FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 04-08 WRZEŚNIA 2017
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 4

7 września 2017, Nowy Sącz | Krynica - ZdrójSesja plenarna XXVII Forum EkonomicznegoPanel dyskusyjny:

"Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość"

Prowadzący: dr Damian Szacawa
Goście:
 • Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale Nederlanden
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich
 • Piotr Janiszewski, Prezes Zarządu, Skanska SA.
 • Oleksander Yarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy
 • Marek Rocki, Rektor, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kapitał rozwojowy to nie tylko potencjał finansowy, ale też intelektualny – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, podczas panelu dyskusyjnego „Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość” na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

Ekonomista przekonywał, że aby skutecznie budować kapitał rozwojowy, najpierw obywatele muszą zgodzić się w kwestii najważniejszych celów społecznych. Bankowiec zwrócił też uwagę na ostatni kryzys finansowy, który – jego zdaniem – wykazał niedostatek wiedzy na temat finansów i bankowości („Bankowość łączy wszystkich obywateli: podatników, depontentów, kredytobiorców itd”). Przytoczył też słowa znajdujące się w książeczkach oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności, które były wręczane z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego: „Dobrobyt i pomyślność każdego kraju jest oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie”.


Zgodził się z nim Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale Nederlanden: – Warto już od najmłodszych lat tłumaczyć dzieciom, czym jest procent składany i skąd się biorą pieniądze w bankomacie. Edukacja finansowa nie może rozpoczynać się dopiero w wieku 18 lat – argumentował.

Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekonywał, że dzięki przygotowywanej przez Ministerstwo Ustawie 2.0 (zwanej też „Konstytucją dla nauki”) rektorzy wyższych uczelni będą mieli większą swobodę współpracy z pracodawcami.Debata:

"Rozwój edukacji w Europie"

Prowadzący: Andrij Pawlowycz
Goście:
 • Marzenna Drab, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Tina Hocevar, Członek Zarządu Europejskiego Forum Młodzieży
 • Umurhun Bayri, były wolontariusz EVS, absolwent programu Erasmus
 • Emin Amurlayow, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji, Azerbejdżan

Doskonalenie tzw. kompetencji miękkich, nauka poprzez działanie i wartości oraz współpraca nauki z biznesem – to klucze do sukcesu rynkowego, społecznego i osobistego według uczestników debaty „Rozwój edukacji w Europie”, która odbyła się podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Marzenna Drab, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podkreśliła, że program Erasmus działa w Polsce już od 18 lat, a jego popularność wciąż jest ogromna, zarówno wśród studentów, jak i nauczycieli. Minister zwróciła też uwagę na projekty polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży.

Jestem pod wrażeniem, że młodzi ludzie chcą z nich korzystać, nawiązywać nowe przyjaźnie i wciąż się uczyć – powiedziała.

Tadeusz Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Pionu Analityczno-Badawczego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przypomniał, że już w średniowieczu człowiekiem światłym i wykształconym był ten, kto dużo podróżował po świecie oraz uczył się na różnych uniwersytetach.

Większość środków z programu Erasmus + przeznaczamy na rozwój mobilności. Rozdysponowaliśmy już ponad 172 miliony euro – zaznaczył. – Ważna jest umiejętność podjęcia ryzyka i otwartość na edukację pozaformalną – przekonywał młodych ludzi.

Tina Hocevar, Członek Zarządu Europejskiego Forum Młodzieży, zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed europejskimi programami rozwoju edukacji: strategiczne i długoterminowe inwestowanie w metody nieformalne oraz zagwarantowanie odpowiedniej jakości tej edukacji, w tym wypracowanie miarodajnych wskaźników, które pomogą dokonywać rzetelnej ewaluacji i stale ulepszać ofertę.RELACJA Z 12 FORUM


GALERIA MULTIMEDIALNA 12 FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY