FEML

XVIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

Karpacz, 5-8 września 2023

Młodzi liderzy przyszłości6 września 2023 - DZIEŃ 1
   110:00 – 11:30       11:45-13:15

SESJA WARSZTATOWA:
JAK REAGOWAĆ? PIERWSZE SYMPTOMY WYPALENIA U MŁODYCH LIDERÓW


  • Aleksandra Kulik - Prezeska Fundacji Sempre a Frente

Wypalenie zawodowe stało się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Boryka się z nią coraz więcej osób w młodym wieku. Proces wypalenia zawodowego rozwija się powoli i ujawnia się nagle, przeważnie z dosyć dużą intensywnością. Właśnie z tego powodu postanowiliśmy zorganizować tego typu warsztaty. W ramach zajęć młodzi liderzy i liderki zgłębili wiedze dotyczącą radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu. W czasie aktywności wspólnie zastanawiali się nad tym jak można dbać o dobrostan swój oraz swoich zespołów i dzielili się doświadczeniami liderskimi w tym zakresie.WYWIADY FEML 2023   10:00 – 11:30       11:45-13:15

SESJA WARSZTATOWA:
PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO FOTOGRAFII, A SUKCES NA RYNKU PRACY


  • Aleksander Wolak aleksanderwolak.com

Na warsztatach uczestnicy poznali podstawowe techniki fotograficzne w fotografii portretowej. W szczególności aspekty dotyczące oświetlenia i zagadnienia związane z odpowiednim korzystaniem z obiektywów fotograficznych. Omówione zostały główne elementy edycji graficznej portretu. Wszystko to rozszerzone o zagadnienie sztucznej inteligencji w obszarze kreowania obrazu. Na koniec uczestnicy mieli okazję eksperymentować praktycznie z różnymi obiektywami w różnych typach oświetlenia. Wszystkie te zagadnienia były realizowane w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy.
   10:00 – 11:30       11:45-13:15

SESJA WARSZTATOWA:
JAK SKUTECZNIE OSZCZĘDZAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ?


  • Alina Prochasek - Prezes Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Kwestie związane z oszczędzaniem przez Polaków są w kręgu zainteresowania nie tylko banków, ale także różnego rodzaju instytucji analitycznych. Z badań realizowanych przez wyżej wspomniane instytucje wynika, że nasi rodacy odkładają relatywnie niewiele (zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej). Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Do najważniejszych należy brak wiedzy jak oszczędzać, a także brak środków, które można odłożyć na tzw. czarną godzinę. Uczestnicy naszych warsztatów mogli się dowiedzieć jak oszczędzać, w jaki sposób można zaplanować budżet i miesięczne wydatki, a także w co i jak inwestować, aby w przy jak najmniejszym ryzyku pomnożyć swoje oszczędności.
   14:50 – 15:50

PANEL:
„MŁODZI LIDERZY W DIALOGU POLSKO-NIEMIECKIM”


Moderator: Alina Prochasek - Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej

  • Agnieszka Parol – Górna – Koordynatorka Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023
  • Michał Braun – Członek Young Elected Politicians Programme Europejskiego Komitetu Regionów
  • Angela Mierzwa - Nell Breuning Haus

Od momentu podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie minęło ponad 30 lat. W ostatnim czasie w relacjach pomiędzy Warszawą a Berlinem znalazło się wiele animozji i nieporozumień. Czy obecne pokolenie 20-to i 30-to latków w przyszłości będzie w stanie wzmocnić stosunki pomiędzy Polską a Niemcami oraz wyeliminować ryzyko oddalania się naszych krajów? Jaki wkład młodzi liderzy mogą wnieść stosunki polsko-niemieckie do Europy, którą zastaniemy za kilkanaście lat? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszego panelu.
RELACJA Z XVIII FORUM

PROGRAM
XVIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
ORGANIZATOR