FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 05-09 WRZEŚNIA 2016
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

WYWIADY FORUMRozmowa z Jackiem Krupą

marszałkiem województwa małopolskiego


Dlaczego Forum Młodych Liderów jest ważne dla Pana jako marszałka województwa małopolskiego?

Kilka miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży ruszyliśmy z kampanią promocyjną województwa małopolskiego „Młodość to stan ducha”, której twarzą był ojciec Leon Knabit. Miała ona pokazać, że człowieka młodego tworzą określone cechy, takie jak otwartość, dynamiczność i innowacyjność.
Młodzi liderzy posiadają dodatkowy atut – jest nim wiek. To największa szansa, jaką dostaje od życia człowiek, szansa którą powinien wykorzystać. Osobiście zawsze stawiam na młodych liderów. Także w urzędzie, gdzie szefami najważniejszych komórek są młodzi ludzie.
Młodość rozumiana jako stan ducha buduje relacje z otoczeniem. Relacje te są z kolei jednym ze składników odpowiedzialności. Każdy lider powinien być odpowiedzialny. Musi potrafić brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w swojej gminie, regionie, kraju. Powinien umieć budować wspólne z innymi ludźmi wartości.

O jakie wartości chodzi?

Przede wszystkim o wiedzę, ale także o otwartość umysłu, poszanowanie poglądów innych ludzi, aktywność – zarówno fizyczną, jak i umysłową; chęć uczestnictwa. Umiejętność pociągnięcia za sobą grupy i tworzenia świata w wymiarze społecznym i ekonomicznym – czego idealnym przykładem są start-up'y.

Czym dla Pana jest innowacyjność?

Na innowacyjność należy patrzeć w dwóch wymiarach – ekonomicznym i społecznym. W tym pierwszym, jest to wprowadzanie zmian nastawionych na wywołanie wartości dodanej i przyniesienie zysku.
W wymiarze społecznym jest to otwartość, rozumiana jako tworzenie nowych wartości. Należy jednak pamiętać, aby opierały się one zarówno na tradycji i dorobku poprzedników, jak i na świeżości i gotowości do wprowadzania potrzebnych zmian. Wszystko to sprawia, że młodość jest dla mnie tak atrakcyjna. Zawiera bowiem w sobie wszystkie te cechy.
Młody człowiek prowokuje mnie. Prowokuje mnie jego otwartość. Ojciec Knabit to była właśnie prowokacja. Dzięki niej nasza akcja trafiła do ludzi w każdym wieku.

Rozmawiała Martyna Słowik.

RELACJA Z XI FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY