FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWVI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 06-10 WRZEŚNIA 2011
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2: Środa

7 września 2011, Nowy SączDynamizm w działaniu

Drugi dzień Forum

Pod takim hasłem można by streścić drugi dzień VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Już sam początek dnia rozpoczął się dynamicznie, od warsztatów z przywództwa, komunikacji międzykulturowej oraz edukacji poza formalnej. W ramach tych warsztatów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wprowadziła uczestników forum w założenia projektu „Youth on the Move” - Moblina Młodzież. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu redukcję stopy bezrobocia wśród obywateli Unii Europejskiej aż o 75% do 2020r.

Kluczem do sukcesu ma być zmiana postawy osób poszukujących pracy z pasywnej na bardziej aktywną i dynamiczną połączoną z mobilnością. Współczesny rynek pracy często wymaga zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia ryzyka dynamizmu w działaniu i tego właśnie mają nauczyć się uczestnicy projektu. Praca nad wykształceniem w sobie mobilnej postawy przydatnej w późniejszym poszukiwaniu pracy rozpoczyna się już na studiach i wyraża się w takich formach jak wymiany studenckie w ramach różnych programów, wymiany transgraniczne itd.. które uczą młodych ludzi mobilności tak bardzo potrzebnej w późniejszym poszukiwaniu pracy.


Przywództwo, komunikacja międzykulturowa , edukacja poza formalna w Europie

Warsztaty FRSE


Uczestnicy o Forum: Aleś Zarembiuk /BY/


powiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Przywództwo, komunikacja międzykulturowa , edukacja poza formalna w Europie

Warsztaty FRSE

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Polskie Radio dla Zagranicy "Młoda Polonia na Forum"
Karolina Rusinowicz
Przedstawienie organizatorów

  • Tomasz Różniak – Europejski Dom Spotkań – Fundacji Nowy Staw
  • Tomasz Bratek – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Uczestnicy o Forum: Małgorzata Kiryłowa /BY/
Mikheil Saakashvili - Prezydent Gruzji - Przesłanie do młodych liderów

Gość Specjalny VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Drugi dzień Forum to także wizyta Prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego – gościa specjalnego VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, który podczas swojego wystąpienia szczególny nacisk położył na dynamizm młodych ludzi oraz podejmowanie ryzyka w życiu zawodowym i społecznym. Ten dynamizm to droga do sukcesu oraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie – powiedział prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili.

Dynamizm młodych ludzi oraz podejmowanie ryzyka w życiu zawodowym i społecznym, to droga do sukcesu oraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie – powiedział prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, gość specjalny VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbywa się w Nowym Sączu w dniach 6-10 września.


Prezydent Micheil Saakaszwili


Nawiązując do idei Forum „tworzymy idee dla przyszłości Europy” Prezydent Micheil Saakaszwili powiedział, że zmiany jakie zaszły w Gruzji po tzw. „rewolucji róż” są zasługą głównie ludzi młodych, którzy nie bali się realizować swoich wizji, wśród których jest min. taka sytuacja ekonomiczna kraju, która nie będzie zmuszała ich do emigracji zarobkowej. Pytany o swoje marzenia na przyszłość powiedział, że dla Gruzji bardzo ważnym celem jest obecnie pełna integracja ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej.

Saakaszwili odniósł się również do napiętych stosunków politycznych i ekonomicznych z Rosją, wspominając min. embarga na gruzińskie towary nakładane przez Rosję. Paradoksalnie jednak te właśnie embarga pomogły gruzińskiej gospodarce uniezależnić się od importu towarów i rozwinąć rodzimy przemysł – co Jego zdaniem – nie tylko zaspokoiło rynek wewnętrzny, ale przyczyniło się do rozwoju eksportu towarów do Rosji i innych krajów sąsiednich.

Podsumowując swoje wystąpienie Prezydent Micheil Saakaszwili przypomniał pokrótce swoją karierę polityczną, zachęcając uczestników Forum do angażowania się w życie polityczne, społeczne i kulturowe swoich krajów nie zrażając się młodym wiekiem.

Nawiązując do idei Forum „tworzymy idee dla przyszłości Europy” Prezydent Micheil Saakaszwili powiedział, że zmiany jakie zaszły w Gruzji po tzw. „rewolucji róż” są zasługą głównie ludzi młodych, którzy nie bali się realizować swoich wizji, wśród których jest min. taka sytuacja ekonomiczna kraju, która nie będzie zmuszała ich do emigracji zarobkowej. Pytany o swoje marzenia na przyszłość powiedział, że dla Gruzji bardzo ważnym celem jest obecnie pełna integracja ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej.

Saakaszwili odniósł się również do napiętych stosunków politycznych i ekonomicznych z Rosją, wspominając min. embarga na gruzińskie towary nakładane przez Rosję. Paradoksalnie jednak te właśnie embarga pomogły gruzińskiej gospodarce uniezależnić się od importu towarów i rozwinąć rodzimy przemysł – co Jego zdaniem – nie tylko zaspokoiło rynek wewnętrzny, ale przyczyniło się do rozwoju eksportu towarów do Rosji i innych krajów sąsiednich.

Podsumowując swoje wystąpienie Prezydent Micheil Saakaszwili przypomniał pokrótce swoją karierę polityczną, zachęcając uczestników Forum do angażowania się w życie polityczne, społeczne i kulturowe swoich krajów nie zrażając się młodym wiekiem.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszenie


Jak stworzyć start up z sukcesem - Najlepsze praktyki

Panel dyskusyjny

  • Rafał Baniak - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
  • Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu,
  • Marta Lefik - Prezes Pangea Polska,
  • Dariusz Żuk - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (moderator)
  • Rafał Bator - Enterprice Investors
  • Szymon Piłat – Prezes Avidata

Dynamizm oraz podejmowanie ryzyka obecny był również w trakcie panelu Jak stworzyć start up z sukcesem - Najlepsze praktyki. Gośćmi panelu byli Rafał Baniak - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu, Marta Lefik - Prezes Pangea Polska oraz Rafał Bator z Enterprice Investors i Szymon Piłat – Prezes Avidata. Nad całością dyskusji czuwał Dariusz Żuk Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wszyscy goście jednogłośnie stwierdzili, że aby odnieść sukces w jakiejkolwiek branży nie wystarczy samo wykształcenie, nawet najlepsze studia. Potrzeba przede wszystkim podejmowania ryzyka, dynamizmu, ciekawego, innowacyjnego pomysłu. Szczególnie jest to widoczne w firmach działających w Internecie, gdzie wirtualne środowisko jest tak dynamiczne, że niejako samo wymusza ogromną aktywność, narzuca tempo – powiedział Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Uczestnicy o Forum: Wasylyna Chomiak /UA/Polityka spójności Unii Europejskiej
– szansa dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Solidarność w dobie kryzysu

Wykład: Alexander Lehmann - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Prezentacja Województwa Małopolskiego


Jak prowadzi się biznes w USA ?

Wykład: Aaron Davis - Schneider Electric


Przyjęcie w Nowosądeckim Ratuszu

zorganizowane przez Prezydenta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka

Podsumowaniem dnia było przyjęcie w Nowosądeckim Ratuszu zorganizowane przez Prezydenta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka.

powiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

RELACJA : SEBASTIAN WAWERORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY