FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 04-08.09.2007
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 1: Wtorek

4 września 2007, Nowy Sącz

Otwarcie Forum

Sesja otwierająca Forum

  • Tomasz Różniak – Przewodniczący Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
  • Bożena Jawor - Wiceprezydent Nowego Sącza

Ponad 200 młodych ludzi - przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z całej Europy bierze udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Forum w Nowym Sączu jest programem partnerskim XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.


Uczestników Forum przywitały władze miasta. Wiceprezydent Bożena Jawor życzyła młodym ludziom owocnych obrad.

Po raz kolejny Nowy Sącz gości uczestników Forum Młodych – części krynickiego Forum Ekonomicznego Polska – Wschód. Dla wielu z Was to pierwsze spotkanie z Polityką – pisaną przez duże „P”. Pierwsze spotkanie z VIP- ami z Polski, jak i kilkudziesięciu krajów, których delegacje gościć będą na tym jednym z najważniejszych spotkań w naszej części Europy, których do tej pory znaliście jedynie z telewizji i pierwszych stron gazet- powiedziała wiceprezydent. Zachęciła również młodych liderów aby wykorzystali szansę jaką stwarzają spotkania ze znanymi politykami.


FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW w NOWYM SĄCZU ROZPOCZĘTE


„Przynosicie ze sobą na te spotkania opinie, poglądy, doświadczenia tworzone w tak różnych, często odmiennych i odległych miejscach i środowiskach. Wasza odmienność to wartość sama w sobie. Jak wykorzystacie ten Wasz potencjał zależy już tylko od Was. Życzę Wam, byście swoje możliwości i umiejętności spożytkowali do umacniania fundamentów ponadczasowych i ponadnarodowych wartości.

Wrześniowe spotkanie polityków i biznesmenów w Krynicy nazywane jest polskim Davos. Trudno przecenić znaczenie tego wydarzenia. Efekty oficjalnych i bilateralnych spotkań poznajemy często po wielu miesiącach. Wielka polityka pisana jest również przez pryzmat prywatnych spotkań i przyjaźni, także na naszych spotkaniach w Nowym Sączu i Krynicy.

Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu jest w zamyśle przedsionkiem do Krynicy, do prawdziwego Davos, do polityki. Zapewne są wśród Was są przyszli politycy, ministrowie, parlamentarzyści, działacze społeczni, samorządowi i biznesmeni, którzy za parę lat będą kreować losy swoich regionów i krajów, którzy będą wpływać na dzieje Europy" - dodała wiceprezydent.

Tegoroczna tematyka Forum poświęcona jest tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we spółczesnym świecie. Ponadto poruszane będą tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, mobilności młodych pracowników.

Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum Będzie przede wszystkim trybuna poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Każdy z uczestników stawia pytania o przyszłość Europy.

Dla Artema Chmielnikowa z Dniepropietrowska to problem zaistnienia Ukrainy w Unii. Mnie przede wszystkim interesuje zagadnienie współpracy ekonomicznej w nowej Europie oraz przyszłe członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Już po raz drugi Forum w Nowym Sączu gromadzi "liderów, inspiratorów, ludzi, którzy chcą coś zmienić i wziąć za to odpowiedzialność" mówi prowadząca obrady Anna Moskwa. Zdaniem prezesa Fundacji Nowy Staw, organizatora konferencji, Tomasza Różniaka ważne jest by młodzi ludzie docenili to, że Europa się jednoczy.
Fotografie pochodzą z serwisu internetowego UM w Nowym Sączu
Źródło informacji : serwis internetowy Miasta Nowy Sącz
Katarzyna Grydniewska dla witryny Forum : Nowy Sącz 04.09.2007


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY