FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUMARTYKUŁY PROJEKTU

UE przyjazna młodzieży.
Eurostudia, Eurowolontariat, Europraca

Współcześnie funkcjonujące w UE programy edukacyjne umożliwiają młodzieży z różnych krajów UE naukę, ale także pracę i zdobywanie praktycznych doświadczeń w różnych zakątkach naszego kontynentu – i nie tylko.

Erasmus +

Najbardziej popularnym programem, dającym najwięcej możliwości jest program Erasmus+, dzięki któremu młodzi ludzie mogą studiować za granicą, odbywać praktyki i staże, ale taż pracować jako wolontariusze – zdobywając nowe doświadczenia. Program Erasmus+ wszedł w życie z dniem 1.01.2014r. i w pierwszych 2 latach funkcjonowania programu w 18 tys. projektów uczestniczyło ponad milion osób.

Program dzieli się na 3 główne akcje (Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Wsparcie w reformowaniu polityk) oraz 2 akcje zarządzane centralnie. Każda z akcji podzielona jest na sektory (edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież) z których każdy przewiduje działania skierowane do innej grupy odbiorców.

Co konkretnie daje Program Erasmus+ współczesnej młodzieży:

  • Możliwość studiowania w innym kraju przez okres od 3 do 12 miesięcy w ramach wymiany studenckiej;
  • szansę na zdobycie podwójnego dyplomu w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, na które można otrzymać dofinansowanie lub pożyczkę;
  • szansę na otrzymanie pożyczki pomagającej sfinansować studia za granicą, nie realizowane w ramach programu Erasmus+;
  • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w trakcie wakacyjnych praktyk lub staży w okresie od 2 do 12 miesięcy;
  • nieograniczone możliwości organizowania i/lub uczestnictwa w wymianach młodzieżowych (krótkie tematyczne spotkania grup młodzieży z różnych krajów);
  • możliwość zdobywania nowych doświadczeń w trakcie wyjazdów w ramach Wolontariatu Europejskiego (wyjazd trwający od 2 do 12 miesięcy)

Co najważniejsze, korzystając z wszystkich tych możliwości, młodzi ludzie otrzymują:

  • wsparcie organizacji, szkół lub uczelni – które są wnioskodawcami w programie i to one decydują kto z aplikujących otrzyma możliwość wyjazdu, ale też są zobowiązane do udzielania bieżącej pomocy przed, w trakcie oraz po zakończeniu wyjazdu;
  • opiekę odpowiedniej organizacji w miejscu w którym przebywają – wszystkie działania są realizowane w partnerstwie pomiędzy organizacjami;
  • stypendium na pokrycie wickości wydatków podczas wyjazdu.

Więcej informacji o programie na stronie www.erasmusplus.org.plMonika Drąg
Pracownik Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM