FEML

XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

7-9 września 2021

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE UMIEJĘTNOŚCI

RELACJA Z XVI FORUM
PROGRAM
XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


ORGANIZATORZY / ORGANIZERSPATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGEPARTNERZY / PARTNERSPARTNERZY MERYTORYCZNI / SUBSTANTIVE PARTNERSPATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGEWspółfinansowanie / co-financing