FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Nationale-Nederlanden
na XII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów


Nationale-Nederlanden niezmiennie wspiera inicjatywy popularyzujące odpowiedzialne oszczędzanie i zarządzanie własnymi finansami, jak również zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Rosnące wyzwania demograficzne wpływają zarówno na strukturę społeczną, jak i na rynek pracy. Niezbędne więc staje się zaangażowanie młodego pokolenia w propagowanie postaw związanych z odpowiedzialnym budowaniem długoterminowego zabezpieczenia finansowego. Stąd decyzja o udziale Nationale-Nederlanden w tegorocznym XII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, odbywającym się w dniach 5-7 września w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój.

FEML

Młodzi, ambitni przedsiębiorcy, którzy dzielą się swoją wizją, pasją, innowacyjnymi pomysłami, to znakomite grono do dyskusji o wyzwaniach współczesności. To również wymarzone miejsce do zderzania pomysłów i idei, które pomogą skutecznie stawić czoła przyszłym wyzwaniom. To dobry moment by twórczo i praktycznie wykorzystać rosnące zainteresowanie młodego pokolenia bezpieczeństwem finansowym. Dlatego właśnie chcemy być aktywni w tej dyskusji. Kryzys finansowy, który przetoczył się przez światową gospodarkę, wstrząsnął jej dotychczas stabilnymi fundamentami. Jedną z najbardziej bolesnych konsekwencji jest wyjątkowo trudna sytuacja młodego pokolenia na starcie drogi zawodowej. W coraz większym stopniu młodzi zdają sobie sprawę z tego, że muszą sami zadbać o swoją przyszłość. Dostrzegają to również w kontekście zabezpieczenia emerytalnego, gdyż są świadomi tego, że w obliczu pogłębiających się niekorzystnych zmian demograficznych, należy działać już teraz.


Sytuacja jest poważna. Jak wskazują trendy demograficzne, w przyszłym roku ponad 10% globalnej populacji (580 mln) będą stanowić osoby w wieku 65+. Będzie to coraz większym obciążeniem dla osób będących na rynku pracy, bądź dopiero wchodzących na ten rynek. Rosnąca dysproporcja między liczbą osób pobierających świadczenia emerytalne będzie wywierać rosnącą presję na kondycję finansową systemu emerytalnego. Nakłada się na to polityka monetarna banków centralnych i niemal wszechobecne niskie stopy procentowe. Sprawiają one, że wszelkie inwestycje kapitałowe, zwłaszcza długoterminowe, mają niższą stopę zwrotu. Dla osób młodych, dopiero rozpoczynających życie zawodowe, oznacza to dłuższe odkładanie na swoje emerytury, jeżeli chcą liczyć na świadczenia porównywalne z tymi, które otrzymają ich rodzice.

FEML

Z jednej strony, większym optymizmem napawa fakt, że wg raportu Nationale-Nederlanden „Dojrzałość finansowa Polaków 2017”, przygotowanego na podstawie badań instytutu GfK, aż co trzeci młody człowiek oszczędza na emeryturę. Przeczy to powszechnym narzekaniom na pokolenie „millenialsów”, i ich rzekomą beztroskę. Dlatego spotkanie w gronie młodych liderów będzie znakomitą okazją do dalszej inspiracji młodego pokolenia, by szukało skutecznych sposobów na budowanie swojego bezpieczeństwa finansowego. W tym kontekście równie ważne są kwestie związane z zabezpieczaniem się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Wyczuwalny jest trend do korzystania z tego typu ubezpieczeń głównie wtedy gdy jesteśmy do tego zmuszeni. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń OC, ubezpieczeń grupowych, oraz składek wpłacanych na Otwarte Fundusze Emerytalne.

FEML

Można jednak dostrzec spory potencjał do tego by zachęcać młode pokolenie do większej inicjatywy w korzystaniu z możliwości dodatkowego ubezpieczania się. Młodzi liderzy mogą być tutaj naturalnymi inspiratorami. Często są oni również przedsiębiorcami, tym większa więc będzie ich odpowiedzialność i rola w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw nie tylko wśród swoich rówieśników, ale też i pracowników. Przedsiębiorcy napotykają coraz większe trudności w budowaniu kompetentnej i utalentowanej kadry, dlatego kluczowe staje się tworzenie kompleksowego systemu zachęt wykraczającego poza tradycyjne świadczenia finansowe. Jedną z nich jest pracowniczy program emerytalny. Pozwala on na budowanie wizerunku firmy, która długofalowo zarządza kadrą, i dba o jej przyszłość. Jednocześnie, silniej wiąże pracowników z firmą, bowiem czują się oni współodpowiedzialni za jej sukces.

Z drugiej jednak strony, raport Nationale-Nederlanden pokazuje również, że Polacy nie łączą dojrzałości z posiadaniem wiedzy o finansach. O bezpieczeństwie finansowym myślimy kiedy zmuszają nas do tego okoliczności życiowe. O ile bowiem ponad 80 proc. Polaków uważa się za dojrzałych i odpowiedzialnych, to poczucie to rośnie wśród osób, które zakładają rodzinę. Oznacza to, że dojrzałość Polaków opiera się bardziej na emocjach niż racjonalnej i chłodnej ocenie swojej sytuacji życiowej, a także potencjalnych potrzeb i wyzwań finansowych.


Co piąta osoba, która uważa się za dojrzałą, nie pomyślała jeszcze o oszczędnościach na przyszłość. Oszczędzać z myślą o przyszłości i ubezpieczać się zaczynamy dopiero, gdy w rodzinie pojawiają się dzieci. W konsekwencji, przyszłych liderów czeka niełatwe zadanie by przekonać swoich rówieśników do myślenia o swojej przyszłości pod kątem większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansowe własne i swoich bliskich.

Propagowanie właściwych postaw związanych z odpowiedzianym zarządzaniem swoim bezpieczeństwem finansowym będzie niewątpliwie jednym z kluczowych wyzwań stojących przed młodymi liderami. Będzie to również swego rodzaju poligonem doświadczalnym w kontekście kształtowania ich potencjału przywódczego.

FEML

Stąd też udział Nationale-Nederlanden w warsztatach, których celem jest budowanie i wzmacnianie umiejętności przywódczych u młodych liderów, rozwijanie kompetencji związanych z motywowaniem i inspirowaniem, jak również skutecznej komunikacji. Chcemy być tam, gdzie wykuwa się przyszłość, więc nie może nas zabraknąć w miejscu, gdzie przyszłość będzie wiodącym tematem.
ORGANIZATORZY FORUM