydentem Nowego Sącza

Jak – Pana zdaniem – zmieniło się Forum na przestrzeni tych dziesięciu lat?

Muszę przyznać, że początkowym założeniem Forum było nastawienie na ekonomię i biznes. To było coś naturalnego, zwłaszcza że Forum Ekonomiczne w Nowym Sączu jest młodszą wersją Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ale obecna sytuacja w Europie i na świecie wymusza na uczestnikach szersze spojrzenie na to, co się wokół dzieje, nie pozwala koncentrować się tylko na kwestiach ekonomicznych, ale każe również zwrócić uwagę na sprawy polityczno-społeczne.

Problemy, które pojawiają się ostatnio w Europie niejako przerastają nasze wyobrażenia sprzed kilku lat. Nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli do czynienia z takimi trudnymi tematami. Zacząć można od Europy Wschodniej – od Ukrainy, od Rosji, od konfliktu, który niestety zaistniał. Dzisiaj mamy duże problemy – które na pewno będą rzutowały na ekonomię, nie mam co do tego wątpliwości – z migrantami z Azji, z Afryki, więc teoretycznie nie mających nic wspólnego z Europą. Nikt takiej sytuacji nie przewidział nawet w najczarniejszych snach.

Ci młodzi ludzie, którzy spotykają się dzisiaj na Forum Młodych Liderów będą musieli znaleźć odpowiedź na trudne pytania, spróbować znaleźć rozwiązanie znaczących problemów.

Jak Nowy Sącz i pan, jako gospodarz tego miasta, przygotowuje się do Forum Ekonomicznego Młodych Liderów?

To już moje dziewiąte Forum jako prezydenta Nowego Sącza. Mam sprawdzony zespół ludzi, współpracowników, bardzo doświadczonych w tym przedsięwzięciu. Dobrze układa się współpraca z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina. Te dwa zespoły się spotykają, wymieniają uwagi, wszystko przebiega w bardzo dobrej atmosferze. W pewnym sensie ja nie ingeruję, tylko patronuję.

Czy dostrzega Pan wymierne profity tego wydarzenia dla Nowego Sącza, jego mieszkańców, a może i całego województwa?

Profity na pewno są duże, ale w tej chwili trudno je zmierzyć i dokładnie wymienić. Sam fakt przybycia kilkuset uczestników jest już bardzo istotny – informacje o Nowym Sączu idą w świat, pojawiają się w mediach i opinii publicznej. Życzliwość i zadowolenie, które widzę dookoła, świadczą o tym, że zarówno miasto, jak i uczestnicy czerpią z Forum pełnymi garściami.
Warsztaty

Za czym podążają młodzi z całej Europy

Podczas warsztatów „Young Leaders on the crossroads p following New trends or finding New routs” młodzi z kilkudziesięciu krajów zastanawiali się co jest dla nich ważne i co nowego mogą zrobić dla Europy. „Głos młodych jest ważny, ponieważ to oni w przyszłości będą kreować nowe trendy w rozwoju społecznym i gospodarczym Europy” – powiedziała Ewelina Miłoń z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podczas warsztatów omawiano ich pomysły oraz zastanawiano się nad współczesnymi problemami.

ROMOWA FORUM

Rozmowa z Tomaszem Bratkiem

dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+,
zastępcą dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Czy udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów może wpłynąć na jego uczestników tak, by w przyszłości wzięli udział w życiu publicznym swoich krajów?

Myślę, że to Forum gromadzi ludzi, którzy już coś w  tym kierunku robią  i  którzy  przyjeżdżają  tutaj  z  bardzo  konkretnym  nastawieniem  na  dyskusję  i  chęć porozumienia się z innymi.  W  dzisiejszych  czasach  coraz  mniej  mamy  okazji  do  rozmowy  twarzą  w  twarz  z  drugim człowiekiem, do poznania jego opinii i emocji. Przestrzeń wirtualna, w której się tak często spotykamy,  w  pewien  sposób  odhumanizuje  innych  ludzi,  co  jest  powodem  wielu nieporozumień.  Młodzi ludzie na Forum mogą, po pierwsze, poznać samych siebie, a także przekonać się, że zarówno  oni,  jak  i  problemy,  z  którymi  borykają  się  w  swoich  krajach,  są  do  siebie  pod wieloma  względami  do  podobne.  Różne  mogą  być  natomiast  sposoby  na  ich  rozwiązanie  i to właśnie o nich będą  mogli w Nowym Sączu porozmawiać. Nie chodzi tu jednak tylko  o  problemy,  gdyż  forum  jest  również  miejscem,  w  którym  nawiązywane  są  przyjaźnie  i kontakty biznesowe. Warto wiedzieć, że forum jest miejscem, w którym powstało już kilka firm.

Na przykład?

W  ubiegłym roku  młody  chłopak  z  Czech  zaprezentował  swoją firmę  zajmującą  się ekologicznym odzyskiem surowców wtórnych. Teraz firma ta działa zarówno w jego kraju, jak  i  na  Słowacji,  w  Polsce  i  na  Węgrzech,  a  wszyscy  partnerzy  biznesowi  to  właśnie uczestnicy naszego Forum. Takich przykładów jest oczywiście więcej. Dla przykładu – firmy eventowe,  które  powstały  dla  realizacji  różnych  projektów  w  ramach  programu  Erasmus, założone przez byłych studentów i uczestników forum w Nowym Sączu, wykorzystujących swoje doświadczenia, które zdobyli właśnie w czasie jego trwania.

W ubiegłym roku na tematykę forum poważnie wpłynęły wydarzenia na Ukrainie. Czy w tym roku też mamy taki temat, np. masowa imigracja?

W  tym  roku  Ukraina  nadal  pozostaje  tematem  bardzo  ważnym.  Mamy  tutaj  sporo uczestników  z  Ukrainy,  którzy  żyją  tymi  wydarzeniami  będąc  w  trudnej  sytuacji  tak psychicznej, jak i ekonomicznej. Jeśli mówimy o imigracji, to wspominamy najczęściej tylko imigrację  z  krajów  arabskich,  która  jest  widziana  medialnie,  zapominając  o  imigracji  z  Ukrainy,  z  której  coraz  więcej  młodych  ludzi  przyjeżdża  do  Polski.  Nie  tylko  dlatego, że poszukują tutaj pracy i pieniędzy, ale przede wszystkim dlatego, że można tutaj spokojnie żyć.Ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Ukrainy chcą dyskutować o tym, że ich kraj to też Europa, że to cywilizowana przestrzeń i że potrzebują pomocy. Uświadamiają też politykom, że ich kunktatorskie zabiegi nie odpowiadają młodym  ludziom, a pozostawienie Ukrainy, czy sprzedanie jej w jakichś dealach przez zachodnich polityków nie powinno w ogóle wchodzić w grę. Tak więc Ukraina pozostanie ważnym tematem. Niemniej  jednak  niezwykle  istotną  kwestią  jest  konieczność,  by  młodzi  ludzie  w  Unii Europejskiej zrozumieli, że żyją w naprawdę komfortowej i bezpiecznej przestrzeni. Pomimo tego co głoszą różne partie polityczne, żyjemy  we względnym dobrobycie. Takich czasów, jeśli  spojrzymy  na  naszą  historię,  nie  było tutaj  nigdy  wcześniej.  I  tu  właśnie  pojawia  się pytanie – czy uda nam się obronić nasz mały „raj” i będziemy starali się budować mur wokół siebie  czy  też  znajdziemy  sposób  na  myślenie  o  innych,  o  solidarności,  o  dzieleniu  się  i o pomaganiu. Uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka jest niezwykle istotne.  A masowa imigracja z krajów arabskich w sposób drastyczny pokazuje, że ludzie dobijają się do nas jak do raju.

CZYTAJ CAŁA ROZMOWĘ Z TOMASZEM BRATKIEMDyskusje Forum

Giorgi Baramidze o bezpieczeństwie, reformach i nowych wyzwaniach ideologicznych w Europie

deputowany parmalentu gruzińskiego

Giorgi Baramidze, deputowany parmalentu gruzińskiego, były minister obrony, spraw wewnętrznych i integracji europejskiej i euroatlantyckej Gruzji mówił o wyzwaniach bezpieczeństwa Europy w kontekście jej relacji z Rosją, o drodze państw post-sowieckich do demokratyzacji oraz sposobach obrony europejskich wartości. Zdecydowanie potępił politykę Putina wobec krajów sąsiednich oraz jego politykę wewnętrzną, którą nazwał powrotem do XIX-wiecznego nacjonalizmu. Prognozuje, że system polityczny w obecnej postaci nie przetrwa siedmiu lat. Odniósł się również pozytywni do kroków, jakie przeszła Gruzja w procesie demokratyzacji: walka z korupcją, zmniejszenie biurokracji, efektywniejszy aparat państwowy. Uczestnicy w swoich pytaniach poprowadzili dyskusję w kierunku kwestii ukraińskiej i zaangażowania polityków gruzińskich w przemiany na Ukrainie. Dyskusja zakończyła się nawiązaniem do „projektu Europa” i podkreśleniem konieczności jego obrony.


Debaty młodych liderów

z Giorgi Baramidze na Forum Młodych Liderów 2015

Giorgi Baramidze - gruziński polityk, deputowany Parlamentu Gruzji, minister spraw wewnętrznych (2003–2004), minister obrony (2004), od 2004 minister ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, od 2006 wicepremier.

Ukończył studia w zakresie technologii chemicznej na Gruzińskim Uniwersytecie Technicznym. W 1995 ukończył studia w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa im. George'a C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. W latach 1998–1999 odbył studia politologiczne na Uniwersytecie Georgetown. Już w trakcie studiów zaangażował się w działalność opozycyjną, był jednym z organizatorów studenckiego ruchu zwolenników niepodległości Gruzji.

W gościnie u prezydenta Ryszarda Nowaka

Bankiet w Ratuszu w Nowym Sączu

Dzięki uprzejmości prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka uczestnicy Forum mieli okazję poznać nowosądecką gościnę. W miejskim Ratuszu odbył się bankiet podczas, którego gospodarze przywitali uczestników i wyrazili podziw dla młodych aktywnych ludzi. Przedstawiciele Ratusza podkreślali jak ważna jest współpraca miasta z młodymi ludźmi z całej Europy i wyrazili chęć współpracy w kolejnych latach. Na koniec uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego koncertu zespołu ludowego.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenieGALERIA DZIEŃ 2: ZOBACZ ZDJĘCIA

FORUM : DZIEŃ 1 | DZIEŃ 2 | DZIEŃ 3 | DZIEŃ 4
FORUM ORGANIZERS


HONORARY PATRONAGE
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION


MAIN PARTNER


CITY HOST


CO-FINANCING


OFFICIAL PARTN


PARTNER

FEML


MEDIA PARTNER