FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 09-12.09.2008
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 1: Wtorek

9 września 2008, Nowy Sącz
Lets debate - otwarcie Forum

  • Prowadzenie: Przemysław Patryk Iwanek - przewodniczący konferencji
  • Leszek Zegzda – Wice-Marszałek województwa małopolskiego
  • Bożena Jawor – Wiceprezydent Nowego Sącza
  • Tomasz Bratek – Dyrektor Narodowej Agencji Programu “Młodzież w Działaniu”
  • Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy
  • Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Około 300 osób z ponad 40 państw bierze udział w rozpoczętym dziś Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu. Organizatorem Forum już po raz trzeci jest Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z Lublina.

To rekordowe spotkanie młodych ludzi ze nie tylko europejskich krajów
– mówi Prezes Fundacji Tomasz Różniak.

Na głos młodych ludzi z Nowego Sącza czeka Unia Europejska– zapewnia Prezes Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu ”Młodzież w Działaniu”
– Tomasz Bratek

Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu jest imprezą towarzyszącą Forum Ekonomicznemu w Krynicy,–podkreślił podczas otwarcia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
– Leszek Zegzda

Uczestników Forum przywitała Wiceprezydent Nowego Sącza
– Bożena Jawor


Młodzi biorą ster

Ceremonia otwarcia Forum

Waszym zadaniem jest bunt przeciwko niesprawiedliwości. Sprawcie, by świat miał ludzkie oblicze. Rok '68 wskazał wam drogę – mówił Leopold Unger na inauguracyjnym wykładzie Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Jest ich ponad trzystu i pochodzą z czterdziestu dwóch krajów Europy i Kaukazu. Przyjechali do Polski po to, by przez kolejne trzy dni podejmować trudne dyskusje o najważniejszych wyzwaniach Starego Kontynentu i roli młodego pokolenia w kształtowaniu bieżącej polityki.

W ramach Forum Ekonomicznego udało nam się stworzyć spore wydarzenie młodego pokolenia. I z roku na rok jest nas coraz więcej. Dwa lata temu gościła u nas setka uczestników. Dziś jest ich ponad 300 – mówi Tomasz Różniak, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, głównego organizatora Forum. Najważniejszym celem wydarzenia jest tworzenie nowych idei dla Europy. – Nie podejmujemy łatwych tematów. Wręcz przeciwnie, będziemy mówić o kwestiach trudnych, kompleksowych. W programie są m.in dyskusje o stosunkach Unii Europejskiej z Rosją, sprawach bezpieczeństwa w Europie i roli młodych w budowaniu demokracji. Nie zabraknie również tematów gospodarczych i rozmów o następstwach wojny na Kaukazie – zapowiada Przemek Iwanek, manager tegorocznej edycji Forum Młodych Liderów.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki, obecny wicepremier Waldemar Pawlak, minister Edukacji Narodowej i Sportu Katarzyna Hall oraz wicepremier Gruzji Gorgi Baramidze, stojący na czele ministerstwa integracji europejskiej i euro-atlantyckiej.


Rok 1968- 40 lat później

Specjalny powitalny wykład Leopolda Ungera

publicysty Le Soir i Gazety Wyborczej
członka Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ceremonię otwierającą tegoroczne Forum zainaugurował wykład Leopolda Ungera, publicysty i wieloletniego dziennikarza polskiego, który porwał młodych przedstawicieli organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych wykładem o zrywach roku 1968.- Rok '68 jest najdłuższym rokiem w historii. Rozpoczął się 1 stycznia 1968, ale trwa do dziś i tak długo nie będzie zamknięty, jak długo na świecie będą dyktatorzy, systemy totalitarne i arbitralne próby narzucenia polityki siłą - mówił Unger, wzywając młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. - Waszym zadaniem jest bunt przeciwko niesprawiedliwości. Sprawcie, by świat miał ludzkie oblicze. Rok '68 wskazał wam drogę.

Wykład Leopolda Ungera

Katarzyna Grydniewska /Polish Radio Lublin

Minął zaledwie miesiąc od wojny w Gruzji, która zdominowała doniesienia medialne w całej Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń goście sesji inauguracyjnej nie ukrywali, że Forum Młodych niesie za sobą jeszcze jedno ważne przesłanie: promocję idei dialogu wśród młodego pokolenia Europejczyków.

Im więcej dialogu, tym więcej pokoju – mówił wicemarszałek województwa Leszek Zegzda. – Lepiej spotykać się na sali konferencyjnej w Krynicy niż na polu bitwy z karabinem – dodawał inicjator Forum Ekonomicznego z Krynicy, Zbigniew Berdychowski. - Wynieście z Forum atmosferę pokoju – życzyła uczestnikom wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor.

Dla Giorgiego Kikalaszvili, który przyjechał do Nowego Sącza z Tbilisi, Forum jest miejscem ścierania się rozmaitych poglądów. – To doskonała okazja do poznania innych punktów widzenia i usłyszenia opinii młodych ludzi z różnych krajów Europy na wiele aktualnych tematów – mówi. Nie chce jednak powiedzieć, czy pierwszy uda się na pogawędkę do kolegów z Rosji, którzy również goszczą na Forum. Jedno jest pewne: okazji do rozmowy nikomu nie zabraknie.


Tworzenie Forum komunikacyjnego

Warsztaty Narodowej Agencji Programu “Młodzież w Działaniu”.

Wzajemne zapoznanie się oraz integracja uczestników.

Powitanie uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz

Miejski Dom KulturyORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY