FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

NOWY SĄCZ
8 listopada, 715 lat temu Wacław II Czeski w 1292 r. w widłach rzek Dunajca i Kamienicy, na gruntach wsi Kamienica „…wiernościom naszym Bertoldowi wójtowi i Arnoldowi z braćmi swymi, synami Tyrmana, tegoż wójtostwa spólnikom, (żeśmy) zezwolili na założenie miasta naszego Sącza…”. Akt lokacyjny wydany został w Krakowie przez Henryka Gwazona, kanclerza krakowskiego i sandomierskiego.

Sącz – nazwany z czasem Nowym, w odróżnieniu od starszego o kilkadziesiąt lat Starego – nazwany Nowym, szybko stał się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła na szlaku węgierskim w Małopolsce. Był znaczącym grodem, skoro na zamku sądeckim Władysław Jagiełło z księciem litewskim Witoldem przygotowali plan bitwy pod Grunwaldem. Swoich synów kształcił tu - pod okiem Jana Długosza i Kallimacha - Kazimierz Jagiellończyk. Podczas "potopu szwedzkiego" zbrojne wystąpienie sądeczan w grudniu 1655 r., 13 dni przed uwolnieniem Częstochowy, zapoczątkowało oswobadzanie całego kraju.

forumPo latach zastoju w XVII i XVIII w. miasto zyskało na znaczeniu z chwilą budowy linii kolejowej i Warsztatów Kolejowych. W dzieje miasta złotymi zgłoskami wpisali się m.in.: alchemik i „ojciec” współczesnej chemii Michał Sędziwój; ostatni starosta sądecki Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja.

Nowy Sącz leży w sercu Beskidu Sądeckiego – jednego z najatrakcyjniejszychregionów turystycznych Polski, krainy słynącej z wód leczniczych, niepowtarzalnego klimatu i wspaniałych krajobrazów. 715 – letni gród, tak jak przez wieki, jest znaczącym ośrodkiem administracyjnym, sądowniczym, edukacyjnym i kultury w subregionie. Nazywany „bramą” Beskidów czeka na turystów, którzy zmęczą się gwarem grodu pod Wawelem i zechcą sobie zrobić wycieczkę do spokojniejszego miejsca. Jest także obowiązkowym punktem wycieczek gości, którzy zdecydowali się na wypoczynek w pobliskich miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskach: Piwnicznej, Muszynie, Rytrze czy perle polskich zdrojów – Krynicy. Z roku na rok przybywa też powodów dla których warto „zabłądzić” do miasta nad Dunajcem i Kamienicą.

Perełką, która ponownie odzyskuje swój blask, jest nowosądecki rynek. Po krakowskim - największy w Małopolsce. Urokliwe kamieniczki – a jest ich 30 powstały na przełomie XIX i XIX wieku. Obecny kształt i architektura Rynku ukształtowały się XX wieku, po wielkim pożarze miasta w 1894 r. W rynkowej zabudowie dominuje eklektyzm. Jedną z najładniejszych budowli jest secesyjna kamieniczka pod nr. 29. W najstarszych zachowały się gotyckie elementy: portale piwniczne i sienie. Kiedyś wjeżdżały w nie wozy pełne towarów sprowadzanych m.in. z Węgier czy północy Polski. Sądeccy kupcy handlowali winem, śledziami bałtyckimi, solą z żup krakowskich. Nowy Sącz był przez pewien czas pierwszym dostawcą miodu do Krakowa.

Centralnym punktem na Rynku jest sądecki ratusz. Powstał w ostatnich latach XIX wieku. Eklektyczny, z wieżą i zegarem zakupionym przez miasto w czeskiej Pradze, który od 105 lat odmierza sądeczanom czas. Pięknie prezentują się odrestaurowane neobarokowe i neorenesansowe wnętrza, na czele z reprezentacyjną salą nazwaną imieniem starosty sądeckiego, marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława Małachowskiego.

forumNowy Sącz staje się również jednym z ważniejszych – obok klasztoru ss. klarysek i grobu św. Kingi w Starym Sączu - miejsc pielgrzymkowych w diecezji tarnowskiej. Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty warta jest zwiedzenia, jako jeden z najstarszych zabytków miasta. Jest perłą architektury i sztuki ze względu na znajdujące się tu rzeźby i malowidła, późnorenesansowy ołtarz główny. Najstarszym malowidłem jest – odkryta na ścianie prezbiterium w latach siedemdziesiątych ub. wieku – gotycka polichromia z XIV wieku.

Sądecka fara nazywana jest też „górą Tabor”, ze względu na znajdujący się w głównym ołtarzu obrazem Przemienienia Pańskiego z kręgu Veraikon, z XVI w. Obraz znajdował się przez wieki w ołtarzu nawy bocznej, a na to eksponowane miejsce wprowadził go przed laty, ówczesny metropolita krakowski – Karol Wojtyła.

Nowy Sącz stawia na to by być miastem szkół wyższych. Działają tu trzy wyższe uczelnie: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa, a cztery krakowskie - mają tu swoje filie. W Nowym Sączu studiuje bez mała 10 tys. osób! Młodzież i rozwój wyższych uczelni to kolejny czynnik budujący miasto, na który stawiają gospodarze Nowego Sącza. To także służy podniesieniu atrakcyjności miasta.

Kultura była i jest wizytówką miasta nad Dunajcem i Kamienicą. Sądeczanie kultywują z pietyzmem ludowe tradycje. Zespoły ludowe – prezentujące najwyższy poziom – wymieńmy przykładowo „Lachy” i „Sądeczoki” – są ambasadorami miasta i regionu. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów regionalnych Święto Dzieci Gór – to szczególna impreza organizowana przez MCK „Sokół”, znana daleko poza granicami Nowego Sącza i regionu. W tym roku, w lipcu obchodziła skromny jubileusz, bowiem odbyła się jej 15 edycja.
Wizytówką miasta jest również działająca od ponad pół wieku Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej, która niejednokrotnie grała polskiemu papieżowi w Watykanie, a także Benedyktowi XVI na Wawelu w 2006 r.

forumW maju odbyła się kolejna sztandarowa impreza kulturalna w Nowym Sączu – organizowany co dwa lata, również przez MCK „Sokół” – XII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Swoje „flagowe” imprezy mają też miejskie placówki kultury: Miejski Ośrodek Kultury - Jesienny Festiwal Teatralny, Sądecka Mała Galeria – Sądecki festiwal Kultury. Coraz większą atrakcją Nowego Sącza staje się Sądecki Park Etnograficzny działający w ramach Muzeum Okręgowego.

Na naszych oczach, w tempie budzącym uznanie, powstaje coś, co będzie prawdziwą atrakcją miasta i regionu, która wyciągnie turystów – choćby na pół dnia - z Krynicy, Muszyny i Krakowa. Już widać, że to będzie perełka! Gotowa jest rekonstrukcja zespołu trzech zagród kolonistów niemieckich – józefińskich z przełomu XVIII i XIX w., wzorowanego na tych zachowanych do dzisiaj w nieodległych Gołkowicach wraz ze zborem ewangelickim.

Pięć nowiutkich obiektów: starosądecki ratusz, dwór szlachecki z Łososiny Górnej, dwa budynki mieszkalne oraz mała remiza straży pożarnej – to zalążek rekonstrukcji dziewiętnastowiecznego Miasteczka Galicyjskiego, odtwarzanego na podstawie starych planów, rycin i zachowanych rynków małopolskich miasteczek, mi.n: Starego Sącza, Lanckorony, Lipnicy Murowanej. W nowym – starym Miasteczku będzie ośrodek konferencyjno – szkoleniowy, będą odtworzone warsztaty rzemieślników (atelier fotografa, pracownia zegarmistrzowska), karczma i współcześnie oczekiwane przez gości usługi turystyczne. Jedna trzecia drogi do mety, która nazywa się Miasteczko Galicyjskie – została pokonana.

Nowy Sącz prowadzi, na miarę możliwości, ożywioną politykę zagraniczną. Najbliżej nam do sąsiadów „za miedzy”. Kontakty ze Słowakami, a także Węgrami, mają długoletnie tradycje. Z biegiem lat związki inicjowane przez przedstawicieli władz zaowocowały wymiana młodzieży, rodzin, środowisk twórczych i branżowych. Zawierane umowy partnerskie poszerzają mapę przyjaciół Nowego Sącza. Na liście miasta partnerskich są: Columbia County (USA), Elbląg (Polska), Kiskunhalas (Węgry), Isernia (Region Molise - Włochy), Narvik (Norwegia), Netania (Izrael), Prešov i Stara Lubovna (Słowacja), Schwerte (Niemcy), Stryj (Ukraina), Suzhou (Chiny), Tarnów (Poland), Troki (Litwa), Gabrowo (Bułgaria).

Królewski gród, siedziba dwóch powiatów (grodzkiego i ziemskiego), w latach 1975-1998 stolica województwa nowosądeckiego, jest też liczącym się na południu Polski ośrodkiem gospodarczym. Ma ku temu ważny atut pracowitych i przedsiębiorczych biznesmenów, któryz prowadzą ok. 8 tys. podmiotów gospodarczych. Z miastem kojarzone są prężne firmy, znane szeroko w kraju i świecie: Fakro, Konspol, Koral, Wiśniowski, ZNTK, Bugajski, Expol, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Sukces „sądeckich tygrysów”, a także tworzona specjalna strefa Krakowskiego Parku Technologicznego, to kolejne atuty i walorów Nowego Sącza.

nowy sacz

Nowy Sącz

Położony jest u podnóża masywów górskich Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Beskidu Niskiego, a także w niewielkiej odległości od Jeziora Rożnowskiego, pomiędzy ziemiami – gorlicką i limanowską, niedaleko granicy państwowej z Republiką Słowacką. Województwo – małopolskie. Prawa miejskie - 1292 r. - nadane przez króla czeskiego, Wacława II z dynastii Przemyślidów. Powierzchnia - 60 km². Położenie - 49° 37’26’’ N, 20° 41’50’’ E. Wysokość - 381 m n.p.m. Liczba mieszkańców – 85 tys. Gęstość - 1486,47 os./km².

  • Najwyższy punkt – wzgórze Majdan – 387 m n.p.m.
  • Najniższy punkt – Wielopole – 272 m n.p.m.
  • Obwód miasta – 42,3 km.
  • Długość wszystkich ulic – 230 km.
  • Długość rzek – 18 km.


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY