FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 05-09 WRZEŚNIA 2016
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

WYWIADY FORUMRozmowa z Jarosławem Gowinem

ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Jaka jest najmocniejsza, a jaka najsłabsza strona szkolnictwa wyższego w Polsce?

Paradoksalnie wymienię to samo jako najsłabszą i najmocniejszą – masowy charakter studiów. To jest mocna strona, bo w Polsce mamy rekordowo duży procent młodych ludzi, którzy kończą studia. W tej chwili w kolejnych rocznikach to jest nawet ponad 50 proc. Ale to, co generalnie podnosi poziom wykształcenia całego społeczeństwa, ma równocześnie bardzo negatywne skutki uboczne. Mam na myśli towarzyszące masowości obniżenie jakości studiów. I na pewno najbliższe lata to będzie czas, kiedy Ministerstwo Nauki pod moim kierunkiem będzie starało się podnosić zarówno jakość studiów, jak i badań naukowych.

WYWIAD Z JAROSŁAWEM GOWINEMRozmowa z Jackiem Krupą

marszałkiem województwa małopolskiego

Dlaczego Forum Młodych Liderów jest ważne dla Pana jako marszałka województwa małopolskiego?

Kilka miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży ruszyliśmy z kampanią promocyjną województwa małopolskiego „Młodość to stan ducha”, której twarzą był ojciec Leon Knabit. Miała ona pokazać, że człowieka młodego tworzą określone cechy, takie jak otwartość, dynamiczność i innowacyjność. Młodzi liderzy posiadają dodatkowy atut – jest nim wiek. To największa szansa, jaką dostaje od życia człowiek, szansa którą powinien wykorzystać. Osobiście zawsze stawiam na młodych liderów...

WYWIAD Z JACKIEM KRUPĄRozmowa z Kristianem Vigeninem

byłym ministrem spraw zagranicznych Bułgarii

Polska i Bułgaria to bardzo podobne kraje. Łączy je 50 lat wspólnych doświadczeń komunizmu, są mniej więcej na podobnym etapie rozwoju ekonomicznego. Czego moglibyśmy się nawzajem nauczyć w zakresie gospodarki?

Nie powiedziałbym, że powinniśmy się czegoś od siebie uczyć. Uważam, że powinniśmy ze sobą współpracować, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej. To tam podejmowane są najważniejsze decyzje. Musimy skoordynować i bronić naszych interesów, ponieważ przez ostatnie kilka lat opinia państw środkowoeuropejskich konsekwentnie nie jest brana pod uwagę przez najwyższe szczeble unijnych organów decyzyjnych...

WYWIAD Z KRISTIANEM VIGENINEMRozmowa z Jackiem Kurzępą

posłem na Sejm RP

Co Pana zdaniem powinno być teraz najważniejsze w polityce zagranicznej Polski?

Istotne są dwa wektory. Przede wszystkim Polonia rozsiana po całym świecie. Próba zachęcenia i zaproszenia do tego, aby Polacy za granicą byli świadomymi ambasadorami naszego kraju i tego, co się w niej teraz dokonuje. Drugi wektor jest dośrodkowy, wyznaczony przez politykę gospodarczą ministra Mateusza Morawieckiego. Czyli postawienie na Polskę, jakość, kompetencje i profesjonalizm...

WYWIAD Z JACKIEM KURZĘPĄRozmowa z Sonią Angiolin

Association Informo we Włoszech

Jako przedstawicielka tzw. "Starej Europy", czy uważa Pani, że idea solidarności, którą Polska rozpropagowała w latach 80., jest wciąż żywa w krajach Zachodu?

Jak powiedział jeden z rozmówców podczas naszego panelu „Dla wolności i solidarności”, istnieją pewne wartości, które zepchnęły solidarność na boczne tory. Myślę ,że dużo zależy od miejsca, o którym mówimy, ale w kontekście Włoch myślę, że stawienie na indywidualizm jest silniejsze w moim kraju...

WYWIAD Z SONIĄ ANGIOLINIRozmowa z Tarasem Repytskym

Society Initiatives Institute Lwów Ukraina

Masz jakieś szczegółowe porady dla osób chcących zaangażować się w wolontariat?

Myślę, że najważniejsze to szukać możliwości. Istotnym jest, by społeczeństwo obywatelskie jako całość nie zapominało o ludności z terenów wiejskich, ponieważ są to miejsca najbardziej dotknięte brakiem dostępu do informacji. Administracja państwowa powinna skupić się na rozwoju tych regionów kraju w kierunku zwiększenia możliwości dostępu do informacji dla ich mieszkańców. Wtedy osobom zainteresowanym wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego da się ku temu możliwość.

WYWIAD Z TARASEM Repytskym
RELACJA Z XI FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY