FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUM

Młodzi w Europie


Młodzi ludzie z Europy Środkowej nie są już niewidoczni. Są doradcami i szefami w kancelariach i biurach poselskich ministrów, premierów i prezydentów, pracują nad czołowymi światowymi think-tankami, zajmują znaczącą pozycję w instytucjach europejskich i rodzimych partiach politycznych.

W krajach V4 istnieje wiele organizacji młodzieżowych, a organizacje te powinny dołożyć wszelkich starań, aby pomóc młodym ludziom zwiększyć ich rolę w międzynarodowej polityce regionu.

Ważne jest, aby wspierać młodych ludzi z krajów V4 w ich działaniach i pomagać im w przygotowywaniu i wyrażaniu swoich opinii na istotne dla nich tematy.Działania zaplanowane w trakcie realizacji projektu mają na celu stworzenie młodzieży z krajów V4 możliwość oraz przestrzeń do wyrażania opinii i zabrania głosu na arenie międzynarodowej poprzez udział w debacie i panelu dyskusyjnym podczas dużego międzynarodowego wydarzenia (XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów).

Planujemy także przygotować publikację, która będzie zawierała opinię młodych ludzi na temat ważnych dla nich kwestii i zostanie rozprowadzona w całej Europie.

Organizacje uczestniczące w projekcie w w swojej bieżącej działalności koncentrują się na wspieraniu odpowiedzialnych działań związanych z obywatelstwem młodzieży, więc projekt będzie okazją do rozszerzenia prowadzonej działalności - dzięki wspólnej pracy nad realizacja projektu.1

Zwiększenie poczucia solidarności, jedności i współpracy młodych ludzi z krajów V4.

2

Zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym swojego kraju

3

Poprawa kompetencji miękkich młodych ludzi z krajów V4

"Głos młodych liderów z krajów V4 na temat ..."


Publikacja przygotowana przez ekspertów z instytucji partnerskich na podstawie konsultacji z młodymi ludźmi współpracującymi z tymi organizacjami oraz kwestionariuszy online rozprowadzanych wśród młodych ludzi. Publikacja będzie zawierała informacje o opiniach młodych ludzi o kwestiach, które ostatnio były najważniejsze dla przyszłości krajów V4:

  • kryzys migracyjny i związane z nimi wyzwania;
  • pytania o członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej,
  • spowolnienie gospodarcze i dysproporcje makroekonomiczne podważające konkurencyjność UE,
  • braki w rozwoju transportu, infrastruktury cyfrowej i energetycznej,
  • przyszła pozycja krajów V4 i ich rola w UE.

Publikacja będzie dostępna online i oraz w wersji drukowanej. Wersja drukowana zostanie rozpowszechniona podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów i zostanie wysłana do różnych organizacji i instytucji w krajach UE.


  PRZECZYTAJ:
Vision of Europe through the eyes of young people from the countries of the Visegrad Group | PDF

This publication has been prepared by usage of different sources during implementation of the “Vision of Europe through the eyes of young peoplefrom the countries of the Visegrad Group” financed from the International Visegrad Found.


Panel dyskusyjny.


Wybrani młodzi ludzie z krajów V4 wezmą udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Omówią trzy główne kwestie:

  1. Przyszłość krajów V4 w obliczu nowych wyzwań współczesnej Europy - widzianych oczami młodych ludzi;
  2. Przyszłość Unii Europejskiej w opinii młodzieży z krajów V4 (jak UE powinna funkcjonować w przyszłości)
  3. Podsumowanie polskiej prezydencji.


"Głos Europy"


Młodzież delegowana przez instytucje partnerskie do wzięcia udziału w XII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów będzie również uczestniczyć w innych działaniach podczas Forum. Najważniejsza z tych aktywności będzie "Głos Europy", który będzie mini-telewizyjnym studiem, w którym zaproszeni goście (uczestnicząc w Forum) zostaną zapytani o opinię na temat różnych tematów.

Młodzi ludzie z krajów V4 będą mieli możliwość zadawania własnych pytań (przygotowanych przed Forum z pomocą ekspertów z organizacji partnerskich). Będą oni mieli okazję zapytać o kwestie związane z Forum, ale także o kwestie ważnych dla nich jako młodzi ludzie z krajów V4.


Debata


Wybrani młodzi ludzie z krajów V4 wezmą udział w debacie zorganizowanej podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Będą dyskutować na temat:

  • Czy państwa V4 powinny wzmocnić współpracę i mieć jednolite stanowisko wobec reszty UE
  • Czy to pomoże wzmocnić pozycję krajów V4 w UE, czy przeciwnie?.


Lider projektu

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
http://www.eds-fundacja.pl

Partnerzy

European Youth Centre Břeclav. Czech Republic.
http://eycb.eu/en/news/

Mladiinfo Slovensko. Slovakia.
http://www.mladiinfo.sk/about/

Institute for Cultural Relations Policy. Hungary
http://culturalrelations.org


projekt finansowany ze środków Funduszu WyszehradzkiegoORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY