FEML


ECONOMIC FORUM
OF YOUNG LEADERS12th ECONOMIC FORUM OF YOUNG LEADERS

4th - 8th of September 2017 NOWY SĄCZ
AN OPPORTUNITY TO MEET, MAKE FRIENDS AND TALK ABOUT THE FUTURE OF EUROPE

LIVE FORUMLIVE REPORTING


17:08
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów: Dzisiaj Europa stoi przed wyzwaniami. Co jest największym problemem, co zajmuje nas polityków to co zrobić, aby ten kryzys wartości jaki spotkał naszą wspólnotę zażegnać.
13:57
Od godziny 14.15 uczestnicy będą brali udział w panelach dyskusyjnych i spotkaniach w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój oraz w sesji zamykającej to Forum. Następnie udadzą się do Nowego Sącza, gdzie wezmą udział w wieczorze międzykulturowym tym razem w klimacie europejskim. Ten oto wieczór zakończy 4 i ostatni dzień Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.
13:54
Emin Amurlayow: W Azerbejdżanie zaledwie 2% uczących się jest w stanie osiągnąć poziom wyższy. Jeśli spojrzymy dlaczego tak jest to okaże się, że ma na to wpływ jego pochodzenie. U nas mieliśmy zaledwie 14%, zalewnie 14% dzieci miało dostęp do wczesnego nauczania.
13:51
Emin Amurlayow: Musimy zadbać, aby każdy był zaangażowany: nie tylko dla bogatych. musi zadbać, aby nauczanie działo się. Czasami, jeśli spojrzymy na dokumenty dotyczące uczenia się wyglądają jak lista życzeń. Nie ma sensu zapisywania milion stron, jak i tak na prawdę jedna strona jest najważniejsza.
13:48
Tina Hocevar: Edukacja nieformalna to edukacja oparta na kompetencjach i jest skupiona silnie na osobach uczących się. Jest to uczenie się poprzez działanie. Umiejętności, które pozyskujesz poprzez edukację nieformalną to te, które potrzebujesz w pracy.
13:35
Tina Hocevar: Mamy głęboką strukturę i jesteśmy Forum Europejskim i nasze organizacje współtworzące są całkowicie niezależne. Mamy organizację w Polsce, ale od marca mamy pełne członkostwo w Polsce jako PROM. Jesteśmy bardzo dumni z nich i popieramy współpracę z nimi.
13:31
Tadeusz Wojciechowski: Szkoła też może być instytucją ucząca się, czyli nadążającą za trendami, ale nie możemy niestety tego zadekretować.
13:29
Tadeusz Wojciechowski: Już w tej chwili posiadamy duże i mocne narzędzie, jakim jest Erasmus +. Większość środków idzie na mobilność. Z mobilności, z które oferujemy korzysta ponad 20 tys. studentów i ponad kilkanaście tysięcy nauczycieli i uczniów rocznie.
13:23
Marzenna Drab: Zdobyte umiejętności poprzez edukacją poza formalną są często ważniejsze niż edukacja formalna. Musimy pamiętać jednak, że jest to synergia. Pracodawcy poszukują takich pracowników otwartych, korzystających z tych umiejętności.
13:20
Marzenna Drab: Dzisiaj otoczenie, w którym żyjemy to otoczenie najbliższe, ale i światowe, biznes, gospodarka wymaga ciągłego uczenia, poszukiwania nowych rozwiązań, nowych sposób prezentowania tego, co już uzyskaliśmy w procesie edukacji. Żyjemy w świecie tzw.newsów musimy umieć korzystać z narzędzi, które dzisiaj mamy, ale również ważne jest, by umieć wyławiać te informacje prawdziwe.
13:16
Rozpoczyna się Debata: "Rozwój edukacji w Europie" Rozwój społeczny i technologiczny wymusza zmiany na systemie edukacji, spowodowane koniecznością dostosowania się do potrzeb jego odbiorców. Stawia to przed instytucjami edukacyjnymi wiele wyzwań. Coraz częściej poruszana jest kwestia synergii między edukacją formalną i pozaformalną, co wynika z oczekiwań rynku pracy. Obchodzony w tym roku Jubileusz 30-lecia europejskiego programu Erasmus pokazuje, że instytucje oraz ich odbiorcy osiągają sukcesy we obszarze edukacji na poziomie międzynarodowym. Czy zatem edukacja bez barier technicznych, społecznych, geograficznych staje się rzeczywistością? Prowadzący: Andrij Pawlowycz Goście: Marzenna Drab, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej Tadeusz Wojciechowski, Zastępca Dyrektora, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Tina Hocevar, Członek Zarządu Europejskiego Forum Młodzieży Umurhun Bayri, były wolontariusz EVS, absolwent programu Erasmus Emin Amurlayow, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji, Azerbejdżan
12:47
Piotr Dardziński: Edukacja wyższa realizowana jest w systemie autonomicznym. My nie jesteśmy w stanie przenieść dobrych praktyk na inne uczelnie. To władze uczelni decydują o sposobie kształcenia. To co możemy zrobić to system uelastycznić. O ile rektor, władze uczelni umożliwią uelastycznić system to szkolnictwo wyższe będzie to wspierało. Uczelnie będą ocenianie co 4 lata, a jednym z kryteriów będzie jakość szkolenia. Im uczelnia będzie spełniania więcej kryteriów, otrzymywała więcej punktów to będzie otrzymywała większe wsparcie, finansowanie ze środków publicznych.
12:40
Oleksander Yarema: Trzeba być solidarnym. Trzeba pamiętać o procesach nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
12:38
Oleksander Yarema: Ważna jest ocena młodych ludzi, czego oczekują. Ważne jest zadanie sobie pytania czego chcę? Ludzie muszą się nauczyć spostrzegawczości. Ml odzież jest bezpośrednim uczestnikiem procesu podejmowania decyzji i tutaj są wielkie szanse, jeśli młodzi ludzie będą aktywni. Trzeba wziąć się za młodych ludzi, by nie otrzymać kolejnego pokolenia ludzi infantylnych. Odpowiadać za to co oni będą robić, jak oni będą się rozwijać. To jest własnie cecha klasyczna oświaty.
12:36
Piotr Janiszewski: Wiedza teoretyczna, którą dzisiaj dostajemy od uczelni nie jest wystarczającą, bo następują ogromne zmiany. Musimy mieć stały kontakt pomiędzy biznesem, a nowymi pracownikami wchodzącymi na rynek pracy.
12:34
Piotr Janiszewski: Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko i ważną kwestią jest to, by być na tyle elastycznym, by podejmować decyzje tutaj, dzisiaj, które będą skutkowały w przyszłości. Takie decyzje muszą być podejmowane we ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami wyższymi.
12:31
Marek Rocki: To czego brakuje uczelniom to precyzyjnego rozpoznania rynku pracy, a tego rozpoznania nie będzie bez współpracy z pracodawcami. Jeżeli oni nie powiedzą czego potrzebują to nie dostaną tego produktu. Jeśli będzie taka współpraca to będą sukcesy na rynku pracy.
12:29
Marek Rocki: Problemem jest to, że w ustawie o szkolnictwie wyższym wpisane jest o obowiązkach pracodawcy wobec uczniów. Problem jest w tym, że pracodawcy nie czytali tej ustawy, ponieważ to nie jest ustawa dla nich i nie wiedzą nawet, jakie uprawnienia mogą mieć.
12:22
Grzegorz Chłopek: Kilkanaście lat temu były 2 ośrodki, które ścigały się we wdrożeniu niebieskiego lasera. Polacy nie bardzo wiedzieli jak to przełożyć na biznesową stronę i nie chcieli by to wyszło. To jest przykład czego trzeba zrobić. Trzeba zbudować łańcuch współpracy pomiędzy biznesem, a nauką. To jest podstawowa rzecz, która jest ważna.
12:20
Krzysztof Pietraszkiewicz: Jeżeli patrzymy na historię polskiej bankowości to nie udałoby się zbudować sukcesu polskiej bankowości bez współpracy z polskimi wyższymi uczelniami/ To oni przyczynili się do zbudowania silnego systemu bankowego.
12:18
Krzysztof Pietraszkiewicz: Postanowiliśmy w środowisku bankowym realizować program edukacji ekonomicznej i finansowej na poziomie szkoły średniej, a w uczelniach wyższych program nowoczesne zarządzanie biznesem. Nam zależy na dobrze wyedukowanym kliencie. My musimy budować strategiczne, długoletnie relacje.
12:15
Krzysztof Pietraszkiewicz: Czym jest kapitał rozwojowy? Dla mnie to nie jest jedynie kapitał ekonomiczny czy finansowy. To jest potencjał intelektualny. Potencjałem rozwojowym jest dobrze zaplanowane państwo. Jeżeli chcemy odnosić sukcesy to musimy najpierw umówić się jakie cele strategiczne chcemy realizować w danym kraju.
12:12
Piotr Dardziński: Dobrze by były, gdyby szkoły w swych misjach wiedziały co jest ich głównym celem. Co będzie ich głównym komunikatem podczas rekrutacji studentów. Już dzisiaj wspieramy na uczelniach kształcenie dualne. Wspieramy kształcenie, w którym student połowę swojego czasu odbywa studia u pracodawcy. Nie ma stażu u pracodawcy tylko na prawdę studiuje u pracodawcy wykonując realną pracę. Na takie programy już dzisiaj są środki, stypendia.
12:09
Piotr Dardziński: 21 września w Krakowie zostanie zaprezentowana ustawa 2.0 To ustawa, która zmienia ścieżki kariery, zmienia struktury wewnętrzne, jakie będą tworzyć szkoły wyższe. Celem tej ustawy jest podniesienie jakości kształcenia. Danie większej swobody uczelniom, rektorom w podejmowaniu decyzji w jaki sposób powinni być kształceni studenci.
11:58
Już za chwilę rozpocznie się panel dyskusyjny "Budowanie kapitału rozwojowego – edukacja, praca, przyszłość" Panel dotyczył będzie roli pracodawców i pracowników w tworzeniu krajowego kapitału rozwojowego, prezentacji przykładów mechanizmów prooszczędnościowych, kreowaniu specjalnych programów edukacyjnych łączących szkolnictwo z potrzebami rynku pracy. Panel będzie próbą odpowiedzi na pytania jakie stoją przed Polską i Europą w zakresie wyzwań rozwojowych. Prowadzący: dr Damian Szacawa Goście: Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale Nederlanden Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich Piotr Janiszewski – Prezes Zarządu, Skanska SA. Oleksander Yarema, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy Marek Rocki, Rektor, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
09:56
Roman Iłyk, Wiceminister, Ministerstwo Zdrowia, Ukraina: My wybieramy dla rozwoju naszej branży model finansowania, który funkcjonuje w Kanadzie, Polsce i mamy doświadczenia wyżej wymienionych krajów, aby wykorzystać go na Ukrainie.
09:36
Konstanty Radziwiłł: Kiedy mówiłem o swoich doświadczeniach ze spotkań ministrów zdrowia ze strony Unii Europejskiej są to bardzo ważne spotkania, gdzie dzielimy się swoimi oświadczeniach. Jest to bardzo ważne do planowania naszych działań, nawet jeśli dzieje się to tylko w jednym kraju.
09:05
Panel dyskusyjny będzie poruszał tematykę: Zdrowie a rozwój gospodarczy. Inwestycje w zdrowie są bardzo ważną częścią gospodarki. Na system ochrony zdrowia należy patrzeć nie tylko z perspektywy spo- łecznej i medycznej, ale również z perspektywy potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Poprzez programy profilaktyczne, które ukierunkowane są na dbanie o stan fizyczny i psychiczny społeczeństwa, możemy realnie wpływać na rzeczywistą siłę gospodarki. Zdrowie jest fundamentalnym kapitałem społeczeństwa, w który stale trzeba inwestować, a właściwe inwestowanie w zdrowie to niezbędny element sukcesu gospodarczego. Moderator: Maciej Bogucki, Dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia, Polska Paneliści: Roman Iłyk, Wiceminister, Ministerstwo Zdrowia, Ukraina Konstanty Radziwiłł, Minister, Ministerstwo Zdrowia, Polska Aurelijus Veryga, Minister, Ministerstwo Zdrowia, Litwa2
08:56
Już za chwilę rozpocznie się sesja plenarna XXVII Forum Ekonomicznego
18:00
Spotkanie z gościem specjalnym dobiegło końca. Od godziny 20:00 będzie trwał Wieczór międzykulturowy: Polska, który zakończy 3 dzień Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. A już jutro wyjazd do Krynicy Zdroju na kolejne Forum :)
17:55
- Jak znaleźć skuteczną broń z walką z dopalaczami? Nie wystarczy tylko ogłosić, że będziemy walczyć z dopalaczami. nie wystarczy, że zmienimy prawo. To jest kwestia zasad: budowanie zdrowej kochającej się rodziny. Środowiska, gdzie rówieśnicy nie musza szukać innych rozwiązań swoich problemów, a mogą przyjść do swoich rodziców, dziadków po pomoc. Żyjemy w świecie, który strasznie pędzi. Nie mamy czasu by usiąść z rodziną i porozmawiać o sowich problemach? To jest jedna z przyczyn tej degradacji więzi i nie mają do kogo pójść ze swoimi problemami.
17:51
- Bezpieczna Europa, to Europa, która zjednoczy wiele państw. Unia Europejska nie jest idealna. Ona ma swoje wady, o których teraz głośno mówimy. Jesteśmy krytyczni, bo uważamy, że jeżeli nie zostaną podjęte próby reformy, jeżeli nie bd mieli odwagi tego zmienić to ten projekt ugrzęźnie na mieliźnie nie będzie spełniać swojego zadania. Unia Europejska pomimo tego , że nie jest idealna to gwarantuje bezpieczeństwo. Inna kwestią jest kwestia migracyjna, gdzie zostało popełnione wiele błędów.
17:50
- Polska jest orędownikiem tego, by Europ się rozszerzała. To nie jest tak, że jest pełen entuzjazm wśród członków Unii Europejskiej na to, by się rozszerzać na wschód.
17:46
- Czy Stany Zjednoczone Europy- czy jesteśmy w stanie to zrobić? My jesteśmy odrębnymi państwami i tak będzie, ale powinniśmy szukać wspólną płaszczyznę współpracy. Jesteśmy małym kontynentem, więc ta współpraca jest rzeczą naturalną. Kryzys wartości, o którym się mówi postępuje, gdyż ważne decyzje, które były podejmowane były źle podejmowanie. Chciałabym, aby ta Europa była bezpieczną Europą, która uznaje suwerenność innych państw.
17:38
- Co Europa powinna zrobić? Trzeba zrobić to, co my w Polsce zrobiliśmy. Trzeba postawić na wartości. Dać wsparcie dla rodzin, dla młodych ludzi, przygotować dobry program gospodarczy i to powoduje, że po 2 latach pracy mojego rządu mogę powiedzieć, że dużo zrobiliśmy, rodzinom lepiej się żyje, to jest droga do budowania lepszej przyszłości. Dla człowieka jest najważniejsze bezpieczeństwo, poczucie, że jest szanowany. Sukces Polski, gdybym miała sprowadzić do jednego zdania polega na bezpieczeństwie. Tu jest bezpiecznie. Gdybym miała dzisiaj powiedzieć czy w Polsce dobrze się żyje? Tak, w Polsce dobrze się żyje.
17:36
- Dzisiaj informacja trwa chwilę. Za chwilę pojawia się kolejny news. Trudno jest się w tym odnaleźć. Człowiek nie ma czasu na budowanie wspólnoty. Życie w świecie wirtualnym buduje fałszywą wspólnotę, wspólnotę wirtualną. Ten świat się zmienia i trzeba to zaakceptować. Tak było przez wieki, że zmieniający się świat był postępem. Musimy mieć umiejętność, aby ukierunkować ten strumień zmian pozytywnie.
17:35
- Wspólnota to jest podstawa do tego, aby budować wspólną przyszłość.
17:33
- Czy pieniądz jest wartością? Pieniądz służy do realizacji celów , które stawia sobie Unia Europejska. Bardzo często niestety on zastępuje te wartości.
17:32
- Musimy sobie zdefiniować w Europie kanał wartości, który jest dla nas ważny. Każdy z nas siedzący przy stole w Brukseli ma swoje przekonania, wartości, ale wzajemnie się nie rozumiemy. Ja usłyszałam takie słynne zdanie przy stole w Brukseli od prezydenta Francji: "Wy macie zasady my mamy pieniądze". Ja wolę zasady, bo uważam, że to jest podstawa. Trochę Europa się pogubiła, świat się pogubił.
17:25
- Nie wystarczy zostac radnym, parlamentarzystą czy członkiem zarządu fundacji. Ważny jest pomysł i to co człowiek ma do zaproponowania. Ważne jest, aby walczyć o swoje idee. Czasami bywa tak, że jakiś plan nie jest zbyt atrakcyjny i nie zostanie zaakceptowany przez innych. Ja zachęcam Was, abyście swoje plany przedłożyli i aby budować swoje ścieżki kariery. Budowanie wspólnoty, drużyny jest najważniejsze. Gra drużynowa jest podstawą. Podstawą zwycięstwa to mieć dobrą drużynę. Liderzy rodzą się w drużynie.
17:23
- Myślę, że każdy z Państwa siedzących tutaj jest liderem i może stać się liderem. Macie ogromny potencjał i od Was zależy w jaki sposób go spożytkujecie.
17:22
- Dopóki politycy rozmawiają o zasadach to jest dobrze, bo w momencie kiedy powiedzą sobie, że jest im to niepotrzebne to będzie bardzo źle.
17:20
- Brexit jest wielkim prysznicem dla wszystkich państw członkowskich, bo okazało się ze wszystkie eksperymenty, które były prowadzone doprowadziły do dużego kryzysu, bo została podjęta decyzja o opuszczeniu UE dużego państwa, jakim jest Wielka Brytania. W UE musimy odbudować zaufanie między państwami członkowskimi, wrócić do traktatów.
17:16
- Jeżeli spojrzeć na UE to dzisiaj największym tym regionem, który najszybciej się rozwija jest własnie Europa środkowo-wschodnia. Jeśli dołożymy do tego, że ten region jest bardziej bezpieczny niż Europa wschodnia. Ta nasza część Europy budzi zazdrość, że w tej części Europy da się dobrze żyć, ale to nie oznacza, że nie mamy problemów. Bo naszym problemem jest znalezienie przez młodych ludzi dobrej pracy. Największy nasz kapitał bardzo często wybiera życie poza granicami naszych krajów. My chcemy, aby teraz było odwrotnie.
17:14
- Im bardziej Unia Europejska otworzy się na państwa, które chcą się włączyć w Europe tym będzie bezpieczniej tym ta Europa będzie bardziej dopełniona, ale to jeszcze potrwa ten proces jeszcze chwilę będzie trwał.
16:57
A już za chwilkę nasz gość specjalny Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
16:52
Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości: Biznes przede wszystkim oczekuje przygotowania dobrego pracownika. Oczywiście śledzenie, ruchy sa bardzo ważne, ale są one uzależnione od uczelni z jakich wychodzimy. Absolutnie nie można porównać dzisiaj studenta. Nie można nawet porównać studenta z tej samej czelni tego samego kierunku ze studentem sprzed 20 lat.
16:49
Piotr Dardziński: Jeśli wyszukacie ELA , to pojawi się Wam portal i wpiszecie swoją uczelnię i kierunek to zobaczycie ile Wasi koledzy zarabiali po skończeniu tych studiów.
16:46
Piotr Dardziński: Bardzo zależy nam na tym, by duża część uczelni koordynowała swoje programy dydaktyczne ze swoimi samorządami. Model kształcenia dualnego - już dzisiaj uczelnie dostają duże pieniądze na to, by studenci spędzali tyle samo czasu na uczelni co u pracodawcy. To jest uczenie przez praktykę. To nie jest staż, na którym parzy się kawę.
16:44
Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Naukowcy powinni być różnorodni, ale istnieje taka część nauki, która jest wspólna, np.: Centrum techniki kwantowej, w którym pracuje 3 światowych naukowców teoretyków i nigdy nie będą w stanie zbudować czegokolwiek.
16:30
Trwa panel dyskusyjny: "Współpraca nauki z biznesem" Panel dyskusyjny: „Współpraca nauki z biznesem” – dotyczy projektu ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, zakładającej wzmocnienie i ustanowienie zasad kooperacji między uczelniami wyższymi, a przemysłem. Jej celem jest uefektywnienie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach prowadzonych badań naukowych i wdrażanych technologii, a także sposobów rozwijania kariery naukowej przez studentów i pracowników akademickich.
16:07
Ciprian Dragom: Słyszałem bardzo dużo i jest to ważne, by doradzać młodym przedsiębiorcom. Sięgnij po pomysł, znajdź przyjaciół, którzy sprawdzą Twój pomysł i będą chcieli inwestować w Twój projekt. Musimy najpierw przetestować na małym poziomie. Nie myśl o pieniądzach dopóki nie masz swojego produktu i klientów.
16:03
Angelika Jarosławska: Nasz start up jest bardzo dobrze znany na całym świcie. To jest pierwsze wirtualne biuro rzeczy zagubionych. Wszystkie portfele, notebooki, nawet zagubione zwierzaki da się odnaleźć w ciągu kilku minut. Nawet w takich wielkich firmach jest potrzeba wykorzystania takiego programu.
15:58
Jan Fousek: Mam jedną radę: znajdź kogoś kto ci szczerze powie czy Twój projekt est dobry czy nie. Ja straciłem swoją pracę, musiałem sprzedać mieszkanie. Nie bądź przerażony, nie obawiaj się porażki. Zaczynałem kiedyś zastanawiać się co zrobiłem, że straciłem tak dużą firmę, miałem tylu pracowników? I człowiek wtedy myśli, że przeznaczenie jest przeciwko mnie. Nie to nie prawda. Zacząłem wtedy stawać się leniwym. Każdy się mnie pyta ilu przyjaciół straciłeś, gdy upadłeś? Ja im wtedy mówię, że 0, bo to prawda. Miałem tych samych przyjaciół, gdy byłem bogaty czy biedny. I to bardzo ważna uwaga: otaczaj się dobrymi, zaufanymi ludźmi.
15:55
Anton Holovachenko, CEO UniExo: 20 start uoiw z Ukrainy przeniosło się do Polski i idą do Stanów zjednoczonych. Rynki rosną z każdym rokiem. Widzę, że ISO rośnie do 130 miliardów dolarów. I ku końcowi tego roku urośnie do 1 tryliona dolarów. Jeden start up zaczął od stracenia kilkuset tysięcy dolarów. ISO szybciej rośnie w wypadku tego projektu.
15:51
Angelika Jarosławska, Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polska: Mamy ponad 4 tysiące firm: z małych lub średnich przedsiębiorstw, aż po duże firmy, które nawet dzisiaj ja na Forum. W programie Polska 3.0 Mamy nadzieję, pomóc polskim młodych firmom w staniu się największymi firmami. My współpracujemy z rożnymi sektorami. Program 3.0 to pewien rodzaju pomost dla polskich firm i nauki. W programie Polska 3.0 zaczęliśmy od klastrów.
15:49
Jan Fousek, CEO, Solar Global: Gdy ja zacząłem prowadzić moją firmę to w tamtym czasie słowo start up nawet nie istniało. Najważniejsze jest to, że powinno być to być brane na poważnie przez osoby doświadczone. Najgorsze dla start up'u, gdy mówią Ci, że tego nie potrzebujemy.
15:48
Markus Renner, Przewodniczący, Międzynarodowa Wspólnota Marek i Reputacji (INBREC), Szwajcaria: Ważny jest kraj, w którym zaczynasz ma to albo pozytywny lub negatywny wpływ.
15:44
Karol Karczewski: Nie chciałem być programistą, ja chciałem zobaczyć jak wygląda programowanie. Chciałem próbować nowe rzeczy, nowe języki, nowe mikrosterowniki itd. Decyzja z podjęciem stworzenia mojego start up'u nie była oczywista. Ja wiem, że 90% start up'ów upada i byłem na to przygotowany. Głównym celem było uzyskanie nowego doświadczenia biznesowego.
15:41
Karol Karczewski, Lider Zespołu Lime Divices: Nauczyłem się bardzo dużo przy swoim pierwszym start up'ie, który wciąż dobrze działa i to jest ważna informacja. Myślę, że największy sekret to zacząć bardzo wcześnie. Ja zacząłem programowanie kiedy miałem 9 lat. Inni chodzili na podwórko pograć w piłkę, a ja wtedy programowałem.
15:38
Ciprian Dragomir: Podążanie za zyskiem szansa, by uzyskać tę wielką nagrodę to model Doliny krzemowej, ale sukcesy nie są takie wielkie. Ludzie, którzy chcą coś zrobić lecz nie wiedzą jak i nie mają wyznaczonej ścieżki. I to jest ich największy potencjał. Każdy z nas ma inne talenty. Jest wiele szans dla każdego z nas. Nie chodzi o to, że robimy coś sami, ale o to, że robimy coś wraz z zespołem.
15:30
Ciprian Dragomir, Młody Lider z Rumunii: Jest to bardzo ważne, by punkt skupiania się przesunąć jak rozpoczynać firmę w to jaki zespół potrzebuję. Przede wszystkim musisz mieć dobre pomysły i umieć się komunikowania. Nie chodzi o założenie jednej firmy, ale dwóch lub trzech. ważne jest, by zrozumieć, że porażka jest to sposób uczenia się.
15:15
Rozpoczął się panel dyskusyjny: "Startup Europa" Debata praktyków, założycieli, przedstawicieli startupów i innowacyjnych firm z Polski i innych państw europejskich. Podczas panelu zaprezentowane zostaną polskie startupy, które odniosły sukces (ławki solarne, beacony, roboty, smart home, technologiczne, medycyna). Co jest źródłem ich sukcesu? Jak rozwija się polskie środowisko startupowe i jaka jest jego pozycja na tle Europy? Jakie są programy wsparcia (w tym prezentacja polskiego programu Start in Poland)? Czego brakuje? Jak nawiązać współpracę z polskimi startupami? Czynniki sprzyjające współpracy międzynarodowej? Czy mamy szansę na startup o globalnym zasięgu? Prowadzący: Mariusz Bednarz
12:50
Kończymy panel dyskusyjny. Uczestnicy udają się na obiad, a już o godzinie 15:30 gościem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będzie Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów.
12:43
Karolina Gałek: Polski zespół i niemiecki pomaga teraz Wielkiej Brytanii, ponieważ oni dopiero zaczynają i to jest międzynarodowy program. gdybyśmy my tutaj nie istnieli to oni teraz, by nie zaczynali.
12:41
Iryna Bodnar: czasami podejmuję sama decyzję, ale rozumiem poziom odpowiedzialności, jaki na mnie spoczywa. Miejcie zawsze poczucie tej odpowiedzialności.
12:39
Arkadiusz Mierkowski: Bez zespołu nie możesz wygrać gry. W mojej pracy jest najpierw zrozumienie drugiej osoby, zbudowanie kontaktu, a potem daję im przestrzeń, w której będą mogli odgrywać swoją rolę. Staram stosować się reguły sportowe.
12:38
Karolina Gałek: Moim zdaniem ogromna jest różnica pomiędzy liderem, a menadżerem. Bardzo ważne jest to by o tym pamiętać.
12:31
Paul Galles: Myślę, że nigdy nie powoduj, aby ktoś był od Ciebie zależny. Proszę nigdy nie dochodźcie do takiego miejsca gdzie myślisz, że jestem liderem i jestem najlepszy. Motywuj wielu ludzi, by byli ludzcy i mieli serce.
12:27
Iryna Bodnar, Wice-prezes, Stowarzyszenie współpracy młodzieży „Alternative-V”, Ukraina: Dlaczego sądzisz, że jesteś młodym liderem? Kto Ci to powiedział? Czy masz jakiś dyplom, czy ktoś Ci to powiedział, czy czujesz tak?
12:22
Arkadiusz Mierkowski, Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych: Jak angażować młodzież? Celujemy na młodzież z zapuszczonych obszarów, tak aby pomóc im na przyszłość. My stoimy z problemem związanym z migracją młodych ludzi z małych do dużych miast. Prawdopodobnie w przyszłości będziemy mieć społeczny i gospodarczy upadek. Co myślisz o tym? Może masz już jakieś rozwiązanie?
12:20
Karolina Gałek, Europeers: Ja z tego programu wynoszę mnóstwo doświadczeń. Ty tez możesz to robić. Możesz wyjechać za granicę, spotykać się z przyjaciółmi.
12:07
Paul Galles, Caritas Luksemburg, Laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2016: Życie każdej osoby ma wartość nieskończoną. I może ten 1% czyni różnicę. Byłem kiedyś prawdziwym księdzem katolickim. Była to cudowna praca, ale odszedłem z powodu miłości. Jesteście młodymi liderami będziecie silni , wierzcie mi bycie liderem stanie się dla Was instynktem. Pewnego dnia jak się spotkamy i to Ty mi powiesz o tym 1%, które czyni różnicę w Tobie.
12:03
Rozpoczynamy kolejny panel dyskusyjny "Lider w działaniu" Rozwój lidera w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych, edukacyjnych: jakie są trendy? Czym się różnią w zależności od regionu lub kraju? Czy bycie liderem lokalnym jest sprzeczne z działalnością na poziomie międzynarodowym? W jaki sposób profesjonalizacja sektora młodzieżowego wpływa na pozycję lidera młodzieżowego?
11:59
Jan Dziedziczak: Pamiętajcie Państwo, żeby dbać o energię i się nie wypalić. Nie bać się porażek, bo będziecie je ponosić, chodzi tutaj o to, żeby się nie zniechęcać po tych porażkach. Obserwujcie ludzi sukcesów.
11:55
Jan Dziedziczak: Różnica między 20 latkiem, a 30 latkiem jest ogromna. Przez te 10 lat ja zdobyłem ogromną wiedzę i doświadczenie i to nie jest tylko kwestia dostępnych narzędzi, ale smak błędów.
11:52
Cornelius Ochmann: Niemcy dla Polski są najważniejszym partnerem gospodarczym. Wymiana polsko-niemiecka osiągnęła kwotę 100 miliardów euro. To jest gigantyczny rozwój w ostatnich latach. Polska jest dla niemieckiej gospodarki dużo ważniejsza niż Rosja, gdzie wymiana w tamtym roku spadła do 60 miliardów euro.
11:43
Cornelius Ochmann: Polska rzeczywiście jest krajem w którym atmosfera wokół start upów jest bardzo pozytywna. Wydaje mi się, że jednym z takich ważnych pól działania czy możliwości finansowania start up'ów jest brak poparcia dla inwestycji innowacyjnych, które się nie powiodły.
11:36
Artur Racicki: Rząd postawił na innowacje i na start up'y i teraz każdy wie co to jest. Zmiana modelu sprzedaży też może być innowacją. Innowacja jest to coś nowego, czego na rynku jeszcze nie było.
11:33
Dawid Kostrzewa: W bardzo wielu krajach my pomagamy polskim przedsiębiorcą, którzy sprzedają usługi. Wyzwaniem na pewno jest skala biznes. Jesteśmy na końcu łańcucha finansowania przedsiębiorczości. My zwykle interesujemy się takim biznesem, który ma swoją historię i wtedy go wspieramy.
11:26
Jan Dziedziczak: Pilnujcie tego złotego środka. Nie zaniedbując prac pamiętajcie o rozwoju intelektualnym, abyśmy szukali tego co w życiu jest najważniejsze. Druga rzecz abyśmy pracowali nad rozwojem duchowym to też jest bardzo ważne. To pomogą i daje siły. I trzecia rzecz to życie towarzyskie i osobiste, bo później z perspektywy całego życia bardzo negatywnie się odbija.
11:24
Jan Dziedziczak: Wiem, jakie są plusy i minusy takiego młodego startu. Mogę tez powiedzieć, że taki szybki skok jest destruktywny, wyniszczający. Potrzebujemy znaleźć taki złoty środek. Ważne, abyście się nie przepalili.
11:21
Jan Dziedziczak: Serdecznie Wam gratuluję uczestnictwa w tym forum. To jest niesamowite wyróżnienie. Macie z jednej strony okazję do wysłuchania niezwykle interesujących wystąpień i okazja do oglądania ludzi, którym się udało. Nie z każdym musicie się zgadzać, ale jest to duża okazja do podejrzenia ich. Pamiętajcie, że forum to niezwykła okazja do wymiany doświadczeń na linii poziomej.
11:18
Anna Moskwa: My jako Polska jesteśmy skazani na innowacje i dlatego stajemy się liderem i jesteśmy skazani na sukces.
11:14
Anna Moskwa: Polska jest wielkim innowatorem. Przez wiele lat byliśmy uczeni, że przyszłością są usługi. I tak niewątpliwie jest, jednak zagubiliśmy ważny element, czyli przemysł. To co jest teraz w Polsce innowacyjne to industrializacja i wracanie do przemysłu. I już sam powrót do przemysłu jest innowacyjny.
11:07
Prowadzący: Piotr Trąbski, Media and Youth Goście: Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Cornelius Ochmann – Dyrektor, Członek Zarządu - Fundacja Współpracy Polsk- Niemieckiej Artur Racicki, przedsiębiorca, Prezes Social WiFi, Co-Founder SEEDiA, oraz prezes Pozytywnie.pl – Digital Marketing Agency Dawid Kostrzewa - Bank Gospodarstwa Krajowego
11:06
Już za chwilę rozpocznie się panel dyskusyjny pt.: "Tu bije serce innowacji - Nowy Sącz - Polska - Europa" Polska w ramach V4 dba o przywrócenie Europie ducha innowacyjności. Gwarantem efektywnej gospodarczo Unii Europejskiej jest dobre funkcjonowanie jednolitego rynku, w tym prawidłowe stosowanie zasad konkurencyjności oraz innowacyjność. Dlatego Polska stawia na rozwój startupów, wspiera innowacyjność gospodarki poprzez wprowadzanie nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania. Uruchomione zostały programy cyfryzacji, współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji badań naukowych, wsparcia dla innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka. To wszystko sprawia, że jesteśmy państwem, które odpowiednio reaguje na wyzwania współczesnego świata, odpornym na wstrząsy gospodarcze, nowoczesnym, a z drugiej strony wiarygodnym partnerem do współpracy gospodarczej i do debaty o wyzwaniach dla wspólnego rynku w Europie. Podczas debaty poruszona zostanie także kwestia współpracy w regionie Europy Środkowej na rzecz innowacyjności i modernizacji gospodarki oraz tego, jak przywrócić ducha innowacyjności i przedsiębiorczości całej Unii Europejskiej.
10:46
- Gdybym ja był na Waszym miejscu byłbym bardziej ciekaw świata. Byłbym bardziej dociekliwym w kontaktach w innych. Teraz musimy otworzyć swoje umysły, bo otwarty umysł pochodzi z otwartej przestrzeni. Wy jesteście pierwszym pokoleniem, który żyje w otwartej przestrzeni. To jest ta przestrzeń, która będzie dominowała. Przestrzeń wirtualna jest przestrzenią inteligencji wirtualnej, jeśli nie wiesz jak ją wykorzystać dla własnego dobra to sztuczna inteligencja Was zniszczy. Ja Wam radzę, abyście uważali na sztuczną inteligencję. To jest dobry sługa, ale zły pan.
10:43
- Powinieneś szanować i pieścić już to co masz. jeśli pragniesz mieć to czego nie masz to możesz stracić coś co już masz. Istota jest w jednym zdaniu: Kochaj to co masz, a masz dużo i nie pozwól, by ktoś Ci to odebrał.
10:37
-Istnieje anegdota ze Wasze pokolenie staje się bardziej religijne, bo macie swojego boga, który jest zawsze w Wami dostępny. Macie swoje Google, które powoli przekształca się w kult. Np Twitter wymusił na Was zmniejszenie terminologii, ograniczenie Waszego języka. To jest nowy sposób komunikowania się, bo Wasz nowy przyjaciel smartphone, który umożliwia Wam kontakt 24/h 7 dni w tygodniu odbiera Wam czas wolny. Aktywni jesteście 24/h 7 dni w tygodniu. Wasze pokolenie nie ma czasu na filozofię, dlatego niewielu z Was przeczytało jakaś długą książkę. I to mówi o Waszym stylu życia. Brakuje Wam także cierpliwości. Daje to w wyniku ludzi ,którzy ciągle gnają. Ci, którzy gnają popełniają błędy, tego nie da się uniknąć. Wasze pokolenie jest pokoleniem z wysokim poziomem pewności siebie. Nie jesteście pokoleniem przyszłości , Wy jesteście pokoleniem teraźniejszości. Nie szukajcie wymówki, że Wasze pięć minut dopiero nadejdzie.
10:29
- Zmiany klimatyczne nadal będą prowokować klęski, nieodwracalny proces, bo ludzkość nie zdoła zbudować solidarności. Będziecie musieli dostosować swój styl życia do tego, co się dzieje, np. teraz w Stanach Zjednoczonych. Wasze pokolenie jest tym pokoleniem, które ma trudności i trudno im wierzyć władzom. Motto pokolenia 68 roku było Nie wolno ufać Ci nikomu, kto ma więcej niż 30 lat. Waszym mottem będzie: Nigdy nie wolno wierzyć starszemu niż Ty, bo ci którzy są starsi od Ciebie sprowokowali wszystko to, co dominuje dzisiaj.
10:27
- Europa prowadzona przez Unię Europejską nie była w stanie poradzić sobie z tą migracją, która zaczęła się w 2015r., która zaskoczyła ją zupełnie nieprzygotowaną.
10:21
- Aby mówić o roli liderów musimy przyjrzeć się liderom, który już byli, a którzy w przyszłości będą nami kierowali. Po pokoleniu baby boomers było moje pokolenie - pokolenie X. Nasze pokolenie przeżyło wszystkie te momenty podczas zimnej wojny. Po pokoleniu X było pokolenie Y. Urodził się człowiek w jednym tysiącleciu, ale realizować się będzie zawodowo już w innym tysiącleciu. Następnie pokolenie Z. Oni nie są jeszcze dorosłymi ludźmi. Zachodzi tutaj pytanie czy będzie to ostatnie pokolenie czy będzie ono przełomowym? Pokolenie Y to pokolenie, które wierzy w ludzi w tych, którzy stworzyli świat komunikacji.
10:20
Gjorge Ivanov: Etyka stała się czymś opcjonalnym, a nawet czymś nieobecnym na uczelniach wyższych, bo ludzie twierdzą, że etyka to strata czasu.
10:07
Gjorge Ivanov: Dziś to co było podstawą Unii Europejskiej, czyli promocja pokoju. Zaczyna brakować tego we wszystkich stolicach europejskich jesteśmy świadkami ataków terrorystycznych w krajach,
10:03
Już za chwilę rozpoczniemy spotkanie z naszym gościem specjalnym Gjorge Ivanov Prezydentem Republiki Macedonii
08:31
Spotkanie nr 8 | Inkubator STARTER Clipster – pierwsza w Polsce kreatywna przestrzeń coworkingowa, miejsce do pracy nad projektem, miejsce na rozwój i preakceleracja dla osób myślących o realizacji ciekawego pomysłu. Miejsce dla młodych projektów zapewniające aktywnej i pełnej pasji społeczności synergię elementów coworkingu (wspólnej pracy) z colivingiem (wspólnym mieszkaniem) oraz możliwością akceleracji (szybszego rozwoju biznesu). Opieramy nasze działania na metodzie design thinking. “Design thinking to skupione na człowieku podejście do innowacji, które umożliwia projektantowi połączenie potrzeb ludzi, możliwości technologicznych oraz wymagań zapewniających biznesowi sukces” – Tim Brown, IDEO. Nauczysz się jak zastosować metodę design thinking w praktyce i zobaczysz, jak wykorzystać ją w projektowaniu produktu, usługi czy nawet planowaniu projektu społecznego. Prowadzący: Karolina Rzepecka Karolina Rzepecka - manager ds. Edukacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Pedagożka, psycholożka z kilkuletnim doświadczeniem w edukacji przyszłych nauczycieli i nauczycielek, koordynacji projektów badawczych i rozwojowych z zakresu innowacyjnej edukacji. Katarzyna Kołakowska - Specjalista ds. Projektów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Koordynator projektów technologicznych i edukacyjnych oraz współ-koordynator Clipstera - przestrzeni do życia, tworzenia i rozwoju pomysłów i startupów. Miłośniczka projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.
08:30
Spotkanie nr 6 | Przedsiębiorczość i nauka. Usługi IT dla sektora HEI Tematem przewodnim wystąpienia będzie przedsiębiorczość na styku nauki i biznesu. Nauka i biznes nie są postrzegane jako dobrana para. Mimo, że wszyscy widzą zalety we współpracy tych dwóch sektorów, success stories w tym obszarze to wciąż rzadkość, a nie utarta ścieżka. Jak zbudować start-up który odniesie sukces? Skąd brać pomysły na biznes? Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z uwarunkowaniami przejścia z sektora akademickiego do biznesu oraz zagrożeniami wynikającymi ze współpracy z podmiotami publicznymi. Będzie też mowa o czynnikach sukcesu i możliwościach jakie daje łączenie nauki z przedsięwzięciami biznesowymi. Spotkanie będzie okazją by od praktyka dowiedzieć się dlaczego warto próbować sił w biznesie. Prowadzący: dr Sebastian Kawczyński - doktor nauk historycznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2003), MBA (2010)
08:29
Spotkanie nr 5 | Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale Nederlanden Prowadzący: Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Nationale Nederlanden
08:29
Spotkanie nr 4 | Novartis AG Prowadzący: Łukasz Wojczak, przedstawiciel firmy Novartis AG
08:28
Spotkanie nr 3 | Amati & Associates: Connected Cars, technology push or customer wish? Prowadzący: Filiberto Amati właściciel agencji konsultingowej Amati & Associates
08:28
Spotkanie nr 2 | Jak nie pogubić się w muzycznym biznesie? Przemysł muzyczny jest taką samą gałęzią gospodarki jak każda inna. Rządzą nim rozmaite mniej lub bardziej czytelne prawa, jednak z racji na bardzo płynne kryteria jakości, często dochodzi do manipulacji, podprogowej promocji czy wręcz działań zmierzających do łączenia działań na płaszczyźnie monopolistycznej. Jak w tym wszystkim się nie pogubić, jak odróżnić rzeczy artystycznie wartościowe od świetnie wypromowanych? I wreszcie jak znaleźć swoją drogę w dotarciu do dobrej muzyki? W tym wszystkim postara się pomóc Piotr Iwicki. Prowadzący: Piotr Iwicki - artysta, multiinstrumentalista, publicysta, redaktor radiowy, wydawca, producent muzyczny, menager, nauczyciel i wykładowca, animator kultury w Polsce i za granicą.
08:27
Spotkanie nr 1 | Nowoczesne Zarządzanie Biznesem "Poland. Economy. Banking" O tym jak łączą się te trzy hasła i dlaczego w Polsce możemy pochwalić się jednym z najstabilniejszych i najnowocześniejszych sektorów bankowych w Europie, opowie Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz, który stoi na czele instytucji zrzeszającej wszystkie największe banki na polskim rynku. Nie zabraknie również tematu największych wyzwań, jakie w najbliższych latach czekają bankowość w Polsce i nie tylko. To świetna okazja do spotkania z wyjątkowym Gościem - nie tylko dla przyszłych finansistów. Prowadzący: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
08:25
A już za chwilkę rozpoczynamy kolejny dzień Forum. Pierwszą aktywnością będzie poranna kawa z praktykami biznesu, nauki i polityki. W ramach aktywności odbędą się tematyczne spotkania.
18:52
Debata młodych liderów dobiega końca, a już za chwilkę młodzi liderzy udadzą się na bankiet w Ratuszu w Nowym Sączu, który zakończy 2 dzień Forum.
18:42
Michal Pati – Słowacja: Dla nas wazżna jest wolność. To jest ważne dla młodych ludzi, aby mogli podróżować po świecie i pracować za granicą. Myślę, że UE powinna troszczyć się o rzeczy, które są ważne dla przyszłości: edukacja młodych ludzi jak również na bezpieczeństwie.
18:39
Lenka Švancarova - Czechy: Myślę, że młodzi ludzie będą potrzebowali UE ze względu na gospodarkę i oczywiście na edukację. Bo my możemy studiować w krajach zagranicznych. Będziemy potrzebowali UE do współpracy między krajami.
18:34
Własnie po to tutaj jesteśmy, aby wymieniać się opiniami, doświadczeniami i odpowiedzieć sobie na pytanie co możemy zrobić. Jako młodzi ludzie możemy zachęcać naszych rówieśników, o będziemy wtedy bardziej autentyczni niż 60-cio letni profesor. Musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, przyjść tutaj i porozmawiać o naszych pomysłach.
18:32
Mariusz Bednarz: W 2025 r. większość z nas będzie w takim wieku, gdzie będziemy u władzy i to będzie naszym zadaniem, by utrzymać ją.
18:32
Trwa Debata młodych liderów: „Unia Europejska wciąż będzie istnieć w 2025 roku” Goście: Mariusz Bednarz - Polska Michal Pati – Słowacja Lenka Švancarova - Czechy Nikolett Garai - Węgry
18:03
18:01
17:56
Georg Milbrandt: Jeśli mówimy tu o bezpieczeństwie, gdy próbujemy zabezpieczyć granice zewnętrzne to nie jest to możliwe aktualnie. Gdyby Ameryka miała ten sam system co my mamy to każdy stan byłby odpowiedzialny za swoje granice. Jeśli chcecie mieć unię paszportową to musicie mieć władzę do kontrolowania tego. Jeśli to za dużo to musicie stworzyć wewnętrzne granice.
17:52
Jacek Czaputowicz: Instytucje ponadnarodowe nie tyle bronią słabszych państw, ale są instrumentem większych państw w celu dyscyplinarnym słabszych. Mówimy o transferze suwerenności. Jestem zdania, że część państw traci, a część zyskuje suwerenność.
17:49
Sylwester Tułajew: Jak głęboko komisje europejska powinna wnikać w kwestie suwerenności wszystkich państw. Taka dyskusja powinna się odbyć, która zmusi do podjęcia pewnych decyzji.
17:41
Georg Milbrandt: Musimy powiedzieć tak dla centralizacji. Czy my chcemy silnej Europy? Jeśli tak to potrzebujemy w Brukseli więcej władzy. Jeżeli nie chcemy to wynik jest taki, że jesteśmy poza polityką na całym świecie. NATO jest tak długo silne, dopóki Ameryka jest silnym państwem zapewniającym bezpieczeństwo. Musimy zdecydować czy chcemy bronić siebie być może przez Rosją.
17:36
Georg Milbrandt: Potrzebujemy w końcu pewnych decyzji większościowych, jeżeli większość państw tego nie zaakceptuje to będzie ok. W chwili obecnej Francja jest zbyt słaba by dołączyć do tego na prawdę twardego jądra.
17:33
Sylwester Tułajew: Nie dla Europy różnych prędkości. Wspólny rynek- tego trzeba pilnować.
17:24
Jacek Czaputowicz, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Polska: Ja bym chciał, aby to była unia równych praw. Mam wrażenie, że są tutaj ostatnio równe państwa i równiejsze i Polska jest takim krajemy. Trzeba szanować demokrację. Widzę, że w UE nie pociąga się polityków za złe decyzje. Wspólny rynek to jest podstawa. Widzimy dzisiaj wielkie zagrożenia, a Polska powinna bronić wspólnego rynku w tym rynku usług.
17:22
Georg Milbrandt: Udajemy, że jesteśmy Unią bez wewnętrznej kontroli granic. Sądzę, że musimy znaleźć wspólny cel dla naszej Unii, która wciąż nie jest Unią, jest wspólnotą tak jak wcześniej była nazywaną.
17:19
Georg Milbrandt, Premier Rządu Kraju Związkowego Saksonii (2002-2008), Prezes Zarządu Forum Federacji, Niemcy: Dlaczego mamy Unię Europejską i jaki jest jej cel? Jeśli spojrzycie na inne formy współpracy państw, które stają się jakąś Unią to w większości krajów potrzebujemy zewnętrznego bezpieczeństwa. Dlatego potrzebujemy tego zjednoczenia.
17:13
dr Kuba Gąsiorowski: Jaka Unia powinna być do 2025 roku?
17:12
Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP, Polska: Kwestia przyszłości Unii Europejskiej: nie ma opcji, aby Polska nie była w UE. Nasza obecność, nasze miejsce jest właśnie w Unii Europejskiej. UE potrzebuje reform, potrzebuje zmian. UE zajmuje się problemami, którymi nie powinna się zajmować.
17:10
Rozpoczynamy sesję plenarną zatytułowaną: "Przyszłość Unii Europejskiej", w które gośćmi będą: Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP, Polska Georg Milbrandt, Premier Rządu Kraju Związkowego Saksonii (2002-2008), Prezes Zarządu Forum Federacji, Niemcy / Jacek Czaputowicz, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Polska. Moderatorem jest dr Kuba Gąsiorowski
16:35
15:10
Rozpoczynamy warsztaty popołudniowe: 2 cykl przedpołudniowych warsztatów
13:01
Adam Janczewski: Spektrum możliwości jakie przed nami stoją jest bardzo szerokie i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. jakiej reprezentacji potrzebujemy? Reprezentacji aktywnej i wierzę, że w tym kierunku zmierzamy.
12:58
Natalia Kapusta: Trzeba działać i to działanie trzeba zacząć od dziś. Może własnie dzisiaj zaczniecie ten proces powstawania rady. Może właśnie dzisiaj jest ten moment i zaczniecie proces kreowania swojej przyszłości.
12:52
dr Paweł Poszytek: Często trudno jest współpracować, zachęcić innych do swoich projektów. Ja to wszystko przerabiałem. Trzeba działać! Nie ma znaczenia czy te przeszkody są większe. Nie czekajcie na to, aż ktoś za Was to zrobi.
12:46
prof. Jacek Kurzępa: Pierwsza rzecz dla Was, która ma znaczenie indywidualne: jaki masz wpyw na świat, w którym żyjesz? Na ile jesteś sprawczym w tym, aby zmienić atmosferę w Twoim domu? Jeśli chcesz żyć w innym świecie to czyń go takim jakim chcesz aby był.
12:44
Pytanie kończące panel: Cy chcesz się zaangażować w inicjatywę Rady Młodzieży? Tak:68% Nie: 32%
12:23
prof. Jacek Kurzępa: Zastukajcie do biur poselskich posłów ze swoich okręgów i opowiedzcie o takiej inicjatywie. Bo Wy macie moc sprawczą! Więc działajcie.
12:21
prof. Jacek Kurzępa: Nie bójcie się swojej nieprzeciętności. Nie patrząc się na hamulcowych. Zwąchajcie się z podobnymi do siebie i wzmacniajcie się w nieprzeciętności, a nie w bylejakości.
12:19
Natalia Kapusta: Każda Rada Młodzieżowa ma swojego opiekuna. My mamy osobę z Urzędu oraz jednego prawnika.
12:05
Warsztat 9. Przedsiębiorczość i oszczędzanie Kraje rozwinięte czeka kryzys demograficzny. Rodzi nas się coraz mniej, żyjemy coraz dłużej. Musimy więc coraz dłużej gromadzić kapitał, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie finansowym na emeryturze. Jak można skorzystać na jak najwcześniejszym budowaniu swoich oszczędności? Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE S.A. podzieli się swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem zarządczym na rynkach finansowych. Prowadzący: Grzegorz Chłopek, Prezes Nationale-Nederlanden\ Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Długosza 3
12:04
Warsztat 8. Elevator Pitch – czyli jak zaprezentować swój pomysł w czasie tak krótkim jak jazda windą Celem szkolenia jest nabycie przez młodych ludzi umiejętności efektywnej i atrakcyjnej prezentacji swoich pomysłów biznesowych. W czasie tego warsztatu uczestnicy poznają tajniki tak zwanego pitchingu. Dowiedzą się jak opowiedzieć potencjalnym koproducentom o swojej pracy i swoich projektach, jak skłonić innych, by rozmawiali z nimi o ich najnowszym pomyśle na projekt – a to wszystko w czasie tak krótkim jak jazda windą. Prowadzący: Piotr Bucki – szkoleniowiec, wykładowca, coach, manager. Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Długosza 3
12:03
Warsztat 7. Umiejętności coachingowe: jak i kiedy używać ich w celu uzyskania optymalnych wyników? Warsztat ma za zadanie zapoznać uczestników z klasycznymi umiejętnościami coachingowymi, wyjaśniając ich rzeczywistą formę, specyficzne warunki w których można wykorzystać umiejętności coachingowe, jak również poznać alternatywy dla coachingu w sytuacjach, w których inne narzędzia byłyby lepsze. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo wykorzystywać pytaniami coachingowe, odkryją postawy coachingu i przećwiczą nabyte umiejętności w praktycznych ćwiczeniach, takich jak GROW lub SWOT. Prowadzący: Artur Król - Psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), trener biznesu i trener umiejętności miękkich z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z firmami i klientami prywatnymi. Miejsce: Caffe Kawka, ul. Długosza 4
12:02
Trwa warsztat 6. Coaching w projektach Warsztat jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie umiejętności coachingowych. Dlatego podczas warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze założenia COACHINGu. Odpowiem na pytanie czym jest, a czym nie jest coaching. Podczas warsztatu zostaną wprowadzone technik, które można zastosować natychmiast w swojej pracy. Dowiesz się, co ma kluczowe znaczenie w byciu trenerem i czym jest sekret wspierania ludzi w ich rozwoju. Prowadzący: Marcin John (Stowarzyszenie Coachów PRiZM) – Psycholog (Uniwersytet Warszawski) i trener na życie (Multi-Level Coaching, CC INNOVATION). Wie, jak zidentyfikować potrzeby ludzi i pomóc im osiągnąć lepsze wyniki. Miejsce: MCK Sokół, s. Lipińskiego
11:53
dr Paweł Poszytek: My na prawdę mamy dla Was worek pieniędzy, więc wejdźcie na naszą stronę i zapoznajcie się z naszą ofertą. To Wy decydujecie, jak ta współpraca ma się toczyć. Wspieramy też pracowników młodzieżowych w ramach programu Salto. Po ten worek pieniędzy trzeba po prostu sięgnąć.
11:48
Adam Janczewski: Polityka młodzieżowa to nie tylko siedzenie w sali sesyjnej i obradowanie. Na szczeblu krajowym członków Rady to tylko lub aż 30. członków.
11:46
Natalia Kapusta, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, Polska: Często spotykam się z ludzmi,, którzy chcą założyć Radę Młodzieżową w swoim mieście. Ważne jest, aby zrobić wokół sobie szum i zebrać zespół. U nas był to burmistrz, który jest wpatrzony w Radę Młodzieżową jak w obrazek i który wspiera zawsze nasze inicjatywy.
11:41
prof. Jacek Kurzępa: Jeżeli chcecie, aby dorośli Was słuchali musicie zaprezentować swoją profesjonalizm. Ta klamra zamyka się, bo dorośli nie ufają Wam, a Wy nie ufacie dorosłym.
11:34
dr Paweł Poszytek: Jako instytucja, która posiada pieniądze unijne dla Was i Waszych organizacji. Mam wrażenie, że tych pieniędzy jest sporo tylko musicie się zorganizować instytucjonalnie i te pieniądze "wyciągać".
11:29
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: My jako FRSE przyjęliśmy z radością informację, że powstaje nowa organizacja młodzieżowa. Demokracja to taka umowa społeczna, która działa wtedy, gdy mówimy o udziale w tym życiu społecznym.
11:27
Adam Janczewski, Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Polska: Potrzeba powołania takiej organizacji nie budzi wątpliwości. Ma to być narzędzie w rękach polityków, ale w pozytywnym sensie.
11:23
Czy młodzi ludzie potrzebują swojego przedstawicielstwa? prof. Jacek Kurzępa, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska: Świat ludzi dorosłych ma pewna wstrzemięźliwość. Cecha, która charakteryzuje dorosłych ludzi to wstrzemięźliwość. Są oni wstrzemięźliwi. Dlaczego? Bo Wam nie ufają.
11:18
Panel rozpoczęło głosowanie, w którym liderzy wykorzystali swoje telefony do odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz czym jest polityka młodzieżowa? Kolejnym pytaniem było: czy młodzi ludzie potrzebują swojej reprezentacji?
11:17
Rozpoczął się panel: Polska w obliczu kształtowania polityki młodzieżowej – jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież? Prowadzący: Mateusz Konieczny
11:16
Warsztat 5. Drop...and Change – warsztat pozytywnej inspiracji, motywacji i zmiany Celem tego warsztatu jest wzbudzenie i podtrzymanie w młodych ludziach inspiracji oraz motywacji do wprowadzania zmian w swoim życiu osobistym oraz społecznym. Warsztat „Drop...and Change” (czyli „Podrzuć i zmień”) będzie poświęcony zdobywaniu konkretnej wiedzy z obszarów psychologii zmiany, uczenia się, motywacji i komunikacji przekazywanej w ciekawej, efektownej i inspirującej formie poprzez naukę sztuki żonglowania oraz uczestnictwo w wielu angażujących ćwiczeniach i zadaniach. W czasie warsztatu młodzi ludzie będą mieli możliwość wypracowania w sobie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, przekraczania wewnętrznych barier, rozwiną zdolność myślenia twórczego i innowacyjnego, a także zyskają motywację do podejmowanie nowych wyzwań. Prowadzący: Mirosław Urban - psycholog, trener biznesu, coach, pasjonat żonglowania. Specjalista od niekonwencjonalnych metod szkoleniowych. Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Długosza 3
11:15
Warsztat 4. Lider między Wschodem a Zachodem Liderzy nie powinni bać się wyzwań, zarówno w realizacji projektów, jak i w inspirowaniu do działania innych członków swoich zespołów. Jakie wyzwania niesie ze sobą współpraca międzynarodowa? Jak bronić własnych pomysłów i przekonywać innych do realizacji swoich wizji dotyczących efektów takiej współpracy? Jakie kompetencje i umiejętności mogą pomóc w pokonywaniu barier i przełamywaniu stereotypów w kontaktach pomiędzy partnerami ze Wschodu i Zachodu? Najważniejszym celem warsztatów jest wspólne wypracowanie narzędzi pomocnych w realizacji projektów międzynarodowych, tworzeniu sieci współpracy oraz budowaniu partnerstw pomiędzy organizacjami i instytucjami z UE i krajów partnerskich. Ponieważ samodzielne zgłębienie tych obszarów jest trudne, a czasami może okazać się niemożliwe, warto korzystać z doświadczeń innych. Dlatego też, sesja ma umożliwić przede wszystkim wymianę wiedzy pomiędzy samymi uczestnikami warsztatu. Prowadzący: Michał Pachocki (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - filolog i kulturoznawca wschodni Anna Szlęk - trenerka w Zespole Trenerskim Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” Miejsce: Restauracja Bohema, Rynek 13
11:10
Warsztat 3. Take the Lead - warsztat umiejętności managerskich Założeniem szkolenia jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności stawiania i realizacji celów, a także zarządzania zespołem ludzi. Warsztat obejmie temat skutecznego generowania oraz zarządzania calami osobistymi i zawodowymi. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się też jak poprawnie stawiać sobie cele oraz z sukcesem je realizować. Nauczą się także skutecznych sposobów delegowania zadań w zespole oraz ich egzekwowania, podejmowania decyzji – indywidulanych i zespołowych. Poznają techniki automotywacji oraz efektywnego motywowania swoich podwładnych do wykonywania powierzonych im obowiązków. Prowadzący: Aneta Szczykutowicz - psycholog, certyfikowany trener, autorka wielu publikacji z dziedziny psychologii. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu umiejętności miękkich oraz technik efektywnej nauki. Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Długosza 3
11:09
Warsztat 2. Młody przedsiębiorca wśród globalnych wyzwań Symulacyjna gra biznesowa pozwoli uczestnikom wcielić się w rolę przedsiębiorcy na globalnym rynku. Uczestniczki i uczestnicy prowadząc przedsiębiorstwa będą wystawieni na różne sytuacje na rynkach, na których przyjdzie im działać. Będzie to wymagało podejmowania odpowiedzialnych i zdecydowanych decyzji. Kontekstem dla podejmowanych działań są rozmaite ograniczenia i wydarzenia wynikające z uwarunkowań rynkowych, prawnych i społecznych (np. konkurencja czy zanieczyszczenie środowiska). Prowadzący: dr Janusz Reichel - wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz działacz społeczny. Miejsce: Restauracja Bohema, Rynek 13
11:07
Rozpoczynają się warsztaty: Warsztat 1. Młody przedsiębiorca wśród globalnych wyzwań Symulacyjna gra biznesowa pozwali uczestnikom wcielić się w rolę przedsiębiorcy na globalnym rynku. Uczestniczki i uczestnicy prowadząc przedsiębiorstwa będą wystawieni na różne sytuacje na rynkach, na których przyjdzie im działać. Będzie to wymagało podejmowania odpowiedzialnych i zdecydowanych decyzji. Kontekstem dla podejmowanych działań są rozmaite ograniczenia i wydarzenia wynikające z uwarunkowań rynkowych, prawnych i społecznych (np. konkurencja czy zanieczyszczenie środowiska). Prowadzący: dr Agata Rudnicka - wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz działaczka społeczna. Miejsce: Restauracja Bohema, Rynek 13
11:04
10:59
Prof. Christopher Bezzina: Musisz z refleksją podchodzić do Twoich działań. potrzebujesz także ludzi, klimat, aby poznaćkim tak na prawdę jesteś. Pasja to coś co musimy mieć. Jak stracisz pasję do wykonywania rzeczy to znaczy, że pora się wycofać. Powiem coś co nie powinienem powiedzieć: żyjemy w burzliwych czasach i wielu autorów już o tym wspominało: przywództwo to spływ burzliwymi nurtami rzeki.
10:51
Prof. Joanna Madalińska-Michalak: Myślę, że wszystko zależy od naszej edukacji, od rodziny. Jest związane z pytaniem: jak ja postrzegam siebie. Każdy lider powinien być skromny, ale z drugiej strony musi być pewny swoich czynów. Powinieneś realizować cele, które są troszkę ponad Twoje siły.
10:51
Uczestnik z Chorwacji: Jak mamy znaleźć tą charyzmę w samym sobie?
10:49
Prof. Joanna Madalińska-Michalak: Nie powinniśmy czekać na osobę, która ma charyzmę. Czasami łatwiej jest poczekać na lidera, który nas poprowadzi. Ale co jest ważne w życiu młodych liderów toznaleźć taką charyzmę w samym sobie.
10:46
Prof. Christopher Bezzina: Jestem bardzo mocno przeciwny stwierdzeniu: charyzmatycznego lidera, na którego czekamy i to on nas poprowadzi. Powinniśmy szukać charyzmy w każdym z nas.
10:43
Prof. Joanna Madalińska-Michalak: Najważniejszą wartością, jakiej nam brak to brak czasu. Jeżeli spojrzymy z odległości na nasze życe to musimy doceniać każdy czas. Jak Steve Jobs powiedział:„Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem. Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną!”
10:41
Prof. Joanna Madalińska-Michalak: Słyszeliście Państwo dużo na temat jakie trudne czasy teraz mamy. I to może Państwa zniechęcać. Często młodzi ludzie słyszą: nie nie jesteś w stanie tego zrobić.
10:39
Prof. Christopher Bezzina: W dzisiejszym świecie musimy zadawać palące pytania: co ze mną, jak mogę reagować na takie sytuacje?
10:37
Prof. Christopher Bezzina: Jak poszukiwać naszych własnych definicji przywództwa i jak je stosujemy na co dzień.Musimy być bardzo ostrożni, bo autentyczność może nie być dla każdego. Potrzebujemy ludzi, którzy wierzą i chcą bronić swoich wartości. Na prawdę musimy być gotowi, aby dostrzegać wartości w swoim życiu.
10:36
Uczestnik: Dla mnie być liderem to być otwartym na popełnienie błędów i szybkie reagowanie na nie.
10:33
Prof. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Uniwersytet Warszawski, Polska: Chcielibyśmy zaangażować Was w nasza dyskusję. Mamy mnóstwo tutaj młodych liderów, więc proszę Was o opinie na temat czym jest dla Was przywództwo?
10:31
Prof. Christopher Bezzina, Uniwersytet Maltański, Malta; Uniwersytet w Uppsali, Szwecja: Myślę, że podzielimy się pewnymi uwagami, Nasza dyskusja ukazuje kim jesteśmy. Każdy z nas ma uprzedzenia. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę podważać te uprzedzenia.
10:30
Rozpoczynamy wykład motywacyjny pod tytułem: „Współczesne przywództwo - lider, charyzmatyczny reformator, odkrywca”
10:24
Agata Dziubińska-Gawlik: Młodzi liderzy Europy dyskutujcie, twórzcie, kreujcie, zadawajcie pytania i szukajcie odpowiedzi. Nasza Europa czeka na Wasze odpowiedzi.
10:21
Agata Dziubińska-Gawlik, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw: Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Tutaj tworzą się idee dla przyszłości Europy. Od 12 lat młodzi liderzy z całej Europy przyjeżdżają tutaj, by kreować nowy wizerunek starego kontynentu.
10:20
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Mamy dla Was wiele programów, skierowanych do Was.
10:16
Jacek Krupa: Wrażliwość społeczna ma teraz podstawowe znaczenie. Życzę owocnych debat i udanego pobytu w Małopolsce.
10:12
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego: Mam wielki zaszczyt przywitać Was w imieniu całego regionu małopolskiego. Posiadamy w naszym regionie 23 uczelnie wyższe w tym 6 uniwersytetów. Małopolska rozwija się znakomicie we wszystkich obszarach. Małopolska to również laureat prestiżowej nagrody. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać, bo cechą młodości jest również innowacyjność.
10:09
Wojciech Piech: Takich elit, takich liderów jak Wy potrzebuje Europa.
10:07
Pierwszym prelegentem panelu otwierającego jest Wojciech Piech - wiceprezydent Nowego Sącza.
09:47
Rozpoczynamy drugi dzień Forum:) Rejestracja dobiega końca, a już za chwilę sesja otwierająca.
Powered by CuteNews

FORUM VIDEO LIVE


REPORT FROM 12TH FORUM


GALLERY 12TH FORUM
FORUM ORGANIZERS


HONORARY PATRONAGE
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION


MAIN PARTNER


CITY HOST


CO-FINANCING


OFFICIAL PARTN


PARTNER

FEML


MEDIA PARTNER