FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

KONTAKT Z FORUM

Biuro w Lublinie

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin,
tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

forum@forum-leaders.eu
www.forum-leaders.eu

UCZESTNICY
Klaudia Kozak
forum@forum-leaders.eu

PARTNERZY
Olga Stankowska
o.stankowska@forum-leaders.eu

PATRONATY MEDIALNE
media@forum-leaders.eu
AKREDYTACJE PRASOWE
FORMULARZ AKREDYTACJI
Biuro w Lublinie - lokalizacja
ORGANIZATORZY FORUM