FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWVIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 03-06 WRZEŚNIA 2013
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 3

5 września 2013, Nowy SączSesja plenarna XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Uczestnictwo w obradach


Przedsiębiorczość młodych - wyzwania współczesności.
Sytuacja młodego pokolenia na rynku pracy w Polsce i Europie.

Panel dyskusyjny

 • Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, RP
 • Tomasz Bratek - Dyrektor Programu Młodzież w Działaniu, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE
 • Dariusz Żuk - Prezes Zarządu Polska Przedsiębiorcza
 • Mathew Davies - lider w okręgu Cardiff , Partia Pracy, Wielka Brytania
 • Dariusz Suszyński - Prezes Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej

Jednym z elementów tegorocznego Forum był panel młodych liderów na Forum Ekonomicznym w Krynicy, który odbył się na sali plenarnej Domu Forum w czwartek 5 września o godzinie 11:00.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Przedsiębiorczość młodych - wyzwania współczesności. Sytuacja młodego pokolenia na rynku pracy w Polsce i Europie" udział wzięli: Sławomir Neumann, Specjalista ds. edukacji młodzieży w Fundacji Luigi Clerici, Mediolan, Włochy, Tomasz Bratek, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE, Dyrektor Programu Młodzież w Działaniu, Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polska Przedsiębiorcza, Mathew Davies, lider w okręgu Cardiff, Partia Pracy, Wielka Brytania oraz Dariusz Suszyński, Prezes Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej. Panel moderowała Anna Moskwa - Prezes Quality & Development Institute.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Jednym z pomysłów na walkę z bezrobociem wśród młodych w Unii Europejskiej jest zwiększenie ilości osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy debatowali, co może tą przedsiębiorczość pobudzić. Jednym z głównych nurtów dyskusji było pytanie, czy przedsiębiorcą człowiek się rodzi, czy też wszystkie niezbędne umiejętności i wiedzę da się zdobyć w procesie kształcenia. Niewątpliwie naturalne predyspozycje, własna motywacja i pasja są ważne, niemniej jednak równie istotne jest wychowanie i budowanie postaw przedsiębiorczości od małego. Sprzyja temu przyjazny system prawny i otoczenie zapewniające wsparcie młodym zaczynającym przygodę z biznesem. Tego brakuje w wielu krajach Unii i powoduje, że młodzi, którzy w czasie edukacji masowo deklarują chęć prowadzenia własnej firmy, tylko w niewielkim procencie realizują ten plan.


Anna Moskwa podsumowuje panel dyskusyjny.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Jakie reformy są niezbędne dla rozwoju gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy dla młodych?

Panel dyskusyjny

 • László Andor - Komisarz UE ds. Polityki Socjalnej, Zatrudnienia i Wykluczenia Społecznego
 • Jarosław Gowin - Poseł na Sejm RP

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Sesja plenarna XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Uczestnictwo w obradach

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Forum BarCamp 2013

Restauracja Bohema, Nowy Sącz.

Wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji Forum. Nieformalne i otwarte spotkanie osób związanych z i zainteresowanych branżą internetową.

 • Crowdsourcing - jak wykorzystać potencjał tłumu do generowania pomysłów w branży IT i marketingu
  Przemysław Stanisz - założyciel platformy crowdsourcingowej Mintia
 • Social Media now: kierunek efekty biznesowe
  Piotr Chmielewski - założyciel Agencji Social Media Now

powiekszenie


Kolacja i wieczór międzykulturowy

Nowy SączORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY