FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


FAQ


Jak wygląda rejestracja? Czy jest opłata za uczestnictwo?

Rejestracja przebiega dwustopniowo. W pierwszej turze aplikant uzupełnia ankietę zawierającą podstawowe informacje. W następnym etapie organizator przesyła odpowiedź drogą mailową, wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszej rekrutacji: pełnym formularzem zgłoszeniowym oraz linkiem umożliwiającym zakup biletu na wydarzenie. Po wypełnieniu ankiety i opłaceniu uczestnictwa, na podany adres email przesyłany jest bilet upoważniający do uczestnictwa w wydarzeniu.140 PLN - Early Bird

Dostępny od 15 maja 2019
Liczba biletów jest ograniczona.
Mamy ich dla Was zaledwie 14 sztuk więc spieszcie się!

SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA

Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 5 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.200 PLN - Regular ticket

Dostępny od 1 czerwca 2019


Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 5 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.240 PLN - Regular ticket

Dostępny od 18 lipca 2019


Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 5 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.340 PLN - LAST CHANCE TICKET

Dostępny od 16 sierpnia 2019


Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 5 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.


Przed zakupem biletu koniecznie przeczytaj Regulamin Rejestracji Uczestników

REGULAMIN UCZESTNICTWACzy pokrywacie koszty podróży?

Uczestnikom z Polski nie zwracamy kosztów podróży.


Nie otrzymałem dofinansowania do kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Czy mimo to mogę wziąć udział w Forum?

Tak. Osoby zakwalifikowane, którym nie przyznano dofinansowania mogą wziąć udział w Forum pod warunkiem wniesienia opłaty za uczestnictwo, która w tym wypadku wynosi 600 zł.


Czy muszę szukać zakwaterowania w Nowym Sączu?

Nie, jako organizator Forum zajmujemy się organizacją zakwaterowania dla uczestników, pokrywamy także wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem. Zapewniamy także posiłki dla uczestników oraz transport lokalny. Uczestnicy zakwaterowani będą w akademikach Wyższej Szkoły Biznesu oraz w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych.


Czy organizatorzy pokrywają koszt ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie, zapewniamy jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy musza zadbać o ubezpieczenie zdrowotne na własny koszt.


W jakim celu potrzebujecie mojego zdjęcia w drugim etapie rejestracji?

Zdjęcie zostanie umieszczone w identyfikatorach, które otrzymają wszyscy uczestnicy Forum. Posiadanie identyfikatora znacznie ułatwia komunikację w trakcie Forum, identyfikatory będą potrzebne także aby wziąć udział w panelach dyskusyjnych XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Jaki jest dress code?

W czasie Forum obowiązuje strój Biznes Standard/strój biznesowy/formalny.


Czy istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Forum?

Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z Forum, jednak nie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie zwracać opłaty za uczestnictwo. Nasze wydarzenie przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym, by zapewnić jak najwyższą jakość wydarzenia. W związku z tym opłata rejestracyjna przeznaczana jest odpowiednio wcześniej na rezerwacje miejsca noclegowego, wydruk identyfikatorów oraz certyfikatów itp.

By zapoznać się z zasadami zwrotu opłat za uczestnictwo przeczytaj Regulamin Rejestracji Uczestników.
REGULAMIN UCZESTNICTWA


Jaki jest dress code?

W czasie Forum obowiązuje strój Biznes Standard / strój biznesowy / formalny.


Czy parking będzie zapewniony w miejscu noclegowym?

Tak, zapewniamy uczestnikom parking. By otrzymać miejsce parkingowe w czasie Forum uczestnicy muszą to wcześniej zgłosić organizatorom.


Jak wyglądać będzie transport z miejsca noclegowego do centrum konferencyjnego?

W czasie forum zapewniamy transport z miejsca zakwaterowania uczestników do centrum konferencyjnego, w którym będzie odbywać się wydarzenie.


Kto uczestniczy w Forum?

Liderzy organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców i pracobiorców, pracownicy naukowi, młodzi dziennikarze i przedsiębiorcy. W 14. edycji Forum weźmie udział 400 osób z 35 państw (Unia Europejska, Bałkany, Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Rosja, Turcja).


Jakie są kryteria doboru uczestników Forum?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym w organizacji pozarządowej bądź instytucji/organizacji.


Czy mogę aplikować nie będąc członkiem organizacji pozarządowej?

Nie musisz być liderem lub członkiem organizacji pozarządowej. Możesz być liderem nieformalnej studenckiej lub społecznej grupy, pracownikiem młodzieżowym, młodym przedsiębiorcą. Jako instytucję możesz podać nazwę Twojego uniwersytetu lub firmy.


Czym jest Forum?

Forum jest miejscem gdzie spotykają się młodzi liderzy z całej Europy, aby dyskutować o jej przyszłości, szansach i zagrożeniach oraz by dzielić się pomysłami jak poprawić obecną sytuację. Podczas tych spotkań młodzi ludzie mają okazję wysłuchać oraz zadać pytania przedstawicielom środowisk naukowych, europejskim politykom, prezesom firm, ludziom świata biznesu oraz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach z ponad 35 państw.


Kim są goście Forum?

Gośćmi specjalnymi i prelegentami Forum są nobliści (m.in. Reinhard Selten), prezydenci (m.in. Mikheil Saakashvili, Gjorge Ivanov, Valdis Zatlers, Boris Tadic, Jorge Sampaio, George Vasiliou, Vaira Vike-Freiberga), premierzy (Mateusz Morawiecki, Beata Szydło), ministrowie, komisarze UE, szefowie firm, prezesi banków narodowych, wybitni ekonomiści. Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe oraz warsztaty tematyczne.


Czy jest możliwość poznania panelistów/gości Forum 2018?

Prace nad programem Forum trwają w lipcu i sierpniu. Pełny program Forum będzie dostępny w połowie sierpnia. Możemy zapewnić was, że profile panelistów będą podobne do tych w poprzednich edycjach Forum.


Jakie są priorytety tematyczne Forum w 2019 roku?

W dalszym ciągu pracujemy nad agendą, tak aby jak najlepiej była dostosowana do oczekiwań naszych uczestników. Każdego roku ustanawiamy nowe priorytety jednak zakres tematyczny jest podobny. Tegoroczny temat przewodni to „UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚĆI DLA PRZYSZŁYCH LIDERÓW”


O czym rozmawia się podczas Forum?

Tworzymy miejsce do rozmów i dyskusji liderów przyszłości z liderami współczesnego świata. Dotyczą one istotnych procesów zachodzących na naszym kontynencie i na świecie oraz wyzwań stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Forum to także miejsce debaty o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi.


Kto organizuje Forum?

Organizatorami są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest wydarzeniem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Jaki język używany jest podczas Forum?

Językiem roboczym Forum jest język angielski. Panele i wykłady tłumaczone są dodatkowo na język: polski i rosyjski.W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:
ZESPÓŁ FORUM
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
forum@forum-leaders.eu
tel. tel. +48 507 112 228


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER

FEML


PARTNER


FEML

FEML


FEML


FEML
FEML


FEML


PATRON MEDIALNY


FEML