FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 06-10.09.2006
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

INFORMACJA o FORUM 2006Patronat Honorowy nad Forum objął Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.

List Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza /Dokument MSWord/Spotkanie młodych ludzi z całej Europy

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to spotkanie młodych ludzi z całej Europy, to miejsce dyskusji o istotnych procesach zachodzących na naszym kontynencie i na świecie oraz o wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Forum to także miejsce debaty o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi.

Każdego roku Forum przyciąga młodych liderów z organizacji politycznych, społecznych, pozarządowych, gospodarczych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej do Polski, do Nowego Sącza. Miejsce konferencji jest wyznaczone przez program partnerski – Forum Ekonomiczne w Krynicy. Dzięki temu wybitni politycy, ekonomiści, przedsiębiorcy, szefowie państw, rządów i korporacji mogą uczestniczyć nie tylko w “środkowoeuropejskim Davos”, ale także mają sposobność odwiedzić “młodych liderów” w Nowym Sączu, aby dzielić się z nimi swoim doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiadać na nurtujące młodzież pytania.

Organizacja Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Polsce ma także znaczenie dla promocji naszego państwa, jako ważnego członka Unii Europejskiej, które odgrywa istotną rolę w procesie integracji europejskiej, w szczególności w procesie kreowania wschodniego wymiaru UE oraz w procesie tworzenia nowych idei dla przyszłości Wspólnoty.

W 2006 roku w Forum wzięło udział ponad 160 osób z 25 państw europejskich: z Albanii, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Finlandii, Gruzji, Węgier, Niemiec, Łotwy, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy i Polski.


Dyskusje panelowe

Uczestnicy Forum wzięli udział w dyskusjach panelowych poświęconych następującym tematom:

  • Wartości, jakie Europa może zaoferować światu w XXI wieku
  • Wschodni wymiar Unii Europejskiej
  • Czy Europa może zostać “gospodarczym tygrysem”?
  • Stosunki Unia Europejska – Rosja
  • Wyzwania dla Europy w sferze społecznej, gospodarczej i politycznej
  • Wizja Europy w 2025 roku
  • Szanse, nadzieje i perspektywy dla młodego pokolenia w Europie

Ponadto uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach poświęconych polityce młodzieżowej UE, giełdzie idei, akcji społecznych i programów działań reprezentowanych przez nich instytucji, a także w dyskusjach panelowych XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Goście Forum

Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu byli m.in.

Giorgi Baramidze (Wicepremier Gruzji, Minister ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Gruzji),
Algirdas Brazauskas (Prezydent Litwy w latach 1993-98),
Erhard Busek (Wicekanclerz Austrii 1991-95, Specjalny Koordynator Paktu Stabilizacyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej),
Karel Dyba (Profesor Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego Praga, Minister Gospodarki Republiki Czeskiej w latach 1990-96),
Dmitrij Furman (Profesor, Dyrektor Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk),
Grzegorz Gauden (Redaktor Naczelny “Rzeczpospolitej”),
Grażyna Gęsicka (Minister Rozwoju Regionalnego RP),
Jakub Gross (Specjalista Banku PKO BP),
Irina Hakamada (rosyjska opozycjonistka),
Grigorij Jawliński (rosyjski polityk opozycyjny),
Donald Jensen (Dyrektor Radia Wolna Europa),
Milan Kučan (Prezydent Słowenii w latach 1990-2002),
Aleksander Kwaśniewski (Prezydent RP w latach 1995-2005),
Janusz Lewandowski (Przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego),
Kazimierz Marcinkiewicz (Premier RP w latach 2005-2006),
Cristian Nacu (Wiceprezes i Dyrektor Enterprise Investors Rumunia),
Maciej Płażyński (Wicemarszałek Senatu RP),
Viviane Reding (Komisarz UE ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego),
Christoph Rosenberg (Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego Regionu Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie),
Rudolf Schuster (Prezydent Słowacji w latach 1999-2004),
Józef Taran (manager),
Hanna Gronkiewicz – Waltz (była Wiceprezes Banku Odbudowy i Rozwoju),
Ojciec Ludwik Wiśniewski, OP.ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY