FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXI FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 05-09 WRZEŚNIA 2016
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

WYWIADY FORUMRozmowa z Tarasem Repytskym

Society Initiatives Institute Lwów Ukraina


Masz jakieś szczegółowe porady dla osób chcących zaangażować się w wolontariat?

Myślę, że najważniejsze to szukać możliwości. Istotnym jest, by społeczeństwo obywatelskie jako całość nie zapominało o ludności z terenów wiejskich, ponieważ są to miejsca najbardziej dotknięte brakiem dostępu do informacji.
Administracja państwowa powinna skupić się na rozwoju tych regionów kraju w kierunku zwiększenia możliwości dostępu do informacji dla ich mieszkańców. Wtedy osobom zainteresowanym wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiego da się ku temu możliwość.

Czy uważasz, że idea wolontaryzmu ma przyszłość w Europie?

Uważam, że jest to jedna z wartości, na których zbudowano nowoczesną Europę. Aby żyć nie tylko w silnej Europie, ale także w silnym państwie, należy zadbać o silne społeczeństwo obywatelskie. Wolontariat jest jednym ze sposobów budowania go. Musimy zadbać o to, aby każdy był zaangażowany w jakąś aktywność.
Posłużmy się przykładem Stanów Zjednoczonych. Ten kraj ma niezwykle rozwinięty system wolontariatu, rozpoczyna się to już na etapie przedszkola. Co drugi Amerykanin jest zaangażowany w jakąś formę wolontariatu.

Rozmawiała Martyna Słowik.

RELACJA Z XI FORUM
ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY