FEML

XVI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne
młodych liderów w Europie

6-10 września 2021

NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE UMIEJĘTNOŚCI


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest miejscem generowania nowych pomysłów dla Europy, która podobnie jak inne części świata przeżywa w ostatnim czasie trudne chwile. Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, iż wszystkie dotychczasowe działania, które sprzyjały networkingowi oraz wydarzenia międzynarodowe zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie państwa zmagają się ze skutkami wprowadzonych obostrzeń. Światowi przywódcy powinni  pobudzić gospodarkę państw, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W związku z tym istnieje potrzeba ponownego zdefiniowania roli młodych liderów, ich kompetencji i umiejętności oraz stworzenia nowych idei na wykorzystanie energii młodego pokolenia dla dobra nas wszystkich.

Celem głównym tegorocznego Forum

Celem głównym tegorocznego Forum jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych, rozwój debaty  publicznej na tematy ekonomiczne i geopolityczne, a także rozwój kompetencji liderskich uczestników Forum z Polski i innych krajów w czasie trwania Forum (6-10 września 2021 r.) oraz wśród innych odbiorców, śledzących Forum za pomocą Internetu.

Tegoroczny zakres tematyczny:

  • Ekologia – wyzwania w zakresie dekarbonizacji gospodarki i społecznie odpowiedzialnego biznesu.
  • Rynek pracy i edukacji – redefinicja kluczowych kompetencji w obliczu pandemii Covid-19.
  • Przyszłość Europejskiego Społeczeństwa – wyzwania w zakresie kondycji demograficznej, zdrowotnej i mentalnej społeczeństwa.
  • Współpraca międzynarodowa – Jak młode, wychowane w przyjaźni pokolenie może działać na rzecz międzynarodowej współpracy?
  • Gospodarka i finanse – stymulowanie wzrostu gospodarczego po pandemii Covid-19.

ZOBACZ, JAK BYŁO W POPRZEDNICH LATACH...Instytucje zainteresowane współpracą


prosimy o przesłanie ofert na adres:

marketing@forum-leaders.eu

UCZESTNICY O FORUM

FEML

Udział w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów jest wspaniałą okazją do poznania osób myślących w podobny sposób, którzy podzielają te same wartości i zainteresowania. Nie można przegapić możliwości spotkania oraz rozmowy z ekspertami i przedstawicielami rządu kształtujących przyszłość Europy. Organizaja Forum stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu można w łatwy sposób znaleźć czas zarówno na sesje networkingowe, jak i panele dyskusyjne. To właśnie te elementy były głównym powodem mojego udziału w Forum już po raz czwarty i nadal mam ochotę pojawić się tu po raz kolejny. Do zobaczenia w Nowym Sączu!

Raúl Labadze, Gruzja

FEML

Jestem przeogromnie wdzięczna za możliwość udziału w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów z racji tego, iż to doświadczenie dało mi okazję być częścią rozmów z osobami, których opinię podzielam, ale także lepiej zrozumieć tych, którzy mają poglądy odmienne od moich, jak również dostrzec, że jesteśmy bardziej podobni niż mi się wydawało. Ponadto mogłam być świadkiem różnych inicjatyw, które natchnęły mnie do prób zrealizowania ich w mojej lokalnej społeczności. Ciągle się zastanawiasz? Mam nadzieję, że nie! Zapisz się i do zobaczenia na miejscu!

Sanela Ravlic, Chorwacja

FEML

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest niezbędne dla młodego pokolenia do przekazania swoich pomysłów oraz nawiązania kontaktu z osobami o podobnych poglądach, które mają większe doświadczenie w biznesie, w celu opracowania innowacyjnych technologii, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu. Nie spodziewałem się że Polska będzie tak tradycyjna pod względem kulturowym, architektonicznym oraz gościnności. Sądziłem, że Polska po drugiej wojnie światowej będzie bardziej nowoczesna. Zamiast tego naprawdę czułem, że kraj zachował swoje piękno, co bardzo szanuję i kocham.

Ramon Rahangmetan, Holandia