FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUMARTYKUŁY PROJEKTU

Podejmowanie staży, praktyk i pracy wolontariackiej za granicą

Kończysz studia i zastanawiasz się co dalej? Chcesz rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe umiejętności? Marzysz o wielkiej przygodzie, która pomoże ci wskazać kierunek w jakim będziesz szedł przez dorosłe życie? Chciałbyś się sprawdzić i podjąć staż lub praktykę zawodową za granicą?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to dobrze trafiłeś, bo ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Poniżesz znajdziesz podstawowe informacje o europejskich inicjatywach, które pomogą ci zrealizować twoje marzenia, rozwinąć kompetencje zawodowe i z pewnością wzbogacą znaczenie twoje CV.

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa europejska, która została powołana do życia w 2016 roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera.

Główną misją i celem Korpusu jest tworzenie społeczeństwa bardziej zintegrowanego nastawionego na wspieranie osób starszych oraz reagowania na wyzwania społeczne. Inicjatywa ta stawia na pierwszym miejscu wartości jakimi jest solidarność i godność człowieka.

Do Korpusu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 17 rok życia (w chwili rozpoczęcia się projektu muszą mieć ukończone 18 lat) i nie mają więcej niż 31 lat.

Zarejestrowanie się oznacza przyjęcie i zaakceptowanie misji i zasad jakimi kieruje się ta inicjatywa. Podczas rejestracji każdy aplikant musi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego zainteresowań, preferencji, a także wskazać jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenia mógłby wnieść w dany projekt.

Aplikujący podczas procesu rekrutacyjnego podaje także okresy swojej dostępności, w których bez przeszkód mógłby wziąć udział w projekcie. Dane zapisanych osób trafiają do bazy, w której organizacje prowadzące projekty mogą wyszukiwać kandydatów, odpowiadających ich wymaganiom i założeniom projektu. Młodzi ludzie mogą otrzymać oferty pracy, praktyk oraz staży w różnych sektorach, poszukujących młodych i ambitnych osób, które tak jak dany sektor będą opierać swoje działania na zadzie solidarności.

Współpraca z korpusem

Zawierając współpracę z Europejskim Korpusem Solidarności każdy sam decyduje o tym jaką ścieżką chce podążać i w jakiej branży się realizować.

Korpus oferuje nie tylko projekty z zakresu rozwoju zawodowego, ale także z zakresu wolontariatu. Te mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy i odbywają się w innym kraju Unii Europejskiej. To umiejętności i doświadczenie kandydata będzie decydowało o tym jakie otrzyma on oferty od organów publicznych, organizacji pozarządowych czy instytucji handlowych, które współpracują z Korpusem.

Osoby decydujące się na podjęcie wolontariatu nie otrzymują wynagrodzenia za swoją prace. Zazwyczaj jednak otrzymują oni zwrot kosztów podróży oraz w ramach projektu zapewnione mają wyżywienie i zakwaterowanie. Natomiast osoby wybierające ścieżkę rozwoju zawodowego zobowiązane są podpisać umowę o pracę na podstawie, której otrzymują wynagrodzenie zgodne z prawem panującym w danym kraju.

Stażyści, a także osoby zatrudnione jako uczniowie również zobowiązane są podpisać umowę o pracę i zwykle otrzymują regularnie wypłacane im diety. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Wolontariat Europejski

Drugim ciekawym rozwiązaniem dla osób chcących podjąć się prac społecznych jest Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service).

Jest to jedna z akcji realizowana w ramach Programu "Młodzież w działaniu" Unii Europejskiej i skierowana do osób od 18 do 30 roku życia, ale w niektórych wypadkach są akceptowane nawet osoby 16 i 17-letnie.

EVS umożliwia osobom w niego zaangażowanym na rozwinięcie kompetencji osobistych i zawodowych, skupia się też na edukacji poza formalnej. By wziąć udział w akcji Wolontariatu Europejskiego należy najpierw znaleźć organizację pozarządową, która będzie wspierać aplikanta nie tylko na etapie przygotowywania wniosku, ale również podczas wyjazdu.

Każdy aplikujący może spędzić w jednym z krajów Unii Europejskiej, a także w Turcji, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i krajach sąsiadujących oraz innych krajach partnerskich na świecie od 2 do 12 miesięcy.

Młodzi wolontariusze przed wyjazdem zobowiązani są odbyć także szkolenie i ewaluację. Najbardziej istotnym aspektem, jest fakt, że decydujący się na podjęcie takiego działania nie ponoszą ogromnych kosztów. Podczas pobytu za granica Unia Europejska pokrywa prawie wszystkie wydatki, to jest koszt zakwaterowania, wyżywienia, podróży i ubezpieczenia.

Wolontariusz otrzymuje także kieszonkowe na swoje wydatki, a także możliwość udziału w kursie językowym. Największą zaletą tego programu jest jego wielka popularność o raz to, że udziału w projekcie może podjąć się zarówno w pojedynkę jak i wraz z grupą innych wolontariuszy.

Zaineresowanych udziałem w Wolontariacie Europejskim zapraszam do odwiedzenia strony: http://evs.org.pl/evs/.

Teraz gdy już wiesz gdzie szukać ciekawych ofert praktyk, staży i wolontariatu zapraszam Cię do głębszego zapoznania się z zasadami obowiązującymi przy aplikacji na każdy z programów, które znajdziesz pod linkami podanymi w artykule. Podejmij decyzję o działaniu już teraz, a nie pożałujesz i prawdopodobniej przeżyjesz najwspanialszą przygodę w twoim dotychczasowym życiu. Nie zwlekaj więcej, bierz sprawy w swoje ręce i aplikuj..Olga Czapla
Pracownik Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Młodszy Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER

FEML


PARTNER


FEML

FEML


FEML


FEML
FEML


FEML


PATRON MEDIALNY


FEML