FEML


ECONOMIC FORUM
OF YOUNG LEADERS2th ECONOMIC FORUM OF YOUNG LEADERS

4th - 8th of September 2007 NOWY SĄCZ
AN OPPORTUNITY TO MEET, MAKE FRIENDS AND TALK ABOUT THE FUTURE OF EUROPE

FORUM 2007 IN MEDIAMINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 10.09.2007

Co znaczy „spójność” dla nas i dla UE? Forum Ekonomiczne Młodych LiderówNa spotkaniu z młodzieżą z całej Europy w Nowym Sączu, 5 września 2007 r., minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka wespół z ministrem finansów Zytą Gilowską zastanawiały się nad sensem pojęcia „spójność społeczna i gospodarcza” oraz jak zmienia się znaczenie tych pojęć.

Debata, która odbyła się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” była zatytułowana „Polityka spójności 2007-2013 szansą dla Polski i Unii Europejskiej”. Wystąpieniom przysłuchiwała się młodzież z 33 krajów.

- Spójność wiąże się z pojęciami takimi jak jedność, jednolitość. Nie znaczy to, ze wszystko ma być takie same. – powiedziała minister Gęsicka. - Europa jest bardzo różnorodna i taka powinna pozostać. Chodzi o wyeliminowanie drastycznych nierówności w wielu wymiarach, np. przestrzennym, komunikacyjnym.

- Wprowadzenie w życie spójności gospodarczej jest nierealne. Pojęcie to jest pewnym absolutem, do którego się dąży, tak naprawdę niepotrzebnie – polemizowała minister Gilowska. – Różnice stymulują rozwój: jak w fizyce, kiedy ruch energii wyzwala różnica potencjałów. Spójność powinna być pojmowana raczej w kategoriach społecznych.
Uczestnicy dyskusji podkreślali, ze spójność społeczna polega na eliminowaniu wykluczenia w każdej formie. Jej istotą jest, byśmy wszyscy byli włączeni w główny nurt życia od edukacji zaczynając, przez kulturę, sektor usług publicznych itd. Punkt widzenia samorządów przedstawił też prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. Zwrócił uwagę, by ludzie aktywni „zarażali” swoją postawą wszystkich rówieśników. Zgromadzoną na widowni młodzież zaproszono do zadawania politykom pytań.

- Prowadzenie polityki spójności jest po prostu opłacalne. Nie opłaca się nam posiadanie grup wykluczonych społecznie, które nie uczestniczą w produkcji dóbr, nie pracują. Nie opłaca się nam posiadanie regionów, które de facto nie uczestniczą w życiu gospodarczym – podsumowała minister Gęsicka. - Jeżeli kontynent ma się rozwijać, to wszystkie zasoby, którymi dysponuje powinny być w ruchu.

„Forum Ekonomiczne Młodych Liderów” zorganizowała młodzieżowa organizacja „Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw”. Współpracuje ona ściśle z analogicznymi organizacjami w państwach „starej” Unii, jak również wśród nowych członków i państw takich jak Ukraina. Organizuje cykliczne wyjazdy integracyjne i wymiany młodzieży. Spotkanie zorganizowano w tym roku po raz drugi. Czterodniowe „Forum Ekonomiczne Młodych Liderów” było jedną z imprez towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

ŹRÓDŁO : http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/co_znaczy+_spojnosc_dla_nas_i_dla_UE.htmFORUM ORGANIZERS


HONORARY PATRONAGE
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION


MAIN PARTNER


CITY HOST


CO-FINANCING


OFFICIAL PARTN


PARTNER

FEML


MEDIA PARTNER