FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW



XIV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 02-06 WRZEŚNIA 2019
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2

3 września 2019, Nowy Sącz

RELACJA Z XIV FORUM


GALERIA Z XIV FORUM




SESJA OTWIERAJĄCA I WYKŁAD MOTYWACYJNY






SESJA OTWIERAJĄCA

Prowadzący:

 • Joanna Stompel-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
 • Aneta Szczykutowicz- Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Polska

Organizers:

 • Dr Paweł Poszytek -Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
 • Grzegorz Chrobak - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Polska

Gospodarze:

 • Marta Mordarska- - Radna Województwa Małopolskiego
 • Patryk Wicher- - Radny Województwa Małopolskiego
 • Ludomir Handzel- - Prezydent Miasta Nowy Sącz
 • Dr Dariusz Woźniak- - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University

Goście specjalni:

 • Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej RP
 • Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP
 • Anna Paluch - Posłanka na Sejm RP
 • Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz



WYKŁAD MOTYWACYJNY

Mapa umiejętności lidera przyszłości

Prowadzący: Attila Sándor - Prezes MeOut, Węgry


SESJE WARSZTATOWE

Narzędzia cyfrowe liderów przyszłości
Piotr Maczuga, Fundacja Digital Creators

Przywództwo a zmiana. Jak być odpowiedzialnym SMART liderem?
Profesor Dr hab. Rafał Mrówka - Katedra Teorii Zarządzania, SGH Warsaw School of Economics

Solidarność i zaangażowanie społeczne - jak Młodzi Liderzy mogą zmienić świat?
Radek Czahajda - Koordynator Europejskiej Społeczności Trainers' Forum, Współfundator Fundacja Impossible

Inkubator współpracy międzynarodowej
Aneta Szczykutowicz - trener biznesu, psycholog, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Co-opoly - Załóż własne przedsiębiorstwo społeczne! – gra kooperacyjna
Anna Dranikowska, Karolina Dereżyńska - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Sztuczna Inteligencja - Rozwój Kompetencji Cyfrowych
Monika Mieleszko-Kuwałek, Aleksandra Kulik Fundacja Sempre a Frente

Personal Branding lidera w Internecie
Doris in Social Media, PROJEKTOR - wolontariat studencki, Anna Dranikowska, Karolina Dereżyńska - Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych

Plug & Play Into the Future of Learning
Laimonas Ragauskas - Expert of non-formal education and youth work

Future proof your career
Noemi Gryczko

Lider między wschodem a zachodem
Anna Szlęk - Trenerka w Zespole Trenerskim Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , Michał Pachocki - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fake news - jak nie dać się złapać?
Filip Szarecki - Front Europejski

Warsztaty z protokołu dyplomatycznego
Forum Młodych Dyplomatów, Bartosz Czerniawski - założyciel Bonawentura Akademia Savoir-Vivre



PANEL DYSKUSYJNY

Szanse i wzywania dla współpracy gospodarczej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Państw Grupy Wyszehradzkiej. Przyszłośc projektu europejskiego.

Od wielu lat Grupa Wyszehradzka udowadnia swoją skuteczność w kwestii wpływania na proces decyzyjny w UE i całej Europie. Jakie umiejętności są niezbędne, aby skutecznie realizować wspólne cele?

Prowadzący: Artur Wieczorek - Przedstawiciel Forum Młodych Dyplomatów

Paneliści:

 • Jan Mladek - były Minister Przemysłu i Handlu, Dyrektor Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej Czechy
 • Frantisek Ruzicka - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej
 • Cyril Svoboda - były Mister Spraw Zagranicznych, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej, Czechy






Debata Rada Dzieci i młodzieży

Młody człowiek i otaczające go wyzwania w XXI wieku.

Tematem panelu jest sytuacja ekonomiczna młodego człowieka i zarządzanie przez niego pieniędzmi, wejście młodych ludzi na rynek pracy oraz sytuacja polskiego maturzysty, a także edukacja zawodowa i rynek pracy.

Prowadzący:

 • Marcelina Kozubek - Rada Dzieci i Młodzieży RP, Polska
 • Piotr Wasilewski - Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, Polska

Uczestnicy:

 • Barbara Łabędzka - Młodzieżowy Ambasador Unii Europejskiej w Polsce, wiceprzewodnicząca RDiM przy MEN, Polska
 • Piotr Synowiec - Prezes Krainy Twórczości, Polska
 • Anna Wolska - Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
 • Kamil Wrzos -  Dyrektor Programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki", Polska






BANKIET W RATUSZU W NOWYM SĄCZU



ZDJĘCIA: ALEKSANDER WOLAK





ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


PARTNER STRATEGICZNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER



FEML


PATRON MEDIALNY