FEML

XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

3-7 września 2018, Nowy Sącz - Krynica Zdrój

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie.

REJESTRACJA DODAJ DO KALENDARZA 2020-09-08 10:00:00 2020-09-10 20:00:00 Europe/Warsaw XV FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW Najwieksze miedzynarodowe spotkanie spoleczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie. Polska, online FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW forum@forum-leaders.eu


Dołącz do liderów współczesnej Europy


Wielkie sukcesy zawsze mają swój początek. Bądź w centrum wydarzeń tam, gdzie młodzi liderzy z całej Europy zacieśniają kontakty, gdzie doświadczeni przywódcy inspirują młodszych do działania. Spotkaj się z wybitnymi politykami, naukowcami i biznesmenami, aby omówić przyszłość Europy. Bądź we właściwym czasie i miejscu. Nie może Cię tam zabraknąć!

Podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, do którego przylgnęły określenia „Davos ludzi młodych” i „młoda Krynica”, przyszłe elity zdobywają wiedzę i dzielą się nią z innymi.


EUROPA - GOSPODARKA - EDUKACJA - TECHNOLOGIE


Weź udział w debacie i warsztatach. Dołącz do środowisk, które tworzą idee zmieniające życie nowych pokoleń. Wpłyń na decyzje podejmowane w sprawie przyszłości Europy. Zostań jeszcze skuteczniejszym liderem i sprawniej osiągaj własne cele.

Tegoroczny program Forum budujemy wokół tezy "Młody lider 4.0", która będzie zawierać następujące aspekty:

 • Europa 4.0 - wizja Europy oczami młodych: wspólna sprawa czy interes jednostek
 • Edukacja 4.0 - innowacyjność młodego pokolenia
 • Rynek pracy 4.0
 • Gospodarka innowacji - wpływ na rozwój państwa i jednostki
 • Nowe technologie w informacji, komunikacji i kulturze
 • Spotkania i warsztaty z praktykami biznesuDołącz już teraz do największego w Unii Europejskiej spotkania młodych liderów!


PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW FORUM


NEWSLETTER:    NR. 1  |    NR. 2  |   NR. 3  |    NR. 4  |    NR. 5  |    NR. 6  |    NR. 7  |    NR. 8  |    NR. 9  |    NR. 10

Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem rejestracji uczestników Forum.
Zgłoszenie rejestracyjne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN REJESTRACJIJest Oficjalnym Partnerem
Rekrutacji Forum


Jak wygląda rejestracja? Czy jest opłata za uczestnictwo?

Rejestracja przebiega dwustopniowo. W pierwszej turze aplikant uzupełnia ankietę zawierającą podstawowe informacje. W następnym etapie organizator przesyła odpowiedź drogą mailową, wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszej rekrutacji: pełnym formularzem zgłoszeniowym oraz linkiem umożliwiającym zakup biletu na wydarzenie. Po wypełnieniu ankiety i opłaceniu uczestnictwa, na podany adres email przesyłany jest bilet upoważniający do uczestnictwa w wydarzeniu.140 PLN - Early Bird

Dostępny od 25 czerwca 2018 (Poniedziałek)
Liczba biletów jest ograniczona.
Mamy ich dla Was zaledwie 13 sztuk więc spieszcie się!

SPRZEDAŻ ROZPOCZĘTA

Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 6 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.240 PLN - Regular ticket

Dostępny od 1 lipca 2018 (Niedziela)


Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 6 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.340 PLN - Regular ticket

Dostępny od 01 sierpnia 2018 (Środa)


Bilet ten zapewnia:

identyfikator i pełne uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport na trasie Nowy Sącz - Krynica - Nowy Sącz, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie symultaniczne na język polski, rosyjski, angielski podczas paneli, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniu 6 września, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, udział w bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.


Przed zakupem biletu koniecznie przeczytaj Regulamin Rejestracji Uczestników    REGULAMIN REJESTRACJI


Czy pokrywacie koszty podróży?

Uczestnikom z Polski nie zwracamy kosztów podróży.


Nie otrzymałem dofinansowania do kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Czy mimo to mogę wziąć udział w Forum?

Tak. Osoby zakwalifikowane, którym nie przyznano dofinansowania mogą wziąć udział w Forum pod warunkiem wniesienia opłaty za uczestnictwo, która w tym wypadku wynosi 600 zł.


Czy muszę szukać zakwaterowania w Nowym Sączu?

Nie, jako organizator Forum zajmujemy się organizacją zakwaterowania dla uczestników, pokrywamy także wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem. Zapewniamy także posiłki dla uczestników oraz transport lokalny. Uczestnicy zakwaterowani będą w akademikach Wyższej Szkoły Biznesu oraz w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych.


Czy organizatorzy pokrywają koszt ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie, zapewniamy jedynie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy musza zadbać o ubezpieczenie zdrowotne na własny koszt.


W jakim celu potrzebujecie mojego zdjęcia w drugim etapie rejestracji?

Zdjęcie zostanie umieszczone w identyfikatorach, które otrzymają wszyscy uczestnicy Forum. Posiadanie identyfikatora znacznie ułatwia komunikację w trakcie Forum, identyfikatory będą potrzebne także aby wziąć udział w panelach dyskusyjnych XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Jaki jest dress code?

W czasie Forum obowiązuje strój Biznes Standard/strój biznesowy/formalny.


Czy istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Forum?

Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z Forum, jednak nie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie zwracać opłaty za uczestnictwo. Nasze wydarzenie przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem czasowym, by zapewnić jak najwyższą jakość wydarzenia. W związku z tym opłata rejestracyjna przeznaczana jest odpowiednio wcześniej na rezerwacje miejsca noclegowego, wydruk identyfikatorów oraz certyfikatów itp.

By zapoznać się z zasadami zwrotu opłat za uczestnictwo przeczytaj Regulamin Rejestracji Uczestników.
REGULAMIN REJESTRACJI


Jaki jest dress code?

W czasie Forum obowiązuje strój Biznes Standard / strój biznesowy / formalny.


Czy parking będzie zapewniony w miejscu noclegowym?

Tak, zapewniamy uczestnikom parking. By otrzymać miejsce parkingowe w czasie Forum uczestnicy muszą to wcześniej zgłosić organizatorom.


Jak wyglądać będzie transport z miejsca noclegowego do centrum konferencyjnego?

W czasie forum zapewniamy transport z miejsca zakwaterowania uczestników do centrum konferencyjnego, w którym będzie odbywać się wydarzenie.


Kto uczestniczy w Forum?

Liderzy organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców i pracobiorców, pracownicy naukowi, młodzi dziennikarze i przedsiębiorcy. W 13. edycji Forum weźmie udział 400 osób z 35 państw (Unia Europejska, Bałkany, Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Rosja, Turcja).


Jakie są kryteria doboru uczestników Forum?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym w organizacji pozarządowej bądź instytucji/organizacji.


Czy mogę aplikować nie będąc członkiem organizacji pozarządowej?

Nie musisz być liderem lub członkiem organizacji pozarządowej. Możesz być liderem nieformalnej studenckiej lub społecznej grupy, pracownikiem młodzieżowym, młodym przedsiębiorcą. Jako instytucję możesz podać nazwę Twojego uniwersytetu lub firmy.


Czym jest Forum?

Forum jest miejscem gdzie spotykają się młodzi liderzy z całej Europy, aby dyskutować o jej przyszłości, szansach i zagrożeniach oraz by dzielić się pomysłami jak poprawić obecną sytuację. Podczas tych spotkań młodzi ludzie mają okazję wysłuchać oraz zadać pytania przedstawicielom środowisk naukowych, europejskim politykom, prezesom firm, ludziom świata biznesu oraz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach z ponad 35 państw.


Kim są goście Forum?

Gośćmi specjalnymi i prelegentami Forum są nobliści (m.in. Reinhard Selten i Lech Wałęsa), prezydenci (m.in. Mikheil Saakashvili, Gjorge Ivanov, Valdis Zatlers, Boris Tadic, Jorge Sampaio, George Vasiliou, Vaira Vike-Freiberga), premierzy, ministrowie, komisarze UE, szefowie firm, prezesi banków narodowych, wybitni ekonomiści. Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe oraz warsztaty tematyczne.


Czy jest możliwość poznania panelistów/gości Forum 2018?

Prace nad programem Forum trwają w lipcu i sierpniu. Pełny program Forum będzie dostępny w połowie sierpnia. Możemy zapewnić was, że profile panelistów będą podobne do tych w poprzednich edycjach Forum.


Jakie są priorytety tematyczne Forum w 2018 roku?

W dalszym ciągu pracujemy nad agendą, tak aby jak najlepiej była dostosowana do oczekiwań naszych uczestników. Każdego roku ustanawiamy nowe priorytety jednak zakres tematyczny jest podobny. W tamtym roku priorytetami tematycznymi były:

 • przedsiębiorczość młodego pokolenia – inspiracja do bycia przedsiębiorcą, źródła sukcesu w biznesie, jak radzić sobie z porażkami w biznesie, programy wsparcia dla startupów, współpraca nauki z biznesem, innowacje w biznesie
 • przedsiębiorczość społeczna – społeczny i etyczny wymiar biznesu, współpraca biznesu i organizacji pozarządowych, rozwiązywanie problemów społecznych i budowa kapitału społecznego
 • edukacja a współczesny rynek pracy – sytuacja młodych na współczesnym rynku pracy, mobilność i europejskie programy edukacyjne, jak dopasować edukację do wymagań współczesnego rynku pracy, innowacje w edukacji
 • startup Europa – wizja i pomysły reformy Unii Europejskiej - rozwój startupu w Europie Wschodniej, sukces takich przedsiębiorstw, system ich wsparcia
 • młodzi liderzy i ich wpływ na zmianę w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym – rola młodego pokolenia w polityce, gospodarce i życiu społecznym, jak być dobrym liderem, zadania stojące przed młodymi w XXI wieku


O czym rozmawia się podczas Forum?

Tworzymy miejsce do rozmów i dyskusji liderów przyszłości z liderami współczesnego świata. Dotyczą one istotnych procesów zachodzących na naszym kontynencie i na świecie oraz wyzwań stojących przed młodym pokoleniem polityków, ekonomistów, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych. Forum to także miejsce debaty o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej stosunków z państwami sąsiednimi.


Kto organizuje Forum?

Organizatorami są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest wydarzeniem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Jaki język używany jest podczas Forum?

Językiem roboczym Forum jest język angielski. Panele i wykłady tłumaczone są dodatkowo na język: polski i rosyjski.W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:
ZESPÓŁ FORUM
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
forum@forum-leaders.eu
tel. tel. +48 507 112 228

FEML

Spełnij swój Amerykański Sen
debatując o przyszłości Europy w Nowym Sączu!

Interesuje Cię polityka międzynarodowa?
Pytany na rozmowie kwalifikacyjnej „gdzie widzisz siebie za 10 lat?” ... odpowiadasz – W Białym Domu?
Nie martw się - pojęcie „Dream Big” nie jest nam obce i jesteśmy tu, aby pomóc Ci osiągnąć sukces!


Kup dziś bilet na Forum,
weź udział w konkursie i zdobądź szansę na wygranie stypendium krok od Białego Domu
w Daniel Morgan Graduate School of National Security!

Do zobaczenia w Nowym Sączu!

INFORMACJE I REGULAMIN KONKURSU


Dlaczego warto wziąć udział w XIII edycji Forum?

Zastanawiasz się, czy wziąć udział w Forum? To oznacza, że oczami wyobraźni widzisz już, jakie mogą być skutki Twojej decyzji. Organizujemy Forum po raz trzynasty i możemy Cię zapewnić, że się ani odrobinę nie mylisz. Świadczy o tym rosnąca popularność wydarzenia i opinie uczestników, z którymi możesz się zapoznać na naszej stronie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nationale-Nederlanden
na XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów

Nationale-Nederlanden niezmiennie wspiera inicjatywy popularyzujące odpowiedzialne oszczędzanie i zarządzanie własnymi finansami, jak również zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Rosnące wyzwania demograficzne wpływają zarówno na strukturę społeczną, jak i na rynek pracy. Niezbędne więc staje się zaangażowanie młodego pokolenia w propagowanie postaw związanych z odpowiedzialnym budowaniem długoterminowego zabezpieczenia finansowego. Stąd decyzja o udziale Nationale-Nederlanden w tegorocznym XIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, odbywającym się w dniach 3-7 września w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aplikacja mobilna Forum 2018

Program wydarzenia zawsze na wyciągnięcie ręki

Poznaj uczestników Forum i komunikuj się z nimi
dzięki powiadomieniom i aktualnościom będziesz dobrze poinformowany

Skanuj kod QR lub znajdź Economic Forum of Young Leaders na liście wydarzeń aplikacji MK Events z AppStore lub Google Play

POBIERANIE: PLATFORMA iOS | PLATFORMA ANDROID | KOD WYDARZENIA: 6103


Nationale - Nederlanden
jest Oficjalnym Partnerem
Aplikacji Mobilnej Forum 2018


FEML


JEŚLI MASZ POMYSŁ


W dalszym ciągu pracujemy by przygotować dla was interesującą agendę. Ostateczny program Forum będzie ogłoszony w drugiej połowie sierpnia.

ZOSTAŃ PANELISTĄ


Jeśli masz pomysł na interesującą debatę, albo uważasz, że Twoja wiedza i charyzma pozwalają Ci zostać panelistą podczas XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Zarejestruj swój pomysł:


PROGRAMPORANNA KAWA
Z PRAKTYKAMI NAUKI I BIZNESU


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - WYBIERZ I ZAREJESTRUJ SIĘ
UCZESTNICY O FORUM

FEML

Niesamowici ludzie! Jeszcze raz dziękuję za uczynienie forum, nie tylko areną spotkań służącą do odkrywania i omawiania głównie Europejskiej gospodarki, ale prawdziwą przyjemnością uczestniczenia w nim! Od interesujących i angażujących mówców sesji poprzez dyskusje okrągłego stołu, nieformalne spotkania, rozmowy na zewnątrz sali konferencyjnej, aż po wspólną integrację na koniec każdego dnia ...

Amer Benouda, Francja

FEML

Forum odgrywa ważną rolę w kształtowaniu moich zawodowych i społecznych umiejętności. Inicjatywa ta sprowokowała mnie do myślenia poza schematem, opuszczenia strefy komfortu i przekraczania granic, które wcześniej uznawałam za nie do przebycia. Jestem bardzo wdzięczna każdemu, kto był częścią tego satysfakcjonującego doświadczenia i przyczynił się do powstania Forum!

Mariya Romanyshyn, Ukraina

FEML

Pochodzę z Niemiec, ale jestem również Brazylijką i posiadam dwa obywatelstwa. Jestem również Europejką. I dlatego tu przyjechałam, ponieważ znalazłam ten wspaniały program, który jest stworzony dla młodych Europejczyków jak ty i jak wszyscy tutaj. Są tu wspaniali ludzie, którzy mają świetne pomysły, mogę się wiele nauczyć podczas rozmów z nimi w przerwach i podczas samego Forum. Podczas Forum uczestniczymy w panelach dyskusyjnych, mamy bezpośredni kontakt z naprawdę dobrymi specjalistami i dlatego powinieneś z całych sił starać się przyjechać do Nowego Sącza.

Jennifer Hartl, NiemcyDOTYCHCZASOWI MÓWCY

FEML
Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów w latach 2015 - 2017, Polska

FEML
Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

FEML
Tibor Navracsics

Komisarz UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu

FEML
Ana Birchall

Wicepremier ds. Partnerstw Strategicznych, Rumunia

FEML
Grzegorz Chłopek

CEO, Nationale-Nederlanden PTE S.A., Polska

FEML
Kristian Friis Bach

Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

FEML
Jan Krzysztof Bielecki

Były Premier RP, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

FEML
Bernhard Budaker

Dyrektor Business Unit w Automotive Fraunhofer IPAXIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

400

uczestników Forum

35

krajów

30

gości specjalnych


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY


PATRONAT HONOROWY
JACEK KRUPA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
HONORARY PATRONAGE
JACEK KRUPA
MARSHAL OF THE MALOPOLSKA REGION

Główny Partner | MAIN PARTNER
Miasto Gospodarz | HOST CITY

Partner Strategiczny | STRATEGIC PARTNERWSPÓŁFINANSOWANIE | COFINANCING

PARTNERZY | PARTNERSPATRONI MEDIALNI | MEDIA PATRON