FEML


ECONOMIC FORUM
OF YOUNG LEADERS6th ECONOMIC FORUM of YOUNG LEADERS

6th - 10th of September 2011 NOWY SĄCZ
AN OPPORTUNITY TO MEET, MAKE FRIENDS AND TALK ABOUT THE FUTURE OF EUROPE

DAY 2: Wednesday

September 7th, 2011DYNAMISM IN ACTION

SECOND DAY FORUM

Pod takim hasłem można by streścić drugi dzień VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Już sam początek dnia rozpoczął się dynamicznie, od warsztatów z przywództwa, komunikacji międzykulturowej oraz edukacji poza formalnej. W ramach tych warsztatów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wprowadziła uczestników forum w założenia projektu „Youth on the Move” - Moblina Młodzież. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu redukcję stopy bezrobocia wśród obywateli Unii Europejskiej aż o 75% do 2020r.

Kluczem do sukcesu ma być zmiana postawy osób poszukujących pracy z pasywnej na bardziej aktywną i dynamiczną połączoną z mobilnością. Współczesny rynek pracy często wymaga zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia ryzyka dynamizmu w działaniu i tego właśnie mają nauczyć się uczestnicy projektu. Praca nad wykształceniem w sobie mobilnej postawy przydatnej w późniejszym poszukiwaniu pracy rozpoczyna się już na studiach i wyraża się w takich formach jak wymiany studenckie w ramach różnych programów, wymiany transgraniczne itd.. które uczą młodych ludzi mobilności tak bardzo potrzebnej w późniejszym poszukiwaniu pracy.


„Towards new education in Europe: mobility, inclusion and non-formal learning, where are we going?”

Workshops led by the National Agency of „Youth in Action” Programme


Participants: Aleś Zarembiuk /BY/


powiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

„Towards new education in Europe: mobility, inclusion and non-formal learning, where are we going?”

Workshops led by the National Agency of „Youth in Action” Programme

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Polskie Radio dla Zagranicy "Młoda Polonia na Forum"
Karolina Rusinowicz
Presentation of the organizers

  • Tomasz Różniak – European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation
  • Tomasz Bratek – Foundation for  the Development of the Education System, „Youth in Action” Programme


Participants: Małgorzata Kiryłowa /BY/
Mikheil Saakashvili
President of Georgia
Message to young leaders

Special Guest of the 6th Economic Forum of Young Leaders

Drugi dzień Forum to także wizyta Prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego – gościa specjalnego VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, który podczas swojego wystąpienia szczególny nacisk położył na dynamizm młodych ludzi oraz podejmowanie ryzyka w życiu zawodowym i społecznym. Ten dynamizm to droga do sukcesu oraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie – powiedział prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili.

Dynamizm młodych ludzi oraz podejmowanie ryzyka w życiu zawodowym i społecznym, to droga do sukcesu oraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie – powiedział prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, gość specjalny VI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbywa się w Nowym Sączu w dniach 6-10 września.


President of Georgia Micheil Saakaszwili


Nawiązując do idei Forum „tworzymy idee dla przyszłości Europy” Prezydent Micheil Saakaszwili powiedział, że zmiany jakie zaszły w Gruzji po tzw. „rewolucji róż” są zasługą głównie ludzi młodych, którzy nie bali się realizować swoich wizji, wśród których jest min. taka sytuacja ekonomiczna kraju, która nie będzie zmuszała ich do emigracji zarobkowej. Pytany o swoje marzenia na przyszłość powiedział, że dla Gruzji bardzo ważnym celem jest obecnie pełna integracja ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej.

Saakaszwili odniósł się również do napiętych stosunków politycznych i ekonomicznych z Rosją, wspominając min. embarga na gruzińskie towary nakładane przez Rosję. Paradoksalnie jednak te właśnie embarga pomogły gruzińskiej gospodarce uniezależnić się od importu towarów i rozwinąć rodzimy przemysł – co Jego zdaniem – nie tylko zaspokoiło rynek wewnętrzny, ale przyczyniło się do rozwoju eksportu towarów do Rosji i innych krajów sąsiednich.

Podsumowując swoje wystąpienie Prezydent Micheil Saakaszwili przypomniał pokrótce swoją karierę polityczną, zachęcając uczestników Forum do angażowania się w życie polityczne, społeczne i kulturowe swoich krajów nie zrażając się młodym wiekiem.

Nawiązując do idei Forum „tworzymy idee dla przyszłości Europy” Prezydent Micheil Saakaszwili powiedział, że zmiany jakie zaszły w Gruzji po tzw. „rewolucji róż” są zasługą głównie ludzi młodych, którzy nie bali się realizować swoich wizji, wśród których jest min. taka sytuacja ekonomiczna kraju, która nie będzie zmuszała ich do emigracji zarobkowej. Pytany o swoje marzenia na przyszłość powiedział, że dla Gruzji bardzo ważnym celem jest obecnie pełna integracja ze strukturami NATO oraz Unii Europejskiej.

Saakaszwili odniósł się również do napiętych stosunków politycznych i ekonomicznych z Rosją, wspominając min. embarga na gruzińskie towary nakładane przez Rosję. Paradoksalnie jednak te właśnie embarga pomogły gruzińskiej gospodarce uniezależnić się od importu towarów i rozwinąć rodzimy przemysł – co Jego zdaniem – nie tylko zaspokoiło rynek wewnętrzny, ale przyczyniło się do rozwoju eksportu towarów do Rosji i innych krajów sąsiednich.

Podsumowując swoje wystąpienie Prezydent Micheil Saakaszwili przypomniał pokrótce swoją karierę polityczną, zachęcając uczestników Forum do angażowania się w życie polityczne, społeczne i kulturowe swoich krajów nie zrażając się młodym wiekiem.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszenie


How to create a successful startup? Best practices

Discussion panel

  • Rafał Baniak - Undersecretary of State, Ministry of Economy
  • Łukasz Foltyn - Founder of Gadu Gadu, Polish most popular internet communicator
  • Marta Lefik - Chairman Pangea Polska,
  • Dariusz Żuk - Academic Business Incubators
  • Rafał Bator - Enterprice Investors
  • Szymon Piłat – Chairman Avidata

Dynamizm oraz podejmowanie ryzyka obecny był również w trakcie panelu Jak stworzyć start up z sukcesem - Najlepsze praktyki. Gośćmi panelu byli Rafał Baniak - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu, Marta Lefik - Prezes Pangea Polska oraz Rafał Bator z Enterprice Investors i Szymon Piłat – Prezes Avidata. Nad całością dyskusji czuwał Dariusz Żuk Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wszyscy goście jednogłośnie stwierdzili, że aby odnieść sukces w jakiejkolwiek branży nie wystarczy samo wykształcenie, nawet najlepsze studia. Potrzeba przede wszystkim podejmowania ryzyka, dynamizmu, ciekawego, innowacyjnego pomysłu. Szczególnie jest to widoczne w firmach działających w Internecie, gdzie wirtualne środowisko jest tak dynamiczne, że niejako samo wymusza ogromną aktywność, narzuca tempo – powiedział Łukasz Foltyn - założyciel Gadu Gadu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Participants: Wasylyna Chomiak /UA/EU Cohesion Policy - a chance for Central and Eastern Europe. Solidarity in times of the crisis

Lecture: Alexander Lehmann - Senior Economist and Head of the Region,  European Bank for Reconstruction and Development

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Presentation of the Małopolska Region


Promotion of Entrepreneurship - How do they make Business in USA

Wykład: Aaron Davis - Chief Marketing Officer, Member of the Executive Committee, Schneider Electric


Reception at the Town Hall in Nowy Sącz

accompanied by Ryszard Nowak, Mayor of Nowy Sącz

Podsumowaniem dnia było przyjęcie w Nowosądeckim Ratuszu zorganizowane przez Prezydenta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka.

powiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

RELACJA : SEBASTIAN WAWERFORUM ORGANIZERS


HONORARY PATRONAGE
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION


MAIN PARTNER


CITY HOST


CO-FINANCING


OFFICIAL PARTN


PARTNER

FEML


MEDIA PARTNER