FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


PARTNERZY FORUM


PARTNER GŁÓWNY

MAŁOPOLSKA

Małopolska to bijące serce Polski – historycznie, kulturowo i gospodarczo, na dodatek nasz region jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce. To właśnie tu znajduje się blisko połowa obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce, najwięcej parków narodowych, a także bogate złoża wód mineralnych. Małopolska to jednak nie tylko zabytki, ale także niepowtarzalne dziedzictwo kulinarne.

O sile regionu stanowi ogromny potencjał gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne, które każdego roku rośnie w siłę. Te wszystkie czynniki sprawiają, że region jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania i rozwoju biznesu, stanowiąc coraz częściej główną siedzibę polskich i międzynarodowych firm. Szybkość i skuteczność działania pokazaliśmy uruchamiając Małopolskę Tarczę Antykryzysową, czyli mechanizm wsparcia m.in. małopolskich przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Małopolska to także pionier w walce o czyste powietrze i trosce o środowisko naturalne. Wdrażane przez województwo projekty i pomysły mają na celu zminimalizowanie zjawiska smogu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Działania te wspiera ponad 60 ekodoradców, którzy edukują i pomagają mieszkańcom m.in. pozyskać dofinansowania do wymiany pieców.

Największy kapitał regionu to bez wątpienia jego mieszkańcy. To właśnie tu mają znakomite warunki, by rozwijać swoje talenty, na doskonale przygotowanych uczelniach zdobywać wykształcenie, podnosić swoje kompetencje, a następnie właśnie tu zakładać rodziny i pracować. Dobro małopolskich rodzin to dla nas priorytet, dlatego realizujemy szereg programów, które wspierają wszystkich Małopolan, a zwłaszcza rodziny. W ostatnim czasie jako wspólnota pokazaliśmy, że dobro jest w Małopolsce.WSPÓŁFINANSOWANIE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy: reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli (dyplomacja); utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi; współpraca z Polonią; promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego; ustalanie organizacji i kierowanie działalnością misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych; kierowanie działem administracji rządowej, sprawy zagraniczne; obsługa Komitetu do Spraw Europejskich.WSPÓŁFINANSOWANIE

FWPN - wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckieOFICJALNY PARTNERFEML

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest największą w Polsce organizacją pracowników.
Historia Związku rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów, o wolność. Działo się to w czasach, gdy za upominanie się o swoje prawa groziły represje.
Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. M.in. dzięki wydarzeniom, które miały miejsce 40 lat temu współcześnie podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej i komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.
Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Reprezentujemy pracowników na różnych poziomach, zaczynając od Rady Dialogu Społecznego funkcjonującej na poziomie krajowym, aż po poszczególne miejsca pracy.
Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, można nas znaleźć w całej Polsce. NSZZ "Solidarność" jest członkiem Europejskiej i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Posiadamy przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

FEML