FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 03-07 WRZEŚNIA 2018
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

PARTNERZY FORUM 2018PATRONAT HONOROWY
JACEK KRUPA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOGŁÓWNY PARTNER

Małopolska


Małopolska to region, w którym można rozwijać swoje talenty, zdobywać doświadczenie i przeżyć coś niepowtarzalnego. A wszystko to w otoczeniu niezwykłej przyrody oraz atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

Największym kapitałem regionu są bez wątpienia jego mieszkańcy. Małopolanie to osoby z ogromnym potencjałem, które odważnie realizują swoje marzenia i cenią w swoim życiu takie wartości jak ambicja, harmonia i szczęście. Region i jego mieszkańcy tworzą doskonale funkcjonujące połączenie, które od lat generuje ogromny potencjał. To dzięki niemu w Małopolsce rozwija się innowacyjna przedsiębiorczość, powstają porywające realizacje artystyczne, odbywają się niebanalne wydarzenia kulturalne i działają prężne organizacje społeczne.

Takie marki to wizytówka regionu i skarb, który Województwo Małopolskie chce eksponować z dumą podkreślając ich pochodzenie. Dlatego powstał projekt „Made in Małopolska”. Jego celem jest promowanie tego, co powstało w Małopolsce i co w regionie jest najlepsze. Inicjatywa stanowi platformę współpracy marketingowej pomiędzy Województwem Małopolskim a partnerami z kluczowych dla regionu branż. Opiera się ona na pięciu filarach o nazwie: biznes, dizajn, kulinaria, inicjatywy społeczne i miejsca.

Decydując się na regionalne produkty czy usługi oznaczone symbolem „Made in Małopolska”, możemy być zawsze pewni, że stawiamy na wysoką jakość i dokonujemy najlepszego wyboru. W Małopolsce udowadniamy, że pochodzenie ma znaczenie.

http://www.malopolska.pl

MIASTO GOSPODARZ

Nowy Sącz


Gospodarze miasta budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy, wpisują właśnie jego mieszkańców, w kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Goście odwiedzający ostatnio Nowy Sącz i mieszkańcy, mówią wprost: to nie to samo miasto co przed kilku laty. Zmiany widać niemal na każdym kroku. Nowy Sącz, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, wypiękniał i widać w nim rękę gospodarzy!

http://www.nowysacz.pl/

PARTNER STRATEGICZNY

Nationale-Nederlanden


to stabilna firma o długoletniej tradycji. Oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, służące zabezpieczeniu przyszłości finansowej Klientów i ich bliskich. Intensywnie działa w obszarze profilaktyki zdrowotnej i poprawy jakości życia Polaków, w tym finansowego zabezpieczania przyszłości emerytalnej. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden nie tylko oferuje produkty finansowe pozwalające na oszczędzanie długoterminowe i utrzymanie odpowiedniego poziomu życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej, ale także stale monitoruje otoczenie rynkowe i postawy Polaków. Dzięki temu może jak najlepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb Klientów.
Zachęcamy do lektury najnowszego raportu Ecorys "Zmiany na rynku pracy a stabilność systemu emerytalnego w Polsce" (http://ecorys.pl/raporty/rynek%20pracy.pdf).

https://www.nn.pl/; https://www.nn.pl/emerytura

PARTNER STRATEGICZNY

COCA-COLA


W Coca-Coli nigdy nie stoimy w miejscu #neversettle. Jako jedna z największych marek na świecie od zawsze byliśmy częścią ekonomicznych i społecznych zmian na świecie - w Polsce jesteśmy już od 1972 roku. Chcemy kontynuować tę drogę i kreować przyszłość razem z Wami, liderami jutra.
Kluczowym założeniem jest dla nas budowanie biznesu we właściwy sposób, a nie idąc na skróty. Rozumiemy, jak ważne jest, aby opierać swoje działania na lokalnych zasobach. Dzisiaj, 94% naszych produktów sprzedawanych w Polsce produkujemy w naszych polskich fabrykach. Co więcej, dbamy także o środowisko naturalne. Angażujemy się w problem zarządzania odpadami opakowaniowymi i w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy, aby każda sprzedana przez nas butelka i puszka była odzyskana, a wyzbierana następnie poddana procesowi recyklingowiu. Udało nam się już odzyskać 100%. Osiągnęliśmy też stuprocentowy zwrot wody używanej do produkcji naszych napojów. Istotne są dla nas również tematy społeczne. Zapewniamy obecnie pośrednio ponad 15 000 miejsc pracy oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego dla młodych ludzi. Biorąc udział w takich inicjatywach jak Forum Ekonomiczne Młodych Liderów realizujemy ten cel. Pomóżcie nam wzmocnić Wasz potencjał na rynku pracy. Zabierajcie głos. Pytajcie. Poszukujcie. Tak jak my w robimy to na co dzień.

https://www.coca-cola.pl/pl/home/

WSPÓŁFINANSOWANIE

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy: reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli (dyplomacja); utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi; współpraca z Polonią; promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego; ustalanie organizacji i kierowanie działalnością misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych; kierowanie działem administracji rządowej, sprawy zagraniczne; obsługa Komitetu do Spraw Europejskich.

http://www.msz.gov.pl

WSPÓŁFINANSOWANIE

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

http://fwpn.org.pl/

WSPÓŁFINANSOWANIE

Fundacja PKO Banku Polskiego

została powołana w lipcu 2010 roku. Kierując się mottem „Dobro procentuje”, Fundacja wspiera obszary kluczowe dla rozwoju Polski, buduje partnerstwa strategiczne z polskimi organizacjami społecznymi, a także pozwala angażować się w działalność społeczną pracowników Banku. Fundacja realizuje projekty na trzech poziomach: strategicznym, lokalnym i indywidualnym.

https://www.fundacjapkobp.pl

PARTNER

FAKRO

FAKRO jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych. Ta innowacyjna firma z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym ma na swoim koncie ponad 160 zgłoszeń patentowych. Wiele konstrukcyjnych rozwiązań FAKRO wytycza nowe kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na świecie. W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie.

https://www.fakro.pl

PARTNER

Bankowcy dla Edukacji

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

https://nzb.pl/

PARTNER

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na 131 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

https://nzb.pl/

PARTNER

SRK Finanse

Projekt został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 35 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.

http://rada.wib.org.pl/

PARTNER

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) – ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej, Komisjach Sejmu i Senatu RP. PSRP jest jedynym przedstawicielem Polski w Europejskiej Unii Studentów.

http://www.psrp.org.pl

PARTNER

DANIEL MORGAN GRADUATE SCHOOL OF NATIONAL SECURITY

Daniel Morgan Graduate School of National Security to nowoczesna szkoła wyższa typu non-profit w Waszyngtonie. DMGS kształci i przygotowuje przyszłych liderów do stworzenia praktycznych, globalnych rozwiązań problemów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego oraz działań terrorystycznych. Programy oferowane przez DMGS są wspierane przez wykładowców z rozległym doświadczeniem i sukcesami w sektorze publicznym oraz prywatnym, którzy są światowymi ekspertami w swoich dziedzinach.

https://dmgs.org

PARTNER

Wyższa Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University jest uczelnią nastawioną na kształcenie praktyczne, oferującą studia l i II stopnia w 3 językach (polskim, angielskim, rosyjskim) na kierunkach: informatyka, zarządzanie, psychologia oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Partnerem naszej uczelni jest National-Louis University z Chicago.
WSB-NLU kształci w sposób tradycyjny oraz w oparciu o system Cloud Academy - autorski, innowacyjny system informatyczny, służący zarówno kompleksowemu zarządzaniu jak i realizacji zajęć na odległość zapewniających pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym (www.clouda.pl, www.clouda.edu.pl).

http://www.wsb-nlu.edu.pl/

PARTNER

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu grupy studentów-wolontariuszy (2-3 osoby) realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie.
Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne lub lingwistyczne. Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.
W dotychczasowych edycjach programu, od 2003 roku, w całej Polsce przeprowadzono ponad 35 tysięcy projektów edukacyjnych w ponad 2 500 szkołach, z udziałem ponad 15 tysięcy studentów-wolontariuszy i 340 tysięcy uczniów.

http://projektor.org.pl/

PARTNER

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych


Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze środowisk akademickich, młodzieżowych i skautowych, którzy potrzebowali dodatkowych narzędzi do szerszej aktywności społecznej i publicznej. Celem powołania Fundacji była także integracja tych środowisk i budowania między nimi obszarów współpracy. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

http://fundacjainicjatywmlodziezowych.plPATRONI MEDIALNI | MEDIA PATRON


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER

FEML


PARTNER


FEML

FEML


FEML


FEML
FEML


FEML


PATRON MEDIALNY


FEML