FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 05-09 WRZEŚNIA 2016
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 3: Środa

7 września 2016, Nowy Sącz


9:00 – 10:15
Panel dyskusyjny:

Czwarta rewolucja przemysłowa – internet rzeczy i inteligentne aktywa kluczem do stworzenia prawdziwej gospodarki obiegowej.


Moderator: Amer Benouda, Francja

Paneliści:

 • Bernhard Budaker, Head of Business Unit Automotive Fraunhofer IPA, Niemcy
 • Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP


10:00 – 13:00

Posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży


10:30 – 12:00
Panel dyskusyjny:

Scenariusze dla Europy – geopolityka, bezpieczeństwo, ekonomia.


Moderator: Raul Labadze, Gruzja

Paneliści:

 • gen. Vincenzo Camporini, Wiceprezes Instytutu Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego (2008-2011), Włochy
 • Timo Koster, Dyrektor ds. Polityki Obronnej i Zdolności NATO, Belgia
 • Jacek Kurzępa, Poseł na Sejm RP
 • Giacomo Stucchi, prezes komitetu ds. Wywiadu i Służb Bezpieczeństwa COPASIR, Senat, Włochy
 • Kristian Vigenin, Były Minister Spraw Zagranicznych, Deputowany, Bułgaria


12:15 – 13:15
Panel dyskusyjny:

Dla wolności i solidarności


Moderator: Paweł Nowak, Polska

Paneliści:

 • Sonia Angiolin, Association Informo, Włochy
 • Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
 • Michał Łuczewski, Dyrektor, Centrum Myśli Jana Pawła II, Polska
 • Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP
 • Mara Stipic Bagaric, Caritas Banja Luca, Bośnia i Hercegowina


13:15 – 14:30
Lunch

14:30 – 15:30

Gość specjalny Forum

 • Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP


15:45 – 16:45
Panel dyskusyjny:

Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?


Moderator: Mariya Romanyshyn, Ukraina

Gość specjalny:

 • Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP

Paneliści:

 • Zoltan Csefalvay, Reprezentant Węgier w OECD i UNESCO, Węgry
 • Francis Zammit Dimech, Minister Spraw Zagranicznych (2012-2013), Malta
 • Michał Maciej Lisiecki, Prezes Zarządu, PMPG Polskie Media S.A., Polska
 • Marco Ricceri, Sekretarz Generalny, Eurispes – Instytut Studiów Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych, Włochy
 • Cyril Svoboda, Były Minister Spraw Zagranicznych, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej, Czechy


17:00 – 17:30

Goście specjalni Forum

 • Jarosław Gowin, Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP
 • Mateusz Morawiecki, Wicepremier, minister rozwoju RP


17:30 – 18:45
Panel dyskusyjny:

Wspieranie start-upów i przedsiębiorczości młodych w Europie Środkowo-Wschodniej.


Moderator: Sebastian Kolisz, Polska

Paneliści:

 • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju RP
 • Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Kevin Monserrat, Microsoft Accelerator London
 • Artur Racicki, Prezes Social Wifi
 • Anna Savchuk, Startup Weekend Kyiv
 • Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP


20:00 – 21:00

Bankiet powitalny w Ratuszu w Nowym Sączu.

Przyjęcie zorganizowane przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Ryszarda Nowaka.XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

"STARTUP UNIA EUROPEJSKA CZAS ROZPOCZĄĆ - TO PAŃSTWO, TO WY BĘDZIECIE JEGO TWÓRCAMI"

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów RP


Czwarta rewolucja przemysłowa – internet rzeczy i inteligentne aktywa kluczem do stworzenia prawdziwej gospodarki obiegowej.

Panel dyskusyjnyXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


Bernhard Budaker

dyrektor Business Unit w Automotive Fraunhofer IPA

Czy rewolucja z definicji jest zjawiskiem destrukcyjnym i gwałtownym? Czy mogą ją przetrwać jedynie osoby zdolne zaakceptować i zaadaptować się do nowego stanu rzeczy? Te pytania zdominowały pierwszą część panelu rozpoczynającego trzeci dzień Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

Skupiamy się przede wszystkim na tym, co czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą z perspektywy pracownika i pracodawcy oraz jak w istniejącym układzie zaadaptować robotykę do procesu produkcyjnego – stwierdził Bernhard Budaker, dyrektor Business Unit w Automotive Fraunhofer IPA.

Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, zauważył wpływ obecnej rewolucji na odwrócenie relacji w sferze stosunków między osobą słuchającą a wydającą polecenia.

To już nie jest tak, że wyłącznie politycy i liderzy wiedzą co robić. Dzisiejsze rozwiązania musimy zastosować wspólnie – stwierdził wiceminister.

Zasadniczą dyskusja toczyła się wokół reformy edukacji.

Uniwersytety są instytucjami bardzo konserwatywnymi w złym tego słowa znaczeniu – stwierdził Sekretarz Stanu, wskazując następnie na potrzebę większej specjalizacji uczelni i podziału na powszechne akademie dydaktyczne oraz uczelnie o niestandardowym systemie edukacji, które będą nauczały najwybitniejszych studentów.

Wspólnie z MEN uruchamiamy program nauki programowania na wszystkich poziomach edukacji. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej chcemy, żeby uczniowie nabrali kompetencji cyfrowej – oświadczył wiceminister.

Budowa tzw. podstawy programowej trwa około dwóch lat. Języki programowania zmieniają się w ciągu pół roku. Nauczyciele programowania będą musieli uczyć się w chmurze, gonić cały czas rzeczywistość – dodał.

Według Angeliki Jarosławskiej, Koordynatorki projektu Polska 3.0., rewolucja powinna zaczynać się od pojedynczego człowieka.

W Polsce musimy przygotować odpowiednią kadrę do nowych działań. Jesteśmy pokoleniem, które będzie obserwować zmianę polskiej gospodarki – stwierdziła.

Jarosławska omówiła projekt Polska 3.0. i zaprosiła też do współpracy młodych liderów.

Polska 3.0 to projekt na miarę Centralnego Okręgu Przemysłowego, do którego jest porównywany. Koncepcja jest podobna – stworzenie największego centrum logistycznego w Polsce – dodała.XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


Angelika Jarosławska

Koordynatorka projektu Polska 3.0


Czwarta rewolucja przemysłowa – internet rzeczy i inteligentne aktywa kluczem do stworzenia prawdziwej gospodarki obiegowej.

Panel dyskusyjnyPosiedzenie Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany MłodzieżyXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


UCZESTNICY O FORUMScenariusze dla Europy
– geopolityka, bezpieczeństwo, ekonomia.

Panel dyskusyjny

Goście panelu zgodnie stwierdzili, że to konflikt ukraiński najbardziej wpłynął na sposób postrzegania bezpieczeństwa w Europie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Uczestnicy wskazali też na widoczną odbudowę NATO i wzmocnienie jego wschodniej flanki.

Agresywna Rosja to nie jedyne wyzwanie. Organizacje terrorystyczne nie tylko destabilizują kraje z których pochodzą, ale eksportują też terror do Europy – stwierdził Timo Koster, Dyrektor ds. Polityki Obronnej i Zdolności NATO. Wspomniał także o nieco zapomnianych przez opinię publiczną obszarach działalności Paktu, takich jak Arktyka i północny Atlantyk. – To również są wymiary naszego bezpieczeństwa i nie powinniśmy ich zaniedbywać – dodał.


Jakość relacji między gośćmi i gospodarzami wymaga przede wszystkim wzajemnego otwarcia na dialog i akceptację siebie nawzajem.

Mówię to w kontekście wydarzeń, które mocno koncentrują obecnie uwagę Polaków – stwierdził Poseł Jacek Kurzępa, nawiązując do Brexitu oraz niedawnych wydarzeń z Harlow. Zaznaczył, że należy uszanować prawo społeczeństwa Wielkiej Brytanii do samostanowienia. Wskazał ponadto na wagę współpracy Polski i Zjednoczonego Królestwa.

WYWIAD Z JACKIEM KURZĘPĄ

Powinniśmy myśleć o gospodarce bardziej zrównoważonej, odpornej na wstrząsy zewnętrzne. Może powinniśmy porozmawiać o gospodarce bardziej "zielonej"? – zaproponował Kristian Vigenin, były Minister Spraw Zagranicznych Bułgarii.

Przede wszystkim powinniśmy skonsolidować nasze własne gospodarki europejskie. Wciąż są wielkie różnice między wschodem a zachodem, północą a południem. Wspomnieliśmy migrację pracowników polskich. Ten sam problem mamy jako Bułgarzy – dodał.

Vigenin wskazał także na specyfikę ruchów migracyjnych: – Musimy zarządzać migracją tak, aby ludzie przyjeżdżający do Unii wnosili wkład w naszą gospodarkę, nie zaś tak jak widzieliśmy przez ostatni rok.

CZYTAJ WYWIAD Z KRISTIANEM VIGENINEMDroga ku bardziej zintegrowanej Europie została przyblokowana w ciągu ostatniego roku, ze względu na zastrzeżenia niektórych członków UE – powiedział Giacomo Stucchi, prezes komitetu ds. Wywiadu i Służb Bezpieczeństwa Włoch.

Zapytany o bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, Stucchi zaznaczył, że konflikt w tym regionie to nie jedynie konflikt między szyitami i sunnitami, ale walka o dominację między Turcją, Iranem i Arabią Saudyjską, zaś ISIS to jedna z form jego prowadzenia.Dla wolności i solidarności

Panel dyskusyjny

Brak systematycznej rekrutacji, niedostateczne poinformowanie zainteresowanych o możliwości odbycia wolontariatu i luki w edukacji prawnej wśród wolontariuszy – to tylko niektóre problemy z zakresu nieodpłatnej pomocy społecznej, wskazane przez Wojciecha Kaczmarczyka, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiedzią na nie ma być Polski Korpus Solidarności.

Celem naszego programu jest zwiększenie społecznego zaangażowania obywateli na rzecz wspierania wolontariuszy i organizacji wolontariackich – stwierdził Kaczmarczyk, dodając przy tym, że jednym z podstawowych obszarów działania Korpusu będzie pomoc zaniedbanym i zapomnianym działaczom Ruchu Solidarność.

Solidarność jest polskim towarem eksportowym. Solidarność jest pojęciem, które dzięki nam weszło nie tylko do języka polityki, ale też do kultury i historii – odpowiedział Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zapytany o znaczenie idei solidarności.

Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwrócił uwagę, że przez ostatnie dwadzieścia pięć lat w Europie promowane były wartości stojące w konflikcie z ideą solidarności, takie jak nieskrępowana konkurencyjność, czy też nadmierny indywidualizm.

Podkreślił też, że aktywność społeczna wpisana jest w ramy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.Z kolei Michał Łuczewski, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, wskazał na zakorzenienie omawianych podczas panelu idei w Ruchu Solidarności.

Przykład Solidarności pokazuje, że był w Polsce taki czas, kiedy społeczeństwo przeciwko państwu mogło zmieniać oblicze ziemi. Ci ludzie myśleli o tym, żeby nieustannie pracować nad sobą. Byli to ludzie czynu – powiedział.Temat wolontariatu od strony praktycznej przedstawili Sonia Angiolin i Taras Repytskyi.

Wolontariat jest oparty na zaangażowaniu obywatelskim i powinien pomagać społeczeństwu w stawaniu się lepszym – stwierdziła Angiolin.

Repytskyi zaznaczył, że wolontariat nie musi być procesem czysto altruistycznym. Może służyć także szlifowaniu swoich umiejętności, zdobyciu wiedzy oraz rozwojowi osobistemu.

WYWIAD: Z SONIĄ ANGIOLINI Z TARASEM RepytskymGość specjalny Forum

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RPGość specjalny Forum

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RP

Materiał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Lider to osoba, która potrafi poprowadzić zespół, stworzyć strategię, ale i gromadzić wokół siebie ludzi poprzez charyzmę i cechy osobowości – powiedziała premier Beata Szydło w Nowym Sączu.

Premier przekonywała, że nie można udawać, iż w Europie nic się nie dzieje.

Największym kryzysem, jaki teraz mamy, jest kryzys wartości – zaznaczyła. Dodała również, że w Europie „czuć ducha zmian”. Wskazała też na rosnącą rolę Grupy Wyszehradzkiej. Powiedziała, że to zrzeszenie zaczyna nadawać ton Unii Europejskiej i wychodzi z konstruktywnymi propozycjami.


Nie możemy pozwolić, żeby projekt Unii Europejskiej został zaprzepaszczony – przekonywała premier. – Musimy zrobić wszystko, aby temu projektowi nadać świeżego ducha. Takiego, który spowoduje, że Unia Europejska zacznie pełnić rolę, jaką kiedyś przypisali jej ojcowie założyciele i zacznie służyć Europejczykom – dodała.

Premier zachęcała też, aby nie bać się zmian. – Postęp bierze się ze zmian. Świat się zmienia i życie się zmienia. W tych zmianach trzeba oczywiście zachować coś trwałego, coś, co wiąże nas z tym miejscem, w którym żyjemy – przekonywała.Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?

Panel dyskusyjny


Opinie

Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?

Nonna Davitadze
Ukraina, Europejski Parlament Młodzieży na Ukrainie

W odpowiedzi na pytanie o cechy jakie powinni posiadać liderzy chcę zaznaczyć jedno. Powinni oni być nastawieni na cel i zorientowani na społeczeństwo, powinni słuchać opinii innych a nie tylko uważać swoją za jedyną właściwą. Powinni być również proaktywnymi osobami które potrafią uczyć się samemu i rozpowszechniać zdobytą wiedzę wśród współpracowników i partnerów w przyszłości. Podsumowując. Jako, że żyjemy w wysoce zglobalizowanym, wielokulturowym i zróżnicowanym społeczeństwie, wrażliwość kulturowa i tolerancja są niezbędne

Nonna Davitadze

Opinie

Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?

Bella Baghdasaryan
Armenia, R-Insights Research and Consulting

Ponieważ świat ciągle się zmienia, pytanie o rodzaj przywództwa którego potrzebujemy jest zawsze na czasie. Obecnie te zmiany stają się co raz bardziej drastyczne i dostrzegalne ze względu na wpływ liderów na społeczeństwo. Z mojej perspektywy, lider w dzisiejszych czasach powinien posiadać dwie główne cechy. Po pierwsze, wszyscy skuteczni liderzy muszą mieć umiejętność wyobrażenia sobie przyszłości dla swojego kraju, przewidywania potrzeb narodu. Drugą ważną cechą jest umiejętność zmotywowania zespołu aby go popierali i wykorzystywali swój potencjał aby stali się najlepszą i najprawdziwszą wersją siebie. W konsekwencji każdy odnajduje się lepiej kiedy wykorzystuje swój potencjał, jego przywództwo jest nastawione na pozytywne efekt a nie na straty.

Bella Baghdasaryan


– Pojęcie „lider” często i mylnie jest utożsamiane z pojęciem menedżer – powiedział Włoch Marco Ricceri, Sekretarz Generalny z Eurispes – Instytutu Studiów Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych. Zaznaczył, że podstawą bycia liderem jest posiadanie wizji oraz zwracanie uwagi również na takie dziedziny jak etyka.


– Wizja to podstawa, a ja dodałbym jeszcze zaufanie – stwierdził Francis Zammit Dimech, były minister spraw zagranicznych (2012-2013) Malty. Zauważył też, że lider musi nie tylko wzbudzać zaufanie, ale i inspirować je u innych.


– Obecnie obserwujemy model przywództwa, który opiera się na „liderze na jedno kliknięcie”. Polityka konkuruje z mediami, dostosowuje się do ich logiki, dlatego mamy przywództwo stylu, ale bez treści – przekonywał Dimech.

Zaapelował o odtworzenie brakującej treści przywództwa oraz podkreślił, że tylko koncepcja przywództwa jako służenia innym ma sens. Zoltan Csefalvay, Reprezentant Węgier w OECD i UNESCO, zauważył, że wiele osób siedzących na sali należy do pokolenia „Z”.


– Macie inne kariery niż wasi rodzice, którzy zazwyczaj mieli jedną pracę na całe życie – zauważył. – Żeby mówić o przywództwie najpierw musimy zastanowić się, jaką gospodarkę będziemy mieli w najbliższej przyszłości. Jeśli będzie ona oparta np. na sharing economy, to również pojęcie lidera się zmieni – dodał.

Grzegorz Sadowski z tygodnika Wprost stwierdził, że dzisiejszy świat zmienia się bardzo szybko i dlatego często nie rozumiemy rzeczywistości. Zauważył też, że zdarza się, iż mówiąc o jakimś zjawisku, dezaktualizuje się ono w tej samej chwili.

Opinie

Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?

Taras Repytskyi
Ukraina, Instytut Inicjatyw Społecznych

Integracja I przyszłość Europy stała się gorącym tematem dyskusji na geopolitycznej arenie świata. Ważnym zagadnieniem o którym często zapominamy jest rola i głos młodzieży w tym procesie. Wydarzenia takie jak Ekonomiczne Forum Młodych Liderów pomaga zmniejszyć przepaść komunikacji pomiędzy politykami a młodą generacją, pomaga również młodzieży we wzmacnianiu pewności siebie odnośnie ich pomysłów i metod, nawiązaniu kontaktu z innymi liderami jutra. Ponieważ tylko i wyłącznie kiedy działamy razem możemy osiągnąć wspaniałe rezultaty i sprawić że naszemu społeczeństwu będzie żyło się lepiej. Młodzież musi być aktywna w ich wspólnotach, szkołach i na uczelniach. Musimy być aktywnymi wyborcami ponieważ wybory to moment kiedy decydujemy o naszej przyszłości. Wydaje mi się, że najważniejsze jest zaangażowanie młodzieży w organizacje pozarządowe NGO, ponieważ jest to bardzo dobra platforma dla rozwoju kariery w przyszłości oraz dla osiągania konkretnych celów.

Taras RepytskyiXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


Zoltan Csefalvay

Reprezentant Węgier w OECD i UNESCO


Opinie

Jakich liderów potrzebuje współczesna Europa i świat?

Tetiana Kozlenko
Ukraina, Centrum Inicjatyw Europejskich

Lider w dzisiejszym świecie jest członkiem grupy, który ma prawo podejmowania najważniejszych decyzji. Musi posiadać umiejętność dawania szczegółowych odpowiedzi i tylko słuchania ludzi, ale również ich rozumienia. Lider powinien być inteligentny, musi się ciągle rozwijać. Wysoki poziom wiedzy oraz status intelektualny są głównymi kryteriami dla organów władzy. Jednocześnie, lider nie może zapomnieć że jest częścią grupy a ludzie są składnikiem który ją napędza, to oni dają mu energie.

Tetiana Kozlenko

Goście specjalni:
Minister Jarosław Gowin
Minister Mateusz Morawiecki

Panel dyskusyjny


Narody pozbawione liderów, elity, są narodami bez przyszłości – powiedział wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, jeden z gości specjalnych trzeciego dnia Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Wicepremier podkreślił też tragizm wspólnych doświadczeń państw Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni ostatnich osiemdziesięciu lat.

Fundamentalnym zadaniem dla Polski i innych państw tego regionu jest odbudowa elit narodowych – przekonywał.


Wraz z wicepremierem i ministrem ds. rozwoju Mateuszem Morawieckim, drugim gościem specjalnym panelu, starali się odpowiedzieć na pytanie, kim powinien być dobry lider.

Jeszcze po latach osiemdziesiątych byli wokół mnie ludzie, którzy zupełnie nie byli wykształceni, czasami byli nieokrzesani, ale dla mnie byli członkami prawdziwej elity, liderami – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył też, że o przynależności do elit nie decydują tytuły naukowe, ale przede wszystkim chęć działania dla dobra wspólnego i środowiska, w którym się żyje.


Z kolei Jarosław Gowin zwrócił uwagę na potrzebę gotowości lidera do poświęceń. Mówił również o problemach i wyzwaniach dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jeżeli nie stworzymy uczelni, które będą kształcić na poziomie konkurencyjnym wobec co najmniej dobrych lub bardzo dobrych uczelni europejskich, to co roku pogłębiać się będzie zjawisko drenażu – powiedział Jarosław Gowin.

Zapewnił on, że odpowiedzią na ten problem będzie utworzenie w Polsce wyspecjalizowanych uczelni badawczych, skupionych na współpracy ze studentem i jego udziale w badaniach naukowych.Coraz więcej mamy zawodów nowoczesnych, inżynierskich, informatycznych i matematycznych, a więc dziedzin w których szczęśliwie my, obywatele Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy znakomici i bardzo doceniani – zauważył wicepremier Morawiecki.

Próbujemy odkręcić te dwadzieścia sześć lat pewnego modelu gospodarczego, który doprowadził do tego, że wam często bardziej opłaca się wyjechać na przysłowiowy zmywak, niż podjąć pracę u polskiego przedsiębiorcy – dodał.

To ostatnie dwadzieścia siedem lat to czas nadganiania zaległości metodą prób i błędów, a tych błędów było bardzo wiele i mam nadzieję, że Plan Morawieckiego je zlikwiduje – podsumował Jarosław Gowin.

WYWIAD Z JAROSŁAWEM GOWINEMGoście specjalni:
Minister Jarosław Gowin
Minister Mateusz Morawiecki

Panel dyskusyjny


Opinie

Co jest ważne dla rozwoju start-up w twoim kraju?

Anna Savchuk
Ukraina, Luciding

Bardzo specyficzną przeszkodą jaką mieliśmy na Ukrainie było to, że rząd popierał nie innowacje, a emigracje. Wielu fachowców opuszcza swój kraj w poszukiwaniu lepszego jutra za granicą. Nie mniej jednak, wiele start-upów powstałych na Ukrainie nawet jeśli przeniosło się do USA czy zachodniej Europy kontynuuje swój rozwój tam gdzie powstały ze względu na równowagę w stosunku jakości a ceny. Wolny rynek pracy rozrasta się tutaj bardzo szybko. Wierzę, że jeśli pokonamy polityczne bariery, małymi krokami, tendencja do emigracji spadnie.

Anna SavchukWspieranie start-upów i przedsiębiorczości młodych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Panel dyskusyjny
– Start-up’y przypominają mi klimat transformacji ustrojowych, przypominają mi '89 rok – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Zwróciła uwagę na wysoką aktywność, przedsiębiorczość i gotowość do pracy osób działających w tego typu organizacjach.

Promowanie tych właśnie cech to jeden z celów programu Start in Poland.XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


Jadwiga Emilewiczy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Według Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby rynek środkowoeuropejski był konkurencyjny wobec innych rynków światowych, należy postawić na promocję nowych technologii, innowacji oraz ludzi sukcesu cenionymi za granicą.

– Pod koniec prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej chcemy zorganizować w Warszawie kongres innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej – ogłosił Szefernaker.


Artur Racicki, Prezes Social Wifi, przyznał, że od strony teoretycznej rządowe plany wyglądają obiecująco, jednak należy skupić się przede wszystkim na rozruszaniu liderów rynku, obracających miliardami złotych oraz przekonaniu ich, aby zainwestowali w start-up'y.

Kevin Monserrat wskazał na problemy w tej dziedzinie. Porównał związki inwestorów i start-upów do relacji męża i żony – wiedzą, że muszą być ze sobą, jednak nie mówią tym samym językiem. Zwrócił także uwagę na potrzebę wspierania edukacji o start-up'ach już na etapie szkoły. Ponadto ostrzegł, że nie można traktować tego typu działalności jako łatwego i szybkiego sposobu na wzbogacenie się.
Na pytanie, czy start-up'y z Europy Wschodniej mają szanse na sukces globalny, Anna Savchuk odpowiedziała, że nie jest to łatwe, ale możliwe. Zaznaczyła też, że niewątpliwą zaletą regionu jest wysoki stopień pomocy udzielanej start-up'owcom przez państwa. Dodała jednak, że obecny w niektórych krajach Europy Wschodniej natłok wymaganych do spełnienia formalności może odstraszyć potencjalnych inwestorów.XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


Artur Racicki

Prezes Social Wifi

Opinie

Co jest ważne dla rozwoju start-up w twoim kraju?

Asya Balasanyan
Armenia, Szkoła dla Młodych Liderów

Obecnie w Armenii gdzie globalny rynek start-upów odgrywa kluczową role dla rozwoju, stają się one co raz bardziej ważne jako model biznesu. Ich rola nabrała wagi w trakcie ostatniej dekady. Co prawda mamy kilka państwowych i pozarządowych programów, ale wzrost nie jest jeszcze zauważalny. Najważniejszą rzeczą jest fakt, że w przypadku start-upów nie liczy się jedynie wsparcie na wczesnych etapach ale również na półmetku, w szczególności jeśli chodzi o udzielanie wskazówek mentorskich, współpraca z partnerami otwartymi na dzielenie się swoim doświadczeniem i pomocą poprzez konsultacje.

Asya Balasanyan

Opinie

Co jest ważne dla rozwoju start-up w twoim kraju?

Anton Holovachenko
Ukraina, European Youth Award

Po pierwsze, jest bardzo ciężko zdobyć wiedzę podstawową. Sprawą drugorzędną jest to, że uniwersytety nie zapewniają użytecznej wiedzy, więc ludzie uczęszczają na kursy i kształcą się we własnym zakresie. Na Ukrainie, pomimo wielu trudności i braku możliwości stwarzamy wiele ciekawych innowacji. Nawet dla obywateli życie na Ukrainie jest trudne dlatego pojawia się problem emigracji ponieważ za granicami kraju osiągamy wielkie sukcesy. Tak jak i w moim wypadku, Polska, gdzie system start-upów jest o wiele bardziej rozwinięty, wielu przedsiębiorców z Ukrainy dostało nowe możliwości na rozwój swojego biznesu. Mamy sposobność uczestniczenia w wielu wykładach lecz wciąż istnieje problem jeśli chodzi o finansowanie projektów. Wierzę, że w przyszłości, na Ukrainie będzie możliwe stworzenie pozytywnego ekosystemu dla start-upów, jednak na tą chwilę, to dopiero pierwszy krok do rozwoju.

Anton HolovachenkoWspieranie start-upów i przedsiębiorczości młodych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Panel dyskusyjny


Opinie na temat Forum

Ksenia Omelchenko
Ukraine,
menadżer medialny

Forum to prawdziwa okazja spotkania liderów, opiniotwórców i aktywnych młodych ludzi z różnych części świata. Oczywiście, nie mówię tu tylko o możliwości podjęcia owocnej współpracy na miesiące i lata. Mam na myśli również projekty, pomysły i inicjatywy którymi mogliśmy inspirować się w wyniku zaistniałych dyskusji. Według mnie, to forum jest największym wydarzeniem za które chciałam podziękować organizatorom i wolontariuszom, bo to wy czynicie Polskę demokratycznym centrum gdzie liderzy mogą się spotkać, podyskutować o bieżącej sytuacji politycznej i społecznej oraz rozwijać kooperacje międzynarodową która ma wpływ na lepsze jutro.

Ksenia Omelchenko

RELACJA Z XI FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY