FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWVI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 06-10 WRZEŚNIA 2011
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 4: Piątek

9 września 2011, Nowy SączEuropa młodych liderów

Europa należy do młodych ludzi, do młodych liderów.
Tak można by streścić dzisiejszy, czwarty i ostatni dzień VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.


Agenda UE 2020

sesja plenarna podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Ostatni dzień Forum rozpoczął się od wyjazdu do Krynicy na sesję plenarną trwającego tam XXI Forum Ekonomicznego.
Po powrocie do Nowego Sącza odbyły się trzy panele w których ideą przewodnią, była idea, że Europa należy do młodych ludzi i w jej rękach spoczywa los starego kontynentu.
To na ludziach młodych spoczywa obowiązek przejęcia obowiązków oraz odpowiedzialności za siebie, swoje ojczyzny, Europę i świat.


Europa Środkowo-Wschodnia 20 lat transformacji,
wyzwania dla przyszłości 

panel dyskusyjny

 • Georgi Baramidze - Wicepremier, Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej Gruzja
 • Ema Ergma - Marszałek  Riigikogu (Parlament Estonii)
 • Borys Tarasyuk - Przewodniczący Komisji ds. Integracji  Europejskiej Rada Najwyższa, Ukraina
 • Zhelyu Zhelev
 • David Satter

Pierwszy panel poświęcony był wyzwaniom jakie musi podjąć Europa Środkowo-Wschodnia 20 lat po transformacji.
Gośćmi panelu byli: Georgi Baramidze Wicepremier, Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej z Gruzji, Ema Ergma - Marszałek  Riigikogu (Parlamentu Estonii) oraz Borys Tarasyuk - Przewodniczący Komisji ds. Integracji  Europejskiej Rada Najwyższa z Ukrainy.

Słuchaj: Borys TarasiukWyzwania  XXI wieku
– pozaeuropejski punkt widzenia

panel dyskusyjny

 • Rosalia Arteaga - Prezydent Ekwadoru
 • Shavach Weiss  - Były Przewodniczący Knesetu, Izrael

Kolejny panel poświęcony był wyzwaniom jakie niesie XXI wieku z perspektywy pozaeuropejskiej. Gościem panelu była Pani Rosalia Arteaga – była Prezydent Ekwadoru, natomiast Shavach Weiss  - były Przewodniczący Izraelskiego Knesetu niestety nie mógł przybyć na panel, ale pozostawił swoje przesłanie do młodych liderów

Rosalia Arteaga


Shevah WeissWolontariat ponad granicami

panel dyskusyjny

 • Jasiek Mela - Prezes Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty", najmłodszy w historii zdobywca biegunów (północnego i południowego) w ciągu jednego roku, założyciel i prezes Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty".
 • Patryk Wicher - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION"
 • Marcin Kałużny - Prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA
 • Michał Mółka

Gośćmi kolejnego panelu dyskusyjnego byli Jasiek Mela - Prezes Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty", najmłodszy w historii zdobywca biegunów (północnego i południowego) w ciągu jednego roku, założyciel i prezes Fundacji Jaśka Meli "Poza Horyzonty",  Patryk Wicher - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "ORION" oraz Marcin Kałużny - Prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA.

Participants: Jaroslaw Lisowiec /UA/Sesja zamykająca VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Podsumowując VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw Pan Tomasz Różniak podziękował wszystkim dzięki którym to Forum było możliwe. To nie jest przypadek, że to Forum jest w Nowym Sączu, ponieważ Nowy Sącz to miasto, które ma siedemsetletnią historię, ale miasto młodych – powiedział. Miasto w którym przeplata się tradycja z nowoczesnością, starość z młodością.

Słowo pożegnalne wygłosiła również Pani Bożena Jawor - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, która powiedziała do młodych liderów Nowy Sącz był domem dla uczestników Forum przez ostatnie cztery dni i życzyła, aby wracali tu jak do swoje domu.

Na zakończenie Forum młodzi liderzy udadzą się sesję zamykającą Forum w Krynicy oraz na bankiet końcowy Forum Ekonomicznego w Krynicy.


RELACJA : SEBASTIAN WAWER


Jak Europa wpływa na sąsiadów?

Sesja zamykająca w Krynicy


Bankiet w KrynicyORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY