FEML


ECONOMIC FORUM
OF YOUNG LEADERS13th ECONOMIC FORUM OF YOUNG LEADERS

3th - 7th of September 2018 NOWY SĄCZ
AN OPPORTUNITY TO MEET, MAKE FRIENDS AND TALK ABOUT THE FUTURE OF EUROPE

DAY 2

4th of September 2018. Venue: Nowy SączOpening session and inaugural speech

Moderator: Dr Max Fras

Guests:
Jacek Krupa - Marshal of Lesser Poland
Wojciech Piech - Deputy Mayor of Nowy Sącz, Poland
Leszek Zegzda - Member of the Board of Lesser Poland
Zygmunt Berdychowski - Chairman of the Economic Forum Programme Council, Institute for Eastern Studies, Poland
Dr Paweł Poszytek - CEO, Foundation for the Development of the Education System, Poland
Agata Dziubińska-Gawlik - Chairman of European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation, Poland
Dr Dariusz Woźniak - Rector of National-Louis University, Poland


XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu rozpoczęło się sesją inauguracyjną, pełną znamienitych mówców, którzy chętnie podzielili się własnymi doświadczeniami, mogącymi pomóc młodym ludziom ukształtować w sobie mentalność lidera. Każdy z nich prezentował odmienne podejście do tematu przywództwa, wynikające z obranej ścieżki kariery. Wspólnym przesłaniem i tym, co każdy z nich podkreślił była konieczność podejmowania wytężonej pracy już na najwcześniejszych etapach swojej drogi do zostania liderem i niezbaczanie z obranego kursu.

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, radził, by na początku postawić sobie ważne pytanie - co lubię robić i w czym czuję się dobrze - i tą drogą podążać. On sam, jako praktyk działalności publicznej na różnych szczeblach, od najmłodszych lat czuł potrzebę działania na rzecz społeczności lokalnej. Podzielił się własnymi doświadczeniami, które ukształtowały w nim postawę społecznika. Kluczem, jak stwierdził, jest wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a także odpowiednia doza pokory, bo wtedy lider będzie autentyczny. Marszałek zachęcił do rozpoczęcia działań na polu lokalnym. Sam, już jako dwudziestolatek angażował w swojej rodzinnej Skawinie w działalność Solidarności w hucie szkła, a przecież ogólnopolski efekt skali tego ruchu doprowadził, do wyczekiwanych zmian w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Piastował urząd burmistrza Skawiny, starosty, aż w końcu posła. Najbliższa była mu zawsze działalność samorządowa, toteż wrócił do niej jako obecny Marszałek Województwa Małopolskiego. Największą radość z działalności społecznej dają efekty własnej pracy i pomoc innym, jednak nagroda i poklask nie jest tym, na czym powinno się koncentrować. Stanowi miły dodatek, ale nie należy warunkować swych działań wizją apanaży. Wyraził też nadzieję, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów walnie przyczyni się do zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz innych.Wojciech Piech - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, podkreślił, że Nowy Sącz jest dumny mogąc po raz XIII gościć Forum Młodych Liderów. Zapewnił jak istotne i prestiżowe dla jego miasta jest to przedsięwzięcie. Wyraził dumę, że tak liczna społeczność międzynarodowa przybyła do serca Małopolski. Mówił też o synergii, która jest w stanie pozytywnie ukształtować realne oblicze miasta i jego wizerunek. By tak się stało konieczne jest współdziałanie wielu sił: aktywność społeczna, dbałość o przestrzeń publiczną - środowisko i architekturę, skoordynowane, zaprogramowane działania wizerunkowe, kampanie promocyjne, wspieranie przedsiębiorczości, i właśnie to stanowi siłę i logotyp Nowego Sącza. Ważna jest także otwartość na innych, tak by móc cieszyć się różnorodnością, która sama w sobie jest ciekawa i otwiera rozmaite ścieżki rozwoju. Gorąco zachęcił audytorium, aby mieć wiele otwartości na innych.Dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mówił o rozmaitych narzędziach wsparcia dla młodych liderów, które nauka nowych rzeczy. Należy do nich program "Erasmus Plus", istniejący już od 20 lat i umożliwiający studentom wyjazdy zagraniczne w celu wymiany doświadczeń, sprawdzenia siebie oraz zawierania nowych przyjaźni z ludźmi z całego świata, co zawsze procentuje. Podkreślił jednak, że nie jest to cel sam w sobie, lecz droga, aby stać się bardziej wartościowym człowiekiem. Przyczynia się do tego również wymiana doświadczeń, działalność w wolontariacie, realizacja wspólnych projektów. By nie być gołosłownym, podkreślił za Komisją Europejską, w kolejnej perspektywie budżetowej zamierza podwoić środki przeznaczone na program Erasmus Plus. Sukces zależy od kreatywności i wizji doskonalenia siebie oraz innych.Agata Dziubińska-Gawlik - Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, skupiła się na czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się na naszych oczach. Polega na przenikaniu się automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych - swoistym łańcuchem wartości, łączącym użycie Internetu rzeczy, przetwarzania chmurowego i systemów cyber-fizycznych. Zastosowanie znajduje w ogromnej ilości dziedzin życia - edukacji, komunikacji, kulturze, demografii, nowych technologiach. Niesie to ze sobą liczne szanse, perspektywy, ale także zagrożenia, z których młody lider powinien zdawać sobie sprawę i o nich dyskutować w środowisku międzynarodowym. Zapewni to możliwość szerokiego spojrzenia na te kwestie i ich konsekwencje. Podkreśliła również, że Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, mogło dojść do skutku, tylko dzięki skoordynowanej współpracy bardzo wielu osób i instytucji - organizatorów, sponsorów, partnerów, mediów, uczestników, stanowiących drużynę.Dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, opowiedział o działalności swojej uczelni i o tym, co wyróżnia ją na tle innych. Czerpie bowiem, z doświadczeń amerykańskich, które właściwie, w sposób praktyczny, przygotowują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i odnalezienia tam swego miejsca. Zachęcał do brania na siebie odpowiedzialności oraz zapoznawania się z korzyściami, jakie niosą nowe technologie (nie same media społecznościowe). Wyraził dumę z uwagi, na to jak prężna reprezentacji przyszłych liderów z całego świata stawiła się w progach WSB. Stanowi to doskonały trening przystosowawczy, do podejmowania wyzwań w międzynarodowych firmach i instytucjach na całym świecie. Jego zdaniem, centrum obecnego rozwoju znajduje się w Azji, a przecież wiąże się to z przystosowaniem do obcowania z różnymi kręgami kulturowymi, na co należy być przygotowanym. Sukces zależy od indywidualnej definicji, jednak zawsze wiąże się z braniem odpowiedzialności i przekraczaniem swoich barier. Szczególnie interesująca na tym polu może być działalność w biznesie.
Power speech:
Leader’s DNA in times of Revolution 4.0

Oktawia Gorzeńska - Principal of 17 High School in Gdynia, The Global Change Agent and Microsoft Educator Innovator Expert, Poland


Revolution 4.0 is taking place before our very eyes. It changes our reality while giving both - new possibilities and challenges at the same moment. Virtual reality becomes a part of real world and the pace of change surprises us very often, even more - its direction is unpredictable. New situations require a new adaptive leadership which is the answer to our needs. Traditional DNA - very often based on power, technical knowledge and routine solutions - doesn’t work anymore. A DNA of adaptive leaders needs new competencies we need to practice. Adaptive leadership motivates people to act, changes hearts, mind, believes and habits and makes a real change. It also gives possibility to leaders to experience an exciting trip into the new. It is time to check your DNA!

Pytanie postawione przed przed audytorium brzmiało - Z czego składa się DNA lidera?

W celu zobrazowania swoich przemyśleń, mówczyni posłużyła się metaforą mostu rozpostartego nad przepaścią. Chodzi o to, żeby nie bać się nim kroczyć, gdyż tylko tak człowiek jest w stanie do czegoś dojść. Jednakże, wyzbycie się lęków bywa trudnym zadaniem. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na niepowodzenia. Ważne jednak, żeby nie powielać własnych błędów, a wyciągać z nich naukę.

Zawsze trzeba znaleźć czas na oddech i refleksję. Pozwoli to upadki przekuć w sukces. pierwsze kroki, co normalne, są najtrudniejsze. Każdy powinien mieć tego świadomość, bo tylko tak dojdzie dalej, co pozwoli rozejrzeć się dookoła i dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne. Na przykład to, że ludzie, z którymi współpracujemy, którzy nas otaczają są różni. Dysponują rozmaitymi umiejętnościami, mają różne temperamenty i usposobienie - nie zawsze wpisujące się w naszą wizję. Nie powinno to ich przekreślać lecz być okazją do spojrzenia z wielu perspektyw.

Przywództwo przypomina spacer po takim moście, który trzeba kontynuować mimo przeciwności losu. Tym sposobem zyskuje się pewność siebie i rośnie w siłę - stajesz się prawdziwym liderem. Wkrótce jest się w stanie zachęcić innych do podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką, bo jako pionier przetarłeś szlak. Inspirowanie innych, otwartość na odmienne zdanie oraz wychodzenie ze strefy komfortu stanowi wartości same w sobie. Kapitalne!Workshop session - round I

Workshop 1: Innovative tools for international cooperation
Workshop 2: How to take care of your finances
Workshop 3: 4.0 Leader between East and West
Workshop 4: Vlog as a modern e-marketing tool
Workshop 5: Young Entrepreneurs - Young leaders on labor market - Youth Human Impact Association
Workshop 6: Discover your inner leader
Workshop 7: Use the potential of crowdfunding! - good practices from Crowd-Fund-Port project
Workshop 8: Entrepreneur and global challenges - simulation game.

Panel Discussion:
Union 4.0 - One direction or further division?

Moderator: Aleksandr Stommels - Participant of Economic Forum of Young Leaders, Netherlands

Panelistst:
Arunas Grazulis - Deputy Minister, Ministry of Interior, Lithuania Hans-Wilhelm Dünn - President of Cyber Security Council Germany e.V., Germany Steven E. Meyer , Ph. D. - Dean, Daniel Morgan Graduate School of National Security, USA Peter Wolfmeyer - Deputy President, Institute of Behavioural Economics Research, Germany Hrant Bagratyan - Professor at Russian-Armenian (Slavonic) State University, Armenia


Diplomatic and economic challenges for the European community in the context of the impact of 4.0 industry on the labor market, economy and society. Cyber security and competitiveness. How to focus innovative solutions to meet the needs of Europeans? What scenarios for integration models in the EU? How to face new hybrid threats? Will new trends keep pace with the ever-changing security environment?
Panel discussion:
Europe 4.0 through the eyes of the young. Common challenges and perspectives


Moderator: Raul Labadze - Participant of Economic Forum of Young Leaders, Poland

Panellistst:
Katsiaryna Shmatsina - Participant of Economic Forum of Young Leaders, Belarus
Neven Đenadija - Participant of Economic Forum of Young Leaders, Bosnia and Herzegovina
Klaudia Kozak - Participant of Economic Forum of Young Leaders, project: „Actively cooperating cities – active regions”, Poland
Taras Yavorskyy - Participant of Economic Forum of Young Leaders, project: „Actively cooperating cities – active regions”, Ukraine
Elisa Bodenstab - Participant of Economic Forum of Young Leaders, project: „Actively cooperating cities – active regions”, Germany

An economic community or a community of values? What will Europe look like in 30 years? How will the Internet of things and services affect culture, politics and the economy? Competitiveness of the European Community in comparison to the USA, Russia and China.Banquet at the Nowy Sącz Town Hall

Foto: Aleksander Wolak

REPORT FROM 13TH FORUM


GALLERY 13TH FORUM
FORUM ORGANIZERS