FEML

XV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie. DODAJ DO KALENDARZA 2020-09-08 10:00:00 2020-09-10 20:00:00 Europe/Warsaw XV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW Najwieksze miedzynarodowe spotkanie spoleczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie. Polska, online FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW forum@forum-leaders.euPrzyszłość Oczami Młodych


Dominik
Leżański

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Student Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, od pierwszego roku aktywnie działający w samorządności studenckiej. Od czerwca 2016 roku, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Szkoleniowiec z zakresu praw i obowiązków studenta.
Od października 2017 roku Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a obecnie Członek Prezydium PKA.
W latach 2017-2018 Członek Rady Studentów PSRP, czynnie działający w Komisji ds. Dydaktyki i jakości kształcenia.
Doświadczony w koordynacji projektów społeczno-kulturalnych, jak również związanych z polskim szkolnictwem wyższym.
Obecnie obdarzony zaufaniem przez studentów z całej Polski, kontynuuje swoją pracę na rzecz środowiska studenckiego, jako Przewodniczący Parlamentu Studentów RP w kadencji 2019-2020.
Prywatnie, poza szkolnictwem wyższym, interesuje się innowacjami technologicznymi

Jakie zmiany zaszły w Państwa Organizacji po informacji o przejściu studentów do nauki w trybie zdalnym?

Funkcjonowanie Rady Wykonawczej PSRP tak naprawdę nie uległo zmianie - Parlament Studentów RP tworzą osoby z różnych miast, więc praca zdalna jest dla nas codziennością. Niestety, w związku z obecną sytuacją musieliśmy zrezygnować ze spotkań stacjonarnych oraz z organizacji wydarzeń, z tego powodu po raz pierwszy od 25 lat nie odbyła się Krajowa Konferencja PSRP, wydarzenie na które co roku przyjeżdżało ponad 400 osób z całej Polski. W naszej działalności pojawiły się nowe inicjatywy - takie jak inicjatywa Student sam w domu czy akcja Wejdź do strefy komfortu z PSRP. Zauważyliśmy, że zdecydowanie wzrosła liczba zgłoszeń zarówno od samorządów studenckich, jak i studentów z prośbą o ich wsparcie. Dla samorządów studenckich zorganizowaliśmy dwa cykle Online Akademii PSRP. Łącznie przez blisko 3 miesiące przeszkoliliśmy ponad 1200 osób w ramach warsztatów szkoleniowych.

W jaki sposób Parlament Studentów RP pomagał studentom podczas zamknięcia ich uczelni?

Gdy tylko pojawiła się informacja o zawieszeniu funkcjonowania uczelni, zwróciliśmy się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie ważności legitymacji. Chcieliśmy uniknąć sytuacji w której studenci, których legitymacje były ważne do 31 marca, mimo zawieszenia funkcjonowania uczelni, udawali się do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji. Przez cały czas trwania zawieszenia prosiliśmy MNiSW o szereg rekomendacji, ale przygotowywaliśmy też swoje, często w porozumieniu z innymi instytucjami, dotyczących domów studenckich, pomocy materialnej, realizacji praktyk czy - najświeższe - dotyczące prowadzenia ewaluacji. Od marca do czerwca prowadziliśmy inicjatywę “Student sam w domu”, pokazującą jak można wykorzystać czas w domu, ale też przybliżającą zasady bezpieczeństwa. Trochę później wystartowała akcja wejdź do strefy komfortu, w ramach której zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Studenci, ale też inni przedstawiciele społeczności akademickiej, mogą także korzystać z darmowych konsultacji online ze specjalistami. W odpowiedzi na zgłaszane do nas sprawy w tym czasie zajmowaliśmy się także interwencjami na uczelniach, zwracając się z odpowiednimi prośbami do władz bądź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przykładowo uczestniczyliśmy w spotkaniu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Do wszystkich rektorów skierowaliśmy list dotyczący pomocy materialnej - wskazując na ustawową możliwość przyznawania stypendiów w lipcu. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać...

Czy warto angażować się w działalność poza studencką?

Rozumiem, że mają Państwo na myśli zaangażowanie w działalność poza studiami, bo przykładów studenckiej działalności jest wiele - i zdecydowanie warto skorzystać z tych możliwości. Nie tylko pozwala nam to nabywać nowe kompetencje, odnaleźć się w grupie, wypróbować w sytuacjach trudnych, ale przede wszystkim umożliwia to poznanie niesamowitych ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej. Chociażby czegoś więcej niż same zajęcia na studiach. Niejedna przyjaźń i niejeden związek tak właśnie się zaczęły..

Jakie Pana zdaniem są największe obawy wśród młodych osób związane z Covid-19?

Myślę, że tak naprawdę możemy wyróżnić dwie główne obawy. Pierwsza towarzyszy pewnie każdemu z nas, martwimy się o naszych bliskich, zwłaszcza osoby, które z racji wieku czy chorób współwystępujących, mogą być bardziej narażone na tragiczne skutki COVID-19. Wielu studentom towarzyszy także obawa o przyszłość - chociażby o zdalnie prowadzone obrony prac dyplomowych i rekrutację na studia II stopnia, niektórzy zgłaszali problemy z realizacją praktyk zawodowych. Niewiele osób już wie jak będą wyglądały zajęcia w przyszłym semestrze, a patrząc długofalowo - jak zmieni się rynek pracy i czy młodzi absolwenci bez problemu znajdą pracę.

Jakie wyzwania czekają na studentów w najbliższym czasie z powodu pandemii?

Wiążą się one przede wszystkim ze wspomnianymi przed chwilą obawami. Z pewnością wyzwaniem i dla studentów, i dla wielu uczelni będzie przejście przez sesję organizowaną, jeśli nie w pełni, to w znacznej części, zdalnie. Niektórzy, by osiągnąć specyficzne efekty uczenia się, potrzebują korzystać z infrastruktury uczelni, np. specjalistycznych laboratoriów. Nie wszystko da się zrobić korzystając z metod i technik kształcenia na odległość. Z pewnością większym wyzwaniem będzie znalezienie pracy na te wakacje, a wszyscy zastanawiamy się nad tym jak będzie zorganizowany kolejny semestr nauczania.

Środowisko akademickie jest Panu bardzo dobrze znane na wielu płaszczyznach, jaką radę dałby Pan studentom rozpoczynającym swoją karierę zawodową?

Przede wszystkim - warto zdobywać kompetencje i doświadczenie nie tylko na zajęciach! Angażowanie się w działalność studencką, w ruch naukowy, odbywanie staży i praktyk czy wolontariat to tylko niektóre z możliwości, jakie stoją przed studentami. Zachęcam do próbowania nowych rzeczy, zobaczenia w praktyce co nas interesuje. Studia to niepowtarzalny okres, podczas którego możemy zdobywać doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości, ale też takie, które pozwoli nam zdefiniować nasze zainteresowania badawcze czy naukowe. Gorąco namawiam, by zgodnie z idą lifelong learning uzyskanie dyplomu nie było naszym ostatnim kontaktem z edukacją - istnieją liczne kursy, warsztaty, studia podyplomowe, które pomogą nam cały czas się rozwijać.

Jakie cechy Pana zdaniem powinien mieć młody lider w obecnych czasach?

Z mojej perspektywy zawsze najważniejsze było dbanie o innych, budowanie relacji, komunikatywność i otwartość na współpracę. Jak pokazały ostatnie miesiące lider musi nie tylko posiadać umiejętność planowania, ale także być elastyczny i umieć dostosować się do zaistniałych warunków. Warto dawać szansę osobom, które nawet początkowo w Ciebie wątpili i z całą pewnością nie można bać się współpracować z lepszymi od siebie. Niedawno usłyszałem taki cytat, że “jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju”. Clue bycia liderem to, by każdy w organizacji mógł się uczyć czegoś od innych - zwłaszcza osoba, która stoi na jej czele.


FEML