FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 09-12.09.2008
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 1: Wtorek

9 września 2008, Nowy Sącz
Lets debate - otwarcie Forum

  • Prowadzenie: Przemysław Patryk Iwanek - przewodniczący konferencji
  • Leszek Zegzda – Wice-Marszałek województwa małopolskiego
  • Bożena Jawor – Wiceprezydent Nowego Sącza
  • Tomasz Bratek – Dyrektor Narodowej Agencji Programu “Młodzież w Działaniu”
  • Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy
  • Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Około 300 osób z ponad 40 państw bierze udział w rozpoczętym dziś Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu. Organizatorem Forum już po raz trzeci jest Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z Lublina.

To rekordowe spotkanie młodych ludzi ze nie tylko europejskich krajów
– mówi Prezes Fundacji Tomasz Różniak.

Na głos młodych ludzi z Nowego Sącza czeka Unia Europejska– zapewnia Prezes Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu ”Młodzież w Działaniu”
– Tomasz Bratek

Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu jest imprezą towarzyszącą Forum Ekonomicznemu w Krynicy,–podkreślił podczas otwarcia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
– Leszek Zegzda

Uczestników Forum przywitała Wiceprezydent Nowego Sącza
– Bożena Jawor


Młodzi biorą ster

Ceremonia otwarcia Forum

Waszym zadaniem jest bunt przeciwko niesprawiedliwości. Sprawcie, by świat miał ludzkie oblicze. Rok '68 wskazał wam drogę – mówił Leopold Unger na inauguracyjnym wykładzie Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Jest ich ponad trzystu i pochodzą z czterdziestu dwóch krajów Europy i Kaukazu. Przyjechali do Polski po to, by przez kolejne trzy dni podejmować trudne dyskusje o najważniejszych wyzwaniach Starego Kontynentu i roli młodego pokolenia w kształtowaniu bieżącej polityki.

W ramach Forum Ekonomicznego udało nam się stworzyć spore wydarzenie młodego pokolenia. I z roku na rok jest nas coraz więcej. Dwa lata temu gościła u nas setka uczestników. Dziś jest ich ponad 300 – mówi Tomasz Różniak, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, głównego organizatora Forum. Najważniejszym celem wydarzenia jest tworzenie nowych idei dla Europy. – Nie podejmujemy łatwych tematów. Wręcz przeciwnie, będziemy mówić o kwestiach trudnych, kompleksowych. W programie są m.in dyskusje o stosunkach Unii Europejskiej z Rosją, sprawach bezpieczeństwa w Europie i roli młodych w budowaniu demokracji. Nie zabraknie również tematów gospodarczych i rozmów o następstwach wojny na Kaukazie – zapowiada Przemek Iwanek, manager tegorocznej edycji Forum Młodych Liderów.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki, obecny wicepremier Waldemar Pawlak, minister Edukacji Narodowej i Sportu Katarzyna Hall oraz wicepremier Gruzji Gorgi Baramidze, stojący na czele ministerstwa integracji europejskiej i euro-atlantyckiej.


Rok 1968- 40 lat później

Specjalny powitalny wykład Leopolda Ungera

publicysty Le Soir i Gazety Wyborczej
członka Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ceremonię otwierającą tegoroczne Forum zainaugurował wykład Leopolda Ungera, publicysty i wieloletniego dziennikarza polskiego, który porwał młodych przedstawicieli organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych wykładem o zrywach roku 1968.- Rok '68 jest najdłuższym rokiem w historii. Rozpoczął się 1 stycznia 1968, ale trwa do dziś i tak długo nie będzie zamknięty, jak długo na świecie będą dyktatorzy, systemy totalitarne i arbitralne próby narzucenia polityki siłą - mówił Unger, wzywając młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. - Waszym zadaniem jest bunt przeciwko niesprawiedliwości. Sprawcie, by świat miał ludzkie oblicze. Rok '68 wskazał wam drogę.

Wykład Leopolda Ungera

Katarzyna Grydniewska /Polish Radio Lublin

Minął zaledwie miesiąc od wojny w Gruzji, która zdominowała doniesienia medialne w całej Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń goście sesji inauguracyjnej nie ukrywali, że Forum Młodych niesie za sobą jeszcze jedno ważne przesłanie: promocję idei dialogu wśród młodego pokolenia Europejczyków.

Im więcej dialogu, tym więcej pokoju – mówił wicemarszałek województwa Leszek Zegzda. – Lepiej spotykać się na sali konferencyjnej w Krynicy niż na polu bitwy z karabinem – dodawał inicjator Forum Ekonomicznego z Krynicy, Zbigniew Berdychowski. - Wynieście z Forum atmosferę pokoju – życzyła uczestnikom wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor.

Dla Giorgiego Kikalaszvili, który przyjechał do Nowego Sącza z Tbilisi, Forum jest miejscem ścierania się rozmaitych poglądów. – To doskonała okazja do poznania innych punktów widzenia i usłyszenia opinii młodych ludzi z różnych krajów Europy na wiele aktualnych tematów – mówi. Nie chce jednak powiedzieć, czy pierwszy uda się na pogawędkę do kolegów z Rosji, którzy również goszczą na Forum. Jedno jest pewne: okazji do rozmowy nikomu nie zabraknie.


Tworzenie Forum komunikacyjnego

Warsztaty Narodowej Agencji Programu “Młodzież w Działaniu”.

Wzajemne zapoznanie się oraz integracja uczestników.

Powitanie uczestników Forum Ekonomicznego Młodych Liderów przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz

Miejski Dom KulturyORGANIZATORZY FORUM


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


PARTNER


PATRON MEDIALNY