FEML

XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

7-9 września 2021

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE UMIEJĘTNOŚCI

RELACJA Z XVI FORUM

Gospodarka, Infrastruktura, Transport
– Słowa klucze obecnej dekady


– Młodzi są w coraz większym stopniu propagatorami zrównoważonego rozwoju transportu i energetyki a tematyka ta jest poruszana przez nich, chociażby w pracach dyplomowych. - Rozpoczęła moderatorka dyskusji, Pani Aleksandra Pepłowska – Członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej.

– Jakie założenia powinny znajdować się w programach odbudowy, aby zapobiec recesji? Jaką rolę powinna odgrywać infrastruktura w tych procesach? Czy Polska ma szanse stać się Hubem logistyczno-transportowym dla Europy?

Pan Cezary Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo S.A. na to pytanie odpowiedział następująco – Wpływ krajowego planu odbudowy jest w efekcie mnożnika inwestycyjnego – wydanie tych pieniędzy spowoduje pobudzenie aktywności gospodarczej. Z perspektywy polskiej jako jednej z najszybciej wzrastających rynków, mamy naturalne przewagi, aby stać się „Hubem” transportowym dla Europy, ze względu na położenie geograficzne.

Jesteśmy krajem tranzytowym – 75% ładunków przechodzi przez Polskę w tranzycie. Gdybyśmy jednak stali się krajem docelowym, czyli towary te byłyby opodatkowane w Polsce, wpływy do budżetu wyniosłyby od 11 do 15 miliardów złotych, w zależności od prognoz specjalistów. Dziś konkurują ze sobą gospodarki w obszarze łańcuchów logistycznych. Bogactwo, które obok nas przepływa może stać się naszym udziałem. Abyśmy się stali Hubem logistycznym, oprócz decyzji politycznych potrzebujemy inwestycji infrastrukturalnych – wtedy możemy mówić o tym, jaką możemy przedstawić ofertę. Trzy aspekty są istotne – właściwe miejsce, właściwy czas i właściwa cena. – wyjaśnił Pan Prezes.

Zwraca on również uwagę na aspekty współpracy w różnych sektorów – dla kolei, porty są generatorem ruchu – 40% ładunków pochodzi z portów.

Natomiast Pan Kamil Tarczewski, Wiceprezes Portu Gdańsk odniósł się do przykładów zrealizowanych oraz rozpoczętych inwestycji:

– Chciałbym wrócić do dekady, którą zamknęliśmy – przepracowaliśmy ją i zrobiliśmy to dobrze. Port Gdańsk przez ostanie 10 lat był najdynamiczniej rozwijającym się portem w Europie.  W 2021 roku znaleźliśmy się na 3 miejscu portów bałtyckich a na przestrzeni ostatnich 4-5 lat nasze przeładunki wzrosły o 40%. Te wyniki nie byłyby osiągalne bez poprawy infrastruktury z przez ostatnie 7-8 lat. My jako port bardzo dosłownie potraktowaliśmy podejście do inwestycji infrastrukturalnych, Jesteśmy obecnie w największym procesie inwestycyjnym od lat 70. Obecnie Port Gdańsk wygląda jak plac budowy, w który zaangażowany jest miliard złotych, włączając w to również środki unijne. Dzięki operacjom przeładunkowym do budżetu państwa trafia 20 miliardów złotych rocznie. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy na rozbudowę największego terminala kontenerowego, który pozwala na przeładunek 3 milionów TEU rocznie – jest to jednostka pojemności używana w odniesieniu do kontenerów.  W przeciągu maksymalnie 3 lat zwiększymy te możliwości do 4,5 miliona TEU. Zadajemy pytanie: jak szybko  ta inwestycja się zwróci? Otóż będą to tylko 3 miesiące, tylko z tego jednego terminala.

W tym kontekście należy podkreślić, że tak budowanej oferty w ramach Inicjatywy Trójmorza Polska może stanowić ważne ogniwo w łańcuchu dostaw dla towarów z całej Europy Środkowo – Wschodniej do Skandynawii, Wysp Brytyjskich czy na inne kontynenty. A to oznacza, że wciąż będziemy mieli możliwość przyciągania nowych potoków ładunkowych z państw należących do Inicjatywy Trójmorza.

Pan Wiceprezes podkreślił – Jesteśmy absolutnie przekonani, że inwestycje infrastrukturalne to jest odpowiedni kierunek. Nie mówimy tylko o tylko porcie, ale też autostradach i magistralach takich jak Via Carpatia. To jest również dźwignia dla lokalnych gospodarek – wokół nich wzrasta liczba miejsc pracy, powstają centra handlowe.

Należy dodać, że inwestycje, które zostaną ukończone w IV kw. 2021 roku w ramach projektu Via Carpatia połączą całą Polskę południowo-wschodnią, w szczególności Rzeszów i województwo podkarpackie z Portem Gdańsk. Drogami ekspresowymi S-19 i S-17 oraz Południową Obwodnicą Warszawy będzie można dojechać do autostrady A2   i A1 i dalej do Portu Gdańsk. Tym samym już pod koniec tego roku kierowcy aut ciężarowych z Rzeszowa, Dębicy czy Stalowej Woli dotrą do terminali w Porcie Gdańsk bezkolizyjnymi drogami, bez zatrzymywania się na światłach.

W toku dyskusji Pan Tarczewski zwrócił uwagę na aktualne wyzwania. – Polska już się staje „Hubem”, to już się dzieje – proces jest dług,i ale to właśnie inwestycje są tym, co na koniec dnia pozwoli nam stać się liderem. DCT Gdańsk jest centrum logistycznym dla Morza Bałtyckiego. Jako Port Gdańsk jesteśmy coraz mocniej bijącym sercem logistycznego krwioobiegu – musi się on jednak ciągle rozwijać. Kolejna sprawa to transport  rzeczny, który jest przyszłością, choć również wymaga inwestycji. Kurs jednej barki to 80 kontenerów i eliminacja 10000 tirów z obszaru kraju. Przekłada się to na mniejszy ślad węglowy oraz mniej wypadków.

Port Gdańsk, który obecnie awansował na trzecie miejsce wśród portów bałtyckich pod względem przeładunków ogółem, a na pierwsze miejsce w przeładunkach kontenerów, aspiruje do roli centrum logistyczno – dystrybucyjnego dla Europy Środkowo – Wschodniej i już powoli staje się hubem logistyczno – transportowym dla naszego regionu Europy. Port Gdańsk ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń w ramach żeglugi krótkiego zasięgu do państw basenu Morza Bałtyckiego, a także połączenia żeglugowe do portów Europy.
RELACJA Z XVI FORUM
PROGRAM
XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


ORGANIZATORZY / ORGANIZERSPARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER


PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE
partner oficjalny / official partnerPARTNERZY / PARTNERSPARTNERZY MERYTORYCZNI / SUBSTANTIVE PARTNERSPATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGEWspółfinansowanie / co-financing


 
 


W 2021 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO DOTYCHCZAS 72770 OSÓB
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE