FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


WARSZTATY

5 WRZEŚNIA 2017, NOWY SĄCZ

WYBÓR I REJESTRACJA


ORGANIZATORZY FORUM