FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUMARTYKUŁY PROJEKTU

Jak podjąć staże i praktyki za granicą

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Od tego jak żyjemy i spędzamy nasz czas na uniewersytecie - zależy nasza przyszłość. Im więcej się nauczymy i zdobędziemy więcej doświadczenia, tym łatwiej nam będzie otrzymać wymarzoną prace po studiach. We współczesnym, tak dynamicznie rozwijającym się świecie aby mieć pewność swojej przyszłości, młodym osobom nie wystarczy tylko chodzić na wykłady. Bardzo ważny jest aspekt praktyczny. W ramach studiów studenci są zobowiązani do odbycia praktyki studenckiej.

Staże i praktyki za granicą

Studiując w XXI wieku, studenci mają bardzo duże możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia.

Jedną z największysh zalet jest możliwość podjęcia staży i praktyk za granicą. Dlaczego jest to tak ważne?

Staże i praktyki zagraniczne mają znacznie więcej zalet niż te lokalne. Osoba decydująca się na taki wyjazd otrzymuje dużo więcej, niż tylko praktyczne doświadczenie. Oczywistą zaletą jest nauka i praca w języku obcym. Taka osoba integruje się również ze społeczeństwem innego kraju, zwalcza stereotypy, poszerza swoje horyzonty i czuje się w pierwszej kolejności Europejczykiem.

Jak wyjechać na staz lub praktykę?

Jak więc można dostać się na praktykę czy staż za granicę?

Pierwsza opcja to samodzielnie nawiązywanie kontaktów z wybranymi firmami i instytucjami. Druga opcja to dostać się na staż za pośrednictwem wybranego programu czy grantu.

Najpopularniejszym i największym w Europie jest program Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej,a do krajów uczestniczących w programie należą:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Jest to program wymiany studentów, pozwala on obecnie na odbycie części studiów lub praktyki w wybranej firmie czy instytucji za granicą.

Szukamy możliwości

Żeby dostać sie na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+, student ma swobodę i sam suka instytucji czy firmy, gdzie takie praktyki chciałby odbyć.

Musi także samodzielnie kontaktować się z wybraną organizacją i ustalać na jakich warunkach i na jak długi czas będzie trwała ta praktyka.

Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest język roboczy praktyk - nie może to być język państwa, z którego student wyjeżdża. Także bardzo ważnym warunkeim jest to, żeby taka praktyka była związana z kierunkiem studiów.

Praktykę można znaleźć samodzielnie szukając firmy albo skorzystać z ankiet byłych stypendystów pogramu. Nie można odbywać praktyk w ramach programu Erasmus+ w instytucjach i innych organanch Unii Europejskiej, a także organanch zarządzających projektami unijnymi.

Aplikacja

Po znaleźeniu praktyk student musi złożyć wszystkie potrzebne dokumenty do odpowiedniugo działu na uczelni, po czym zdać rozmowę kwalifikacyjną na uczelni w języku odbywania praktyk.

Każda uczelnia samodzielnie wyznacza czas naboru wniosków. Najczęściej jest to pod koniec semestru.

Finansowanie

Program Erasmus finansuje praktyki za granicą przyznając swoim uczestnikom stypendium.

Nie pokrywa ono wszystkich kosztów ponoszonych przez studenta. Wysokość stypendium jest uzależniena od kraju w którym praktyka będzie realizowana.

Wszystkie kraje dzielą się na trzy grupy:

Grupa I – 600 EUR
Grupa II – 550 EUR
Grupa III – 450 EUR

Szansa

Praktyka zagraniczna zwiększa szansę młodych ludzi na zdobycie w przyszłości pracy za granicą i nawiązywaniu tam bezpośrednich nowych kontaktów z pracodawcami, a program Erasmus im to umożliwia. Także osoby odbywające staże za granicą są z punktu widzenia pracodawców w swoim kraju dużo bardziej atrakcyjne niż pozostali. Z tych względów na pewno warto odważyć się na rozpoczęcie praktyki czy stażu w innym kraju.

Źródła: http://erasmusplus.org.pl/ ; http://www.kul.pl/wyjazdy-na-praktyki,art_5275.htmlVitalii Makhanets
student II roku Prawa w biznesie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER

FEML


PARTNER


FEML

FEML


FEML


FEML
FEML


FEML


PATRON MEDIALNY


FEML