FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 05-09 WRZEŚNIA 2016
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

DZIEŃ 4: Czwartek

8 września 2016, Nowy Sącz - Krynica


9:00 – 10:30
Sesja Plenarna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jakiej solidarności potrzebuje Europa?

Krynica - Zdrój, Pijalnia, Budynek A – Sala Plenarna

Moderator: Igor Janke, Prezes Zarządu, Instytut Wolności, Polska

Paneliści:

 • Loreta Graužinienė, Przewodnicząca, Seimas, Litwa
 • Michał Krupiński, Prezes Zarządu, Grupa PZU, Polska
 • Marek Kuchciński, Marszałek, Sejm RP, Polska
 • Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Komisja Europejska
 • Ioan Mircea Pascu, Wiceprzewodniczący, Parlament Europejski, Rumunia


10:40 – 11:55
Panel dyskusyjny:

Bliżej obywatela – jaka jest przyszłość samorządu?

Krynica - Zdrój, Stary Dom Zdrojowy, Budynek E – Sala Prezydencka

Moderator: Bartłomiej Orzeł, Polska

Paneliści:

 • Stanisław Bisztyga, Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polska
 • Mariusz Kękuś, Radny Miasta Krakowa
 • Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju RP
 • Lucjusz Nadbreżny, Prezydent Stalowej Woli, Polska
 • David Narmania, Mer Tbilisi, Gruzja
 • Cornelius Ochmann, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, Niemcy
 • Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP


12:00 – 13:00
Lunch

13:15 – 14:30
Panel dyskusyjny:

Jaka przyszłość młodego pokolenia? Trendy i wyzwania dla edukacji, rynku pracy, rynku kapitałowego i systemu emerytalnego w Polsce i Europie.

Krynica - Zdrój, Pijalnia, Budynek A – Sala Plenarna

Moderator: Sebastian Barański, Polska

Paneliści:

 • Grzegorz Chłopek, Prezes PTE Nationale Nederlanden, Polska
 • Gian Paul Gauci, Europejskie Centrum ds. Pracowniczych EZA, Malta
 • Władysław Kosiniak – Kamysz, były Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 • Karol Leszczyński, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
 • Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, KE, Węgry
 • Dragos Pislaru, Minister Pracy, Rodziny i Ochrony Socjalnej, Rumunia
 • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej RP
 • Waldemar Zbytek, Dyrektor Generalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem


14:35 - 16:50
Debata:

Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?

Krynica - Zdrój, Pijalnia, Budynek A – Sala Plenarna

 • Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

17:00 - 18:30
Sesja plenarna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy:

Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?

Krynica - Zdrój, Pijalnia, Budynek A – Sala Plenarna

Moderator: Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Polska

Paneliści:

 • George Balan, Wicepremier ds. Reintegracji, Mołdawia
 • Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
 • Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia, RP
 • Sergei Stanishev, Premier (2005–2009), Przewodniczący, Partia Europejskich Socjalistów (PES)
 • Hashim Thaci, Prezydent Kosowa

20:00

Bankiet na zakończenie
XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu
XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

KIM JEST LIDER?Sesja Plenarna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jakiej solidarności potrzebuje Europa?

Panel dyskusyjny

Można mówić o trzech typach solidarności: solidarności osób, solidarności regionalnej oraz solidarności pomiędzy państwami członkowskimi – powiedział Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.

Jeśli chodzi o solidarność międzyosobową, to bardzo pomógł program Erasmus – przyznał. – Mamy do czynienia z nowym pokoleniem młodych ludzi o tożsamości europejskiej, która nie ma charakteru antagonistycznego w stosunku do solidarności narodowej. Jeśli jestem dobrym obywatelem swojego kraju, to jestem też dobrym Europejczykiem – tak myślą ci młodzi ludzie. Jedna tożsamość nie podważa drugiej – przekonywał komisarz.

Ioan Mircea Pascu, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przyznał, że stare kraje Unii Europejskiej nie miały czasu stopić się z nowymi państwami członkowskimi. Powiedział, że trzeba też na nowo zdefiniować, czym jest solidarność.

Gdy debata wewnętrzna staje się ważniejsza niż reakcja na problemy zewnętrzne, to wtedy zaczyna się problem – przekonywał. Porównał też Unię Europejską do drużyny piłkarskiej, która mimo konfliktów wewnętrznych, musi przede wszystkim grać o zwycięstwo z inną drużyną. – Trudno jest osiągnąć wspólną taktykę, ale to konieczne w ramach jednego zespołu – zauważył. – Jednak poczucie przynależności do zespołu tworzy się z czasem, a nie w momencie „kupienia zawodnika” – zaznaczył.


Michał Krupiński, Prezes Zarządu w Grupie PZU wskazał na najważniejsze przyczyny kryzysu europejskiego: postępujący brak zaufania oraz zdolność największych krajów UE do realizacji swoich interesów poza Wspólnotą.

Trzeba porządkować przepisy unijne żeby były zrozumiałe dla każdego z nas i przyjazne nam, mieszkańcom – powiedział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

– Należy też znaleźć kompromis, który jest fundamentem działania wszystkich państw europejskich.Loreta Graužinienė, Przewodnicząca Seimas z Litwy zaznaczyła, że jej kraj przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie solidarności powinno odbywać się przez pryzmat właśnie tej polityki.

Europa musi zachować niezależność z punktu widzenia energetycznego – przekonywała.XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


UCZESTNICY O FORUMBliżej obywatela – jaka jest przyszłość samorządu?

Panel dyskusyjny


Nasz samorząd opiera się na polskim doświadczeniu reformy – powiedział David Narmania, Mer Tbilisi, podczas panelu dyskusyjnego pt. „Bliżej obywatela – jaka jest przyszłość samorządu?”, który odbył się 8 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Mer wyjaśnił, że w ostatnim czasie w Gruzji zwiększono liczbę gmin i jednostek samorządowych. Rozpoczął się też proces stymulowania partycypacji: tworzone są rady doradcze, organizowane spotkania publiczne, praktykuje się składanie petycji – wszystko po to, by pobudzić aktywność obywateli.

Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP, zaznaczył, że po szesnastu latach doświadczenia w tworzeniu samorządów terytorialnych, przyszedł czas na ocenę funkcjonowania tego mechanizmu. – Gminy sprawdziły się bardzo dobrze, problem dotyczy powiatów – zauważył poseł. – Bez dodatkowych źródeł finansowania pojawia się problem. Stopień niedofinansowania zadań własnych, szczególnie związanych z oświatą, jest ogromny – dodał.

Często pada sformułowanie, że polityka powinna być daleko od samorządu. Ale przecież polityka to troska o dobro wspólne, więc powinno być jej w samorządach jak najwięcej – przekonywał Tułajew.

Lucjusz Nadbreżny, Prezydent Stalowej Woli, zauważył, że w latach 90. to 30-latkowie mieli odwagę do przeprowadzania poważnych zmian.

W swojej działalności mieliśmy świadomość, ze w naszych miastach, gminach, będziemy żyć kolejnych kilkadziesiąt lat. Myślę, że młodzi ludzie wciąż działają z tym przeświadczeniem – powiedział.

Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przypomniał, że Fundacja przez dziesięć lat wspierała Forum Samorządowe.

Wycofaliśmy się z tego, bo doszliśmy do wniosku, że współpraca samorządów polskich i niemieckich jest już bardzo dobra i działa – zaznaczył.


Mariusz Kękuś, radny z Krakowa, przypomniał, że w tym mieście władza wykonawcza należy do prezydenta, uchwałodawcza – do rady miasta, a pomocnicza rola przypada radom dzielnic.

Ze społecznego punktu widzenia angażowanie jak największej grupy obywateli do działania na rzecz miasta jest potrzebne. Z formalnego punktu widzenia to już tak dobrze nie wygląda – zauważył. – Wszystko rozbija się o pieniądze. Mieszkańcy mają pewne oczekiwania, ale dzielnice często nie mogą ich spełnić z powodu ograniczeń finansowych. Trzeba dopracować ten system – dodał.Jaka przyszłość młodego pokolenia?
Trendy i wyzwania dla edukacji, rynku pracy, rynku kapitałowego i systemu emerytalnego w Polsce i Europie.

Panel dyskusyjny


Jak nadążać za zmianami na rynku pracy w dobie postępu technologicznego? Co z emeryturami obecnego młodego pokolenia? Czy systemowi edukacyjnemu grozi stagnacja? Przede wszystkim na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji.

– Największym wyzwaniem dla większości społeczeństw w Europie jest kryzys demograficzny. Bardzo mocno zaburzy on coś, co uznawane jest za spokojną zastępowalność pokoleń – ocenił Grzegorz Chłopek, Prezes PTE Nationale Nederlanden. Zaznaczył, że zjawisko zasadniczo wpłynie na to, ile przyszłe pokolenia będą pracować.

Chłopek zauważył, że pomimo powszechnej wśród Polaków chęci oszczędzania, mało komu udaje się odkładać pieniądze na przyszłość. Wskazał też na luki systemu edukacji w zakresie nauczania przedsiębiorczości.

– Chciałbym obronić trochę system edukacji – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy Waldemar Zbytek, Dyrektor Generalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. – Realizujemy programy i rozpoczynamy ze 130 uczelniami proces, który ma przekonać młodego człowieka, że trzeba zacząć oszczędzać – dodał. Przypomniał również, że już od kilku lat pod patronatem MEN realizowane są na poziomie szkół proste lekcje o zarządzaniu finansami.

– Bez współpracy biznesu z edukacją nie możemy mówić o gospodarce XXI wieku – powiedziała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej i podkreśliła, że system edukacji musi być związany z przedsiębiorcami. Dlatego tak poważnie w ministerstwie mówi się o szkolnictwie zawodowym. Dodała też, że szkoły zawodowe w obecnym wydaniu są nieefektywne. Odpowiedzią na ten problem ma być wprowadzenie niemieckiego systemu dualnego.

Spytany o to, jakie wyzwania stoją przed programami nauczania krajów Unii Europejskiej, Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu w Komisji Europejskiej zaznaczył, że przede wszystkim należy zmienić społeczne nastawienie do nauki. – Musimy zerwać z tradycyjnym postrzeganiem edukacji trwającej od 6. do 23. roku życia – zaapelował.

Karol Leszczyński z Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych zwrócił uwagę na konieczność skracania czasu między znalezieniem dobrego pracownika, a wdrożeniem go do pracy. – Z drugiej strony nie powinniśmy iść w idealistyczne podejście, że da się wykształcić każdego w każdej dziedzinie. Start-up'y i innowacje generują miejsca pracy o których jeszcze nie wiemy – dodał.

– Nie możemy w swojej arogancji uważać, że wiemy jakie prace pojawią się w przyszłości – zgodził się z przedmówcą Dragos Pislaru, Minister Pracy, Rodziny i Ochrony Socjalnej Rumunii. Wykazał także podobieństwa między polską a rumuńską reformą edukacji.

– Trzeba budować mocne relacje międzypokoleniowe aby nie doszło w przyszłości do buntu młodych przeciwko rodzicom i dziadkom – stwierdził Władysław Kosiniak–Kamysz, były Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jako wyzwanie stojące przed młodymi liderami wskazał znalezienie subtelnej równowagi między realizowaniem swoich oczekiwań i ambicji a pomocą i opieką nad starszymi.

Gian Paul Gauci, członek Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych EZA, zauważył, że współczesna szkoła uczy przede wszystkim nadmiernej indywidualności i konkurencyjności, zapominając przy tym o solidarności.

Opinie

Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?

Nika Koghua
Gruzja, Ogólnoeuropejska Sieć Organizacji Studenckich

Czym jest historia? Czemu jej potrzebujemy I czy w ogóle jej potrzebujemy? Historia jest jak wspomnienie lecz w o wiele szerszym tego słowa znaczeniu. To doświadczenie wielu ludzi. Posiadać historie to posiadać tożsamość i umiejętność przyczyniania się do historii świata. Twoja historia świadczy o tym kim jesteś i czym wyróżnia się twoja wyjątkowość, jakie są główne różnice między innymi krajami. Posiadanie historii pomaga chronić narodową tożsamość i unikalność. Z całą pewnością potrzebujemy historii.

Nika Koghua
Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?

Debata

Piotr Gliński

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP


– Odpowiedź na to pytanie jest w gruncie rzeczy oczywista, w jakimś sensie jest to pytanie retoryczne – odpowiedział Piotr Gliński, Wicepremier oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na tytułowe pytanie debaty. Wskazał, że obecnie wśród młodych ludzi występuje pewnego rodzaju popyt na historię.

– W Polsce obserwujemy przełom w tym zakresie. Młodzi ludzie się organizują i robią to często wokół kwestii związanych z historią. Mamy do czynienia z fenomenem samoorganizacji – dodał wicepremier. Zauważył też, że to nie jedyny taki przełom w historii kraju. Według Piotra Glińskiego pierwszym była polska Solidarność, drugim – rzadko opisywane zjawisko pokolenia '88.

– Rok strajków studenckich i robotniczych po stanie wojennym charakteryzował się dużym radykalizmem i powrotem do historii, odzyskiwaniem tego co PRL zakłamywało – stwierdził minister. Postulaty pokolenia '88 określił jako bardziej radykalne niż owoce Okrągłego Stołu.

Według wicepremiera radykalizm młodzieży to naturalna reakcja na poszukiwanie swojej tożsamości, w tym narodowej. Z kolei powolna budowa instytucji powołanych do pielęgnowania tej tożsamości, to według Piotra Glińskiego odpowiedź pokoleń dojrzalszych na potrzeby młodych.

– To jest nasz obowiązek jako polityków, by tą tożsamość historyczną zinstytucjonalizować – przekonywał.

Minister kultury wskazał również, że mimo istnienia różnych punktów widzenia, najważniejsze zawsze powinno być dążenie do prawdy historycznej. Zaznaczył, że potrzeba naturalnej sprawiedliwości tkwi w każdym człowieku.

Na pytanie, czy historia powinna być polem walki politycznej, wicepremier odpowiedział, że każdy uprawia tego rodzaju walkę, nawet historycy. Według ministra jest ona w tej sferze nieunikniona.

- Jest to kwestia wyboru pewnych wartości, pewnych kwestii tkwiących w historii i stawiania ich wyżej w hierarchii potrzeb społecznych – tłumaczył.

Stwierdził też, że w polityce historycznej należy przekazać specyfikę i decyzje, które sprawiły, że Polska istnieje dzisiaj jako wolny kraj.

– Historia potrzebna jest do tego, abyśmy istnieli i nadawali sens naszemu życiu – przekonywał.

Opinie

Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?

Oleksandr Fomichov
Ukraina, "Liga tolerancji"

Z pewnością, tylko dzięki historii jesteśmy w stanie wskazać co było złe a co słuszne. Pozwala nam uczyć się na czyichś błędach, jest wspaniałą mądrością. Doceniam aspiracje młodych ludzi na czerpanie korzyści z dostępnych doświadczeń poprzednich generacji, tak aby wykorzystywać swój potencjał i zachować trwały rozwój.

Oleksandr Fomichov


Opinie

Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?

Bogdan Kit
Ukraina, Forsocial

Kiedyś ktoś powiedział, że historia powinna uczyć się na swoich błędach. Całkowicie się z tym zgadzam. Wydarzenia z przeszłości mają tendencje do zataczania koła, więc my, młodzież, musimy zgłębiać te wydarzenia historyczne aby skutecznie pokonywać trudności które napotkamy na naszej drodze. Zawsze szukamy modelu do naśladowania aby poprawić nasz wizerunek na podstawie wartości które dzielimy. Wierzę, że jest to pewien rodzaj uprawomocnienia którego każdy człowiek szuka. Potrzebujemy kogoś lub czegoś co wskaże nam dobrą drogę. Historia jest doskonałym miejscem na znalezienie takich przykładów do naśladowania, a co bardziej istotne, pozwala nam zobaczyć całą drogę jaką te osoby przebyły aby być świadomym wszystkich upadków i wzlotów które na tej drodze nas czekają.

Bogdan Kit
XI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW


ZAMIAST PODSUMOWANIASesja plenarna XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy:

Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?

Debata

Czy rządy powinny ingerować w prowadzenie gospodarki, czy raczej pozwolić, by działała niewidzialna ręka rynku?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy panelu „Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?”, który zakończył XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, a jednocześnie oficjalną część XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Wicepremier Piotr Gliński stwierdził, że respektowanie zasad solidarności społecznej i wspieranie rozwoju to zadania, których realizacją powinno zająć się państwo. Jednocześnie zaznaczył, że dla państwa opiekuńczego w tradycyjnej formie nie ma już przyszłości i należy wypracować nową jego formę, która będzie dostosowana do potrzeb dzisiejszego świata.

– Należy zachęcać do tego, żeby każdy brał odpowiedzialność za swoje zdrowie i myślał o tym. W 60-70 procentach najważniejszym czynnikiem zdrowia jest sposób, w jaki żyjemy – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zwrócił też uwagę, że im wyższy jest wzrost gospodarczy w danym kraju, tym więcej przeznacza on na finansowanie służby zdrowia.

Siergiej Staniszew, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów i były premier Bułgarii, przekonywał, że państwo opiekuńcze jest wielkim osiągnięciem XX wieku. Przyznał też, że w Europie nie sprawdziła się polityka oszczędności i to ona w dużej mierze doprowadziła do kryzysu.

– Korupcja to wielka bariera dla rozwoju krajów obszaru postsowieckiego. Ludzie próbują i chcą zmienić tę sytuację. W Mołdawii poprosiliśmy UE, aby zbudować podstawy państwa prawa – powiedział George Balan, wicepremier ds. reintegracji w rządzie Mołdawii. Przekonywał, że w jego państwie ubóstwo i korupcja to problemy będące pozostałością z czasów dominacji Związku Radzieckiego. Zaznaczył jednak, iż jego kraj uruchomił mechanizmy, które mają pozwolić spełnić wszystkie wymagania umowy stowarzyszeniowej z UE.

Opinie na temat Forum

Alevtyna Chupryna
Ukraine,
European Youth Community

To definitywnie forum dla prawdziwych liderów. Najlepszy projekt w jakim kiedykolwiek brałam udział. Spotkałam tam ludzi którzy całkowicie podzielają mój punkt widzenia na temat afer międzynarodowych. Uczestnicy to młodzi zmotywowani ludzie którzy pracują nad poprawą sytuacji w ich krajach, z wieloma z nich już zaczęłam współpracę. Było mi również niezmiernie miło poznać i posłuchać wspaniałych mówców z różnych Europejskich krajów, szczególnie ostatniego dnia, kiedy lista sesji poruszających interesujące tematy do dyskusji była bardzo długa. Z przyjemnością wezmę udział w przyszłej edycji Ekonomicznego Forum Młodych Liderów.

Alevtyna Chupryna

RELACJA Z XI FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY