FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 04-08 WRZEŚNIA 2017
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 2

4 września 2018, Nowy Sącz
Sesja otwierająca oraz wykład inauguracyjny

Prowadzący: Dr Max Fras

Goście:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska
Wojciech Piech - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Polska
Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, Polska
Dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska
Agata Dziubińska-Gawlik - Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Polska
Dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, Polska


- Tu gromadzą się ludzie, którzy za chwilę wezmą świat w swoje ręce. To wielkie wyzwanie, ale i wielka odpowiedzialność - powiedział marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa i otwo-rzył XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Słuchali go młodzi ludzie z całe-go świata, którzy zjechali do Nowego Sącza.

Marszałek zachęcił ich, by bycie liderem rozpoczynali od pracy w swoich lokalnych społeczno-ściach. - Praca we własnym środowisku, w samorządzie pozwala człowiekowi zostawić swój ślad na ziemi: materialny, ale też mentalny, intelektualny. Po porostu wpływać na innych ludzi. Nieza-leżnie od tego, czy ostatecznie wybierzecie działalność publiczną, społeczną czy komercyjną pa-miętajcie, by jak już staniecie na szczycie swej kariery, nie patrzeć na ludzi z góry. To naturalna ludzka pokusa, bo ze szczytu słabo widać to, co jest na dole. Ale umiejętność dostrzegania tego pozwala odróżnić karierowicza od prawdziwego człowieka sukcesu - mówił marszałek Krupa.

Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, miał dla uczestników świetną wiadomość. - Komisja Europejska podwoi budżet programu Erasmus+. To nie spodobało się Parlamentowi Europejskiemu, który domaga się potrojenia budżetu! Prawdopodobnie skończy się na dwóch i pół wysokości obecnego budżetu, co oznacza znacznie więcej możliwości dla mło-dych ludzi - mówił dr Poszytek. Dodał, że europejskie programy mobilności dostarczają młodym liderom narzędzi i okazji do rozwoju. - Od ponad 20 lat zapewniamy wam wsparcie, finansowanie i możliwości. Ostatecznie to od was jednak zależy, jak je wykorzystacie - mówił dr Poszytek.

- Życzę wam, młodzi liderzy, żebyście w czasie tego Forum kreatywnie uczestniczyli w dyskusjach, kreowali nowe pomysły, poszukiwali nowych rozwiązań, by móc je później przekazać kolejnym pokoleniom - zwróciła się do uczestników Agata Dziubińska-Gawlik, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

A rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University dr Dariusz Woźniak zachęcił do przy-gotowywania się do pracy w międzynarodowym środowisku. - Zwróćcie uwagę i zróbcie rachunek sumienia, czy jesteście przygotowani do pracy z ludźmi z całego świata, również Afryki czy Azji, bo to tam wkrótce będą przebiegać główne ścieżki rozwoju. Uniwersytety powinny wykształcić w mło-dych ludziach otwartość na ten świat - zauważył.XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu rozpoczęło się sesją inauguracyjną, pełną znamienitych mówców, którzy chętnie podzielili się własnymi doświadczeniami, mogącymi pomóc młodym ludziom ukształtować w sobie mentalność lidera. Każdy z nich prezentował odmienne podejście do tematu przywództwa, wynikające z obranej ścieżki kariery. Wspólnym przesłaniem i tym, co każdy z nich podkreślił była konieczność podejmowania wytężonej pracy już na najwcześniejszych etapach swojej drogi do zostania liderem i niezbaczanie z obranego kursu.

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, radził, by na początku postawić sobie ważne pytanie - co lubię robić i w czym czuję się dobrze - i tą drogą podążać. On sam, jako praktyk działalności publicznej na różnych szczeblach, od najmłodszych lat czuł potrzebę działania na rzecz społeczności lokalnej. Podzielił się własnymi doświadczeniami, które ukształtowały w nim postawę społecznika. Kluczem, jak stwierdził, jest wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a także odpowiednia doza pokory, bo wtedy lider będzie autentyczny. Marszałek zachęcił do rozpoczęcia działań na polu lokalnym. Sam, już jako dwudziestolatek angażował w swojej rodzinnej Skawinie w działalność Solidarności w hucie szkła, a przecież ogólnopolski efekt skali tego ruchu doprowadził, do wyczekiwanych zmian w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Piastował urząd burmistrza Skawiny, starosty, aż w końcu posła. Najbliższa była mu zawsze działalność samorządowa, toteż wrócił do niej jako obecny Marszałek Województwa Małopolskiego. Największą radość z działalności społecznej dają efekty własnej pracy i pomoc innym, jednak nagroda i poklask nie jest tym, na czym powinno się koncentrować. Stanowi miły dodatek, ale nie należy warunkować swych działań wizją apanaży. Wyraził też nadzieję, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów walnie przyczyni się do zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz innych.Wojciech Piech - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, podkreślił, że Nowy Sącz jest dumny mogąc po raz XIII gościć Forum Młodych Liderów. Zapewnił jak istotne i prestiżowe dla jego miasta jest to przedsięwzięcie. Wyraził dumę, że tak liczna społeczność międzynarodowa przybyła do serca Małopolski. Mówił też o synergii, która jest w stanie pozytywnie ukształtować realne oblicze miasta i jego wizerunek. By tak się stało konieczne jest współdziałanie wielu sił: aktywność społeczna, dbałość o przestrzeń publiczną - środowisko i architekturę, skoordynowane, zaprogramowane działania wizerunkowe, kampanie promocyjne, wspieranie przedsiębiorczości, i właśnie to stanowi siłę i logotyp Nowego Sącza. Ważna jest także otwartość na innych, tak by móc cieszyć się różnorodnością, która sama w sobie jest ciekawa i otwiera rozmaite ścieżki rozwoju. Gorąco zachęcił audytorium, aby mieć wiele otwartości na innych.Dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mówił o rozmaitych narzędziach wsparcia dla młodych liderów, które nauka nowych rzeczy. Należy do nich program "Erasmus Plus", istniejący już od 20 lat i umożliwiający studentom wyjazdy zagraniczne w celu wymiany doświadczeń, sprawdzenia siebie oraz zawierania nowych przyjaźni z ludźmi z całego świata, co zawsze procentuje. Podkreślił jednak, że nie jest to cel sam w sobie, lecz droga, aby stać się bardziej wartościowym człowiekiem. Przyczynia się do tego również wymiana doświadczeń, działalność w wolontariacie, realizacja wspólnych projektów. By nie być gołosłownym, podkreślił za Komisją Europejską, w kolejnej perspektywie budżetowej zamierza podwoić środki przeznaczone na program Erasmus Plus. Sukces zależy od kreatywności i wizji doskonalenia siebie oraz innych.Agata Dziubińska-Gawlik - Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, skupiła się na czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się na naszych oczach. Polega na przenikaniu się automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych - swoistym łańcuchem wartości, łączącym użycie Internetu rzeczy, przetwarzania chmurowego i systemów cyber-fizycznych. Zastosowanie znajduje w ogromnej ilości dziedzin życia - edukacji, komunikacji, kulturze, demografii, nowych technologiach. Niesie to ze sobą liczne szanse, perspektywy, ale także zagrożenia, z których młody lider powinien zdawać sobie sprawę i o nich dyskutować w środowisku międzynarodowym. Zapewni to możliwość szerokiego spojrzenia na te kwestie i ich konsekwencje. Podkreśliła również, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, mogło dojść do skutku, tylko dzięki skoordynowanej współpracy bardzo wielu osób i instytucji - organizatorów, sponsorów, partnerów, mediów, uczestników, stanowiących drużynę.Dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, opowiedział o działalności swojej uczelni i o tym, co wyróżnia ją na tle innych. Czerpie bowiem, z doświadczeń amerykańskich, które właściwie, w sposób praktyczny, przygotowują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i odnalezienia tam swego miejsca. Zachęcał do brania na siebie odpowiedzialności oraz zapoznawania się z korzyściami, jakie niosą nowe technologie (nie same media społecznościowe). Wyraził dumę z uwagi, na to jak prężna reprezentacji przyszłych liderów z całego świata stawiła się w progach WSB. Stanowi to doskonały trening przystosowawczy, do podejmowania wyzwań w międzynarodowych firmach i instytucjach na całym świecie. Jego zdaniem, centrum obecnego rozwoju znajduje się w Azji, a przecież wiąże się to z przystosowaniem do obcowania z różnymi kręgami kulturowymi, na co należy być przygotowanym. Sukces zależy od indywidualnej definicji, jednak zawsze wiąże się z braniem odpowiedzialności i przekraczaniem swoich barier. Szczególnie interesująca na tym polu może być działalność w biznesie.
Wykład motywacyjny:
DNA lidera w czasach rewolucji 4.0

Oktawia Gorzeńska - Dyrektorka 17 LO w Gdyni, członkini dwóch globalnych sieci The Global Change Agents Fundacji Ashoka oraz Microsoft Innovator Educator Experts, Polska


Rewolucja 4.0 na naszych oczach zmienia rzeczywistość w której żyjemy, dając nowe możliwości, ale także przynosząc wiele wyzwań. Świat rzeczywisty przenika się z wirtualnym, tempo zmian często zaskakuje, a ich kierunek bywa nieprzewidywalny. W takiej sytuacji rodzi się potrzeba innego przywództwa - adaptacyjnego - odpowiadającego potrzebom czasów. Tradycyjne DNA oparte często na władzy, wiedzy technicznej i rutynowych działaniach nie sprawdza się. DNA przywódcy adaptacyjnego wymaga nowych umiejętności, które możemy trenować. Dzięki nim współczesny lider nie tylko będzie w stanie poruszyć ludzi do działania, zmienić ich serca, umysły i przyzwyczajenia i zmieniać tym samym świat, ale przeżyje także ekscytującą podróż bogatą w nowe doświadczenia i nowe nieodkryte ścieżki. Czas sprawdzić swoje DNA!

Pytanie postawione przed przed audytorium brzmiało - Z czego składa się DNA lidera?

W celu zobrazowania swoich przemyśleń, mówczyni posłużyła się metaforą mostu rozpostartego nad przepaścią. Chodzi o to, żeby nie bać się nim kroczyć, gdyż tylko tak człowiek jest w stanie do czegoś dojść. Jednakże, wyzbycie się lęków bywa trudnym zadaniem. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na niepowodzenia. Ważne jednak, żeby nie powielać własnych błędów, a wyciągać z nich naukę.

Zawsze trzeba znaleźć czas na oddech i refleksję. Pozwoli to upadki przekuć w sukces. pierwsze kroki, co normalne, są najtrudniejsze. Każdy powinien mieć tego świadomość, bo tylko tak dojdzie dalej, co pozwoli rozejrzeć się dookoła i dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne. Na przykład to, że ludzie, z którymi współpracujemy, którzy nas otaczają są różni. Dysponują rozmaitymi umiejętnościami, mają różne temperamenty i usposobienie - nie zawsze wpisujące się w naszą wizję. Nie powinno to ich przekreślać lecz być okazją do spojrzenia z wielu perspektyw.

Przywództwo przypomina spacer po takim moście, który trzeba kontynuować mimo przeciwności losu. Tym sposobem zyskuje się pewność siebie i rośnie w siłę - stajesz się prawdziwym liderem. Wkrótce jest się w stanie zachęcić innych do podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką, bo jako pionier przetarłeś szlak. Inspirowanie innych, otwartość na odmienne zdanie oraz wychodzenie ze strefy komfortu stanowi wartości same w sobie. Kapitalne!Rozmowa z Oktawią Gorzeńską

Wygłosiła pani wykład o DNA lidera. Każdy może nim zostać czy z tym trzeba się urodzić?

- Wierzę w to, że jest pewien potencjał, z którym przychodzimy na świat, ale są też wzorce, które obserwujemy. U mnie w domu rodzice byli liderami, którzy w czasach komuny tworzyli zalążki grup społecznych. Obserwacja takich aktywnych postaw wpłynęła na moje życie. Moim zdaniem przywództwo można praktykować. To nie jest tak, że rodzimy się już ukształtowanymi liderami. Zmieniają się przecież sposoby przewodzenia ludziom, zmieniają się problemy, wyzwania, więc ważne jest, by ciągle się rozwijać, szukać, zadawać sobie pytania. Istotne są trzy kluczowe rzeczy, o których mówiłam w czasie wykładu: refleksja, zbudowanie silnego środka i poczucie własnej wartości, które daje odwagę do działania. To wszystko można doskonalić.

Dużo mówiła pani o umiejętności pracy w grupie. Dla wielu ludzi to doświadczenie trudne i stresujące.

- Wspominałam o dwóch rzeczach, które to ułatwiają: empatia i uważność, by pochylić się nad drugą osobą. Ale powiedziałam też, że przywództwo nie polega na spełnianiu życzeń ludzi. Jestem uważna, patrzę na to, co dzieje się w zespole i odpowiadam na wyzwania, które się pojawiają. Warto obrać pewien kierunek działania, znać swój cel. Wtedy nie ulegniemy pokusie, że ze strachu spełniamy życzenia innych. Ta siła w środku jest kluczowa.

Co pani dało bycie liderką?

- Mogę powiedzieć, co mi daje, bo cały czas jestem w procesie. Ciągle otwieram nowe drzwi, posługując się metaforą z wykładu - wchodzę na nowe mosty, poznaję nowe drogi. Nie mówiłam o tym na wykładzie, bo nie chciałam, by zabrzmiało to deprecjonująco, ale przez cztery lata byłam nauczycielką języka polskiego, bardzo mocno osadzoną jedynie w edukacji szkolnej. To otwarcie się, odwaga skonfrontowania się z otaczającą rzeczywistością doprowadziła do tego, że dziś mogę chociażby otwierać to Forum. Mogę działać z ludźmi, wytyczać nowe ścieżki, być z innymi. Dla mnie przywódca nigdy nie jest samotnikiem, tylko właśnie działa z ludźmi. I to nie tylko z tymi, którzy klepią go po plecach, ale i z oponentami, którzy kwestionują jego działania. To ogromna wartość, by umieć się w to wszystko wsłuchać.Sesje warsztatowe - I runda

Warsztat 1: Innowacyjne narzędzia współpracy międzynarodowej
Warsztat 2: Jak zadbać o swoje finanse?
Warsztat 3: Lider między wschodem a zachodem
Warsztat 4: Tworzenie Vloga jako nowoczesnego narzędzia e-marketingu
Warsztat 5: Młodzi przedsiębiorcy - Młodzi liderzy na rynku pracy
Warsztat 6: Odkryj w sobie przywódcę
Warsztat 7: Wykorzystaj potencjał crowdfundingu! - dobre przykłady z projektu Crowd-Fund-Port
Warsztat 8: Przedsiębiorca wśród globalnych wyzwań: gra symulacyjna

Warsztat 1: Innowacyjne narzędzia współpracy międzynarodowej

Aneta Szczykutowicz, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw:

Wielu młodych ludzi pracuje w organizacjach pozarządowych, międzynarodowych korporacjach czy organizuje własne projekty przy wsparciu programu Erasmus, dzięki czemu obraca się w różnorodnym środowisku z całego świata. Na to spotkanie trzeba być przygotowanym, bo to zawsze zetknięcie z obcą kulturą, co rodzi trudności. Jakie są warunki dobrej współpracy międzynarodowej, skutecznego prowadzenia projektów? Uczestnicy warsztatów wymieniali wiele elementów: zarządzanie czasem, zasobami, ludźmi. To się zgadza, ale nikt nie wspomniał o tym, by poznać zaplecze kulturowe partnera z innego kraju. A przecież my możemy mieć inne rozumienie czasu niż np. Hiszpan, inne podejście do formalnych kwestii typu ubiór niż np. Amerykanin. Zrozumienie tego ułatwia pracę i pozwala się nią cieszyć.

Ważne, by mieć przestrzeń, okazję do poznania się. Kto jaką reprezentuje organizację, co w niej robi, z jakich narzędzi korzysta? Warsztaty to szansa na nawiązanie relacji, które będą owocować w przyszłości. Widziałam, że uczestnicy na koniec wymienili się wizytówkami. Może z tego spotkania narodzą się ciekawe międzynarodowe projekty?
WARSZTAT 3 - LIDER MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Anna Szlęk, trenerka w zespole trenerskim Narodowej Agencji Programu „Erasmus+”

Co znaczy być liderem w różnych krajach? Bo przecież czym innym jest bycie liderem w Japonii, a czym innym w Stanach Zjednoczonych. W trakcie warsztatu próbowaliśmy zrozumieć wpływ różnych kultur na formy przywództwa, zwłaszcza pod kątem różnic między wschodem a zachodem. Doszliśmy do wniosku, że tę granicę trudno wyznaczyć. Gdy stanie się gdzieś po środku Polski, to ma się poczucie, że jest się jedną nogą na wschodzie, a jedną na zachodzie. Z kolei Turcja, słowami Orhana Pamuka, przekonuje, że to w Stambule przebiega ta granica, a tożsamość jego mieszkańców nie daje się łatwo zdefiniować.

Podobnie jest w przypadku modelu liderstwa, który zależy od tego, kim jesteśmy, jaką mamy osobowość, predyspozycje, ale i z jakiej kultury pochodzimy. Model, który wybieramy, zależy też od sytuacji, w której się znajdziemy. Czasami zdecydujemy się na wzór bardziej demokratyczny, czasami sytuacja wymaga, żebyśmy byli bardziej autorytarni, czasami bardziej perswazyjni.

Zrobiliśmy test, by ocenić komu do którego modelu jest najbliżej. To pozwala sprawdzić, jakim się jest liderem, ale też jakie są inne możliwości do wykorzystania.
WARSZTAT 4: TWORZENIE VLOGA JAKO NOWOCZESNEGO NARZĘDZIA E-MARKETINGU

Mateusz Salach, ambasador programu „Projektor - wolontariat studencki”

Żyjemy w czasach, w których treści obrazkowe i wideo znacznie łatwiej docierają do odbiorców niż teksty pisane. Mało kto ma dziś czas i ochotę, by w natłoku informacji czytać długie teksty. Młody człowiek musi nadążać za tymi zmianami, a przy okazji jak najwięcej wyciągnąć z nich dla siebie. Jednym ze sposobów jest tworzenie vlogów.

W czasie warsztatu opowiadaliśmy, jak powstają, przekazaliśmy uczestnikom praktyczne wskazówki, jak tworzyć je skutecznie i profesjonalnie. Bo vlog może być świetnym narzędziem do budowania własnej marki. Musimy tylko wiedzieć, jak się prezentować poprzez tę formę, jak docierać do jak największej liczby odbiorców, zwiększać tzw. zasięgi. Ułatwiają nam to mechanizmy Facebooka czy innych mediów społecznościowych, które premiują właśnie treści wideo.

Sami prowadzimy projekt studencki i opowiadamy o nim innym przy pomocy vloga. Raz na miesiąc produkujemy odcinki, w których prezentujemy nowości w programie, pokazujemy pracę wolontariuszy, inspirujemy i motywujemy innych. Dla młodych ludzi to naturalna forma przekazu, dlatego reagują na nią bardzo pozytywnie. A my mamy satysfakcję, że idziemy z duchem czasu, nie stoimy w miejscu.
WARSZTAT 5: MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY - MŁODZI LIDERZY NA RYNKU PRACY

Patryk Klej, prezes zarządu stowarzyszenia Youth Human Impact

Dużo mówi się o tym, że w systemie polskiej edukacji brakuje zajęć praktycznych, możliwości wypracowania kompetencji, które wymagane są przy wejściu na rynek pracy. Tymczasem może nam w tym pomóc organizacja i uczestnictwo w projektach młodzieżowych już od najmłodszych lat. Niektórzy nie wierzą, że może się to przełożyć na znalezienie dobrej pracy, wydaje im się to abstrakcyjne, ale ja i moje środowisko jesteśmy tego najlepszym przykładem. Po prostu dostawaliśmy lepsze oferty, proponowano nam lepsze stanowiska, często mogliśmy uniknąć najniższych szczebli, wskakując natychmiast na te wyższe. Ja po liceum w wieku 19 lat zatrudniłem się w firmie, w której organizowałem konferencje marketingowe dla 400 osób. Wszystko to osiągnąłem dzięki mojemu CV, do którego wpisałem projekty i szkolenia, w których brałem udział lub je współorganizowałem, głównie z pomocą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Takie doświadczenia pozwalają wykształcić umiejętności najbardziej pożądane na rynku pracy, a więc inteligencję emocjonalną, umiejętność pracy w zespole, zarządzania czasem, stresem.

Jeśli pracodawca trafi na osobę z takimi kompetencjami, zaoszczędzi czas i pieniądze na jego szkoleniu.

Jesteśmy młodzi, ale mamy dużo do zainwestowania, przede wszystkim swój czas, którego starszym często brakuje. W naszym stowarzyszeniu zachęcamy, by ten czas poświęcać na tworzenie projektów międzynarodowych.
WARSZTAT 6 - ODKRYJ W SOBIE PRZYWÓDCĘ

Olga Legosz, współzałożycielka „Sukces Pisany Szminką”

XXI wiek to czasy bardzo silnego przywództwa, które dostosowuje się do trudnych warunków ekonomicznych i społecznych. Chcę przekazać młodym ludziom, że warto wybrać własny styl przywództwa, jedynie opierając się na znanych modelach: Margaret Thatcher, Winstona Churchilla czy Steve’a Jobsa. Te osoby - poza tym że były odważne i miały własną wizję - nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Stąd wniosek, że każdy może być liderem, musi tylko chcieć, mieć wizję i pewien zasób cierpliwości. Cała reszta to kwestia nauki. Obalamy mit, że do przywództwa potrzebne są wrodzone predyspozycje.

Młodzi ludzie często patrzą na taką tezę sceptycznie. Są przyzwyczajeni do szkolnego modelu postrzegania lidera jako charyzmatycznej jednostki o konkretnych cechach, niczym Napoleon. Jeśli tego nie masz, nie pociągniesz innych. To nie jest prawda. W czasie warsztatów dzielimy się na grupy, w których każdy jest liderem i to skutecznym, bo każdy osiąga swój cel. I wcale nie trzeba się do tego zmieniać. Chodzi o wizję i zmotywowanie ludzi, by ją wspólnie zrealizować. W tym celu można stanąć, tupnąć nogą i krzyknąć: „Chodźcie ze mną!”, można każdemu powiedzieć: „Chodź, dostaniesz cukierka, będzie fajnie”, można poprosić. Sposobów na bycie liderem jest wiele. Problemy z tą rolą wynikają z tego, że przyjmujemy model zarządzania nieadekwatny do sytuacji, odbiorców czy swojej osobowości. Wszystko da się wypracować, tylko trzeba to zrobić w zgodzie ze sobą.
WARSZTAT 7 - WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU! DOBRE PRZYKŁADY Z PROJEKTU CROWD-FUND-PORT

Edyta Bartoś, koordynatorka projektu międzynarodowego w Gdańskiej Fundacji

Przedsiębiorczości: - Okazuje się, że dwie godziny to za mało, by powiedzieć wszystko o crowdfundingu, czyli społecznościowym finansowaniu, które dla wielu stało się alternatywą do rozwijania własnych idei, nie tylko biznesowych, ale też prywatnych. Ale było warto, bo rozmowy w naszym gronie trwały jeszcze po warsztatach. Zawsze podkreślam, że crowdfunding nie jest formą finansowania dla każdego, dlatego warto zrobić sobie wcześniej checklistę i na podstawie wyników zdecydować, czy to dla nas.

Paweł Płoski, opiekun merytoryczny projektów edukacyjnych w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości: - Zaczynamy od przygotowania idei. Wszyscy muszą się dowiedzieć o tym, co chcemy zrealizować. Później trzeba zdefiniować naszych odbiorców i wiedzieć, jakim budżetem dysponujemy. Warto pamiętać, by mieć przygotowany plan B. Ważne jest też z kim chcemy realizować nasz projekt. Pamiętajmy, by odpowiedzieć sobie jeszcze na pytanie, jakiego zespołu potrzebujemy. A może jesteśmy w stanie zrealizować to sami? Na końcu przeprowadzamy promocję projektu i to jest czas, by zdefiniowaną na początku grupę traktować jak naszych najważniejszych odbiorców, czyli naszych klientów. Jeśli mówimy więc o crowdfundingu, to mamy do czynienia ze społecznością, a tą jest klient, który do nas przychodzi i chce coś od nas uzyskać, a jednocześnie nas wspierać.
WARSZTAT 8 - PRZEDSIĘBIORCA WŚRÓD GLOBALNYCH WYZWAŃ: GRA SYMULACYJNA

Dr Janusz Reichel, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz działacz społeczny

Dr Agata Rudnicka, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz działaczka społeczna

Uczestnicy naszej gry dobrali się w kilkuosobowe grupy. Każda z nich prowadziła firmę produkującą koszule bawełniane. Towar musieli potem sprzedać na rynku lokalnym, jak i globalnym. Liczyła się umiejętność negocjowania cen, reagowania na sytuacje na ciągle zmieniającym się rynku, radzenia sobie z oczekiwaniami finansowymi pracowników czy z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Ta współpraca w międzynarodowych zespołach (m.in. z Gruzji, Ukrainy czy Polski) układała się bardzo dobrze, bo jej uczestnicy poznali się chwilę wcześniej, a już potrafili negocjować i podejmować szybkie i trafne decyzje.

Dr Agata Rudnicka, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz działaczka społeczna: - Wszyscy przetrwali i skończyli grę z wynikami dodatnimi, a to oznacza, że mają już w sobie żyłkę przedsiębiorcy i odpowiednie kompetencje. I choć w pewnych kwestiach potrzebna im będzie jeszcze pomoc, by podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne, to grupa była tak zaangażowana i zgrana, że jestem o nich spokojna. Żeby osiągnąć sukces trzeba dzielić się wiedzą z innymi w grupie. Ważna jest też umiejętność komunikacji i dogadywania się między sobą w różnorodnym zespole, często o odmiennych kompetencjach, charakterach, podejściu do rozwiązywania problemów, a czasem też kulturze. Liczy się także wspólna praca, myślenie projektowe i umiejętność wyciągania dobrych wniosków, czyli uczenie się na błędach.
Panel dyskusyjny:
Wspólnota 4.0 - jeden kierunek czy dalszy podział?

Moderator: Aleksandr Stommels - Uczestnik Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, Holandia

Paneliści:
Arunas Grazulis - Wiceminister, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Litwa
Hans-Wilhelm Dünn - Prezes Rady Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Niemcy
Dr Steven Meyer - Dziekan, Daniel Morgan Graduate School of National Security, USA
Peter Wolfmeyer - Wiceprezes Zarządu, Instytut Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, Niemcy
Hrant Bagratian - Profesor Rosyjsko-Ormiańskiego (Słowiańskiego) Uniwersytetu Państwowego, Armenia


Dyplomatyczne i ekonomiczne wyzwania dla wspólnoty w kontekście wpływu przemysłu 4.0 na rynek pracy, gospodarkę i społeczeństwa. Cyberbezpieczeństwo i konkurencyjność. Jak ukierunkować innowacyjne rozwiązania by odpowiadały na potrzeby Europejczyków? Jakie scenariusze dla modeli integracyjnych w UE? Jak stawić czoła nowym zagrożeniom hybrydowym? Czy nowe trendy nadążą za stale zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa?

Po wieku pary, elektryczności i komputerów jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się tu i teraz. O tym, jak się odnaleźć w czasach, gdy ludzie muszą "porozumieć się" z maszynami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dyskutowali uczestnicy panelu "Wspolnota 4.0". - Jednym z największych wyzwań naszych czasów jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - mówił Hans-Wilhelm Dünn, prezes niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Cybernetycznego. - W sieci grasuje mnóstwo przestępców, a my rzadko kiedy wiemy, kto atakuje i zza którego komputera. Potrzebujemy wymiany informacji, jeszcze większej współpracy międzynarodowej i nowych programów edukacyjnych. Trzeba włączyć w to uczelnie i szukać talentów wśród młodych. O konieczności wdrożenia rozwiązań innowacyjnych mówił Arunas Grazulis, litewski wiceminister spraw wewnętrznych: - Trzeba na nowo przemyśleć, jak zaspokajano potrzeby ludzkie w przeszłości i jak można to robić teraz lepiej i bardziej efektywnie. Mamy dziś ogromną przewagę technologiczną nad naszymi przodkami: powszechna cyfryzacja, zwiększenie usług elektronicznych. To jest zaproszenie młodych ludzi do włączenia się w proces decyzyjny we wszystkie formy życia publicznego. W USA modne stały się start-upy. Tam jest już kilku multimilionerów, którzy są zbyt młodzi, by mieć paszport, ale finansowo radzą sobie świetnie.

Bezpieczeństwo to też polityka. Przypomniał o tym Steven E. Meyer z amerykańskiej Daniel Morgan Graduate School of National Security: - Dziś nie jest do końca wiadomo, co dla waszego pokolenia oznacza bezpieczeństwo. W moich czasach to było jasne. A teraz wielkie Stany Zjednoczone to potęga w fazie schyłku. Nadal pozostajemy silnym krajem, ale widzimy mocnych konkurentów takich jak Chiny czy Rosja. Do tego mamy rozdrobnienie w Unii Europejskiej, gdzie północ jest zdominowana przez mocną niemiecką gospodarkę i ogromną biedniejszą część na południu kontynentu. Do tego dochodzi renacjonalizacja polityk europejskich, problemy migracyjne. To są poważne zagrożenia dla stabilności współczesnego świata i wyzwanie dla NATO. Czy ta organizacja przetrwa, ile ma dziś wiarygodności i czy jest jeszcze wartościowa jako mechanizm obronny na świecie?

Takie stanowisko całkowicie poparł Peter Wolfmeyer, wiceprezes zarządu w niemieckim Instytucie Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi: - Mamy dziś olbrzymie wyzwania w Europie, popełniliśmy sporo błędów, które trzeba teraz naprawić. Potrzebne są dobre i skuteczne rozwiązania, a do tego niezbędni są młodzi wyedukowani ludzie. Cenię to, że macie tu swoje Forum. Wykorzystajcie ten niesamowity potencjał.


Panel dyskusyjny:
Europa 4.0 oczami młodych. Wspólne wyzwania i perspektywy


Moderator: Raul Labadze - Uczestnik Forum Ekonomicznego Mlodych Liderów, Polska

Paneliści:
Katsiaryna Shmatsina - Uczestniczka Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, Białoruś
Neven Đenadija - Uczestnik forum Ekonomicznego Młodych Liderów, Bośnia i Hercegowina
Klaudia Kozak - Uczestniczka Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w ramach projektu „Actively cooperating cities – active regions”, Polska
Taras Yavorskyy - Uczestnik Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w ramach projektu „Actively cooperating cities – active regions”, Ukraina
Elisa Bodenstab - Uczestniczka Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w ramach projektu „Actively cooperating cities – active regions”, Niemcy


Wspólnota gospodarcza czy wspólnota wartości? Jak będzie wyglądać Europa za 30 lat? Jak Internet rzeczy i usług wpłynie na kulturę, politykę i gospodarkę? Konkurencyjność Wspólnoty na tle USA, Rosji i Chin.

Digitalizacja, ogromna prędkość produkcji, poprawa jakości towarów i usług oraz przyspieszona redukcja błędów - tak najkrócej można scharakteryzować Przemysł 4.0. - A ja bym nawet powiedział, że trzeba już rozmawiać o Przemyśle 5.0 - rzucił w dyskusji Taras Yavorskyy, uczestnik Forum Ekonomicznego Młodych Liderów z Ukrainy. - Żyjemy tak szybko, że jeszcze 2-3 lata temu nawet nie wyobrażałem sobie takich rzeczy, jak zegarek Apple'a, nowy iPhone 10 czy super zaawansowane inteligentne domy. Jeszcze 10 lat temu, gdy człowiek szukał pracy, miał ograniczone możliwości jej znalezienia. Dziś może znaleźć to, czego szuka. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację i ma do wyboru nie 5 a 100 propozycji i to on sobie dobierze zajęcie, które da mu satysfakcję i dobre zarobki.

- Dziś firmy nie konkurują już niskimi kosztami, ale innowacyjnością - przekonywała Klaudia Kozak, polska uczestniczka Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w ramach projektu „Actively cooperating cities - active regions”. Przyznała, że dziś z jednej strony może być trudniej o pracę, bo ludzi zastępują roboty, ale z drugiej strony będzie zapotrzebowanie na świetnie wykształconych nowych pracowników. - Innowacyjność to poprawa jakości, a więc korzyść dla klientów, a z drugiej strony duże wyzwanie dla firm mniej zaawansowanych technologicznie. Dlatego trzeba mieć otwarty umysł, potrzebę ciągłego doskonalenia i umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Ale sądzę, że to nie będzie trudne - wyjaśniała Kozak.

Bankiet w Ratuszu w Nowym Sączu

Foto: Aleksander Wolak


PODSUMOWANIA
Wtorek na XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów


Liderem trzeba się urodzić czy tej roli można się nauczyć? Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przywódca? Na czym tak naprawdę polega prowadzenie innych do wspólnego celu? To właśnie te kwestie były głównym przedmiotem dyskusji w czasie drugiego dnia XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Już w czasie sesji otwierającej Forum marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa podkreślił, że do Nowego Sącza zjechali ludzie, którzy za chwilę wezmą świat w swoje ręce. - To wielkie wyzwanie, ale i odpowiedzialność - mówił i zaznaczył, że bycie liderem i praca na rzecz choćby swojej lokalnej społeczności pozwala człowiekowi zostawić ślad na ziemi: materialny, ale też mentalny, intelektualny. Po porostu wpływać na innych ludzi.

Do uczestników zwróciła się też Agata Dziubińska-Gawlik, prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. - Życzę wam, młodzi liderzy, żebyście w czasie tego Forum kreatywnie uczestniczyli w dyskusjach, kreowali nowe pomysły, poszukiwali nowych rozwiązań, by móc je później przekazać kolejnym pokoleniom - powiedziała.

Inspirujący wykład motywacyjny, zakończony gromkimi brawami, dała Oktawia Gorzeńska, dyrektorka 17 LO w Gdyni, członkini dwóch globalnych sieci The Global Change Agents, fundacji Ashoka oraz Microsoft Innovator Educator Experts. - W byciu liderem istotne są trzy kluczowe rzeczy: refleksja, zbudowanie silnego środka i poczucie własnej wartości, które daje odwagę do działania. To wszystko można doskonalić - przekonywała w czasie wykładu.

No właśnie, Gorzeńska stoi na stanowisku, że liderem wcale nie trzeba się urodzić, choć pewien potencjał, z którym przychodzimy na świat też ma znaczenie. - Przede wszystkim kształtują nas jednak wzorce, które obserwujemy. Moim zdaniem przywództwo można praktykować. To nie jest tak, że rodzimy się już ukształtowanymi liderami. Zmieniają się przecież sposoby przewodzenia ludziom, zmieniają się problemy, wyzwania, więc ważne jest, by ciągle się rozwijać, szukać, zadawać sobie pytania - podkreślała.

Podobnego zdania jest współzałożycielka „Sukces Pisany Szminką” Olga Legosz, która we wtorek poprowadziła dla uczestników Forum warsztat „Odkryj w sobie przywódcę”. - Każdy może być liderem, musi tylko chcieć, mieć wizję i pewien zasób cierpliwości. Cała reszta to kwestia nauki. Obalamy mit, że do przywództwa potrzebne są wrodzone predyspozycje - mówiła.
Przyznała jednak, że młodzi ludzie często patrzą na taką tezę sceptycznie. Są przyzwyczajeni do szkolnego modelu postrzegania lidera jako charyzmatycznej jednostki o konkretnych cechach, niczym Napoleon. - Jeśli tego nie masz, nie pociągniesz innych? To nie jest prawda. Sposobów na bycie liderem jest wiele. Problemy z tą rolą wynikają z tego, że przyjmujemy model zarządzania nieadekwatny do sytuacji, odbiorców czy swojej osobowości. Wszystko da się wypracować, tylko trzeba to zrobić w zgodzie ze sobą - zauważyła.

Anna Szlęk, trenerka w zespole trenerskim Narodowej Agencji Programu „Erasmus+”, też podkreśla względność tej roli. We wtorek poprowadziła warsztat „Lider między wschodem a zachodem”. Wspólnie z uczestnikami Forum zastanawiała się, co znaczy być liderem w różnych krajach, jak charakter tej roli zmienia się w zależności od kultury, w której wyrastamy. - Model liderstwa zależy też od tego, kim jesteśmy, jaką mamy osobowość, predyspozycje czy w jakiej znajdujemy się sytuacji. Czasami wybierzemy wzór bardziej demokratyczny, czasami sytuacja wymaga, żebyśmy byli bardziej autorytarni, czasami bardziej perswazyjni - mówiła.

W byciu liderem znaczenie ma kreowanie swojego wizerunku publicznego. Swojej marki osobistej, jak mówi Mateusz Salach, ambasador programu „Projektor - wolontariat studencki”. We wtorek poprowadził warsztat o tworzeniu vloga jako nowoczesnego narzędzia e-marketingu. Uczestnikom podpowiadał, jak dobrze prezentować swoje treści w tej formie, jak docierać do jak największej liczby odbiorców, czyli zwiększać tzw. zasięgi.

Z kolei Patryk Klej, prezes zarządu stowarzyszenia Youth Human Impact, przekonywał uczestników Forum, że organizacja i uczestnictwo w projektach młodzieżowych już od najmłodszych lat w przyszłości może pomóc wejść na rynek pracy. - Takie doświadczenia pozwalają wykształcić umiejętności najbardziej pożądane na rynku pracy, a więc inteligencję emocjonalną, umiejętność pracy w zespole, zarządzania czasem, stresem. Jeśli pracodawca trafi na osobę z takimi kompetencjami, zaoszczędzi czas i pieniądze na jego szkoleniu - wyjaśniał. I inspirował do działania: - Jesteśmy młodzi, ale mamy dużo do zainwestowania, przede wszystkim swój czas, którego starszym często brakuje. Poświęćmy go na tworzenie projektów międzynarodowych i bycie aktywnym.RELACJA Z XIII FORUM


GALERIA Z XIII FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY