FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Nationale-Nederlanden
na XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów


Milenialsie, o emeryturze pomyśl już dziś


Pokolenie tzw. milenialsów uważane jest za zdolne, pewne siebie i ambitne, ale także mało skoncentrowane na snuciu dalekosiężnych planów – zwłaszcza tych emerytalnych. Beztroskie podejście młodych pracowników może dziwić szczególnie w kontekście obecnych tendencji demograficznych, które już teraz oddziałują zarówno na strukturę społeczną, jak i na rynek pracy.

FEML

Obecne trendy wskazują wyraźnie, że pokolenie Y stanowi grupę społeczną obarczoną ryzykiem posiadania najniższych świadczeń emerytalnych. Jednak perspektywa emerytury dla milenialsów jest bardzo odległa, i na co dzień nie zajmują się oni planami związanymi z długoterminowym oszczędzaniem. Brak dalekowzroczności może w przyszłości przełożyć się na problemy z bezpieczeństwem finansowym. Dlatego konieczną kwestią jest zachęcanie młodych ludzi do zadbania - już dziś - o własną przyszłość, nie odkładając tego na później.

Jak przewiduje raport OECD „Pensions at a Glance 2017”, obecni 20-stolatkowie otrzymają świadczenia emerytalne o wartości nieprzekraczającej 38 proc. ostatniej pensji. A i to tylko pod warunkiem, że będą nieprzerwanie zatrudnieni od 20-tych urodzin do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Na dokładkę pozytywnie nie nastrajają dane GUS, który przyrost naturalny w Polsce odnotował po raz ostatni w 2010 roku.

Co więcej, pod koniec lat 70-tych – czyli w przybliżeniu tuż przed tym, gdy rodzili się pierwsi przedstawiciele pokolenia Y – osoby w wieku postprodukcyjnym stanowiły zaledwie 10 proc. społeczeństwa. Dzisiaj to już niemal 17 proc., a według prognoz w 2050 r. będzie to aż 30 proc. Polaków. Konsekwencje tych zmian, związanych z rosnącym wskaźnikiem obciążenia demograficznego, w przyszłości szczególnie odczują właśnie milenialsi. Eksperci alarmują, o palącej konieczności zwiększenia wśród młodzieży zainteresowania tematem bezpieczeństwa finansowego i oszczędzaniem na emeryturę.

Czarne przewidywania łagodzi nieco raport Nationale-Nederlanden „Dojrzałość Finansowa Polaków”, z którego wynika, że aż 1/3 osób w wieku 25-29 lat odkłada oszczędności na emeryturę. Dlatego też niezmiernie istotna jest dalsza inspiracja nowego pokolenia i edukacja ich w sposobach dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Pamiętajmy, że każde dodatkowe środki odłożone dziś, dają szansę na wyższe świadczenia w przyszłości.

FEML

Na dobry początek, oprócz krótkoterminowych depozytów, dających szansę na budowanie oszczędności, warto zwrócić uwagę na produkty, które pozwalają także zoptymalizować obciążenia podatkowe, czyli IKZE i IKE. Jak pokazują raporty, Polacy nie wykorzystują całkowitego potencjału tych produktów. I tak w 2017 r. liczba kont IKZE, na które dokonano wpłat, wyniosła zaledwie 198 tys., a IKE 314 tys. Aczkolwiek w porównaniu z rokiem 2016, w 2017 aktywa IKZE wzrosły o 628 mln PLN, natomiast IKE o 1,306 mld PLN. Pod względem dynamiki IKZE zdecydowanie góruje nad IKE (aktywa zgromadzone w IKZE wzrosły o 58% rok do roku, a w IKE o niecałe 20%) co nie dziwi zważywszy, że IKZE przynosi zdecydowanie najlepsze korzyści podatkowe.

FEML

Nową generację pracowników zainteresować powinien również rządowy pomysł wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), który ma stać się powszechnym sposobem dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. To rozwiązanie ma szansę zachęcić Polaków, w tym także przedstawicieli pokolenia Y do regularnego, długoterminowego oszczędzania. Istotnym elementem PPK jest wspólne działanie pracownika, pracodawcy i Skarbu Państwa, co powinno stanowić dodatkowy impuls do odkładania pieniędzy na emeryturę. Nie bez znaczenia są także zachęty fiskalne w postaci zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych.

Oszczędzanie na PPK pozwoli na korzystanie z dodatkowego świadczenia po przekroczeniu wieku emerytalnego. Regularne opłacanie składek solidarnie z pracodawcą pozwoli zwiększyć stopę zastąpienia, co oznacza wyższe świadczenia i bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę.

Dzięki uczestnictwu w PPK pracownicy zbudują zatem wyższy kapitał, który będą mogli wykorzystać przede wszystkim jako dodatkowe świadczenie wypłacane w okresie emerytalnym. To rozwiązanie może więc stanowić realną odpowiedź na wyzwania demograficzne, z jakimi będzie musiało się zmierzyć pokolenie milenialsów – a im wcześniej zaczną oszczędzać na emeryturę, tym większe szanse, że ich świadczenia emerytalne osiągną satysfakcjonujący poziom.

Możliwości oszczędzania jest wiele. Od decyzji podejmowanych przez milenialsów już dziś zależy, jak w przyszłości będą korzystać z uroków życia. Dyskusja na temat odpowiedzialnego planowania swojego bezpieczeństwa finansowego będzie niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań stojących przed uczestnikami tegorocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Młode, przedsiębiorcze osoby mogą w naturalny sposób inspirować do szukania skutecznego sposobu na budowanie swojej poduszki finansowego bezpieczeństwa.

Nationale-Nederlanden poprzez swoje zaangażowanie w Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, zamierza również uświadamiać i zachęcać młode pokolenie do większej inicjatywy w korzystaniu z możliwości dodatkowego ubezpieczania się. Pewnym jest, że jeżeli chcemy pozostawić wiek emerytalny na obecnym poziomie, w przyszłości powinniśmy wzmacniać filar kapitałowy.

FEMLORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY